InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Regiecollege Waddengebied (RCW)

Regiecollege Waddengebied (RCW)

Regiecollege Waddengebied (RCW) In het waddengebied wonen vele mensen en werken diverse overheden en organisaties die allemaal wat te zeggen hebben welke kant het met het waddengebied op moet. Om alle plannen en besluiten te reguleren is er een Regiecollege Waddengebied opgericht, een bestuurlijke organisatie die het beleid en de plannen rondom de wadden moet coördineren.

Regie

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken in het Regiecollege Waddengebied (RCW) samen om het beleid betreffende de Waddenzee op hoofdlijnen uit te werken. RCW coördineert plannen van de overheid in het gebied en de handhaving van wet en regelgeving. Alles wat met de Waddenzee en het waddengebied te maken heeft kan in de RCW aan de orde worden gesteld. Ook de samenwerking met Duitsland en Denemarken komt in dit verband aan de orde. Op 25 mei 2012 maakte het RCW een doorstart en ging niet meer als Regional College Waddenzee, maar als Regiecollege Waddenzee verder met een nieuwe bestuurlijke organisatie. Het RCW richt zich op een Waddenbestemmingsplan.

RCW nieuwe stijl

In het RCW zitten bestuurlijke partners, rijk, provincie, gemeenten en waterschappen die integraal naar het gebied kijken en met elkaar afstemmen wat er in het gebied moet gebeuren en wat niet. Het RCW kijkt naar de ontwikkelingen in het gebied, maar is geen beleidsmaker. Het RCW is een afstemmingsoverlegplatform en heeft een netwerkfunctie. De RCW wil discussiëren en open communiceren. Het belang van het Waddengebied staat bij de RCW voorop. Jaarlijks wordt er in samenwerking met het ministerie een Waddentoogdag gehouden, waarin ook is voorzien in een overleg met de minister. Beheer & Ontwikkelingsplannen moeten samenhang in de verschillende plannen voor het Waddengebied waarborgen.

Maatregelenprogramma

Afspraken worden uitgewerkt in een Maatregelenprogramma. In het Maatregelenprogramma Léven op de Wadden, laatste versie april 2011, staan vele projecten genoemd die op elkaar moeten worden afgestemd. Een van de projecten op die lijst was de verkenning of de Waddenzee werelderfgoed kon worden. Sinds 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO-werelderfgoedlijst.
Enkele voorbeelden uit het Maatregelenprogramma:
 • Natuurherstelplan natte wad
 • Dynamisch duinbeheer
 • Kwelderhertsel project vasteland
 • Beschermen habitat en soorten
 • Pilot dynamiek eilandkwelders
 • Kustbeheer
 • Innovatie watertransport en veerdiensten
 • Dijkversterking
 • Energieprojecten en zelfvoorziening
 • Landschapsontwikkelingsplannen
 • Innovatie verlichtingstechniek
 • Duurzame visserij
 • Investeringen in vervoer en onderwijs
 • Duurzaam bouwen.

Kosten

De kosten die de organisatie van de RCW met zich meebrengt worden gevormd door huisvestings- en kantoorkosten en personeelskosten. In 2012 bedragen deze kosten bijna 200.000 euro. De RCW-leden dragen bij in de kosten volgens de volgende verdeling:
 • Rijk 50%;
 • Provincies 30%;
 • Gemeenten 15%;
 • Waterschappen 5%.

Huis voor de Wadden

Het RCW heeft een centraal secretariaat dat in Leeuwarden is gehuisvest in het Huis voor de Wadden. Dat Huis is eigendom van Stichting Old Burger Weeshuis en wordt verhuurd aan het ministerie voor I&M. In het Huis voor de Wadden zit behalve de RCW ook de Waddenacademie en Werkgroep Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds.
Contactgegevens:
 • Huis voor de Wadden
 • Ruiterskwartier 121a
 • 8911 BS Leeuwarden

RCW leden

De leden van de RCW zijn betrokken bij het gebied, wonen en werken er en dragen er vanuit hun functie verantwoordelijkheid.
De RCW bestaat uit 10 leden.
Bas Eenhoorn is sinds 6 november 2012 voorzitter van het RCW. Hij volgde John Jorritsma op.
De ledenlijst is als volgt samengesteld:
 • Rijk; E,L&I en I&M: 2
 • Provincies: Groningen, Fryslân en Noord-Holland: 3
 • Gemeenten: eiland en vaste wal: 2
 • Waterschappen: 1
 • Economie: 1
 • Ecologie: 1

