De Verenigde Naties

De Verenigde Naties De Verenigde Naties (VN) zijn een internationale organisatie, opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Ze werkt op het gebied van het internationale recht, wereldwijde veiligheid, nakomen van de mensenrechten en ontwikkeling van de wereldeconomie.

De Verenigde Naties en de Volkenbond

Het bestaan van de Verenigde Naties loopt grotendeels gelijk met die van de Volkenbond. Die laatste werd opgericht op 25 januari 1919 op basis van het verdrag van Versailles en kende zijn hoofdzetel in Genève. Zowel de Verenigde Naties als de Volkenbond zijn opgericht op aangeven van een Amerikaanse president. President Wilson riep het leven in de Volkenbond die streefde naar een mondiale vrede tussen alle landen. Ze kende zo’n 58 leden (aangesloten landen). Maar het mocht niet baten. De Volkenbond nam te veel hooi op hun vork en konden daarom hun doelstellingen niet verwezenlijken. Bovendien waren belangrijke wereldmachten er niet in betrokkenn namelijk, de Verenigde Staten (die zelf met het idee op de proppen kwamen), Duitsland en de Sovjet Unie. Op 20 april 1946 werd de Volkenbond opgeheven, één dag na hun laatste vergadering.
De Verenigde Naties wilden slagen waar de Volkenbond gefaald had. Opgericht door Amerikaans president Roosevelt na de Tweede Wereldoorlog, streeft ook de Verenigde Naties naar een mondiale vrede. Origineel telde ze 51 lidstaten, maar sinds 14 juli 2011 tellen ze al 193 lidstaten. Het laatste land dat zijn intrede deed was Zuid-Soedan.

Ontstaan van de Verenigde Naties

Waar de Volkenbond mislukte, was Roosevelt vastberaden te slagen. In 1943 startte de Amerikaanse overheid met het publiceren van posters waarop de vlaggen te herkennen zijn van de belangrijkste geallieerden tijdens de oorlog, namelijk Goot-Brittanië, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Verenigde Naties werd toen nog gezien als een militair bondgenootschap. In 1945 ontstond er iets als het handvest van de VN. Om lid te worden van de organisatie moest dit handvest ondertekend worden. Onmiddellijk tekenden 51 landen op vrijwillige basis het handvest. De twee opdrachten die de Verenigde Naties in het handvest lieten opnemen waren:

De komende generaties vrijwaren van de oorlogsgesel, de sociale vooruitgang aanmoedigen en betere levensomstandigheden voorzien voor iedereen.

Deze twee opdrachten zijn met elkaar verbonden, want armoede is vaak de oorsprong van conflicten. Wanneer je armoede kan verhelpen, neemt de kans op een oorlog drastisch af. In 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goedgekeurd. Deze verwijst naar een historische gebeurtenis die op de dag van vandaag nog steeds in het geheugen gegrift staat, namelijk de Holocaust.

Doelstellingen bereiken

Wanneer er ergens ter wereld een conflict zich voordoet, komt de Verenigde Naties in actie. Alle lidstaten worden opgeroepen om maatregelen te treffen tot het in stand houden van de vrede of zelfs al herstel te bieden. De belangrijkste troef van de Verenigde Naties zijn de blauwhelmen. Een persoonlijk leger opgesteld uit soldaten van ieder land dat lid is van de Verenigde Naties.

Structuur van de VN

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties telt 192 leden, één voor elk land. Ieder land/lid krijgt één stem ongeacht de grootte van het land, het aantal inwoners, hun belang in de wereld ... De besluiten die zij in de vergadering nemen zijn niet-bindend. De beslissingen genomen tijdens de Algemene Vergadering dienen enkel als aanbevelingen. Tijdens de vergadering worden ook de Secretaris-Generaal om de vijf jaar en de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad om de twee jaar benoemd.

De Veiligheidsraad is het belangrijkste orgaan binnen de Verenigde Naties. Zij telt zo’n vijftien leden waaronder vijf permanente leden (de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittanië, Rusland en China) en tien niet-permanente leden. Ook binnen dit orgaan krijgt elk land/lid één stem, maar de permanente leden genieten van het vetorecht. De Veiligheidsraad is gezeteld in New York en neemt besluiten die bindend zijn uit de aanbevelingen van de Algemene Vergadering.

Het secretariaat wordt geleid door de Secretaris-Generaal, de belangrijkste persoon binnen de Verenigde Naties. Hij bestuurt en zetelt in de Veiligheidsraad, zonder stem weliswaar. Zijn gezag is groot, want deze persoon komt uit een neutraal land of heeft in het verleden getuigd van een goede diplomatie. Vandaag de dag, 2011, is Ban Ki-Moon uit Zuid-Korea Secretaris-Generaal. Hij werd gekozen omwille van zijn goede onderhandelingen met ‘vijand’, Noord-Korea.

Het Internationale Gerechtshof heeft als taak het veroordelen van oorlogsmisdadigers en bemiddelen bij onenigheden tussen de lidstaten. Ze zetelt in den Haag en bestaat uit zo’n vijftien rechters die verkozen worden door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Een voorbeeld van het gebruik van het Internationale Gerechtshof is het Rwanda-tribunaal.
© 2011 - 2024 Dictator, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Internationale organisatiesInternationale organisatiesEen internationale organisatie is een aaneengesloten collectief van ten minste drie landen met een bepaald doel. De lids…
Verenigde Naties wie en watDe verenigde naties is een verbond waar vrijwel alle landen lid van zijn, het is opgericht na de 2e wereld oorlog, omdat…
De Verenigde Naties: lidstaten en organisatieDe Verenigde Naties: lidstaten en organisatieDe Verenigde Naties is een wereldwijd bekende organisatie dat tal van lidstaten overkoepelt. De verschillende organen va…
Vietnam; nieuwe internationale verhoudingenDe vietnamoorlog, een gruwelijke gebeurtenis in de geschiedenis van Amerika en Vietnam. Beide landen hadden grote verlie…

Europese Integratie in de jaren 40 en 50Na de oorlog lagen er heel wat uitdagingen te wachten op Europa. Er moest niet alleen enorm veel schade hersteld worden,…
Drogredenen herkennen en weerleggenDrogredenen herkennen en weerleggenWat zijn drogredenen? Drogredenen zijn "fouten" die gemaakt worden in een argumentatie. Er zijn verschillende soorten dr…
Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkenbond
Dictator (17 artikelen)
Gepubliceerd: 15-10-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.