WW: Hoogte, duur, voorwaarden

WW: Hoogte, duur, voorwaarden Dit artikel gaat over de WW-uitkering: de Werkloosheidswet. Hoe hoog is de WW-uitkering, aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op WW en wat is de duur van de uitkering?

Wat is de WW?

De WW (Werkloosheidswet) is een werknemersverzekering. De wet richt zich alleen op werknemers. De WW wordt uitgevoerd door het UWV en UWV-werkbedrijf (voormalig CWI). Iedereen die werkt is automatisch verzekerd voor de WW, maar dat wil niet zeggen dat iedereen daadwerkelijk recht heeft op een WW-uitkering na ontslag. Er moet namelijk aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden WW-uitkering

De werknemer moet onvrijwillig werkloos zijn geworden, bijvoorbeeld door reorganisatie. Als hij zelf ontslag heeft genomen, komt hij niet in aanmerking voor WW. Hij komt ook niet in aanmerking als de werkloosheid verwijtbaar is, ook niet als hij aan alle voorwaarden voldoet. Voorbeelden van verwijtbaarheid zijn ontslag wegens diefstal of fraude.

Daarnaast moet hij per week minstens 5 uur werk in loondienst verliezen. Wie minder dan 10 uur per week werkt, moet minstens de helft van het aantal uren kwijtraken. Er moet ook sprake zijn van loonverlies. Dus iemand die zijn loon voorlopig doorbetaald krijgt, heeft geen recht op WW.

Beschikbaar voor werk

De werknemer moet beschikbaar zijn voor werk. Daarom kunnen arbeidsongeschikte of zieke werknemers niet in de WW terecht komen. Die kunnen een aanvraag indienen voor de WIA. Hoe langer de werkloosheid duurt, hoe meer soorten werk het UWV geschikt acht. Naarmate de duur van de uitkering vordert, wordt er minder gekeken naar aansluiten bij het opleidingsniveau.

26- uit 36-wekeneis (Wekeneis/referte-eis )

Een andere voorwaarde is de wekeneis (ook wel “referte-eis” genoemd). Een werknemer moet minstens 26 weken van de 36 weken voor zijn werkloosheid in loondienst hebben gewerkt. Een week telt als werkweek als er minstens één werkdag is geweest.

Vier-uit-vijf-eis

De vier-uit-vijf-eis houdt in dat de werknemer in vier van de laatste vijf kalenderjaren die voorafgaan aan de werkloosheid, loon heeft ontvangen. De werknemer moet over minstens 52 dagen in een jaar loon hebben gekregen. Onder loon valt ook ziektegeld of WIA/WAO-uitkering.

Duur WW-uitkering

De WW kent twee verschillende uitkeringen, namelijk een basisuitkering en een vervolguitkering (verlengde uitkering). Een werknemer die alleen aan de wekeneis voldoet, krijgt een basisuitkering van maximaal 3 maanden. Daarna heeft hij geen recht meer op WW.

Werknemers die naast de wekeneis ook aan de vier-uit-vijf-eis voldoen, kunnen een vervolguitkering krijgen. Die duurt (inclusief basisuitkering) maximaal 38 maanden. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer.

Berekening arbeidsverleden

Het arbeidsverleden valt uiteen in twee delen, namelijk het werkelijk arbeidsverleden en het fictief arbeidsverleden. Het aantal jaren dat de werknemer sinds 1998 in loondienst heeft gewerkt, is het werkelijk arbeidsverleden. Het aantal jaar dat ligt tussen 1998 en het jaar waarin de verzekerde 18 werd, is het fictief arbeidsverleden. De som van het werkelijks arbeidsverleden en het fictief arbeidsverleden is het arbeidsverleden.

Voorbeeld berekening arbeidsverleden

Gerda is 30 jaar. In 2010 wordt zij werkloos. Zij heeft gewerkt van 2000 tot 2010. Ze is geboren in 1980 en werd 18 in 1998. Het werkelijk arbeidsverleden is 10 jaar. Het fictief arbeidsverleden is (1998 – 1998 = 0 jaar) Beide bedragen zijn samen 10 jaren. Dit houdt in dat ze recht heeft op een WW-uitkering van maximaal 10 maanden (3 maanden basisuitkering en 7 maanden vervolguitkering.

Hoogte van de WW-uitkering

Hierbij wordt ook het onderscheid gemaakt tussen de basisuitkering en de vervolguitkering. De basisuitkering is loongerelateerd en gekoppeld aan het laatste loon. De eerste twee maanden is de hoogte 75% van het laatstverdiende loon. In de 3e maand ontvangt de uitkeringsgerechtigde 70% van het laatste loon.

Het laatstverdiende loon is het gemiddelde dagloon dat de werknemer het laatste half jaar voor de werkloosheid heeft verdiend. Er geldt een maximumdagloon van €214,28 (2019) Het maximumloon is ingesteld om te voorkomen dat werknemers met een hoog salaris een hoge WW-uitkering krijgen.

Hoogte vervolguitkering (verlengde WW-uitkering)

De hoogte van de verlengde uitkering is 70% van het laatstverdiende loon. De hoogte en duur zijn in de onderstaande tabel te zien.

Voorwaarden WW-uitkeringDuur WWHoogte WW
Wekeneismaximaal 3 maandeneerste 2 maanden: 75% laatstverdiende loon, daarna 70%
vier-uit-vijf-eismaximaal 38 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)70% van het laatstverdiende loon
© 2010 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een WW-uitkeringAls je je baan helemaal of voor een gedeelte verliest dan kan je een Werkloosheidswetuitkering, ook wel een WW-uitkering…
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…
Ouderen en werkloosheidOuderen en werkloosheidIn tijden van groeiende werkloosheid zijn vaak de ouderen de klos. Indien ze hun baan verliezen komen ze moeilijk aan ee…
De hoogte van de WW-uitkering berekenenDe hoogte van de WW-uitkering berekenenWerknemers die aan bepaalde eisen voldoen, hebben recht op een WW-uitkering voor een bepaalde periode. De hoogte van de…

Berekening arbeidsverleden (WW en WIA)Wie een WW of WIA uitkering aanvraagt, krijgt te maken met het begrip “arbeidsverleden”. Het arbeidsverleden bepaalt nam…
Bijstandsuitkering en eigen huisBijstandsuitkering en eigen huisVoor het aanvragen van een bijstandsuitkering gelden strenge voorwaarden. Het eigen huis behoort ook tot het vermogen en…
Bronnen en referenties
  • www.uwv.nl
  • Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid - Lydia Janssen
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Laatste update: 12-05-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.