Je persoonlijkheid in kaart brengen via identiteitsvragen

Je persoonlijkheid in kaart brengen via identiteitsvragen Om een eerste beeld van jezelf te krijgen kan, gebruik worden gemaakt van drie identiteitsvragen. De vragen kunnen beantwoord worden door onderliggende basispijlers langs te lopen. Antwoorden kunnen vervolgens verdiept worden door ze te koppelen aan karakter-, temperament- en vermogenseigenschappen. Deze maken het beeld van wie je als persoon bent completer. Bij sollicitatiegesprekken kun je je beperken tot die punten die van belang zijn en die je naar buiten wilt brengen. Aandachtspunten, waaraan je zelf kan werken, komen ook in kaart.

Identiteitsvragen


Identiteit, temperament, karakter en vermogen zijn belangrijke onderdelen van de persoonlijkheid. Een ieder kan beginnen zijn eigen identiteit eerst in kaart brengen door drie identiteitsvragen langs te lopen en te beantwoorden. Vervolgens kunnen karakter-, temperament- en vermogenseigenschappen worden verhelderd en toegevoegd. Samen met de identiteit bepalen ze de persoonlijkheid.

De drie identiteitsvragen

Identiteit heeft te maken met de onderstaande drie vragen:
 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?

Iedere vraag berust op basispijlers. De beantwoording hiervan verheldert in eerste instantie het beeld van jezelf als persoon.

Wie ben ik?

De vraag ”wie ben ik?” heeft te maken met de volgende basispijlers:
 • Naam/leeftijd: hoe ik heet, afkomst (etnisch, nationaliteit), hoe oud ik ben
 • Lichaam: hoe ik eruit zie (haar, lengte, gewicht, ...), gender, hoe mijn gezondheid is
 • Cultuur: waarden en normen/overtuigingen die ik belangrijk vind
 • Materie: wat ik zoal bezit (huis, cd’s, boeken etc.) en de waarde die ik hieraan hecht
 • Arbeid/vrije tijd: wat ik doe als werk, studie, passie/hobby
 • Socialiteit: mijn omgang met anderen, partner, gezin, kinderen, vrienden, etc.

Deze zes pijlers kunnen eventueel nog worden aangevuld met andere pijlers. Door het geven van antwoorden op deze vragen wordt het beeld van wie ben ik duidelijker. Aan de hand van een fictief voorbeeld worden antwoorden op de vragen geconcretiseerd.

Een voorbeeld
Mijn naam is Aaron de Wit, ik ben 42 jaar, 1 meter 82 en weeg 80 kilo. Ik kom uit een arbeidersfamilie. Ben in Amsterdam geboren en getogen. Ik heb blond haar, voel me gezond. Ik ben katholiek opgevoed, maar doe er nu niets meer aan. Ik hecht veel waarde aan eerlijkheid en collegialiteit. Ik luister graag naar countrymuziek en heb hier ook veel cd’s van. Ik ben werkzaam als verkoper bij een meubelzaak. Ik studeer in de avonduren voor bedrijfsleider. Ik bezit een auto. Mijn hobby is tennissen met vrienden bij een tennisclub. Ik heb een partner, geen kinderen.

Wat kan ik?

Deze vraag kan ook vanuit de zes basispijlers worden geanalyseerd:
 • Naam/leeftijd: met mijn naam, afkomst, leeftijd onderscheid ik me van anderen
 • Lichaam: ik verzorg mezelf goed, eet gezond, sport, en drink weinig, ben man, goed op gewicht. Voel me gezond
 • Cultuur: aan mijn waarden/overtuigingen hou ik me vast en leef ze zo goed mogelijk na
 • Materie: ik koop graag dingen voor mijn hobby, de mogelijkheden daartoe heb ik. Verder hecht ik niet zoveel belang aan materiële zaken
 • Arbeid/vrije tijd: ik werk 4 dagen in de week en besteed de rest van de week voor een deel aan studie en hobby’s
 • Socialiteit: aan partner, familie en vrienden besteed ik voldoende tijd

Met betrekking tot het voorbeeld van Aaron de Wit
Door mijn naam, leeftijd en lichaam onderscheid ik me van anderen. Ik verzorg mezelf goed door onder andere te sporten en gezond te eten waardoor ik me gezond voel. Ik heb een aantal waarden/overtuigingen hoog in mijn vaandel, hier probeer ik zo goed mogelijk naar te leven. Materiële zaken hebben niet mijn directe belangstelling alhoewel ik voor mijn hobby’s wel de noodzakelijke dingen koop. Door vier dagen te werken heb ik voldoende tijd voor mijn hobby’s, studie en het onderhouden van relaties.

