Nederland: een parlementaire democratie

Nederland is een democratie. In een democratie heeft de bevolking zeggenschap over de overheid. Ook heeft Nederland een parlementair stelsel. De volksvertegenwoordiging heeft het laatste woord. Dit alles maakt Nederland een parlementaire democratie. Maar wat houdt dit precies in? Nederland is een democratie die na een langdurig proces zijn huidige gestalte heeft gekregen. De belangrijkste kenmerken van de democratie in Nederland zijn:
  • Er is een volksvertegenwoordiging die gekozen is door middel van vrije en eerlijke verkiezingen
  • Nederland is een rechtsstaat die gebaseerd is op een Grondwet
  • Er is een parlementair stelsel, de volksvertegenwoordiging heeft het laatste woord of de vraag of de regering of een minister aan het bewind mag blijven
  • Nederland heeft grondrechten, die beschermd het individu tegen de macht van de Staat

Monarchie

Een democratie kan zowel een republiek zijn als een monarchie. Nederland is een monarchie. We hebben een koningshuis dat via erfopvolging werkt. Er wordt ook wel van een constitutionele monarchie gesproken, dit houdt in dat de positie van de Koning(in) in de Grondwet geregeld is.

Representatieve democratie

Wanneer de beslissingen in een democratie rechtstreeks door burgers worden genomen, spreekt men van een directe democratie. In Nederland is dit echter niet het geval. De beslissingen worden gemaakt door organen die door de bevolking gekozen zijn, zoals de Tweede Kamer en de provinciale staten. Nederland noemen we daarom een representatieve democratie.

Kiesrecht

Een belangrijke voorwaarde voor een democratie is dat de burger het recht heeft om te kiezen. De burger heeft het actief kiesrecht en het passief kiesrecht. Actief kiesrecht is het recht om leden voor de staatsorganen te kiezen. Passief kiesrecht is het recht om zelf gekozen te worden. Dit geld alleen voor Nederlanders. Personen die geen Nederlander zijn, mogen wel deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.

Evenredige vertegenwoordiging

Nederland kent sinds 1917 het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat de zetels aan een politieke partij toebedeeld worden in evenredigheid met het aantal stemmen dat het krijgt.

Rechtsstaat

Nederland is een rechtsstaat. Dit houdt in dat elk optreden van de overheid onderworpen is aan de regels van het recht. Dit recht houdt ook in dat een burger zich tot de rechter wendt als hij vindt dat een overheidsorgaan zich tegen hem onrechtmatig heeft gedragen. De overheid moet zich daarom ook aan verschillende beginselen houden. Zo moet elke besluiten zorgvuldig worden genomen door alle belangen af te wegen. Dit heet het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook mag de overheid verwachtingen niet beschamen. Dit heet het vertrouwensbeginsel. Verder moet de overheid zich verplicht aan de Grondwet houden.

Parlementaire stelsel

Nog een kenmerk van de Nederlandse democratie is het parlementaire stelsel. Daarbij gaat het om de betrekkingen tussen de regering en het parlement. De belangrijkste regeling tussen hen heet de vertrouwensregel. Dit houdt in dat de regering steun moet hebben van het parlement om te kunnen regeren. Wanneer het vertrouwen geschaad is kan de regering verplicht af moeten treden.
© 2009 - 2024 Papillon, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Democratie en dictatuurDemocratie en dictatuurNederland wordt een democratie genoemd. Democratie is afgeleid van de Griekse woorden 'demos' (volk) en 'kratein' (reger…
Maatschappijleer: Democratie, kenmerken en vormenMaatschappijleer: Democratie, kenmerken en vormenDemocratie is een woord wat we vaak voorbij zien komen in de krant, op tv en in de politiek. Maar wat is democratie nu e…
Democratie in NederlandDemocratie in NederlandWat is een democratie, in een land zoals Nederland. Wat voor rechten hebben wij, als inwoners op deze democratie. Je heb…
Ministeriële verantwoordelijkheid: betekenis & omvangMinisteriële verantwoordelijkheid: betekenis & omvangMinisteriële verantwoordelijkheid is een kernbegrip uit het Nederlands staatsrecht. Thorbecke, in opdracht van Koning Wi…

Tibet en meer dan 50 jaar Chinese onderdrukkingTibet en meer dan 50 jaar Chinese onderdrukkingOp 10 maart 1959 wordt in Tibet een volksopstand met keiharde hand door het Chinese leger neergeslagen. De politiek en g…
De Trias Politica in NederlandDe Trias Politica in NederlandIn de loop der eeuwen zijn er verschillende theorieën ontwikkeld over de vraag hoe de vrijheid van het individu bescherm…
Papillon (75 artikelen)
Laatste update: 15-11-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.