HSK biedt behandeling voor mensen met psychische klachten

HSK biedt behandeling voor mensen met psychische klachten HSK is een landelijke commerciële zorginstelling die mensen onderzoekt en behandelt die psychische klachten hebben. Het grote voordeel van deze organisatie is dat men geen wachtlijsten kent zodat men de volgende dag al terecht kan voor een afspraak. Het doel is vermindering van klachten en indien nodig werkhervatting. HSK regelt contracten met zorgverzekeraars en er zijn vestigingen in het hele land.

Hoe is HSK ontstaan

HSK is in 1991 opgericht door Prof.Dr. C.A.Hoogduin, Prof. Dr. C. Schaap en Drs. A. Kladler. In 1994 werd de organisatie uitgebreid met drie nieuwkomers maar de naam bleef HSK. Vanaf 1995 groeide de organisatie sterk en in 1998 werd als organisatievorm een B.V. gekozen. Vanaf 2004 is er een AWBZ erkenning. Er worden contracten afgesloten met de zorgverzekeraars om de kosten van een behandeling te dekken. HSK werkt inmiddels al twintig jaar op 30 locaties in Nederland en telt 400 medewerkers. 250 psychologen en 12 psychiaters. Het hoofdkantoor is gevestigd te Arnhem. De directie is in handen van drie directeuren. De vestigingen worden ondersteund door de afdeling onderzoek en ontwikkeling en het HSK accountbureau. Er zijn stafafdelingen voor personele zaken en facilitaire zaken. De vestigingen worden aangestuurd door een vestigingsmanager. Tevens is er een accountmanager die de acquisitie verzorgt en zelf tevens parttime therapeut zijn.HSK is een landelijke organisatie die mensen helpt met psychische klachten.

Welke psychische klachten behandelt HSK?

Een greep uit de mogelijke klachten die door HSK behandeld kunnen worden zijn:
 • Schuldgevoelens
 • Arbeidsgerelateerde klachten
 • Angstgevoelens
 • Depressie
 • Traumatische ervaringen
 • Somberheid of zenuwachtigheid
 • Relatieproblematiek
 • Eetproblemen
 • Dwang en dwanggedachten

Hoe verloopt de behandeling

HSK onderzoekt en behandelt mensen met een psychische klacht. De behandelmethode is vooral gericht op een efficiënt en spoedig herstel. Indien er sprake is van ziekteverzuim dan wordt getracht zodanig te behandelen dat werkhervatting weer snel mogelijk is. De belangen van de cliënt en de opdrachtgever staan centraal. Er wordt behandeld via de cognitieve therapie.

Wat is cognitieve therapie

De cognitieve therapie is een bepaalde vorm van psychotherapie die in Amerika is ontwikkeld in de zestiger jaren. De grondlegger van de cognitieve therapie was A.Beck. De gedachte achter deze therapie is dat klachten en problemen ontstaan door de wijze waarop we met onze gedachten omgaan. Het zijn niet de gebeurtenissen maar de gekleurde bril waardoor we kijken en zien. Gedachten leiden tot gevoelens en door te leren anders met de gedachten om te gaan kan men gebeurtenissen beter interpreteren. Zo ontstaat een meer objectieve kijk op de eigen gevoelens waardoor negatieve gevoelens kunnen verdwijnen en het gedrag verandert.

Hoe verloopt de aanmelding

Belangrijk is dat HSK korte wachtlijsten heeft. Men kan snel terecht bij een van de kleinschalige vestigingen. Er dient wel eerst een verwijskaart bij de huisarts te worden aangevraagd. Deze is noodzakelijk zodat de zorgkosten gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Dit geldt alleen voor behandelingen in de eerste of tweede lijn. Voor coachingstrajecten kan men niet bij de zorgverzekeraar terecht en deze kosten worden in rekening gebracht bij de cliënt of de instantie die de coaching heeft gevraagd.

Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd

Men werkt uitsluitend met therapeuten die opgeleid zijn in de cognitieve gedragstherapie. Sedert 2006 zijn zij in het bezit van het HKZ certificaat waarmee men voldoet aan de kwaliteitsnormen van Geestelijke Gezondheidsinstellingen. Maar de tevredenheid van de klanten en opdrachtgevers wordt als het meest waardevol gezien. Sedert 2011 mag HSK het predikaat van Best Managed Companies gaan voeren.

Hoe werkt HSK

Bij HSK kunnen we de volgende types van hulpverlening onderscheiden:
 • Interventie
 • Xperts
 • Expertise
 • Preventie
 • Pip
 • CCD
 • Behandeling van kinderen

HSK interventie

HSK interventie wordt toegepast om voor werknemers met psychische klachten een diagnose te stellen en te behandelen zodat men snel het werk weer kan hervatten. De behandeling kan kortdurend maar ook langdurig van aard zijn. Men wordt zo snel mogelijk en adequaat behandeld met cognitieve gedragstherapie. Tijdens de behandeling is er veel aandacht voor werkhervatting maar wordt ook gekeken naar terugvalpreventie. Er vindt terugkoppeling plaats naar verwijzers.

HSK Xperts

Bij grote veranderingen binnen bedrijven is het mogelijk om een beroep te doen op HSK. Zij hebben jarenlang ervaring en bieden de mogelijkheid om eigen psychologen tijdelijk in te zetten in een instelling of bedrijf.

HSK expertise

HSK heeft expertise op het gebied van:
 • ticstoornissen
 • kinderen
 • conversiestoornissen

HSK preventie

Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen kan HSK behulpzaam zijn bij het signaleren, bespreekbaar maken en het voorkomen van klachten en verzuim. Hierbij staat de vraag van een instelling of organisatie centraal.

