Geen zelfvertrouwen? Vertrouw jezelf weer!

Geen zelfvertrouwen? Vertrouw jezelf weer! Veel mensen hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Heb jij ook het gevoel dat je te weinig zelfvertrouwen hebt? En vraag jij je zoals iedereen af waarom jij er last van hebt? Of denk je: hoe leer ik leven met weinig zelfvertrouwen? Eigenlijk hoeft je dit niet te kunnen, want iedereen kan zijn zelfvertrouwen weer opbouwen. Er bestaan namelijk redelijk eenvoudige methodes hiervoor en de slaagkansen zijn zeker niet miniem. Een gemis aan zelfvertrouwen is voor veel mensen een probleem. Ook de mensen die heel zelfzeker overkomen, kunnen er last van hebben. Zij kunnen het bijvoorbeeld verbergen door op te scheppen, dominant te zijn of door zich te gedragen als een macho. Het is hun manier om met hun onzekerheid om te gaan, maar eigenlijk hoeft niemand hiermee te leven. Zichzelf weer leren vertrouwen is de enige goede manier op om echt zelfzeker te zijn. Het is heel belangrijk dat mensen weer in zichzelf gaan geloven. Als het niet zo is, daalt hun doorzettingsvermogen en motivatie. Ook hun prestatie zelf wordt er sterk door beïnvloedt.

‘Eigenliefde en zelfkennis’

Zelfvertrouwen is nauw verbonden met de elementen eigenliefde en zelfkennis. Wanneer iemand onzelfzeker is, zijn de andere twee zaken ook aangetast. Daarom is het belangrijk om ook oplossingen te zoeken om zowel eigenliefde als zelfkennis weer op te bouwen.
Eigenliefde is gewoon zichzelf graag zien, maar voor veel mensen is houden van zichzelf niet zo gewoon. Ze ergeren hen aan hun fouten of mislukkingen en daardoor daalt de eigenliefde steeds meer. Wanneer iemand zichzelf graag ziet zal hij zich vlugger herpakken en minder wanhopig worden bij tegenslagen. Een persoon die weinig liefde kent voor zichzelf, doet het omgekeerde. Een goede dosis eigenliefde maakt het leven van iemand dus gemakkelijker. Hetzelfde geldt voor zelfkennis. Ziet iemand zichzelf als een goede vriend of vriendin? Dan ligt dat aan de basis van een innerlijke kracht die hem/haar helpt om problemen te overwinnen. Beschouwt iemand zichzelf eerder als zijn ergste vijand? Dan zijn de moeilijkheden onoverbrugbaar. Heb jij weinig zelfkennis? Krik dan het beeld dat je over jezelf hebt weer op door niet meer naar het negatieve te kijken. Schenk vooral aandacht aan de positieve aspecten van jezelf.


‘Vrouwen en mannen’

Het zelfvertrouwen van vrouwen wordt in het algemeen vlugger aangetast dan dat van mannen. Een man ligt maar weinig wakker van kritiek. Terwijl vrouwen constant bevestiging nodig hebben. Ze hebben daarom meer steun van anderen nodig, want zij hechten veel meer belang aan de mening van iemand anders. De meeste vrouwen vinden de goedkeuring van anderen belangrijker dan hun eigen gevoelens. Omdat het zelfvertrouwen van vrouwen zo afhankelijk is van wat anderen vinden, is hun zelfvertrouwen veel minder stabiel dan dat van mannen.

‘DE OORZAKEN’

Het is dus niet zo dat je bij de geboorte een bepaalde dosis zelfvertrouwen krijgt en het daar de rest van je leven moet mee doen. Een aantal factoren doen je zelfzekerheid sterk dalen.

‘Omgeving’

De omgeving van iemand kan het zelfvertrouwen enorm beïnvloeden. Als mensen je niet serieus nemen, heeft dit vroeg of laat een effect op je zelfvertrouwen. De kans is groot wanneer zoiets veelvuldig gebeurt dat je begint te twijfelen aan jezelf. Dit is ook zo als iemand vaak neerbuigende opmerkingen hoort. Na verloop van tijd zal je er belang aan hechten en het daardoor ook zelf geloven. Eigenlijk beschadigen alle negatieve invloeden zoals kritiek of uitlachen het zelfvertrouwen van iemand. Dit is voor iedereen onvermijdelijk. Een kind dat bijvoorbeeld vaak moet horen dat het dom is, zal weinig zelfvertrouwen hebben. Het is ook beter om dominante mensen te ontwijken, want zij beschadigen vroeg of laat je zelfzekerheid. Ze zijn nu eenmaal niet in staat om te luisteren en hebben een erg negatieve invloed op je zelfvertrouwen. Daarnaast is de steun die je gekregen hebt of krijgt heel belangrijk. Wanneer deze ontbreekt dan is de kans groot dat je ook minder gelooft in je eigen kunnen.

‘Ervaring en gevoel’

De ervaringen die je opdoet kunnen ook je zelfvertrouwen afnemen. Wanneer je al eens iets tot een goed einde hebt gebracht, zal je de volgende keer al meer overtuigd zijn van je eigen kunnen. Wanneer het omgekeerd was en je slaagde ergens niet in dan zal je er de volgende keer aan beginnen met weinig zelfvertrouwen. Ook de indirecte ervaring beïnvloed iemands vertrouwen. Zag je iemand anders het verprutsen of juist uitstekend doen, dan zal jij er ook minder of meer vertrouwen in hebben.
Tot slot is weinig of veel zelfvertrouwen hebben ook afhankelijk van hoe de persoon zich voelt. Bevind je jou in een moeilijke periode dan zal je veel minder geloven in jezelf dan wanneer je jou goed voelt.

