Instellingen van de Europese Unie

De Europese Unie heeft zeven instellingen, waarvan vier politieke instellingen en drie niet-politieke instellingen. In dit artikel volgt een beknopte omschrijving van de instellingen van de EU en hun taken.

Politieke instellingen van de Europese Unie

De vier politieke instellingen van de EU zijn de volgende:
 • De Europese Commissie
 • De Raad van de Europese Unie
 • Het Europees Parlement
 • De Europese Raad

De Europese Commissie

De Europese Commissie zorgt voor het dagelijks bestuur in de EU. De Commissie is samengesteld uit één commissaris per lidstaat.

Taken Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de volgende taken:
 • Wetsvoorstellen indienen (recht van initiatief)
 • Uitvoeren van wetten
 • Controle op naleving van Europese wetten
 • Woordvoerder van de EU

Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie wordt ook wel Raad van Ministers of Raad genoemd. De raad is samengesteld uit ministers van alle deelstaten. Zij debatteren over onderwerpen binnen hun vakgebied.

Taken Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie heeft een aantal taken:
 • Wetten goedkeuren of afkeuren
 • Internationale verdragen sluiten: zorgen voor politieke en economische samenwerking tussen de lidstaten
 • Begrotingstaak (met het Europees Parlement)

Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen via de Europese verkiezingen die eens in de vijf jaar plaatsvinden. Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het EP deelt samen met de Raad van de Europese Unie de wetgevende macht van de EU. Het Europees Parlement kan wetsvoorstellen verwerpen of goedkeuren, maar heeft niet het recht van initiatief. Daarnaast beslist het Europees Parlement samen met de Raad over de begroting.

Taken Europees Parlement

De taken kunnen als volgt worden samengevat:
 • Wetten goedkeuren of afkeuren
 • Controleren van de Europese Commissie
 • Begroting (samen met de Raad)

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 27 deelstaten van de Europese Unie (2020), een voorzitter en de voorzitter van de Europese Unie. De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten, maar oefent geen wetgevende taak uit. Verder wordt de Europese Raad beschouwd als het hoogste orgaan van de Europese Unie.

Taken Europese Raad

 • Impulsen geven voor de ontwikkeling van de Unie
 • Bepalen van de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten

Niet-politieke instellingen van de Europese Unie

Er zijn drie niet-politieke instellingen, te weten:
 • De Europese Centrale Bank (ECB)
 • Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Europese Rekenkamer

De Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank voor de lidstaten die de euro hebben ingevoerd en controleert het monetair beleid. De voornaamste taak van de ECB is het behouden van prijsstabiliteit.

Taken Europese Centrale Bank

 • Het monetair beleid in de eurozone bepalen en uitvoeren
 • Valutamarktoperaties verrichten, valutareserves beheren
 • Het uitgeven van bankbiljetten in de Eurozone
 • Grootbetalingssystemen

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een overkoepelende term voor het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken. De instelling is verantwoordelijk voor het uitleggen en toepassen van Europese verdragen.

Taken Hof van Justitie

 • Controle op naleving van Europese wetten
 • Uitleggen van verdragen

Europese Rekenkamer

De belangrijkste taak van de Europese Rekenkamer is controleren of de begroting van de EU goed ten uitvoer is gelegd. De Rekenkamer werkt nauw samen met de overige Europese instellingen, maar is onafhankelijk in het uitvoeren van haar taak. De Rekenkamer brengt in haar jaarverslag een betrouwbaarheidsverklaring uit, zodat het Europese Parlement en de Europese Raad kunnen beoordelen of de Europese begroting correct wordt beheerd.

Taken Europese Rekenkamer

 • Controleren van de financiën
 • Jaarverslag uitbrengen
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Europese UnieDagelijks hoor je in het nieuws wel wat over de Europese Unie, maar wat is het nou precies? En welke landen behoren erto…
Het Europese rechtDe landen in de Europese Unie hebben met het 'Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)' hun soevereini…
Instellingen van de Europese Unie: het Europees ParlementOp 1 december 2009 is het nieuwe Verdrag van Lissabon inwerking getreden. Dit verdrag rept over de werking van de Europe…

Rechtse politieke partijenRechtse politieke partijenWat willen rechtse politieke partijen? Welke "rechtse" partijen kent Nederland en wat is het verschil tussen links en re…
Taken en rechten Eerste en Tweede KamerDe volksvertegenwoordiging in Nederland bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer, oftewel de Staten-Generaal. Welke take…
Bronnen en referenties
 • Wikipedia
 • www.europa.eu
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 02-04-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.