mijn kijk op

Scientology Kerk, een kritische benadering

De Scientology Kerk is een controversiële kerk, sommigen zullen het een sekte noemen, iets waar leden het uiteraard niet mee eens zijn. Wie de website van Scientology bestudeert krijgt een zeer vaag gevoel, er worden veel vage uitspraken gedaan, waar men alle kanten mee op kan. Daarom is het goed om ook de andere kant, de kritische kant, van Scientology te bekijken.

Scientology en de Kritiek

Binnen de Scientology Kerk wordt gebruik gemaakt van veel literatuur, die niet naar buiten wordt gelekt. In elk geval, dat is de bedoeling, met de komst van internet zijn veel dingen uitgelekt, met name door afvalligen. Het is daarmee duidelijk dat Scientology haar verhaal censureert, een verhaal voor de buitenwereld en een ander verhaal voor haar leden. De Scientology Kerk heeft moeite met een kritische kijk op haar doen en laten en dat alleen geeft natuurlijk al te denken.

De Fouten van Scientology

Op diverse gebieden is er kritiek geuit op Scientology:
  • Scientology verzet zich tegen vrijheid van meningsuiting. In het boek Introduction to Scientology Ethics, wordt iedereen die kritiek uit op Scientology beschuldigd van 'high crimes'. Iedereen die zulke dingen doet, kan niet dezelfde rechten hebben als 'gewone, rationele personen'.
  • Scientology brengt veel mensen in een moeilijke positie, doordat ze meer geld uitgeven aan dure cursussen dan ze hebben, door mensen van noodzakelijke medicijnen af te houden, omdat die niet nodig zouden zijn.
  • Een aantal belangrijke Scientologisten, waaronder Hubbard zelf, zijn beschuldigd van ernstige misdrijven, waarbij men probeerde documenten met informatie tegen Scientology te verdonkermanen, zowel in de Verenigde Staten als in Canada. In Frankrijk is Hubbard schuldig bevonden aan fraude.
  • Op diverse fronten is het duidelijk dat Scientology leugens vertelt, ze beweren dat er een wetenschappelijke basis is voor hun religie, maar die is alleen zichtbaar voor leden en dus gelovigen.
  • Bovendien wordt Scientology beschuldigd van het feit mensen tegen hun wil te hebben vastgehouden en zijn er mensen onder onduidelijke omstandigheden gestorven.

Scientology en Hubbard

Scientology is gegrondvest door Ron Hubbard, die zijn werkende leven begon als schrijver van science fiction. Tijdens het schrijven van deze verhalen deed hij naar eigen zeggen een ontdekking van grote filosofische en psychologische waarde. Hieruit ontstond 'Dianetics', wat omschreven zou kunnen worden als een vorm van psychotherapie. Het is een soort van regressie-therapie, waarbij iemand terugkeert naar eerdere mentale staat van zijn. Korte tijd was Dianetics redelijk populair, maar verdween daarna in de vergetelheid. Om het hieraan te onttrekken ging Hubbard ambitieus te werk en breidde zijn ideeën uit, waarmee Dianetics verwerd tot een religie. Hij noemde haar 'Scientology', hij zou de kerk vooral gesticht hebben om belasting-technische voordelen. Met Scientology kon elk probleem opgelost worden, of het nou ging om een lichamelijke ziekte of om een psychische aandoening. Men moest diverse niveaus doorlopen, waarvoor veel geld moest worden betaald. Vanaf nu was Hubbard voortdurend in de problemen met de overheid en om daaraan te ontkomen stichtte hij 'Sea Org', de Sea Organisation, een marine voor Scientologisten die hoog waren gerezen in de religie. Vanaf dit moment reisde Hubbard voortdurend over de wereld. In de jaren zeventig zou Hubbard een poging hebben gedaan om binnen te dringen in de regeringskantoren van de Verenigde Staten, om zo de documenten met bewijzen tegen Scientology te verdonkermanen. Dit mislukte echter en Hubbard wist ternauwernood aan gevangenisstraf te ontkomen. Hij verdween in 1980, inmiddels zeer paranoïde en werd nooit meer in het openbaar gezien. In 1986 overleed hij, onder verdachte omstandigheden.

Scientology als Totalitair Systeem

Dit alles in overweging nemend klinkt Hubbard als een krankzinnige en is het de vraag waarom hij toch zoveel volgelingen had en heeft. Voor buitenstaanders lijkt Scientology vooral uit op financieel gewin. Leden worden echter heel langzaam opgenomen in de Kerk en krijgen de waarheden langzaam toegediend, waarheden die voor een buitenstaander bizar en krankzinnig lijken, maar die voor een lid de weg naar geestelijke gezondheid en vrijheid zijn. De wetenschapper Laura Kay Fuller vindt dat Scientology totalitaire trekken vertoont, er wordt geprobeerd om gedrag, interactie tussen mensen en zelfs gedachten te controleren. De bedoeling is om verschillen te elimineren en variatie onmogelijk te maken. Kritiek wordt afgekeurd omdat dat de totalitaire doelen in gevaar zou kunnen brengen.