De leden in 2016:

 1. Bas Eenhoorn
 2. Paul van Erkelens
 3. Albert de Hoop
 4. Sieben Poel
 5. Henk Staghouwer
 6. Cees Loggen
 7. Jaap Verhulst
 8. Kees Kielstra
 9. Maria le Roy
 10. Piet Winterman
 11. Eisse Luitjens
 12. Jouke van Dijk
 13. Waldina Hulshoff

Bas Eenhoorn

Nationaal Commissaris Digitale Overheid
Onafhankelijk Voorzitter Regiecollege Waddengebied

Paul van Erkelens

Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Vertegenwoordiger Waterschappen

Albert de Hoop

Burgemeester Gemeente Ameland
Vertegenwoordiger eilandgemeenten

Sieben Poel

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Vertegenwoordiger rijksoverheid

Henk Staghouwer

Gedeputeerde Provincie Groningen
Vertegenwoordiger provincies

Cees Loggen

Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
Plv. vertegenwoordiger provincies, agendalid

Jaap Verhulst

Regio-ambassadeur Noord, Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Vertegenwoordiger rijksoverheid

Klaas Kielstra

Gedeputeerde Provincie Fryslân
Plv. vertegenwoordiger provincies, agendalid

Maria le Roy

Wethouder gemeente Harlingen
Vertegenwoordiger gemeenten vaste wal

Piet Winterman

Projectdirecteur Grote Wateren Staatsbosbeheer
Vertegenwoordiger Ecologie.

Eisse Luitjens

Manager Ontwikkeling en Innovatie bij de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM)
Vertegenwoordiger Economie

Jouke van Dijk

Voorzitter directie Waddenacademie
Vertegenwoordiger Wetenschappen

Waldina Hulshoff

Secretaris Regiecollege Waddengebied

Vergaderingen

De RCW vergadert een keer of zes per jaar. De vergaderingen van de RCW zijn niet openbaar toegankelijk en ook de vergaderstukken worden niet openbaar gemaakt. De agenda en de besluiten worden wel bekend gemaakt, ze worden op de website gepubliceerd. Wie op de agenda een onderwerp ziet waar hij of zij belangwekkende inbreng voor heeft, kan dat kenbaar maken aan het secretariaat.

 • Website: www.waddenzee.nl
 • Secretaris van het RCW: Waldina Hulshoff
 • Telefoon 058-2339012
 • E-mail: waldina.hulshoff@rcw.waddenzee.nl

Lees verder

© 2012 - 2018 Sjaanfanameland, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Wadden van Toon Fey– een beeldend waddenboekrecensieDe Wadden van Toon Fey– een beeldend waddenboekNergens ter wereld, De Wadden; zo heet het fotoboek over het waddengebied van Toon Fey dat in juni 2014 uitkwam. Fey wil…
International Wadden Sea School (IWSS) - Waddenzee schoolInternational Wadden Sea School (IWSS) - Waddenzee schoolDe International Wadden Sea School (IWSS) is een netwerk van natuurcentra die een educatief programma aanbieden waarin h…
Small Five van de Waddenzee - kleintjes in het werelderfgoedSmall Five van de Waddenzee - kleintjes in het werelderfgoedDe Waddenzee is een bijzonder natuurgebied, waar mens en dier samenleven en waar de getijden en stroming een bijzonder l…
Het weer op de WaddeneilandenHet weer op de WaddeneilandenNederland is een klein land, en het weerbeeld kent doorgaans nauwelijks verschillen binnen de landsgrenzen. Tóch kan het…
Waddenweer – meer zonuren op de WaddeneilandenWaddenweer – meer zonuren op de WaddeneilandenDe Waddeneilanden zijn heerlijke oorden om naartoe te reizen. Je vindt er een fijne veerverbinding – de vakantie begint…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Persbureau Ameland
 • Waddenzee.nl
 • Persbureau Ameland

Reageer op het artikel "Regiecollege Waddengebied (RCW)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sjaanfanameland
Laatste update: 26-03-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Special: Waddenzee
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!