Verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen in 2017

Verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen in 2017 In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 presenteerde de VVD op 7 oktober 2016 het verkiezingsprogramma voor de periode van 2017 tot 2021. Het programma is getiteld: 'Zeker Nederland'. Eerder was al bekend gemaakt dat premier Rutte weer lijsttrekker zal zijn bij de komende verkiezingen. Na de bekendmaking van het partijprogramma is vervolgens op 11 oktober ook de advies-kandidatenlijst bekend gemaakt.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Geschiedenis

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is opgericht in 1948 in Amsterdam, als gevolg van een fusie van de Partij van de Vrijheid (PvdV) en Comité-Oud. Alhoewel het woord ‘liberaal’ bewust niet is opgenomen in de partijnaam, plaatst de VVD zich wel in de liberale hoek. De nadruk ligt vanaf het begin al op de vrijheid van het individu.

Na een relatief zwakke start brak de VVD in de jaren rond 1971 en 1972 echt door. Deze doorbraak had de partij mede te danken aan de ontzuiling, want de VVD had niet echt binding met maatschappelijke organisaties die de partij konden steunen. In 1971 werd Hans Wiegel fractievoorzitter, en na een aantal winsten kon de VVD in 1977 een coalitie vormen met het CDA. De VVD groeide door, en nadat het tweede kabinet-van Agt (toen zonder de VVD) viel, kon de VVD het eerste kabinet-Lubbers vormen, en vanaf dat moment was de VVD weer terug.

Huidige positie VVD

Tijdens de verkiezingen van 2010 werd de VVD de grootste partij van Nederland. Na meerdere mislukte onderhandelingen werd een minderheidskabinet opgezet, met het CDA en met gedoogsteun van de PVV. Op 14 oktober 2010 werd Mark Rutte minister-president, als eerste VVD’er ooit.

De VVD haalde bij de verkiezingen in 2012 weer het hoogste aantal zetels, en ditmaal was het ook voor de partij zelf een record: namelijk 41 zetels. Het kabinet-Rutte II werd geformeerd en bestaat, tot de komende verkiezingen uit 2017, uit de VVD en de PvdA.

Algemene standpunten VVD

De standpunten van de VVD in het algemeen zijn liberaal. De VVD wil weinig bemoeienis van de staat in het dagelijks en economisch leven en is voor lage belastingen. De infrastructuur vinden ze van groot belang; deze moet goed zijn. Wat betreft migratie: vooral kansarme migranten moeten gestopt worden. Tot slot is de VVD voor strengere straffen en wil de partij zo min mogelijk mensen afhankelijk laten zijn van een uitkering.

Verkiezingsprogramma 2017-2021

Het verkiezingsprogramma van de VVD dat op 7 oktober werd gepresenteerd, heet 'Zeker Nederland'. In de inleiding koestert de VVD het Nederland dat we nu hebben. Na zware jaren van bezuinigingen (onder leiding van de VVD, wordt vermeld), heeft Nederland volgehouden en de hervormingen zijn nu klaar. Er is echter nog veel te doen, aldus de VVD. De plannen voor de komende jaren zijn onderverdeeld in verschillende thema’s.

Veiligheid en vrijheid

De VVD wil meer wijkagenten. Bij gebruik van geweld door agenten moeten zij niet meer automatisch als verdachte worden aangemerkt. Mensen die onrust veroorzaken, zouden sneller gefouilleerd moeten worden en in de gaten worden gehouden met cameratoezicht.

Terreureenheden en veiligheidsdiensten moeten uitgebreid worden en er moet geïnvesteerd worden in nieuwe technologische ontwikkelingen en andere innovaties, manschappen en materieel. Ook in defensie moet meer geïnvesteerd worden.
Wat betreft immigratie en integratie: aan migranten moeten strenge eisen gesteld worden. Inburgering en de Nederlandse taal leren zijn vereist, zodat ze snel aan de slag kunnen in de samenleving en geen hogere druk leggen op de sociale voorzieningen. Als zij laten zien dat ze geen deel willen uitmaken voor de samenleving, moeten daar gevolgen aan vastzitten.

Opvang van migranten moet in de regio plaatsvinden en de VVD wil geen asielaanvragen meer in Europa. Totdat dat geregeld is, moet het stapelen van asielaanvragen gestopt worden, moeten migranten uit veilige landen niet toegelaten worden en moet de gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers stoppen.

Zekerheid en inkomen

Wat betreft werkzekerheid en inkomenszekerheid wil de VVD dat vaste contracten makkelijker aangeboden kunnen worden en dat flexibele contracten zekerder worden. Loondoorbetaling bij ziekte moet voor kleine bedrijven verkort worden naar één jaar. Tijdelijke contracten moeten weer vaker en langer aangeboden kunnen worden. De sollicitatieplicht kan tijdelijk opgeheven worden als iemand een opleiding volgt die zorgt voor een baan.