‘HOE HERSTELLEN?’

Om je zelfvertrouwen te vergroten moet je jezelf weer vertrouwen. Omdat je het opnieuw moet leren doe je alles best stap per stap. Loop jezelf dus niet voorbij, maar blijf zeker niet stil staan.

Een tekort aan zelfvertrouwen is niet iets dat je onmiddellijk oplost. Hoe lang alles duurt, is afhankelijk van hoe erg het jou denken beïnvloed. De vooruitgang die je zult boeken, hangt af van hoe groot het gebrek aan zelfvertrouwen is. Daarnaast speelt ook het doorzetten om dit probleem te willen herstellen een belangrijke rol. Anderzijds ligt de omgeving niet alleen voor een groot stuk aan de oorzaak van het ontstaan. Zij kunnen het terug opbouwen van het zelfvertrouwen ook enorm verhinderen door kritiek te geven of je te ontmoedigen. Probeer zo’n mensen te ontwijken. Mensen die je oprecht steunen zijn enorm welkom, want zij kunnen het herstel zelfs versnellen.

Om je zelfvertrouwen terug te winnen zijn er verschillende oplossingen die je kunt uitproberen. De ene truc zal je beter liggen dan de andere, maar houdt er hoe dan ook rekening mee dat je bij geen enkele meteen resultaten te zien krijgt. Blijf volhouden en beetje per beetje zal je zelfvertrouwen groeien. Zonder er nog bij na te denken, zal je de volgende tips toepassen met veel meer vertrouwen in jezelf.

‘Geen aandacht’

Heb jij al enkele pogingen achter de rug om je zelfvertrouwen op te bouwen? Dan ben je misschien één van de velen die vocht tegen zichzelf en niet tegen het gebrek aan zelfvertrouwen. Hoewel die twee nauw verbonden zijn met elkaar, is het nochtans alleen het laatste dat moet bestreden worden. Het weinige zelfvertrouwen neemt meestal de bovenhand en toch kan je dit door een trucje negeren. Geef het geen aandacht en ga er tegen in! Heb je bijvoorbeeld zin om te koken, maar weerhoudt je gebrek aan zelfvertrouwen jou? Kook dan toch! Door het toch te doen, bewijs je aan jezelf dat je het wel kunt. Daardoor word je zelfvertrouwen alleen sterker, want je deed iets waarvan je vroeger dacht dat je het niet kon. Hoe meer je ingaat tegen je gebrekkig zelfvertrouwen, hoe zelfzekerder je wordt. Wanneer je blijft volhouden, zal de neiging om iets te doen steeds minder worden tegengewerkt worden.

‘Onafhankelijk’

Bij iemand met weinig zelfvertrouwen is het mogelijk dat hij/zij heel afhankelijk is geworden van andere mensen. Die persoon is er namelijk van overtuigd dat hij/zij niet zonder hen kan. Zo is het voor hem/haar bijvoorbeeld onmogelijk om beslissingen te nemen zonder de raad van die mensen. Eigenlijk heeft die persoon meer vertrouwen in die mensen dan in zichzelf. En dit is fout, want het individu in kwestie voelt zich minderwaardig. Daardoor krijgt het zelfvertrouwen geen kans om te groeien en kan het alleen maar afnemen. Om nog erger te voorkomen is het belangrijk dat je steeds meer onafhankelijk wordt. Dat wil niet zeggen dat je de mensen die zoveel voor je betekenen moet loslaten, maar wel die afhankelijkheid tegenover hen. Het zal ook de band met de betrokken personen ten goede komen, want die afhankelijkheid werkt na verloop van tijd beklemmend voor de andere persoon.

‘Niet toegeven’

Mensen die een gebrek aan zelfvertrouwen hebben, laten zich vlug ompraten door diegenen die wel zeker zijn van zichzelf. Daarna voelt hij/zij zich de mindere waardoor zijn zelfzekerheid nog meer daalt.
Toch bestaat er een goede methode om zich te verzetten tegen iemand die jou van mening wil doen veranderen. Laat je stem horen als iemand weigert te luisteren! En dat doe je door dezelfde woorden te blijven herhalen! Daardoor overtuig je niet alleen jezelf, maar krijgt de andere het steeds moeilijker om jouw mening te ontkrachten. Niettemin wordt het voor jou ook niet zo’n gemakkelijke klus, want de aanvallen van de andere persoon lokken een ongecontroleerde reactie uit. Blijf dus hetzelfde zeggen ook al word je kwaad of ga je jou schuldig of egoïstisch voelen. Laat je hoe dan ook niet uit je lood slaan, want het enige wat goed is voor je zelfvertrouwen is niet toegeven.
Wanneer je éénmaal zeker bent van jezelf, laat je deze methode zo vlug mogelijk vallen. Anders kom je enorm vervelend over.

