Aurafotografie: Kirlian-fotografie

Het proces dat als Kirlian-fotografie bekend staat heeft de meeste publiciteit gekregen van alle Russische onderzoekingen die verband houden met parapsychologie. Kirlian-fotografie betreft het fotograferen van een lichtuitstralende aura dat alle levende organismen omgeeft en het bioplasmisch lichaam wordt genoemd.

Ontdekking van de Kirlian-fotografie

Semjon en Walentina Kirlian ontdekten dat ze foto's konden maken van levende organismen die door een lichtuitstralende aura waren omgeven. Daarbij maakten ze gebruik van hoogfrequente elektrische stromen. Deze aura, die een 'bioplasmisch lichaam' wordt genoemd is een krachtveld. Het kan wellicht hetzelfde krachtveld zijn dat ontdekt en gemeten werd door geleerden als Goeljajew en Sergejew. De Russische Professor Pawel Goeljajew was de opvolger van Professor Wasiljew als hoofd van het Laboratorium voor Fysiologische Cybernetica aan de Universiteit van Leningrad. Samen met zijn medewerker, de wetenschapper Sergejew, ontdekte Goeljajew dat alle levende lichamen omgeven worden door een zwak elektrostatisch veld, dat zij 'de elektrische aura' noemden.

Elektrische aura

Dit zwak elektrostatisch veld ondergaat voortdurend veranderingen. Zelfs gedachten kunnen veranderingen teweegbrengen die waarneembaar zijn en gemeten kunnen worden. Professor Goeljajew meende dat veranderingen in de elektrische aura mogelijk signalen voorstellen die informatie overbrengen. Op die manier zouden wellicht sommige vissen, insecten en andere dieren met elkaar in contact treden. Het is theoretisch ook mogelijk dat veranderingen in de aura (die veroorzaakt worden door geestelijke activiteit) versterkt zouden kunnen worden om voldoende energie te produceren voor het bewegen van voorwerpen.

Waarneembare energie

Theoretici hebben beweerd dat alle levende wezens een 'bioplasmisch lichaam' bezitten. Kirlian-foto's van bladeren hebben duidelijk aangetoond dat ze waarneembare energie uitstralen. Verschillen in de aura van bladeren van dezelfde soort hebben bewezen dat dit een teken is van het begin van een ziekte in de plant, voordat de ziekte op de normale manier zichtbaar werd. Op dezelfde manier kunnen veranderingen in de aura van een mens wijzen op veranderingen in zijn geestelijke en lichameljike toestand.

Bioplasma-theorie bijgeloof?

Westerse parapsychologen zijn over het algemeen nogal laks geweest bij het voortborduren op de bioplasma-theorie. Ze hebben slechts gewezen op bioplasma als mogelijke verklaring voor het Krilian-effect. In een interview met het tijdschrift Psychic wees Dr. Montague Ullman er op dat sommige natuurkundigen geloven dat de lichtuitstraling veroorzaakt kan worden door ionisatie van de atmosfeer. Deze voorzichtigheid aan de kant van Westerse onderzoekers ten aanzien van de bioplasma-theorie is te begrijpen, vooral als je bedenkt dat die theorie veel weg heeft van het oude geloof in een astraal lichaam dat samen met het 'gewone' lichaam zou bestaan. De ontdekking van de Kirlians (en die van enige andere onderzoekers in de communistische wereld) schijnt de ondersteuning te zijn van een geloof, dat zowel door geleerden in het Westen als in het Oosten als bijgeloof wordt beschouwd.

Belangrijke ontwikkelingen

Ondanks het sceptisme zou het fotograferen en meten van dit krachtveld (wat de fundamentele aard ervan ook mag zijn) mogelijk belangrijke gevolgen voor de parapsychologie kunnen hebben. Het lijkt mogelijk dat die energie aan psychokinetisch effect (PK-effect) ten grondslag ligt. Het zou ook wel eens een rol kunnen spelen bij psychisch genezen en zelfs bij 'Extra Sensory Perception' (buitenzintuiglijke waarneming). Het is niet uit te sluiten dat wellicht nog belangrijke ontwikkelingen in de parapsychologie uit de laboratoria van de voormalige 'Oostbloklanden' bekend gemaakt zullen worden.

Dr. Thelma Moss

Met uitzondering van de Russen zelf heeft deze Dr. Thelma Moss meer Kirlian-foto's gemaakt en onderzocht dan welke andere geleerde dan ook. Zo vervaardigde zij Kirlian-foto's van de vinger van Uri Geller. Op die foto's blijkt welk een enorme hoeveelheid energie deze vinger uitstraalt tijdens een van Uri's demonstraties. Uri Geller bood geleerden vele mogelijkheden om experimenten te doen. Hij heeft dan ook veel tijd met wetenschapslieden doorgebracht in laboratoria over de hele wereld.

Ontwikkeling van de parapsychologie

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hetgeen we in onze tijd paranormaal noemen, in een niet al te verre toekomst als volkomen normaal gaan beschouwen. De parapsychologische onderzoekers van het eerste uur vroegen zich af of er leven is na de dood. Tegenwoordig vragen parapsychologen zich eerder af of er verborgen vermogens in de mens aanwezig zijn die ontwikkeld kunnen worden om het leven vóór de dood te verrijken. Het is een revolutionaire gedachte te bedenken dat dit laatste tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.
© 2011 - 2024 Emfkruyssen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bio-informatie: de Russisch term voor telepathieUit het gegeven dat de Russen het woord 'bio-informatie' gebruiken voor onze term telepathie kan de Russische neiging wo…
André Bazin: the ontology of the photographic imageIn zijn artikel The Ontology of the Photographic Image beschrijft André Bazin de ontwikkeling van de fotografie en de ci…
Bijgeloof en niet onder een ladder doorBijgeloof en niet onder een ladder doorOnder een ladder door lopen brengt ongeluk. Velen lachen daar om maar zullen toch liever met een boog om een ladder heen…
De X en Y theorie van McGregorMcGregor heeft twee theorieën beschreven. De zogenaamde X-en Y-theorie. De X-theorie gaat uit van het slechte van de men…

Kinderen die op kleding kauwen of sabbelenKinderen die op kleding kauwen of sabbelenBijt jouw kind ook zijn kleding kapot? Kapotte ritsen, ontbrekende knopen en gaten in kragen en mouwen? Of erg natte kle…
Telepathische wisselwerkingEen vooraanstaande filosoof uit Cambridge C.D. Broad genaamd, wees erop dat de wetenschappelijke opvatting betreffende t…
Emfkruyssen (338 artikelen)
Laatste update: 03-02-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.