Telepathie: voor Rusland lang een ideologisch probleem

Tot 1962 vormde telepathie voor de Russen een ideologisch probleem. Tenzij de wetenschap aan kon tonen dat telepathie steunde op natuurkundige wetten die verklaard zouden kunnen worden door de een of andere golftheorie, geloofden de Russen dat telepathie de officiele denkbeelden omver zou werpen.

Dr. Wasiljew

Leonid Wasiljew wordt de 'vader van de Russische parapsychologie' genoemd. Dr. Wasiljew meende dat het ontdekken van de energie achter Extra Sensory Perception (ESP of buitenzintuiglijke waarneming) van evenveel belang zal zijn als de ontdekking van atoomenergie. Leonid was hoofd van het Parapsychologisch Laboratorium van de Universiteit in Leningrad. Zijn theoretische verklaring voor psi-vermogens was gebaseerd op een strikt natuurkundige basis en hij was van mening dat het psi-vermogen een overblijfsel was van vroegere evolutievormen. Naar Leonid's idee werkt psi waarschijnlijk door de een of andere tot nu toe onontdekte energie in de hersenen.

Aanleiding tot de publicatie van Wasiljew's boek

Het gerucht dat de marine van de Verenigde Staten van Amerika aan het experimenteren was met telepathie als communicatiemiddel met duikboten, leidde in 1962 tot de publikatie van Dr. Wasiljew's boek 'Experiment in Mentale Suggestie'. Tot op dat moment waren de dertig jaar onderzoek van Leonid Wasiljew geheim geweest. In de beginperiode was veel van Leonid's werk erop gericht de energie te ontdekken die de basis vormt van ESP. Hij deed zijn uiterste best te demonstreren dat ESP iets te maken had met golven.

De slaapster in de kooi van Faraday

Om aan te tonen dat ESP opgewekt werd door energiegolven stopte Leonid zijn proefpersoon in een kooi van Faraday. Het was een grote zwarte metalen kist die bestand was tegen het binnendringen van radiogolven en elektromagnetische golven. De proefpersoon viel echter desondanks in slaap toen de telepatische 'zender' (telepatisch medewerker) buiten de kooi haar dit door middel van zijn wil opdroeg. Vervolgens stopte Leonid de 'zender' in een loden capsule die men in een bak gevuld met kwik liet zakken. Echter het meisje (proefpersoon) viel desalniettemin op bevel in slaap. Hierdoor scheen de 'golftheorie' onmogelijk houdbaar en werd in de ijskast gestopt, terwijl het onderzoekprogramma verder ging.

Psychosomatisch verlamde proefpersoon

Een van Leonid's proefpersonen was een vrouw die al jaren in het ziekenhuis lag, omdat ze leed aan een psychosomatische verlamming van de gehele linkerzijde van haar lichaam. Bij deze proef werd Leonid geassisteeerd door de hypnotiseur dr. Finne. Leonid liet de verlamde vrouw haar aangedane arm en been bewegen. Dit gebeurde door middel van suggestie, die langs telepathische weg werd overgebracht. De proeven waren zo succesvol dat een aantal vooraanstaande artsen naar het ziekenhuis kwam om het verschijnsel te zien. Eerst werd de vrouw in trance gebracht. Vervolgens liet men in de groep een blad papier rondgaan waarop de opdracht stond, die op de verlamde proefpersoon overgebracht moest worden. Leonid of zijn assistent dr. Finne concentreerde zich daarna geestelijk op de opdracht totdat de vrouw er gehoor aan gaf. Om de mogelijkheid uit te schakelen dat de proefpersoon van de aanwezigen zintuiglijke aanwijzingen kreeg, werden haar ogen met pleisters afgeplakt en werd er geen woord gesproken. De proefnemingen waren buitengewoon succesvol. Dr. Finne kon zich zelfs concentreren op bepaalde zenuwen in de verlamde arm van de vrouw. Aan de bewegingen van de arm kon men controleren dat inderdaad die bepaalde zenuwen werden geprikkeld. De proefpersoon wist steeds of Finne dan wel Leonid Wasiljew de telepathische opdracht had gezonden.

