Regiecollege Waddengebied (RCW)

Regiecollege Waddengebied (RCW) In het waddengebied wonen vele mensen en werken diverse overheden en organisaties die allemaal wat te zeggen hebben over welke kant het met het waddengebied op moet. Om alle plannen en besluiten te reguleren is er een Regiecollege Waddengebied opgericht, een bestuurlijke organisatie die het beleid en de plannen rondom de wadden moet coördineren.

Regiecollege Waddengebied

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken in het Regiecollege Waddengebied (RCW) samen om het beleid betreffende de Waddenzee op hoofdlijnen uit te werken. RCW coördineert plannen van de overheid in het gebied en de handhaving van wet en regelgeving. Alles wat met de Waddenzee en het waddengebied te maken heeft kan in de RCW aan de orde worden gesteld. Ook over de samenwerking met Duitsland en Denemarken wordt in dit gremium gepraat.

Van Regionaal naar Regie

Op 25 mei 2012 maakte het RCW een doorstart en ging niet meer als Regional College Waddenzee, maar als Regiecollege Waddenzee verder met een nieuwe bestuurlijke organisatie. Het RCW richt zich op een Waddenbestemmingsplan.

RCW nieuwe stijl

In het RCW zitten bestuurlijke partners, rijk, provincie, gemeenten en waterschappen die integraal naar het gebied kijken en met elkaar afstemmen wat er in het gebied moet gebeuren en wat niet. Het RCW kijkt naar de ontwikkelingen in het gebied, maar is geen beleidsmaker. Het RCW is een afstemmingsoverlegplatform en heeft een netwerkfunctie. De RCW discussieert en communiceert en waarborgt samenhang in de verschillende plannen voor het Waddengebied. Bij de RCW staat het belang van het Waddengebied voorop. Jaarlijks wordt er in samenwerking met het ministerie een Waddentoogdag gehouden, waarin ook is voorzien in een overleg met de minister.

Maatregelenprogramma

Afspraken worden uitgewerkt in een Maatregelenprogramma. In het Maatregelenprogramma Léven op de Wadden staan vele projecten genoemd die op elkaar moeten worden afgestemd. Een van de projecten op die lijst was de verkenning of de Waddenzee werelderfgoed kon worden. Sinds 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO-werelderfgoedlijst.
Enkele voorbeelden uit het Maatregelenprogramma:
 • Natuurherstelplan natte wad
 • Dynamisch duinbeheer
 • Kwelderhertsel project vasteland
 • Beschermen habitat en soorten
 • Pilot dynamiek eilandkwelders
 • Kustbeheer
 • Innovatie watertransport en veerdiensten
 • Dijkversterking
 • Energieprojecten en zelfvoorziening
 • Landschapsontwikkelingsplannen
 • Innovatie verlichtingstechniek
 • Duurzame visserij
 • Investeringen in vervoer en onderwijs
 • Duurzaam bouwen.

Kosten

De kosten die de organisatie van de RCW met zich meebrengt worden gevormd door huisvestings- en kantoorkosten en personeelskosten, in totaal ongeveer 200.000 euro. De RCW-leden dragen bij in de kosten volgens de volgende verdeling:
 • Rijk 50%;
 • Provincies 30%;
 • Gemeenten 15%;
 • Waterschappen 5%.

Huis voor de Wadden

Het RCW heeft een centraal secretariaat dat in Leeuwarden is gehuisvest in het Huis voor de Wadden. Dat Huis is eigendom van Stichting Old Burger Weeshuis en wordt verhuurd aan het ministerie voor Infrastructuur & Waterstaat. In het Huis voor de Wadden zit behalve de RCW ook de Waddenacademie, Werkgroep Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds en Werelderfgoed Waddenzee.
Contactgegevens:
 • Huis voor de Wadden
 • Ruiterskwartier 121a
 • 8911 BS Leeuwarden

