De standpunten van de VVD in grove lijnen

De standpunten van de VVD in grove lijnen De VVD is een Nederlandse politieke partij. VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en deze partij is opgericht in 1948. Sinds september 2012 vormde de VVD met de PvdA een coalitie. Met 41 zetels waren zij tenslotte de grootste partij in de Tweede Kamer. Een aantal belangrijke ministerposten was toen ook in handen van mensen afkomstig uit de partij. De VVD is dus een politieke partij geweest die redelijk wat invloed heeft gehad. Het gedachtegoed van de VVD is voornamelijk gebaseerd op het liberalisme. Om de standpunten van de VVD op een logische wijze te presenteren zijn ze hieronder ingedeeld in zes belangrijke onderwerpen in de politiek. Sommige van deze onderwerpen zijn weer opgesplitst in deelonderwerpen om een beter beeld te krijgen van de visie van de partij. Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat standpunten binnen de politiek veranderen. Dit artikel is gebaseerd op de standpunten van de VVD zoals deze in 2017 voorafgaand aan de verkiezingen in maart 2017 zijn gecommuniceerd.

Standpunten op het gebied van criminaliteit en veiligheid

Hogere straffen

Op het gebied van criminaliteit en veiligheid wil de VVD strenger gaan straffen. Hierbij doelt de VVD vooral op de ernstigere misdrijven. Zo is de partij een voorstander van hogere maximumstraffen voor moord en doodslag. Voor doodslag van 15 naar 30 jaar gevangenis en voor moord van 30 naar 40 jaar gevangenis. De dader heeft het hier tenslotte zelf naar gemaakt.

Tegenwoordig is het internet een zeer belangrijk aspect van onze samenleving geworden waardoor ook steeds meer misdaad zich afspeelt op het internet. Ook op deze zogenaamde 'cybercrime' wil de VVD hogere straffen zetten. Hogere straffen komt vooral voort uit het idee van de VVD dat mensen een hoge mate van eigen verantwoordelijk hebben. Ze is er van overtuigd dat iedereen in Nederland de kans heeft om zich op een goede manier te ontplooien. Als mensen er toch voor kiezen om het criminele pad te kiezen is dat hun eigen keuze moet er streng opgetreden worden.

Gevangenisstraffen

Over gevangenisstraffen benadrukt de VVD met name dat er voor gezorgd moet worden dat gevangenen na hun vrijlating niet opnieuw de fout ingaan. Om dit voor elkaar te krijgen wil de VVD gerichte vakopleidingen in de gevangenis en het verplicht stellen dat gevangenen werk moeten verrichten. Door deze werkervaring zal hun kans op de arbeidsmarkt toenemen en als deze mensen na hun vrijlating een baan krijgen is de kans op recidive kleiner.

Politie

De VVD wil het administratieve werk van politieagenten zoveel mogelijk beperken zodat agenten daadwerkelijk op straat lopen om de veiligheid in ons land te kunnen garanderen. Criminelen beginnen vaak met kleine diefstallen of vandalisme. Daarom ziet de VVD een belangrijke rol weggelegd voor bijvoorbeeld de wijkagent. Hij kan in dit soort van gevallen snel ingrijpen omdat hij zijn eigen wijk en de bewoners daarvan kent. Daardoor kan crimineel gedrag vroegtijdig worden herkend en kan er vervolgens snel ingegrepen worden. Kleine diefstallen en vandalisme kunnen tenslotte uiteindelijk uitlopen tot de ergere misdaden. Ook radicalisering kan door de wijkagent al in een vroeg stadium worden ontdekt.

Standpunten op het gebied van onderwijs

Digitale hulpmiddelen

Vandaag de dag zijn er talloze digitale hulpmiddelen beschikbaar. De VVD vindt dat deze ingezet moeten worden in het Nederlandse onderwijs, omdat het onderwijs zo veel interactiever kan worden gemaakt voor de leerlingen. Daarnaast zijn de technische middelen ook steeds belangrijker in het verdere leven. Daarom is het van belang dat de leerlingen hiermee leren omgaan.

Docenten

De VVD is van mening dat er zeer goede docenten voor de klas moeten staan. Zij leiden tenslotte de komende generatie op. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil de VVD de toelatingseisen van de pabo blijven handhaven. Daarnaast moeten docenten zich in hun hele loopbaan blijven bijscholen. De coördinatie en verantwoordelijkheid wil de VVD zoveel mogelijk bij organisaties in het onderwijs zelf neerleggen. Ook vindt de VVD dat goede docenten een hoger loon mogen krijgen en meer waardering verdienen.

Vrijheid voor de scholen

De VVD is er een voorstander van om scholen veel vrijheid te geven. Ze wil dat scholen bijvoorbeeld het onderwijsprogramma meer zelf kunnen gaan invullen zodat ze het programma beter kunnen aanpassen op bijvoorbeeld regionale zaken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan extra Duits op scholen die zich dichtbij de Duitse grens bevinden. Dit standpunt past ook goed bij de eigen verantwoordelijkheid die bij het liberalisme hoort.

Standpunten op het gebied van defensie

De VVD is van mening dat defensie belangrijk is voor Nederland. Anno 2017 ziet ze Rusland als instabiel en dreigend, maar ook de situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten wordt als wankelend beschouwd. De VVD wil dan ook niet zien dat de defensie in een neerwaartse spiraal komt te zitten. Volgens de VVD moeten alle onderdelen van de Nederlandse defensie behouden blijven. De VVD ziet belangrijke taken voor de defensie bij bijvoorbeeld het tegengaan van terrorisme en het beschermen van Nederlandse handelsschepen tegen piraterij. De defensie moet op dat gebied de Nederlandse handelsbelangen dienen. Op het gebied van internationale samenwerking wordt vooral de NAVO erg belangrijk gevonden en gezien als de hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid.