HSK coaching

Voor iemand die zich persoonlijk verder wil ontwikkelen en meer professioneel gedrag wil eigen maken zijn is er de mogelijkheid tot coaching. Men leert naar zichzelf te kijken en indien gewenst gedrag te veranderen. Er ontstaat dan een verbetering van het zelfbeeld, motivatie en de mogelijkheden tot communicatie. Coaching geeft inzicht in het huidige functioneren en leert je om buiten de bekende kaders te kijken en er ontstaan zo nieuwe mogelijkheden. Je krijgt inzicht in het eigen gedrag maar ook in het gedrag van anderen. Dit zal gebeuren in 6 tot 8 gesprekken van gemiddeld 2 uur. Er zijn twee trajecten mogelijk:
 • personal coaching
 • executive coaching

Dit laatste traject is specifiek gericht op managers, bestuurders en ondernemers. Hierbij komen alle aspecten van veranderend leiderschap aan bod.

HSK acuut

In acute situaties en bij noodgevallen kan er 24 uur van de dag een beroep worden gedaan op HSK. Door de 24 uurs dienstverlening kan ernstige schade bij traumatische ervaringen mogelijk worden beperkt. Voor deze vorm van hulpverlening werkt HSK samen met Lourtas B.V. Dit is een organisatie van ex- HSK medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in 24 uur hulpverlening in crisissituaties.

Pip

Psycholoog in praktijk is de psycholoog die werkzaam is in de gezondheidszorg in de eerste lijn. Mildere vormen van psychologische problematiek kunnen praktisch probleemgericht en in overleg met huisarts of bedrijfsarts behandeld worden. Vroegtijdige onderkenning is belangrijk. Er zijn geen wachtlijsten en er wordt gewerkt op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Psycholoog in praktijk sluit contracten met de zorgverzekeraar. Voor de cliënt is er een eigen bijdrage mits de zorgverzekeraar betaalt. In het geval dat de zorgverzekeraar niet betaalt zijn de kosten voor eigen rekening. Dit dien je zelf goed na te gaan alvorens met de behandeling te starten.

Behandeling van kinderen

Kinderen vanaf 6 jaar en adolescenten tot 17 jaar kunnen voor behandeling terecht bij HSK. Men kan hierbij denken aan de volgende problematiek:
 • Angststoornis
 • Eetstoornis
 • Tic- stoornis
 • Sombere stemming
 • Klachten welke zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis
 • Opvoedingsproblemen

De behandeling geschiedt volgende cognitieve therapie. Bepaalde denkpatronen bij kinderen kunnen klachten veroorzaken. Middels genoemde therapie probeert men de denkpatronen te wijzigen. Er worden door HSK duidelijke adviezen gegeven waarmee ouders en kinderen thuis aan het werk kunnen gaan. Hierbij kan men denken aan ontspanningsoefeningen, het leren reguleren van ongewenst gedrag of assertiviteitstraining.

CCD

Cure & Care development is een opleidingsinstituut van HSK wat zich als doel heeft gesteld de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelwijzen binnen de GGZ bij de professionals te brengen. Dit gebeurt door opleidingen, symposia en workshops die vooral praktisch van aard zijn. Deze zijn bestemd voor o.a. psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen.

Zoek je een vestiging van HSK bij je in de buurt kijk dan op: HSK
© 2011 - 2024 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Cognitieve gedragstherapie bij paniekstoornis met agorafobieCognitieve gedragstherapie bij paniekstoornis met agorafobieVeelvuldig wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat cognitieve gedragstherapie de meest effectieve vorm van psychotherap…
Dwangstoornis: cognitieve gedragstherapieDwangstoornis: cognitieve gedragstherapieIemand die lijdt aan een dwangstoornis, ook wel dwangneurose genoemd, heeft last van dwanggedachten waarbij vaak ook dwa…
AngststoornissenIedereen is wel eens bang of angstig voor iets. Als deze angst zó erg wordt, vaak voorkomt en soms voor iets onwerkelijk…
Interapy: online therapieInterapy: online therapieSteeds meer mensen volgen online therapie in plaats van face to face therapie. Interapy BV biedt online hulp aan mensen…

De zin of onzin van downsizenDe zin of onzin van downsizenVooropgesteld dat ieder moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt, is er wel iets te zeggen voor “downsizen”. Maar a…
Pesten ... het zal je maar gebeurenPesten ... het zal je maar gebeurenWe kennen allemaal wel iemand vanuit het verleden of heden die gepest werd/wordt of die we hebben gepest. Maar als het b…
Bronnen en referenties
 • Website HSK
Reactie

Divinia, 20-10-2015
Wat een verschrikkelijke organisatie, zeer ontevreden!

1 gesprek gehad en vervolgens hoorde ik 4 weken niks van het HSK, maar kreeg wel een rekening van €188,53!

Wat een klasse, bah bah bah Reactie infoteur, 21-10-2015
Beste Divinia,
Dank voor uw reactie.
Wat jammer dat u slechte ervaringen hebt met de organisatie HSK. Hebt u bij de organisatie zelf een klacht ingediend?
Het is zo belangrijk dat klachten rechtstreeks worden ingediend zodat een organisatie fouten kan herstellen. Dat kan alleen als men bekend is met de klacht. Ook is het belangrijk om uw zorgverzekering te benaderen i.v.m. de rekening.
Ik hoop dat u tot een oplossing kunt komen.
Met vr. groet,
Celientje1

Celientje1 (252 artikelen)
Laatste update: 12-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.