‘Nieuw’

Zelfvertrouwen kan je opbouwen door iets nieuws aan te leren. Het is logisch dat je in het begin fouten zal maken, het hoort er zelfs bij! De volgende poging zal vlotter verlopen dan de eerste en daardoor zal je zelfvertrouwen groeien. Hoe meer je de nieuwe vaardigheid onder de knie krijgt, hoe zekerder je jou gaat voelen. Niet alleen over die nieuwe zaak, maar ook je volledige zelfvertrouwen zal stijgen omdat je ontdekt hebt dat je iets leuks kan!

'‘Zelf-peptalk’

Een andere oplossing om je zelfvertrouwen op te bouwen is zelf-peptalk. Deze techniek waar je op jezelf inpraat, is gemakkelijk aan te leren. Daarenboven kan iedereen ook kiezen voor wat hem/haar het beste bevalt. Neem wel korte zinnen, want lange zelf-peptalk zinnen hebben geen enkele zin, integendeel!

Zo pep je jezelf op!

Het is al zo
Wil je iets aan jezelf veranderen? Doe dan alsof je al zo bent door in de tegenwoordige tijd te praten. Zeg niet: ‘Ik word zelfzekerder’ maar denk: ‘Ik ben zelfzeker’!
Alleen positief
Negativiteit helpt je niets vooruit! Denk en spreek dus positief. Het is niet: ‘Ik ben niet meer onzeker’ maar wel: ‘Ik heb zelfvertrouwen
Jij bent ik
Als je over jezelf spreekt, is er maar één vorm de juiste: de ik-vorm. Praat dus niet over wij, maar over ik.
Voor altijd
De zelf-peptalk zinnen zijn niet alleen voor nu, maar eigenlijk voor altijd. Daarom vermeld je in jouw zin woorden die de lange termijn duidelijk maken. Een voorbeeld van een correcte zin is: ‘Ik heb altijd zelfvertrouwen’.
Juiste Woorden
Bij peptalk horen positieve emotionele woorden als gelukkig en enthousiast, maar juist geen woorden in de aard van ‘misschien’ en ‘eventueel’.
Niet vergeten
Zelf-peptalk mag je niet vergeten. Blijf ze denken en zeggen, maar zet ze ook op papier. Hang dit op plaatsen waar je vaak komt en dan wel moet lessen.

Deze zelf-peptalk kan je ook gebruiken om je doorzettingsvermogen te vergroten en met negativiteit van jezelf of anderen om te gaan. Wat op zich ook weer je zelfvertrouwen ten goede komt.

Met deze tips zal je steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Vergeet niet, hoe klein het ook is: als je iets bereikt in stijgende lijn, geniet er met volle teugen van! Durf je telkens goed te voelen bij die, voor jou, grote overwinning.
© 2006 - 2020 Evelienvantomme, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Je moet veranderen, maar je kan het nietJe moet veranderen, maar je kan het nietVerlang jij naar een verandering in je leven? Waarom onderneemt iemand geen actie om iets te veranderen in zijn leven, t…
Bang zijn voor veranderingen door scheidingBang zijn voor veranderingen door scheidingVeranderingen doorvoeren in het leven maakt ons bang. Mensen met een relationele twijfel – scheiden of blijven - voelen…
Meer zelfvertrouwenMeer zelfvertrouwenMaar liefst acht op de tien mensen zou graag meer zelfvertrouwen willen hebben. Zij verlangen naar meer zelfvertrouwen.…

Emoties - wat is de functie van emotiesEmoties - wat is de functie van emotiesDe Emoties, het boek van de psycholoog Nico Frijda betreft zowel onderzoek als theorie over emoties. Een visie op emotie…
Depressief: Zie jij wat er van binnen schuilt?Depressief: Zie jij wat er van binnen schuilt?Wat is depressief zijn en waarom is het zo makkelijk door te gaan in deze maatschappij? Niemand die het ziet, de dokter…

Reageer op het artikel "Geen zelfvertrouwen? Vertrouw jezelf weer!"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Coudyzer, 28-08-2015 02:52 #29
Dit artikel is voor mij absoluut een openbaring. Ik besef nu waarom ik mijn zelfvertrouwen verloren ben in mijn relatie. Mijn partner heeft mijn zelfvertrouwen onbewust afgenomen door de vele kritiek. Ik ben hierdoor veel afhankelijker geworden van mijn partner en zo ben ik in mijn relatie in een negatieve spiraal terechtgekomen. Ik durf vanwege de aanhoudende kritiek niets meer te beslissen en dit wordt dan weer aanleiding voor nog meer kritiek. Vanaf vandaag zal ik hier tegenin gaan door opnieuw initiatief te nemen zonder vooraf steeds voor een goedkeuring te bedelen. Ik weet uiteindelijk zelf heel goed wat ik wil. Yes I can!

Geen Naam, 03-08-2015 21:39 #28
Hoi iedereen
vroeger had ook ik problemen met zelfvertrouwen. Toen ben ik naar interaverte gegaan en dat hielp. Ik heb nu alleen het rare probleem dat ik andere mensen niet meer vertrouw. De enige die ik durf te vertrouwen zijn mijn oudersen oma's. Het is heel lastig dat ik mijn vriendinnen ook niet goed dirf te vertrouwen. Gelukkig kan ik wel alles tegen ze zeggen wat ik wil. ze zijn er altijd voor me.