De VVD wil meer maatwerk in pensioenen, AOW en aanvullende pensioenen, en meer keuzevrijheid. Een eigen pensioenpotje voor iedereen, dat eventueel wel beheerd kan worden door pensioenfondsen en collectieven. Keuzevrijheid wat betreft de AOW, zodat iemand eventueel langer door kan werken en de AOW later ingaat.

Onderwijs en cultuur

Er moet meer geïnvesteerd worden in kennis. Het onderwijs moet meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving, en de kennis en vaardigheden moeten blijven aansluiten op de veranderingen in de toekomst. Dit zonder de basisvaardigheden uit het oog te verliezen. Ook opleidingen moeten mee veranderen en omscholing en bijscholing blijven van belang.

Met meer investeringen in de wetenschap moeten meer resultaten geboekt worden. Het bedrijfsleven moet bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling.

De cultuursector moet zich richten op de bezoekers en niet op de subsidieverstrekkers. De overheid moet zich neutraal opstellen en de samenleving laten bepalen wat wel en geen kansen verdient. Kunst en cultuur moet laagdrempelig en toegankelijker worden.

Zorg en gezondheid

De VVD wil betaalbare en toegankelijke zorg. Het basispakket moet breder worden en ook duurdere medicijnen omvatten. Verpleeghuizen en verzorgingstehuizen moeten beter worden. Er moet een norm komen voor wat betreft de levenskwaliteit en de wensen van bewoners. Tehuizen die hier niet aan voldoen, moeten sluiten. Wonen en zorg moeten gescheiden worden, zodat bewoners van een zorginstelling zelf hun leven kunnen blijven leiden.

Mobiliteit en ruimte

De infrastructuur moet op orde blijven, dus daar moet in geïnvesteerd worden. Extra rijstroken, zoals spitsstroken, moeten vaker of permanent open. Veiligheid moet door voldoende verlichting gewaarborgd worden. Autobelastingen moeten omlaag. Milieuzones en het weigeren van automobilisten in steden moeten gestopt worden.

Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om hun ruimte in te delen en om eventuele oude (bestemmings-)plannen te wijzigen.

Energie en klimaat

Er moeten alternatieve manieren gezocht worden om energie op te wekken, en deze moeten schoner, betrouwbaarder en duurzamer zijn. Het energiebeleid moet gericht zijn op vermindering van de CO2-uitstoot. De overheid moet meer ruimte bieden aan innovatieve manieren van energieopwekking. Wat betreft de markt: uiteindelijk moet de energiemarkt zonder subsidies kunnen functioneren.

Overheid en geld

De VVD wil geen overheid die doorslaat in het regelen: een samenleving zonder risico’s bestaat niet. Er moet een balans zijn tussen regels en eigen keuzes van mensen.

Belastingen en heffingen moeten gelijk zijn voor alle inwoners van een gemeente. Riool- en afvalstoffenheffingen moeten bijvoorbeeld niet alleen gelden voor huiseigenaren, maar voor iedereen, en deze moeten niet gebaseerd worden op inkomen.

Wat betreft Europa: volgens de VVD liggen de grootste kansen in de landen om ons heen en daarom is de vrije markt van groot belang. De Europese Unie moet zich richten op de grensoverschrijdende kerntaken, zoals de interne markt, internationale handel en migratie.
© 2016 - 2023 Suus1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021In 2016 zit de huidige Tweede Kamer vier jaar op zijn post. Daarom vinden er, zoals geregeld in de Kieswet, in 2017 weer…
Kabinetsformatie: wat doen de informateur en formateur?Kabinetsformatie: wat doen de informateur en formateur?De politici van alle politieke partijen hebben hun campagnes gevoerd en duidelijk gemaakt waar ze wel en niet voor staan…
Verkiezingen Tweede Kamer 2017: overzicht stemwijzersVerkiezingen Tweede Kamer 2017: overzicht stemwijzersOp 15 maart 2017 zijn er weer verkiezingen in Nederland. De leden van de Tweede Kamer worden dan gekozen. Voor veel mens…

Het verkiezingsprogramma van het CDA voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van het CDA voor 2017 tot 2021Op woensdag 12 oktober 2016 presenteerde het Christen-Democratisch Appèl (CDA) het nieuwe verkiezingsprogramma. Dit verk…
VVD: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021VVD: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (kortweg VVD) is opgericht in 1948 in Amsterdam. De partij is ontstaan door e…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Maarten Dirkse, Flickr (CC BY-2.0)
  • https://www.vvd.nl/standpunten (geraadpleegd op 13 november 2016).
  • https://www.vvd.nl/partij/5/downloads/71/verkiezingsprogramma-s (geraadpleegd op 13 november 2016).
  • http://deverkiezingswijzer.nl/2016/10/04/rutte-lijsttrekker-vvd/ (geraadpleegd op 13 november 2016).
  • http://deverkiezingswijzer.nl/politieke-partij/vvd/ (geraadpleegd op 13 november 2016).
Suus1 (24 artikelen)
Gepubliceerd: 14-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.