Scientology en Geschiedenis

Vanaf het begin had Hubbard grootse plannen met Scientology en Dianetics en was hij bezig met de plaats die beide zaken in de geschiedenis zouden innemen. Voor Scientologisten is Dianetics een enorme doorbraak in de geschiedenis. Geschiedenis is dan ook een belangrijk onderdeel van Scientology, zoals dat vaak is bij totalitaire systemen. Scientologen hebben het idee dat Scientology bezig is met het maken van geschiedenis en daardoor doet de individuele Scientologist dat ook. De officiële versie van de geschiedenis wordt als 'vervalst' gezien en wanneer critici bijvoorbeeld beweren dat de versie van het leven van Hubbard zoals dat door Scientologisten wordt verteld niet correct is, wordt hierop gereageerd als zou het een complot zijn om de vrijheid van religie in te perken. Geschiedenis wordt gebruikt door Scientology als een ideologisch middel om bepaalde doelen te bereiken: een totalitair systeem. Geschiedenis is een ideologisch middel voor totalitaire regimes en ook voor Scientology. Hubbard is in zoverre succesvol geweest dat zijn volgelingen in zijn geschiedenis geloven (Hubbard schreef zelfs zijn eigen wereldgeschiedenis: The History of Man). Voor sommige volgelingen gaat het misschien om verhalen die de wereld interpreteren, maar andere Scientologisten geloven in Hubbards versie van de geschiedenis als vaststaande feiten.

Science Fiction

Een ander vreemd trekje van Scientology is het taalgebruik, voor een buitenstaander is het vaak totaal onbegrijpelijk. Het grootste deel van deze vreemde termen is opnieuw afkomstig van de stichter van Scientology: Hubbard. Het grootste deel van de woorden is afkomstig uit science fiction en uit de computer-wereld. Men zou zelfs zo ver kunnen gaan om te zeggen dat Scientology zelf een soort van science fiction is, waarmee Hubbard doorborduurde op de verhalen die hij zelf als jonge man schreef, alleen zijn ze nu voor hem en zijn volgelingen waar geworden. Een goed voorbeeld hiervan is Xenu, een waarheid die alleen voor de hogere leden van Scientology open is. Het gaat hierbij om het gegeven dat 70 miljoen jaar geleden een galactische held de wereld bevolkte. Voor een buitenstaander is dit verhaal dusdanig buitensporig, dat het bijna onbegrijpelijk is dat volwassen mensen hier in kunnen geloven.

Taalgebruik

Ook staan Scientologisten direct klaar met gereedliggende zinnen, waardoor er nauwelijks hoeft te worden nagedacht over een antwoord. Doordat deze dingen zo diep in het brein zijn gestampt is het moeilijk voor een 'gelovige' om buiten de bekende patronen en paden te denken. Dit wil niet zeggen dat een Scientologist een robot is, maar dat ze zeer diep in hun eigen wereld zitten. Een goed voorbeeld is de uitdrukking 'Raw Meat' (rauw vlees), hiermee worden alle niet-Scientologisten bedoeld. Het geeft blijk van een onplezierige kijk op mensen buiten de religie. Mensen worden als een geheel gezien, een stuk vlees, een soort van ontmenselijking, wat beledigen en kwetsen veel makkelijker maakt. Uiteraard dient hierbij in gedachten gehouden te worden dat vrijwel alle Scientologisten zelf ook eens Raw Meat waren, omdat slechts heel weinig mensen in de religie geboren zijn.

Psychiatrie

Scientology heeft zeer negatieve houding tegenover de overheid en tegenover zaken die van doen hebben met psychiatrie en psychologie. Deze beiden worden gezien als vijanden. De overheid omdat ze zou proberen om Scientology tegen te houden, er zou een soort van complot gaande zijn om de religie tegen te houden. De psychiatrie en psychologie zijn de meest zichtbare onderdelen van dit overheidsbeleid. Het waren psychiaters die zich als eerste te weer stelden tegen de Dianetics van Hubbard en daar is zijn afkeer waarschijnlijk aan te wijten. De psychiaters die zich negatief uitlieten over Dianetics en Scientology worden Supressive Persons genoemd, het meest negatieve label wat Scientology heeft. Een SP hoeft geen genade te verwachten van Scientology en haar leden, dit geldt ook voor mensen binnen Scientology die zo worden gelabeld, een SP kan het slachtoffer worden van rechtszaken, van leugens en smaad, dit is allemaal toegestaan tegen degene die zich tegen Scientology keert. Wie zich aan mindere 'vergrijpen' te buiten gaat wordt deel van de Rehabilitation Force Project (RFP), waarbij men alleen mag spreken wanneer iemand tegen hem/haar spreekt, minder slaap krijgt, de resten van de andere Scientologisten als eten krijgt, etc. De RFP is een soort strafkolonie van Scientology.
© 2012 - 2024 Sasati, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
L. Ron Hubbard, Stichter van de Scientology KerkVan weinig bekende mensen is het leven zo in raadselen en mysteries gehuld als dat van Ron Hubbard, de stichter van de S…
Moderne Religie: ScientologyIedereen heeft wel eens gehoord van de Scientology Kerk, maar wat is dat nou precies voor een kerk? Veel beroemde mensen…
Hollywood beautysecrets - VermagerenHeb je zin om minimum 5 tot 10 kilo te vermageren op slechts enkele weken tijd, maar weet je niet hoe? Wil je slank en f…
Surfen op het internet van vroeger met The Wayback MachineSurfen op het internet van vroeger met The Wayback MachineWie kan zich nog de tijd herinneren waarin het internet geen grote rol in ons dagelijks leven had? Een tijd waarin het w…

De geschiedenis van de bijbelDe geschiedenis van de bijbelDe bijbel is een verzameling teksten afkomstig van papyrusrollen uit de oudheid. Er zijn meerdere vertolkingen van de bo…
Serenity Prayer en woorden van JezusSerenity Prayer en woorden van JezusDe Serenity Prayer is een gebed voor bemoediging waarin drie woorden centraal staan. Het gebed heeft christelijke wortel…
Bronnen en referenties
  • Scientology and Totalitarianism by Laura Kay Fuller, 1999.
  • www.xenu.net
  • www.scientology-lies.net
Sasati (390 artikelen)
Laatste update: 08-03-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.