ik zit met nog iets. een van mijn beste vriendinnen heeft helemaal geen zelfvertrouwen en geen zelfbeeld. ze kruipt altijd in een slachtoffer rol en daar word ik soms helemaal gek van. bijv. als ze iets heeft gedaan wat ik niet leuk vind zegt ze meteen o het is zeker allemaal weer mijn schuld ik nen zo n stom kind. ze vind zichzelf ook vaak heel zielig terwijl ze dat niet is. wat kan.ik hier aan doen? ik snap dat ze aandacht wil want ze word veel buitengesloten en.ik weet hoe dat is omdat ik vanaf groep 4 tot klas twee ook ben gepest. ik hoop dat ik nu in klas drie niet meer gepest word


ik heb de reacties gelezen en jongens en meiden ik kan het makkelijk zeggen maar weet dat zelfmoord NOOIT maar dan ook NOOIT de oplossing is! Praat alsjeblieft met iemand of schrijf een brief naar iemand die je kunt vertrouwen want ik snap dat praten moeilijk is maar er is altijd een oplossing. en ja zelf heb ik er ook weleens aan gedacht maar het is zo dom dat ik het meteen weer uit mb hoofd wilde zetten. Dus echt pleeg nooit zelfmoord want ook je familie, zelfs als ze je geen aandacht geven, hoeden van je en zouden zich zo schuldig voelen als je

Marvin, 07-06-2014 19:53 #27
Pas op voor mensen die jou het gevoel geven dat je niets kunt, dat je niets waard bent! als je dicht bij jezelf blijft in je keuzes en je levensstijl dan komen er vanzelf mensen in je leven die jou nemen zoals je bent. Ieder mens, hoe zeker ze ook van zichzelf zijn, is onzeker. Het begin is even moeilijk, maar uiteindelijk zul je zien dat je elke keer iets vooruit komt. Je kunt jezelf makkelijk iets aan laten praten, het is aan jou de keuze of je dit aanneemt of niet. Je bent zelf heel goed in staat jezelf te vermannen en tegen jezelf te zeggen dat je OK bent, met al je fouten, al je zogenaamde gebreken ben je OK! Jij hebt net zoveel recht als ieder ander in deze wereld te zijn wie je wilt zijn. Zeg tegen jezelf, vanaf morgen stap ik vol vertrouwen de wereld in.
Zeker weten dat je houding zal laten zien dat je de moeite waard bent!

Gerard, 09-01-2014 17:22 #26
De enige die wat kan veranderen ben jezelf en niemand anders, niemand komt je redden en als je wacht op een wonder kan je nog lang wachten. Je zal zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen over je leven, als je dat niet doet zit je in een slachtofferrol en zal je nooit blij worden. Je kan er hulp bij zoeken maar zelf zal je het meeste werk moeten gaan doen.

Wees duidelijk in wat je wel en niet wilt in het leven, dus zeg niet ja op dingen omdat je dat doet om een ander een plezier te doen, doe alleen die dingen die jij leuk vindt.
Het zal dan dus onherroepelijk gebeuren dat je een ander teleurstelt en dat is dan maar zo, als ze dat niet kunnen verdragen en daarom het contact verbreken zijn het geen echte vrienden maar mensen die je willen gebruiken. Ga er op uit, onderneem actie maar ga niet blijven klagen en zeuren want daar zal je nooit maar iets wijzer van worden. Ik was zelf jaren een klager en zat dus in die slachtofferrol maar nu ik de verantwoordelijkheid neem voel ik me vele malen beter, doordat je de verantwoordelijkheid neemt ga je zelf je leven creeren en dat voelt enorm goed. Je zal best fouten gaan maken en niet alles zal lukken maar dat kan je ook niet van jezelf verwachten want dat is gewoon niet te doen. Als je leven je niet bevalt zal je dus zelf actie moeten ondernemen en met het internet erbij heb je genoeg informatie tot je beschikking om er uit te komen.

Succes!

Guido, 22-08-2013 05:25 #25
Ik ken het probleem van te weinig zelfvertrouwen maar al te goed. Als tiener zijnde had ik genoeg zelfvertrouwen om contacten te leggen met de meiden, maar helaas door problemen binnen de familie heb ik geen enkele aandacht meer voor mijzelf. Dit resulteert in een negatievere zelfbeeld, waardoor mijn zelfvertrouwen ernstig is aangetast. Met als gevolg dat ik de verkeerde weg insla (met name alcoholgebruik als voorbeeld). Wat ik ook doe en probeer, het zelfvertrouwen van toen is op geen enkele wijze meer terug te vinden. Het is voor mij zeer moeilijk om contact aan te gaan met een meid die mij aanspreekt. Wat ik ook doe en probeer, het lukt mij simpelweg niet om het vertrouwen in mijzelf terug te winnen. Ik ben hierdoor echt ten einde raad.

Daniel, 12-07-2013 10:40 #24
Als je jong bent zeg je ach ik heb tijd maar wanneer de tijd verder gaat je niet weet hoe of wat je niets weet over de bloemetjes en de bij. thuis niet echt als aan gezien niet bent gelijk vele manen.en je dan eindelijk een vrouw hebt voel je u anders je bent zo blij zo fier je gaat bijna overal met haar heen iedereen mag haar zien. maar o ze is niet van jouw ze is getrouwd wat dan? jullie zitten er niet mee in want je voelt je goed bij elkander. de eerste maal met een vrouw terwijl vele een ervaring hebben die jij niet hebt en om niet af te gaan doe je als of je meer weet dan zij. neen ik had het niet die zelfvertrouwen.nooit had ik iets van thuis gehad zelfvertrouwen als je niet bent als echte mannen terwijl een man van 30 er uit ziet als iemand van de 30 heb ik het uiterlijk van kind is het dat alleen die zelfvertrouwen neen er komt dan nog wat meer bij dan dat alleen. hoe moeilijk is het om te overleven in een wereld waar je enkel aanvaard wordt als slim rijk en knap bent. laatst heb ik alles wat ik had aan de kant gezet mijn moet gegeven en opnieuw geprobeerd met een vrouw maar was weer niets het was niet enkel die zelfvertrouwen bij mij zit er ook angst. ik wou dat er voor ons een wonder zou gebeurt.

