Jeugd- en jongerencultuur en de geest van de tijd

Jeugd- en jongerencultuur en de geest van de tijd Kennis over het ontstaan van een jeugdcultuur is van fundamenteel belang om als kerk aansluiting te vinden bij jongeren. Deze kennis heeft als doel om een brug te slaan tussen twee werelden die elkaar niet lijken te begrijpen. Jeugdculturen zijn van alle eeuwen. Maar er zijn wel steeds veranderingen die serieus moeten worden genomen. Jeugdculturen hebben ook onder christelijke jongeren invloed. Denk alleen al maar aan de impact die social media heeft en het gebruik van de mobiele telefoon. De kerk doet er goed aan om zich daarop te bezinnen.

Invloed van media

Media is een belangrijk middel om boodschappen over te brengen. Media is ook van invloed in het ontstaan van een jongerencultuur. Muziek is een van de belangrijkste vormen van media die grote invloed heeft bij jongeren voor het overbrengen van een boodschap. Dit mogen we niet onderschatten. Muziek heeft daarom grote invloed om een jeugdcultuur te vormen.

Spanningsveld in de kerk

Het is vaak een spanningsveld om een goede balans te vinden in het omgaan met jongeren. Als jongerenwerker moet je een goede zelfreflectie hebben en niet alleen een vizier hebben voor negatieve jongeren. Er zijn ook positieve jongeren die juist anderen over de streep kunnen trekken. Deze zorgen voor jezelf ook voor positieve input. Er komen jongeren tot geloof en er haken jongeren af. Dat is de cirkel waar generatie op generatie mee te maken heeft. Binnen de kerk is het de vraag welke positie de kerk in die generatie inneemt.

Tijdgeest

In een moderne samenleving waarin keer op keer nieuwe trends ontstaan spreekt men ook wel van een ‘tijdgeest’. Dit kan positieve of negatieve betekenis voor een samenleving hebben. Positieve elementen zijn (evangelie voor velen bereikbaar, nieuwe medicijnen) Negatieve elementen zijn bijvoorbeeld het (toenemende) terrorisme, jeugdcriminaliteit.

Wat is tijdgeest

Als je op Google een zoekopdracht uitvoert naar het woord ‘tijdgeest’ krijg je 195.000 resultaten. (van paardensport tot spiritualiteit) . Bij het woord ‘geest’ krijg je ongeveer 7.750.000 hits. (van achternaam tot afslankmethode).

Zeitgeist - The Movie

Een aantal jaren terug is er een documentaire uitgezonden onder de naam ‘Zeitgeist’. Deze documentaire ging over Jezus Christus, de macht van Amerika en de invloed van de Dollar. Het begrip komt van een Duitse filoloog, filosoof en predikant Johann Gottfried Herder. De documentaire is overigens paradox. Het probeert enerzijds allerlei complottheorieën te ontmaskeren en anderzijds brengt de documentaire juist weer een complot-theorie de wereld in. De documentaire geeft onvolledige informatie over culturen en godsdiensten.

Woordstudie tijdgeest

Een korte woordstudie van het woord 'tijdgeest' wijst erop dat het gaat om het denken.
 • Duits: Zeit-geist; verstand.
 • Engels: Spirit of the Age. Vermogen om te denken, voelen.
 • Nederlands: Tijd-geest. Opvatting in bepaalde tijd. (voelen, denken, (mening)vormen.
 • Grieks N.T. : Pneuma
 • Hebreeuws O.T. : Ruach,
 • Het woord geest betekent in de Bijbel, zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament, 'adem, of wind‘. Het is een aspect van de mens dat niet gezien kan worden. God heeft door de Geest de mens tot leven gebracht en door de zondeval kreeg de mens kennis, verstand van goed en kwaad. Je kunt zeggen dat er toen een 'andere cultuur' is ontstaan. (Gen. 3:5)

Geest in de Bijbel

In de Bijbel lezen we op verschllende plaatsen over 'geest':
 • de geest van waarheid (Joh. 14:17;
 • de geest van krankheid (Luc. 13:11)
 • de geest van heiligheid (Rom. 1:4)
 • de geest van zoonschap (Rom. 8:15)
 • de geest van bedwelming (Rom. 11:8)
 • de geest van mensheid (1Kor. 2:11)
 • de geest van zachtmoedigheid (1Kor. 4:21; Gal. 6:1)
 • de geest van wijsheid (Efeze. 1:17)
 • de geest van bescheidenheid (2Tim. 1:7)
 • de geest van genade (Heb. 10:29)
 • de geest van heerlijkheid (1Petrus 4:14)
 • de geest van misleiding (1Joh. 4:6)
 • de geest van leven (Openb. 11:11)
 • de geest van profetie (Openb. 19:10)