Standpunten op het gebied van allochtonen en vluchtelingen

Migratiestroom

De standpunten van de VVD omtrent allochtonen en vluchtelingen zijn er vooral op gericht om vluchtelingen zoveel mogelijk in de regio zelf op te vangen zodat de migratiestroom die naar Europa komt beter te reguleren is. De VVD vindt dat elke vluchteling recht heeft op een veilig onderkomen, maar dat hoeft niet per se Europa te zijn. Om dit te kunnen realiseren wil de VVD het geld dat momenteel geïnvesteerd wordt in de opvang van vluchtelingen binnen Nederland gaan investeren in opvang in de regio zelf. De VVD is van mening dat hiermee met name ook de vluchtelingen zelf beschermd worden tegen de gevaarlijke routes en mensensmokkelaars die ze moeten passeren voordat ze in Europa aankomen.

Asielaanvragen en uitzet

Als het aan de VVD ligt, worden asielaanvragen vele malen sneller behandeld dan dat nu het geval is. De vluchtelingen die geen asiel krijgen in Nederland moeten vervolgens ook zo snel mogelijk weer vertrekken. Vooral dit laatste is een belangrijk punt van de VVD. De partij wil hier dan ook streng op gaan toezien. Zo wil ze bijvoorbeeld gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen opvang bieden een boete opleggen. Daarnaast wil de VVD ook het kinderpardon afschaffen om illegalen zoveel mogelijk aan te moedigen Nederland te verlaten. Mensen in opvanglocaties die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld discriminatie moeten ook zo snel mogelijk worden teruggestuurd. Hiermee wil de VVD de zeer diverse Nederlandse bevolkingsgroepen beschermen.

Standpunten op het gebied van jongerenbeleid

Als liberale partij wil de VVD dat de opvoeding geen taak is van de overheid. Kinderen moeten worden opgevoed door de ouders en de overheid heeft zich daar in principe niet mee te bemoeien. Mochten er toch problemen ontstaan moeten de verschillende organisaties die dan klaar staan om te helpen zeer goed samenwerken. Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en het onderwijs moeten dan ook sterk met elkaar verbonden zijn om problemen in een vroeg stadium te kunnen herkennen en aan te pakken.

Momenteel worden kinderen uit hun vertrouwde omgeving verplaatst als er sprake is van ernstige kindermishandeling. De VVD vindt dit geen goede maatregelen omdat het kind nu afscheid moet nemen van zijn vertrouwde omgeving terwijl hij helemaal niet de schuldige is. Daarom zegt de VVD dat de dader uit huis moeten worden geplaatst en niet het kind. Alleen als de situatie echt te gevaarlijk is voor het kind en het niet anders kan, mag het kind uit huis worden geplaatst.

Standpunten op het gebied van ontwikkelingshulp

De VVD wil miljarden euro's structureel vrijmaken door ontwikkelingshulp veel gerichter te gaan inzetten. De VVD wil wel blijven bijdragen aan het creëren van perspectief voor mensen. Een belangrijk aspect hiervan is de handel. De VVD wil dan ook het Nederlandse bedrijfsleven ondersteunen bij internationale handel zodat lokale economieën kunnen worden aangewakkerd. De dieperliggende gedachte hierbij is ook dat mensen niet meer naar Europa zullen vluchten als het leven in de landen waar veel vluchtelingen vandaan komen verbetert.

De politieke partij wil de ontwikkelingshulp effectiever maken door een soort van beloningssysteem in te voeren. Landen die hulp van Nederland ontvangen en daar actief aan meewerken moeten bijvoorbeeld voordelen ontvangen door het wegnemen van handelsbeperkingen voor het desbetreffende land. Mocht het omgekeerde het geval zijn is de partij ook van mening dat er sancties moeten worden opgelegd of de hulp moet worden stopgezet.
© 2017 - 2024 Bjornkeith, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De standpunten van de PVV in grove lijnenDe standpunten van de PVV in grove lijnenDe PVV is een Nederlandse politieke partij die opgericht is door Geert Wilders. De partij is in vergelijking met andere…
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Gedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van religieGedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van religieStatistische gegevens over stijgende misdaadcijfers zijn vaak gemeld door de media. Dit was vooral het geval tijdens de…
De standpunten van de PiratenpartijDe standpunten van de PiratenpartijDe piratenpartij heeft sinds eind juli genoeg handtekeningen om mee te doen met de parlementsverkiezingen op 12 septembe…

Decreet of Executive Order van de president van AmerikaIn de eerste weken na het aantreden van Donald Trump als president van Amerika, op 20 januari 2017, ondertekent hij de e…
Women’s March on Washington – demonstratie met pussyhatsWomen’s March on Washington – demonstratie met pussyhatsEen dag na de inauguratie van Donald Trump als president van Amerika, 20 januari 2017, hielden vrouwen een Women’s March…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Harener Weekblad,
  • Partijprogramma VVD 2017-2021: https://vvd.nl/nieuws/verkiezingsprogramma/
Bjornkeith (15 artikelen)
Laatste update: 03-02-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.