Anartist, 05-07-2013 00:05 #23
Hoi,
Als je geboren bent met asperger syndroom en keer op keer op jobs ontslagen wordt en door elke vrouw wordt afgewezen omdat je anders bent en moeilijk vrienden maakt.
Wordt het zeer moeilijk zelfvertrouwen te houden, als de rest van de wereld je telkens duidelijk maakt dat je er niet bij hoort en dat ze je zeggen dat je niets kan. (Ik weet dat dit niet zo is, maar het is frusterend overal ontslagen te worden en nooit een relatie of een vrouw te kunnen krijgen omdat je anders bent). Ik ben inmiddels 36 jaar. Soms krijg ik zelfmoordgevoelens.

Sander, 12-06-2013 18:00 #22
Hallo, mijn naam is Sander, 16 jaar, ik voel mij niet goed in mijn vel op het vlak van meisjes. Ik kan goed overeen komen met meisjes, maar telkens ik een lief heb gedraag ik mij altijd onderdanig omdat ik te weinig zelfvertrouwen heb, ik kom op voor mezelf en daarna geeft mijn vriendin mij altijd schuldgevoelens die meer op mij inwerken dan ze zelf denkt. Ik denk dat dit te wijten is aan mijn ouders en aan mijn opvoeding. Mijn lief zegt vaak dat ik haar behandel zoals een klein kind, dat ik mij meer moet vermannen, maar het zit dieper in mijn gedachten als ze denkt. Mensen rondom mij hebben veel zelfvertrouwen, ik ben daar kapot jaloers op. Toen ik klein was was ik ook altijd 'den blijter' van de klas omdat ik mij van alles te veel aan trek. Ik doe mij voor alsof ik veel zelfvertrouwen heb en dat de mensen denken dat ik tegen een stootje kan maar bij het minste wat mij gezegd wordt loop ik de hele dag te piekeren. Ik ben iemand die veel voldoening nodig heeft in wat hij doet en dat kan ik niet vinden bij mijn lief. WAT MOET IK DOEN, help mij aub, ik denk steeds aan zelfmoord…

Gianny, 12-03-2013 23:46 #21
Hallo ik ben nu 21 jaar woon alleen met mijn vriendin waar ik een dochtertje van 6 maanden bij heb en ben ploegbaas op mijn werk. Klinkt op zich allemaal zeer mooi toch? Wel dat gevoel zou ik ook graag hebben. Ik heb op mijn leeftijd al het een en ander bereikt en toch voel ik me niet goed in men vel! Let op voel me wel gelukkig met men vriendin en men dochtertje he maar toch. ik heb het gevoel dat ik nooit voldoe aan mezelf en de mensen rondom mij. Op men werk is het nooit goed genoeg want een ander heeft altijd meer gedaan en beter gedaan terwijl men werk ook zeker in orde is. Ben ook zwaarlijvig waar ik een einde wil aan maken maar vind gewoon de wil niet om te vermageren voel me er dan ook niet meer goed bij niet alleen omdat andere er altijd kritiek op geven maar gewoon ik wil zelf ook vermageren en toch het wil maar niet lukken. Wil ook nog zoveel andere dingen bereiken in men leven maar men laag zelfvertrouwen houd me tegen en het ergste van al is dat ik dat durf uitwerken op mijn omgeving vooral dan mijn vriendin. Kort gezegd heb gewoon geen voldoening in mijn leven. Hoe kan ik dit veranderen?

Zelfvertrouwen Vergroten, 05-02-2013 22:00 #20
Absoluut een goed artikel, je weet goed de problemen, oorzaken en oplossingen van tekort zelfvertrouwen te beschrijven. Je zelfvertrouwen vergroten doe je door anders over dingen na te denken. Dit heeft natuurlijk wel wat tijd nodig, maar zal uiteindelijk alleen maar tijd en energie opleveren. Omdat je veel minder piekert enzo!

Michel, 24-08-2012 00:12 #19
Hallo, ik heb een zoon die niet met beide benen in de wereld staat. Hij is 26 jaar kan veel, maar toont geen levenslust, werkt veel, zijn relatie is voorbij na 3jr (gelukkig) het klikt niet van haar kant. Michel is zijn hele leven al hyperactief voor anderen en diegenen die hem vertellen hoe verder lijkt wel of hij denkt praat maar ik ga raad vragen aan mensen die echt niet sociaal zijn. Momenteel denkt hij alleen aan een vrouw seksueel in plaats van een relatie opbouwen, want nu hij is heel naïef. Maak me zorgen help aub