Strijd in de hemelse gewesten

Paulus spreekt in de brief aan Efeze over een geestelijke strijd: '‘want wij hebbende strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht’ (Efeze 6) Het Griekse woord geest wordt niet specifiek als mannelijk, vrouwelijk of als ‘ding’ vertaald. De Griekse betekenis gaat er van uit dat de geest overal (in) kan zijn. De geest kan zowel (in) mensen als (in) dingen zijn. (Daniel 10)

Tijdgeest en cultuur

Cultuur ontstaat door;
 • Ideeën
 • Meningsverschillen
 • Machtstrijd
 • Gewoonten/traditie
 • Geloofsovertuiging
 • Belangrijke gebeurtenissen

Vervuld worden door de Heilige Geest

Bij het ontstaan van een cultuur wordt men vervuld door een idee of overtuiging. In bijbels perspectief kunnen we zeggen dat de 'geest' daartoe de aanzet geeft. in het bijbelboek Genesis lezen we; 'en Gods geest zweefde over de wateren' (Genesis 1)

Verschillende soorten jeugdcultuur

 • Nederlandse (westerse) cultuur>dominante cultuur
 • Jeugdcultuur>subcultuur

Meest bekende jeugdculturen 1970 - 2005

 • Rasta (vanaf ca 1970)
 • Hardrock (vanaf ca 1975), later bekend als heavy metal of metal
 • Disco (ca 1975 - 1980)
 • Punk (vanaf ca 1975)
 • New wave (ca 1975 - 1980)
 • Hiphop (vanaf ca 1980) een belangrijk onderdeel van de hiphop is rap-muziek
 • gothic (vanaf ca 1980) gothic is nauw verwant met de new wave
 • House (vanaf ca 1985)
 • Skater (vanaf ca 1990)
 • gabber(vanaf ca 1990)
 • Tekno (vanaf ca 1990)
 • Breezercultuur (vanaf ca 2000)
 • Urban (vanaf ca 2000)
 • Emo's (vanaf ca 2004)
 • Jumpstyle (vanaf ca 2005)

Ontstaan van een jeugdcultuur

Een aantal dingen zijn kenmerkend voor het ontstaan van jeugdculturen:
 • Media
 • Internet
 • Games
 • Drugsgebruik
 • Muziekstijl
 • Alcoholgebruik
 • Criminaliteit
 • Vriendschap
 • Geloofsovertuiging

Citaat

Alles gaat voorbij. Alleen de geest blijf eeuwig wie hij is. Fotograaf Geert Kooiman
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Missionaire kerk voor jongeren in NederlandMissionaire kerk voor jongeren in NederlandDe jeugdkerken zijn in het verleden op de ontwikkelingen van randkerkelijkheid ingespeeld. Dit soort initiatieven lijken…
Jongerenpastoraat: Tieners drugs en alcoholJongerenpastoraat: Tieners drugs en alcoholEr zijn niet één of twee redenen te noemen waarom jongeren tot drugs of alcoholgebruik komen. Er is vaak een scala van i…
Straatcultuur: een oorzaak van overlast en criminaliteit?Straatcultuur: een oorzaak van overlast en criminaliteit?De straatcultuur: een cultuur waar veel mensen zich aan ergeren. De straatcultuur wordt gezien als een cultuur die veel…
Woordstudie over beproeving en standvastigheid in de BijbelWoordstudie over beproeving en standvastigheid in de BijbelBeproeving en standvastigheid zijn begrippen die veel voorkomen in de Bijbel. Vooral in het Nieuwe Testament zijn het be…

Hoogbegaafd: mensen met een hoog IQHoogbegaafd: mensen met een hoog IQHoogbegaafden zijn mensen met een hoog IQ. Hoogbegaafden met een hoog IQ zijn te vinden in elk deel van de maatschappij.…
Samenwerking tussen theologie en pastorale psychologieSamenwerking tussen theologie en pastorale psychologieIn de twintigste eeuw is de psychologie volledig los van de theologie tot volle ontwikkeling gekomen. Dit betekende dat…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: SavanasDesign, Pixabay
 • Bron: Wikipedia
 • Bijbel NBG 1951
 • Zeitgeist The Movie
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 07-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.