Wat wil ik?

Ook deze vraag kan vanuit de zes basispijlers worden geanalyseerd:
 • Naam: ik vind het prettig dat anderen weten wie ik ben en me accepteren, ik treed niet graag op de voorgrond
 • Lichaam: ik wil gezond blijven door mezelf goed te verzorgen, sporten en gezond te leven
 • Cultuur: ik wil mijn waarden/overtuigingen naleven
 • Materie: ik wil genoeg leefgeld hebben en geld om mijn hobby’s, studie te doen en af en toe uit te kunnen gaan
 • Arbeid/vrije tijd: ik wil blijven werken en door studie hoger op komen (bedrijfsleider worden) en in vrije tijd dingen leuke dingen blijven doen zoals tennissen, uitgaan met mijn partner en vrienden
 • Socialiteit: ik wil in mijn partner, familie en vrienden blijven investeren om ze niet kwijt te raken

Voorbeeld Aaron de Wit
Ik vind het prettig dat anderen me kennen en dat ook uiten. Ik treed liever niet op de voorgrond. Door gezond te eten, door sporten en mezelf goed te verzorgen wil ik lang gezond en fit blijven. Mijn waarden zoals o.a. eerlijkheid en vriendelijkheid laat ik niet los, ik probeer ze zo goed mogelijk na te leven. Mijn (politieke) overtuiging, opkomen voor zwakkeren, blijf ik nastreven. Ik wil blijven werken in de branche waarin ik nu werk. Door studie probeer ik me te ontwikkelen en bedrijfsleider te worden. Mijn partner, familie en vrienden zijn belangrijk voor me die contacten wil ik niet kwijt, ik besteed hier voldoende tijd aan.

Bovenstaande uitwerkingen van de drie identiteitsvragen geven aan hoe de identiteit van een persoon eruit kan zien. Deze vragen zullen voor iedereen andere uitwerkingen hebben, dat maakt iemand juist uniek. De uniciteit wordt groter als er persoonlijkheidskenmerken als karakter, temperament en vermogen bij worden betrokken.

Karakter, temperament en vermogen

Bij de beantwoording van de drie identiteitsvragen zijn persoonlijkheidskenmerken als karakter, temperament en vermogen hiervan niet los te zien. Deze eigenschappen worden door de omgeving vaak ‘opgeplakt’. Ze houden je een spiegel voor hoe je volgens hen bent. Bekeken vanuit de zes basispijlers:

Karaktereigenschappen

 • Naam/leeftijd: eigenwijs, zelfingenomen, zeurpiet, pessimist/optimist, gewoon, trots op afkomst, …
 • Lichaam: doorzetter, trainingsbeest, luiaard, macho, …
 • Cultuur: dogmatisch, standvastig, flexibel, …
 • Materie: gierigaard, verkwister, spaarder, …
 • Arbeid: workaholic, doorzetter, enkel je werk doen, de kantjes eraf lopen, lanterfanter, …
 • Socialiteit: hulpvaardig, altruïstisch, eerlijk, egocentrisch, egoïst, …

Temperamenteigenschappen

Opvliegend, fel, energiek, geprikkeld,.....

Vermogeneigenschappen (capaciteiten)

Intelligent, welbespraakt, kan moeilijk uit woorden komen, (on) handig, …

Voorbeeld Aaron de Wit
Ik ben niet opvallend, nogal pessimistisch, doorzetter, flexibel, een spaarder, geen workaholic, hulpvaardig, heb een sterk sociaal gevoel, soms opvliegend, normaal begaafd, kan goed formuleren, laat me gelden, …

Totaalbeeld

Er kan nu een totaalbeeld worden gemaakt van wat je naar buiten wilt dragen, bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken. Hierbij laat je weg wat negatief zou kunnen werken. Wat je weglaat kan voor jezelf wel een aandachtspunt zijn.

Voorbeeld Aaron de Wit
Mijn naam is Aaron de Wit, ik ben 42 jaar, 1 meter 82 en weeg 80 kilo, man, ik heb blond sluik haar, en voel me gezond. Ik ben katholiek opgevoed, maar doe er nu niets meer aan. Ben in Amsterdam geboren en getogen. Kom uit een arbeidersfamilie. Ik hecht veel aan waarden als eerlijkheid en collegialiteit. Ik vind dat minder bedeelden het beter moeten krijgen. Die overtuiging bepaalt ook mijn politieke keuze. Ik luister graag naar countrymuziek en heb hier ook veel cd’s van. Ik ben werkzaam als verkoper bij een meubelzaak. Ik studeer in de avonduren voor bedrijfsleider. Ik bezit een auto. Mijn hobby is tennissen met vrienden bij een tennisclub. Ik heb een partner, geen kinderen.