Sander, 08-07-2012 12:54 #18
Hallo, ik ben 15 jaar en heb altijd het gevoel dat ik dingen niet kan of wat dan ook. Toen ik begon met voetbal vond ik dat natuurlijk hartstikke mooi en was dan ook elke dag aan het voetballen, toen ik in de E1 zat zeiden verscheidene trainers en mensen tegen mij dat ik hartstikke goed kon voetballen en als ik zo doorging ik wel hogerop kon eindigen! In de D1 werd ik nog topscorer van het zaalvoetbaltoernooi van Noord-Nederland en eindigden we als eerste, ik was altijd erg zelfverzekerd aan de bal en voelde dat het goed ging. toen kwam er een periode dat het ineens mis ging met mijn zelfvertrouwen. ik kwam nu bij wat ouderen in het team en ik voelde me veel minder zelfverzekerd aan de bal en wou de bal niet lang aan de voet hebben, toen ging ik van de c1 naar de B2 en daar ging het de eerste paar wedstrijden erg goed, drie wedstrijden --> 9 goals en ik voelde me weer helemaal goed. vervolgens ging het ineens weer helemaal mis en voelde ik me weer niet veilig aan de bal. toen ging het weer heel even goed en de laatste paar wedstrijden voelde ik me weer totaal niet zelfverzekerd (ik snap totaal niet waarom dat zo van de hak op de tak gaat.) nu zal ik het volgende seizoen in de B1 komen en het vreselijke is dat ik deze laatste anderhalve week nu alleen maar denk van : komt het wel goed, ja of nee, ik wil weer zo'n goed vertrouwen hebben als eerst! en kan soms wel huilen dat het zo is gegaan en dat ik nu altijd zo onzeker ben! Ik kan toch goed voetballen? anders zeiden ze dat vroeger niet tegen me en had ik niet zulke goeie resultaten behaald! Ik had er het volste vertrouwen in, maar opeens ging het slecht. altijd als mensen iets zeggen tegen me dat ik iets niet kan of iets wat daar op lijkt dan zit ik daar erg mee, ook al bedoelen ze het als een grapje. ik hoop echt dat het dit jaar beter gaat en ik werk nu al wel aan mijn zelfvertrouwen, maar steeds als ik peptalks doe of de positieve dingen er uit haal dan ga ik altijd ook weer omschakelen naar het negatieve en ga ik weer twijfelen of ik het wel kan of of het wel gaat lukken. maar ik ga er nu echt helemaal voor en God zal me er bij helpen om er weer boven op te komen en me vooral weer vol zelfvertrouwen te laten voetballen, want ik weet dat ik het kan!

Riccardo, 26-05-2012 19:03 #17
Hallo ik zal mij even voorstellen. mijn naam is Riccardo ik ben 25 jaar oud en ik heb het probleem dat ik geen zelf vertrouwen heb over me zelf ik durf nooit op een meisje af te gaan die ik leuk vind echter weet ik niet hoe ik met deze situatie moet omgaan mensen zeggen ook omdat ik geen zelf vertrouwen heb zal ik nooit een vriendin kunnen krijgen uiteraard vind ik het zelf niet leuk meer leven zo ik ben hier door ook veel aan de drank gegaan alleen dit helpt niet echt en ik vergeet dingen snel ik wil dit echt gaan veranderen kan iemand mij hier bij helpen mij zelf verzekerd te maken en hoe ik aan een vriendin kan komen? ik hoor graag een reactie alvast bedankt!

Riccardo.

Laura, 25-09-2011 21:58 #16
Hallo, ik ben 17jaar, en ik voel me de laatste tijd slecht in mijn vel. Ik heb constant de indruk dat ik alles verkeerd doe en dat alles aan mij ligt. Ik heb momenteel 4maand verkering met een zeer leuke jongen, maar ik begin fout te reageren tegen hem, hij zegt dat ik vaak "over-act". Ik hoop echt dat deze tips me gaan helpen, want ik ben bang dat ik met mijn pessimistische gedachten mijn relatie met hem helemaal naar de knoppen ga helpen! Heeft er iemand toevallig tips over een sport die echt goed is weer positieve energie te krijgen? Dit zou mijn eerste stap zijn :)

Anthony68, 24-09-2011 23:46 #15
Tot mijn 27ste was ik een zelfverzekerde, narcistische jongen met ziekte schizofrenie is dit omgedraaid. Ik voel nu veel angst en onzekerheid. Ik kan moeilijk me eigenliefde geven de stemmen geven meestal negatieve kritiek. Medicatie helpt tegen stemmen maar niet altijd. Luisteren naar mijn innerlijke kind is moeiijk.

Joost, 01-09-2011 00:48 #14
Hallo, ik ben 17 jaar en heb ook weinig zelfvertrouwen. Ik weet dat ik niet lelijk ben, en ben ook nooit gepest. Eigenlijk lijk ik best veel mee te hebben maar toch. heb weinig contact met mensen en durf vaak niks te zeggen. Vaak zak ik helemaal door de grond als mensen daar dan achter komen. Heb hierdoor nog maar 1 vriendin gehad terwijl vrienden al lang een relatie hebben en veel handiger zijn in dat soort dingen. Ik ga eens aan de slag met dezentips, kan er wel wat mee denk ik. Ik heb zelfvertrouwen! ;)

.