RCW leden

De leden van de RCW zijn betrokken bij het gebied, wonen en werken er en dragen er vanuit hun functie verantwoordelijkheid.
De RCW bestaat uit 12 leden en een secretaris.
Bas Eenhoorn was vanaf november 2012 tot november 2018 voorzitter van het RCW. Hij volgde John Jorritsma op. Na Eenhoorn nam Arno Brok, commissaris van de Koning in Fryslân, de voorzittershamer over.
De ledenlijst is als volgt samengesteld:
 • Onafhankelijk voorzitter: 1
 • Rijkswaterstaat, Ministerie EZ: 2
 • Provincies: Groningen, Fryslân en Noord-Holland: 3
 • Gemeenten: eiland en vaste wal: 2
 • Waterschappen: 1
 • Economie: 1
 • Ecologie: 1
 • Wetenschappen: 1

De leden in 2019:

 1. Arno Brok - Onafhankelijk voorzitter
 2. Paul van Erkelens - Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
 3. Bert Wassink - Burgemeester Terschelling
 4. Erica Slump - Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland
 5. Henk Staghouwer - Gedeputeerde Provincie Groningen
 6. Cees Loggen - Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
 7. Jaap Verhulst - Regio-ambassadeur Noord, Ministerie van Economische Zaken
 8. Klaas Kielstra - Gedeputeerde Provincie Fryslân
 9. Theo Meskers - Wethouder Gemeente Hollands Kroon
 10. Arjen Kok - Provinciaal ambassadeur Friesland/Groningen/De Wadden Vereniging Natuurmomenten
 11. Eisse Luitjens - Manager Ontwikkeling en Innovatie bij de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM)
 12. Jouke van Dijk - Voorzitter directie Waddenacademie
 13. Ruud de Jong - Secretaris Regiecollege Waddengebied

Vergaderingen

De RCW vergadert een keer of zes per jaar. De vergaderingen van de RCW zijn niet openbaar toegankelijk en ook de vergaderstukken worden niet openbaar gemaakt. De agenda en de besluiten worden wel bekend gemaakt, ze worden op de website gepubliceerd. Wie op de agenda een onderwerp ziet waar hij of zij belangwekkende inbreng voor heeft, kan dat kenbaar maken aan het secretariaat.

 • Website: www.waddenzee.nl
 • Secretaris van het RCW: Ruud de Jong
 • Telefoon 058-2339012
 • E-mail: info@waddenzee.nl

Bezoekadres

Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121 A
8911 BS Leeuwarden

Lees verder

© 2012 - 2024 Piejet, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wadden Vijfje – herdenkingsmunt voor de WaddenzeeWadden Vijfje – herdenkingsmunt voor de WaddenzeeDe Waddenzee heeft een officiële herdenkingsmunt, geslagen in de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Op 10 juni 201…
De Wadden van Toon Fey– een beeldend waddenboekrecensieDe Wadden van Toon Fey– een beeldend waddenboekNergens ter wereld, De Wadden; zo heet het fotoboek over het waddengebied van Toon Fey dat in juni 2014 uitkwam. Fey wil…
International Wadden Sea School (IWSS) - Waddenzee schoolInternational Wadden Sea School (IWSS) - Waddenzee schoolDe International Wadden Sea School (IWSS) is een netwerk van natuurcentra die een educatief programma aanbieden waarin h…
Small Five van de Waddenzee - kleintjes in het werelderfgoedSmall Five van de Waddenzee - kleintjes in het werelderfgoedDe Waddenzee is een bijzonder natuurgebied, waar mens en dier samenleven en waar de getijden en stroming een bijzonder l…

Fraude uitkeringen en toeslagen: melden fraude en misbruikFraude uitkeringen en toeslagen: melden fraude en misbruikIn Nederland hebben we uitstekende sociale voorzieningen voor mensen die het financieel niet al te breed hebben. Voorbee…
Nieuwe baan: meenemen pensioen of niet?Nieuwe baan: meenemen pensioen of niet?Wanneer je een nieuwe baan hebt, krijg je vaak ook een nieuwe pensioenregeling. Je kan ervoor kiezen om je opgebouwde pe…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Persbureau Ameland
 • Waddenzee.nl
 • Persbureau Ameland
 • https://www.waddenzee.nl/overheid/regiecollege-waddengebied-rcw/rcw-leden/ geraadpleegd op 18 februari 2019
Piejet (1.232 artikelen)
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.