Door mijn naam, leeftijd en lichaam en afkomst onderscheid ik me van anderen. Ik verzorg mezelf goed door o.a. te sporten en gezond te eten waardoor ik me gezond voel. Ik heb een aantal waarden hoog in mijn vaandel, hier probeer ik zo goed mogelijk naar te leven. Materiële zaken hebben niet mijn directe belangstelling alhoewel ik voor mijn hobby’s wel de noodzakelijke dingen koop. Door vier dagen te werken heb ik voldoende tijd voor mijn hobby’s, studie en het onderhouden van relaties.

Ik vind het prettig dat anderen me kennen en dat ook uiten. Naamsbekendheid streef ik niet na. Door gezond te eten, door sporten en mezelf goed te verzorgen wil ik lang gezond en fit blijven. Mijn waarden laat ik niet los, ik probeer ze zo goed mogelijk na te leven. Ik wil blijven werken in de branche waarin ik nu werk. Door studie probeer ik me te ontwikkelen en bedrijfsleider te worden. Mijn partner, familie en vrienden zijn belangrijk voor me die contacten wil ik niet kwijt, ik besteed hier dan ook genoeg tijd aan.

Ik treed niet op de voorgrond, ben af en toe pessimistisch, doorzetter, ben collegiaal, flexibel, een spaarder, geen workaholic, hulpvaardig, soms opvliegend, normaal begaafd, kan formuleren, laat me te weinig gelden …

Wat breng ik naar voren in bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek?

Je kunt je beperken tot een aantal punten die je zelf goed naar voren kunt brengen. Door de persoonlijkheidsanalyse kunnen deze punten krachtig en goed onderbouwd naar voren worden gebracht:

Voorbeeld Aaron de Wit
Ik ben een doorzetter, flexibel, behulpzaam, collegiaal, … Ik vind studeren belangrijk om mezelf verder te ontwikkelen. Ik hecht aan waarden, zoals collegialiteit en eerlijkheid. Sporten, gezond leven vind ik nodig om fit te blijven. Ik tennis en houd van muziek.

Ook kun je eventueel aangeven waar je nog aan zou willen werken zoals: me wat meer laten gelden.

Slot

De drie identiteitsvragen en de daaronder liggende basispijlers zijn een eerste start om je identiteit in kaart te brengen. De beantwoording van de vragen geeft een houvast van wie je bent. Temperament-, karakter- en vermogenseigenschappen, vaak toegedicht door de omgeving, maken met elkaar het totaalbeeld van wie je als persoon bent. Bij sollicitatiegesprekken kan vanuit de eigen identiteit en andere eigenschappen worden bepaald wat je wilt inbrengen in het gesprek.
© 2017 - 2024 J-dewilde, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Persoonlijkheid: opbouw en ontwikkelingPersoonlijkheid: opbouw en ontwikkelingHet begrip persoonlijkheid wordt in de literatuur niet eenduidig omschreven. Hoewel een ieder wel een idee heeft wat per…
Het imago van een organisatie sturen met de CI-mixHet imago van een organisatie sturen met de CI-mixVoor een sterk imago van een organisatie moet eerst de identiteit van de organisatie op orde zijn. Dit is wat de corpora…
Persoonlijkheidstheorieën kort besprokenPersoonlijkheidstheorieën kort besprokenIn de psychologie is het begrip persoonlijkheid altijd erg belangrijk. Vanaf het eind van de 19e eeuw werden hier allerl…
Persoonlijkheid: betekenis, testen en stoornissenPersoonlijkheid: betekenis, testen en stoornissenDe persoonlijkheid van een persoon zijn karakteristieken van deze persoon op het gebied van emoties, attitudes en gedrag…

Is de rouwverwerking van vrouwen anders dan die van mannen?Is de rouwverwerking van vrouwen anders dan die van mannen?Zowel mannen als vrouwen worden in hun leven geconfronteerd met verlies. Het kan dan gaan om het verlies van gezondheid…
Codependentie en basisbehoeftesCodependentie en basisbehoeftesCodependentie is een psychische aandoening voortkomend uit een onveilige jeugd. Codependentie staat anno 2017 nog niet v…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Kaz, Pixabay
 • Van der Wal, J., de Wilde,J. (2017) Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Coutino, Bussum
 • Bronfenbrenner, U. (ed.) (2004) Making human being human. Biological pespectives on human development, London: Sage
 • Erikson. E.H., (1983) Identiteit, jeugd en crisis, Utrecht, Spectrum.
J-dewilde (79 artikelen)
Laatste update: 15-10-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.