Loes, 20-08-2011 22:01 #13
Hallo, ben een 23 jarige studente en heb al zo lang als ik me kan herinneren een gebrek aan zelfvertrouwen, voornamelijk omdat mijn ouders m'n gevoelens nooit serieus namen. Maar ook op school: Ik moest weer het eerste meisje met de groeischeut zijn, droeg jongenskleren en een bril… En ik ben ook gevoelig. Ik kan mij erg vinden in dit artikel en de adviezen probeer ik altijd uit, maar dan val ik toch steeds weer terug. Het vervelende is ook dat mensen die niet zo'n groot gebrek aan zelfvertrouwen hebben niet weten hoe het voelt om je op alle vlakken van je leven minderwaardig te voelen. Hoe ga je door het leven met een glimlach als je altijd denkt dat je dom, lelijk en naïef bent? Soms heb ik wel momenten dat ik "met het goede been uit bed ben gestapt" en dan geniet ik ook met volle teugen van mezelf! Maar op één jaar zijn dat slechts tien dagen ofzo… Ik heb nog steeds geen diploma, heb moeite met jobs en ben letterlijk afhankelijk van mijn beste vriendin en vriendje! Momenteel isoleer ik me veel van anderen, want ik voel me veel meer mezelf als ik alleen ben dan als ik bij anderen ben. Als ik toch enige raad kan geven: Wat me wel helpt om te relativeren is het boek 'Mindfulness: Krachtig en mild leven in het nu'. Dat geeft relaxatieoefeningen zodat je even niet hoeft na te denken. De eerste oefeningen ga je je wel wat dom voelen (dat had ik toch), maar besef dat tientallen andere zelfzekere mensen dit boek ook lezen! :-) En na tien dagen voel je het verschil!

Tim ter Wal,, 25-03-2011 23:34 #12
Hallo, Ik ben een 26 jarige jongeman met een lichte vorm van autisme, Ik las net de gehele tekst over zelfvertrouwen, Ik heb door allerlei omstandigheden door mijn handicap vaak zelf ook het gevoel dat ik minder ben dan de rest, Voornamelijk door al mijn ervaringen die ik in mijn leven heb opgedaan waaronder ik altijd bijv, te horen kreeg dat ik anders ben dan de rest, Toen ik van school afging en werk moest gaan zoeken kreeg ik te horen dat ik 80 tot 100 % arbeidsongeschikt ben, Ik heb verder ook geen vrienden, Daardoor ben ik erg onzeker geworden en had ik geen zelfvertrouwen meer doordat ik steeds dacht dat het ook echt puur aan mij lag en dat het ook echt waar is wat andere mensen over mij dachten, Maar toen ik dit las heb ik weer een hoop dingen erbij geleerd, Ik ga nu zeker proberen om mezelf in de positieve zin op te krikken, Ik kan erg goed tekenen en dat zeggen een boel mensen ook, Dat besefte ik helaas weer veel te weinig, Dus ik weet echt precies hoe het is om geen zelf vertrouwen te hebben, Wat ik nu heb ervaren is''De aller beste vriend die vanaf je geboorte bij je is en ook de rest van je leven bij je zal blijven dat is… ''je zelf!''.Dat is voor mij de persoonlijke kracht om mijn zelfvertrouwen weer volledig te laten herstellen!

Tim ter Wal,, 25-03-2011 23:30 #11
Hallo, Ik ben een 26 jarige jongeman met een lichte vorm van autisme, Ik las net de gehele tekst over zelfvertrouwen, Ik heb door allerlei omstandigheden door mijn handicap vaak zelf ook het gevoel dat ik minder ben dan de rest, Voornamelijk door al mijn ervaringen die ik in mijn leven heb opgedaan waaronder ik altijd bijv, te horen kreeg dat ik anders ben dan de rest, Toen ik van school afging en werk moest gaan zoeken kreeg ik te horen dat ik 80 tot 100 % arbeidsongeschikt ben, Ik heb verder ook geen vrienden, Daardoor ben ik erg onzeker geworden en had ik geen zelfvertrouwen meer doordat ik steeds dacht dat het ook echt puur aan mij lag en dat het ook echt waar is wat andere mensen over mij dachten, Maar toen ik dit las heb ik weer een hoop dingen erbij geleerd, Ik ga nu zeker proberen om mezelf in de positieve zin op te krikken, Ik kan erg goed tekenen en dat zeggen een boel mensen ook, Dat besefte ik helaas weer veel te weinig, Dus ik weet echt precies hoe het is om geen zelf vertrouwen te hebben, Wat ik nu heb ervaren is''De aller beste vriend die vanaf je geboorte bij je is en ook de rest van je leven bij je zal blijven dat is… ''je zelf!''.Dat is voor mij de persoonlijke kracht om mijn zelfvertrouwen weer volledig te laten herstellen!

Jeane, 06-12-2010 21:10 #10
Vind dit een erg goed stuk en kan er wat mee.
Mijn verhaal; heb het uit moeten maken met een man die ik in 1e instantie erg waardeerde. Maar zodra ik het bed met hem deelde veranderde hij in een monster. Hij begon overal kritiek over te uiten. Alleen in bed was hij dan weer lief. Ik had dit nooit van hem verwacht. Ik heb het uiteraard uitgemaakt want ben nu voor allerlei zaken in behandeling bij Altrecht dus zijn dominantie deed me totaal geen goed voor mijn zelfbeeld dat nu toch wat wankel is. Toch heb ik hem stiekem nog lief. Komt dat laatste door mijn lage zelfbeeld of mijn stoornissen? Ik weet niet wat liefde ontvangen is maar wel wat liefde geven is. Dat komt door het misbruik, mishandeling en verwaarlozing.