Grote telepathische lange afstandsproef

In 1966 vond er een telepathie-experiment plaats waar heel wat reclame voor gemaakt was. Degenen die de proef uitvoerden zaten in Moskou en de proefpersoon bijna 3500 kilometer verder, in Nowosibirsk, een plaats in Siberië. De proefpersoon was de Moskouse acteur en journalist Karl Nikolajew. Degene die de proef uitvoerde de biochemicus Joeri Kamenski. Onder controle van een groep geleerden slaagde Joeri erin mentale beelden naar Karl Nikolajew te zenden van zes voorwerpen die hem bij het begin van het experiment in aparte pakjes waren gegeven.

Opmerking

Bij een andere test met een andere 'zender' (uitvoerder) herkende Karl Nikolajew 12 van de 20 ESP-kaarten die in Moskou werden omgedraaid.

Belangrijke feiten t.a.v. hersengolven

Het Russische onderzoek heeft enige belangrijke feiten aan het licht gebracht ten aanzien van hersengolven. In een afstandsexperiment tussen Moskou en Leningrad werd Karl Nikolajew met draden verbonden aan een aantal machines die zijn lichamelijke veranderingen en hersengolf-patronen via monitors toonden. Karl zette zijn geest op 'ontvangst' en wachtte rustig af. Hij wist niet wanneer Joeri Kamenski (die ongeveer 600 kilometer verderop zat) zijn poging tot telepathische overdracht zou beginnen. Evenmin wist hij welke boodschap hij kon verwachten. De Elektro-encefalograaf (hersengolf-recorder) registreerde een verhoogde activiteit in Karl Nikolajews hersenen op hetzelfde ogenblik dat Joeri Kamenski zich begon te concentreren. Het apparaat toonde ook aan dat de activiteit in dat gedeelte van de hersenen plaatsvond dat ook bestemd was voor het soort boodschap dat gezonden werd. Wanneer Joeri een 'zichtbare' indruk stuurde, werden Karls hersenen geactiveerd in het gebied dat het gezichtsvermogen regelt. Als hij een hoorbaar signaal verstuurde (zoals gefluit) dan registreerden de hersenen van Karl Nikolajew een prikkel in het gebied dat met het gehoor te maken heeft. Verwijzend naar dit onderzoek schreef dr. Milan Ryzl in 1968 in het 'International Journal of Parapsychology: "Deze Russische ontdekkingen zouden ons best eens een heel eind vooruit kunnen brengen in de beheersing van ESP".

Slotsom

Helderziendheid wordt nooit genoemd in de verslagen van Russisch ESP-onderzoek. Dit in tegenstelling tot veel Amerikaanse werken, die suggereren dat helderziendheid wellicht de grondvorm is van ESP. Karl Nikolajews prestatie kon zowel aan helderziendheid als aan telepathie worden toegeschreven. Om zulke verschijnselen te verklaren blijven de Russen desondanks vasthouden aan hun veronderstelling dat het hier gaat om een soort geestelijke zender. Dit ondanks het feit dat ze niet in staat zijn geweest de ongrijpbare golven te ontdekken.
© 2010 - 2024 Emfkruyssen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bio-informatie: de Russisch term voor telepathieUit het gegeven dat de Russen het woord 'bio-informatie' gebruiken voor onze term telepathie kan de Russische neiging wo…
Michael Faraday, een invloedrijke wetenschapperMichael Faraday, een invloedrijke wetenschapperFaraday was een Britse wetenschapper die werd geboren in een arm gezin. Hij wordt tegenwoordig gezien als een van de gro…
Pawel Stepanek, meest briljante ESP-proefpersoonOok in Oost-Europa bestudeerde de wetenschap Extra Sensory Perception (ESP) of buitenzintuiglijke waarneming. Biochemicu…
8 tips om GSM-straling te reduceren8 tips om GSM-straling te reducerenWe zijn er nog steeds niet uit, is gsm-straling nu schadelijk of niet. Stel dat deze effectief tumoren veroorzaakt gooie…

Bewuste keuzes makenHet hele leven bestaat uit keuzes; we maken ze dagelijks, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Elk woord dat je hi…
Stereotypering en vooroordelen; betekenis en oorsprongStereotypering en vooroordelen; betekenis en oorsprongHoewel het gebruik van stereotypes erkent wordt als zijnde niet accuraat, wordt stereotypering nog steeds vaak gebruikt…
Bronnen en referenties
  • 'Experiment in Mentale Suggestie' door Dr. L.L. Wasiljew.
Emfkruyssen (338 artikelen)
Gepubliceerd: 21-12-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.