Ellen, 30-04-2010 20:25 #9
Ik was nooit blij met mijzelf omdat ik me vergelijk met anderen. Ik heb een tweelingzus die ik zelf in bijna alle opzichten beter vind dan ik, maar om zo te denken maakt je alleen verdrietig. Je moet je niet op je eigen fouten, mislukkingen en minputen richten (die toch alleen maar meningen zijn en meestal zwaar overdreven door jezelf worden) maar juist op de leuke dingen aan jezelf. Ook moet je nooit denken lelijk te zijn, niemand is echt lelijk en iedereen heeft wel iets dat mooi is. Al is het maar een leuke twinkeling in je ogen, dat is al iets wat je helemaal kan laten stralen. Iedereen is uniek, sommige mensen pesten je misschien wel eens omdat je anders bent maar als jij laat zien dat jij daarboven staat en vol zelfvertrouwen blijft zal dit waarschijnlijk snel stoppen. Ik ben misschien nog maar vijftien maar heb in mijn reactie vast wel dingen staan die voor meerdere mensen gelden en die je kunnen helpen zekerder van jezelf te zijn. Dus mijn belangrijkste advies is: Hou van jezelf om wie je bent en wat je kunt en niet om wie je niet bent en wat je niet kunt.

Henk, 28-03-2010 16:19 #8
Ik ben 45 en ik ben best wel heel erg onzeker, eigenlijk overal wel over. Ik ben nogal klein van stuk, 1.68m, en ik werd daar altijd heel erg mee gepest. Hierdoor voel ik me minderwaardig. Een heleboel mensen zeggen dat ik best goede eigenschappen heb, maar ik geloof ze niet. Ze willen mij alleen dit maar wijsmaken. Ik heb een laag zelfbeeld. Daar komt bij dat er nooit naar mij werd geluisterd.
Ik vind bovenstaand artikel best wel heel erg goed. Ik begin met de adviezen maar op een gegeven moment laat ik dan toch weer het hoofd hangen. Het lukt me toch niet. Daar komt bij dat ik een bipolaire stoornis heb waardoor ik ook vaak beslissingen neem die achteraf dan weer tegenvallen. En dat is ook niet goed voor mijn zelfvertrouwen.
Maar goed, ik ga eraan werken. Goed artikel!

Alfred, 31-01-2010 22:09 #7
Wat mij opgevallen is, dat ik stevig aan adviezen moet gaan werken. Dat maak mij zo gelukkig iets wat ik verloren had heb ik weer gevonden zo voel ik mij zelf als ik aan adviesen kan werken en volhouden

Sarah, 20-01-2010 02:45 #6
Ik heb een enorme gebrek aan zelf vertrouwen. ik heb vroeger alleen maar met jongens omgegaan en ik ben al een super verlegen 16 jarig meisje. ik draag alleen maar jongens kleding, haar in een staart naar achteren en dan ook nog nooit make-up. ik heb dan ook nog eens jeugd puistjes :( daar word je dan ook nog eens mee gepest en dat helpt ook niet veel. nu wil ik veranderen maar ik ben bang over de reacties van anderen. ik ben ook al niet blij met mij lichaam. en dit lezen kan me wel helpen maar nog blijf ik bij deze problemen hangen. ook al zeggen anderen dat ik een mooi lichaam heb. kan iemand me als jeblieft helpen!

Gerrit, 02-12-2009 12:00 #5
Hallo, een Waardevol artikel, alleen ben ik niet in staat om hiermee zelf aan de slag te gaan. ik denk dat ik binnenkort ga proberen om hulp in te schakelen, die mij erbij gaat helpen om aan meer zelfvertrouwen te komen.

Patrick, 02-05-2009 22:01 #4
Mooi stuk. Erg leerzaam en verhelderend ook. Mag ik jullie bedanken voor deze bijdrage in mijn leven. Een mooi voorbeeld dat internet zeker nuttig kan zijn. Groet.

Miss Babe, 08-01-2009 02:35 #3
Hey, ik vond het stuk echt geweldig ik ben zo blij dat ik niet de enige ben met een laag zelfvertrouwen. Ik vindt het zelfs moeilijk om met andere mensen te praten dan met mijn man en familie… :( Hebben jullie misschien ook tips hoe je je zelf weer kan worden? Het klinkt stom maar ik ben in mijn leven heel erg verandert door hoe en wat mensen tegen me zeiden en deden. Ik zit dan ook echt lekker niet in mijn vel en om eerlijk te zijn praat ik er niet echt over dan met een maatschappelijk werkster maar dat werkt ook echt niet echt. Ze weet zelf namelijk niet wat ze er mee moet. Als jullie blieft help me!

Ger Wijker, 05-11-2008 20:14 #2
Ik probeer jullie tips toe te passen bedankt

Natalee, 30-08-2007 21:14 #1
Hallo, ik wil heel even zeggen dat ik deze uitleg enorm aprecieer en dat ik er veel heb uit geleerd. Ik heb geleerd dingen te doen waarvan ik dacht dat ik er niet tot in staat was. Ik voel me zelfverzekerd niet alleen dankzij jullie tips, maar ook door mijn denken, ben ik nu wie ik ben en wie ik altjid al had willen zijn.

Vriendelijke groeten

Infoteur: Evelienvantomme
Gepubliceerd: 21-12-2006
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Reacties: 29
Schrijf mee!