Opvoeden met behulp van Triple P-methode

Opvoeden met behulp van Triple P-methode De methode Triple P kan ouders een goede ondersteuning bieden bij de opvoeding. De drie P's staan voor Positief, Pedagogisch Programma. De methode is ontwikkeld door psycholoog Matthew Sanders en komt oorspronkelijk uit Australië. Het is een pedagogisch programma wat als doelstelling heeft om ouders te helpen bij de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Er wordt uitgegaan van 5 basisprincipes waarbij positief denken en het bieden van een duidelijke structuur een belangrijke rol speelt.

Basisprincipes van methode Triple P

De methode Triple P is laagdrempelig en heeft vooral als doel om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen. En dat is wat iedere ouder graag wil. Ouders voelen zich soms onzeker en willen dan ook graag vaardigheden aanleren. Geduldig, consequent en beschikbaar zijn begrippen die bij deze methodiek een rol spelen. Als de ouders betere vaardigheden bezitten dan is het voor hun gemakkelijker om consequent op te treden. Hulp kan geboden worden op diverse terreinen zoals het voorkomen dat een kind gepest wordt. men ziet soms de eerste signalen maar weet niet goed hoe het kind hulp geboden kan worden. Ook kunnen er problemen zijn bij het inslapen. Gedragsveranderingen in de puberteit waarbij een begin is van druggebruik. Dit zijn zaken waar veel ouders best wat hulp bij kunnen gebruiken. De doelstelling is dan ook:
 • Een positieve stijl van opvoeden onder de knie te krijgen en een positief contact opbouwen met het kind
 • Beter leren omgaan met moeilijk gedrag van het kind en goed gedrag bevorderen
 • Kinderen nieuwe dingen leren
 • Zorgen dat kinderen beter luisteren
 • Maatregelen gebruiken die echt werken en waarbij niet negatief maar positief wordt gedacht
 • Betere communicaties in het dagelijks omgaan met elkaar en hierdoor genieten van het opvoeden.

Opvoeden van kinderen volgens vijf basisprincipes

De vijf basisprincipes die bij deze manier van opvoeden worden gehanteerd zijn:
 • Kinderen spelen in een veilige omgeving
 • Leren door positieve ondersteuning
 • Aansprekende discipline hanteren
 • Realistische verwachtingen hebben
 • Als ouder goed voor jezelf zorgen.

Kinderen spelen in een veilige omgeving

Als de omgeving veilig is dan bieden we het kind alle ruimte om de wereld om hen heen te ontdekken. De ouders kunnen het kind boeiende activiteiten aanbieden zodat het zich maximaal kan ontwikkelen. Hierbij zal een kind zich niet snel gaan vervelen en vraagt het niet op een negatieve manier om aandacht. Ouders hoeven dan ook minder te verbieden.

Leren door positieve ondersteuning

Iedereen wil graag wel regelmatig een compliment ontvangen. Zo is het ook bij kinderen. Complimenten en aanmoedigingen stimuleren op positieve wijze het gedrag van het kind. Het kind zal zich beter ontplooien. Het leert de aanwezige talenten te gebruiken.

Aansprekende discipline hanteren

Duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden rust aan het kind. Als er vaste regels zijn dan weet men precies waar zich aan te houden. Mocht het kind buiten de regels treden dan is het noodzakelijk om snel en vooral duidelijk te reageren.

Realistische verwachtingen hebben van het kind

We kunnen niet verwachten van een kind dat het altijd alles goed doet. Ieder kind is uniek en heeft een eigen tempo waarin het zich ontwikkelt. Dit moeten we respecteren en niet méér van het kind verwachten dan datgene waar het op een bepaald moment aan toe is. We maken allemaal fouten en dat doen kinderen ook.

Als ouder goed voor jezelf zorgen

Genoeg rust en ook ontspanning zijn voor ouders van vitaal belang. Opvoeden kan veel energie vragen en het is daarom belangrijk dat ouders ook voldoende tijd nemen voor zichzelf. Het beoefenen van een sport of hobby is noodzakelijk voor ouders om zich weer ten volle te kunnen inzetten.

Vijf niveaus van ondersteuning en advies bij de opvoeding

Het Triple P-programma kent vijf niveaus van ondersteuning:
 • Preventie en toeleidingsmodel
 • Informatie en lezingen
 • Advies
 • Ondersteuning en cursus
 • Gezinsondersteuning

Preventie en toeleidingsmodel voor ouders

Het doel is om ouders te informeren over het bestaan van Triple P. Tips en informatie over opvoeding en ontwikkeling van het kind. Hier kunnen GGD en consultatiebureau een rol in spelen.

Informatie en lezingen

Hier kunnen ouders terecht met specifieke vragen. Ook is individueel advies mogelijk. Dit kan mondeling in een gesprek maar ook telefonische hulp is mogelijk. Bij veel vragen over hetzelfde onderwerp kan een lezing verzorgd worden. Informatie wordt o.a. verstrekt door JGZ medewerkers maar ook medewerkers van een peuterspeelzaal. Ook de huisarts kan hier een rol in spelen.

Advies

Ouders die graag advies willen omdat ze beginnende opvoedingsproblemen signaleren kunnen terecht voor een gericht advies. Dit kan een kortdurende individuele consultatie of groepsbijeenkomst zijn. De bijeenkomsten worden o.a. verzorgd door schoolmaatschappelijk werk of pedagoog.

Ondersteuning en cursus

Deze ondersteuning is vooral bedoeld voor ouders met kinderen die ernstige gedragsproblemen vertonen. Zij vragen om een training in opvoedingsvaardigheden. Hierbij kan een gespecialiseerde gezinsverzorgster hulp bieden die werkt in de dagelijkse thuissituatie.

Gezinsondersteuning

Dit is bestemd voor gezinnen die meervoudige gedragsproblemen hebben. Vaak is er dan ook sprake van depressie of problemen in de relationele sfeer. Niveau 5 zal pas worden ingezet als de voorgaande niveaus niet voldoende tot resultaat kwamen. Wordt uitgevoerd door geïndiceerde jeugdzorg. Het bestaat vaak uit meerdere individuele sessies. Het is een intensief gericht gezinsprogramma.

Aparte programma's voor ouders

Daarnaast zijn er aparte programma's voor:
 • Ouders van tieners
 • Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis
 • Ouders die moeite hebben om hun eigen woede te hanteren
 • A.s. ouders
 • Ouders van kinderen met overgewicht
 • Ouders die uit elkaar gaan of nieuw samengestelde gezinnen.

Ondanks de verschillende doelgroepen zijn alle interventies op dezelfde pedagogische visie en theoretische basis gebaseerd.
Dit maakt het mogelijk dat niveaus op elkaar aansluiten. Er worden niet méér en niet minder kosten gemaakt dan strikt noodzakelijk is.

Onderzoeksresultaten van Triple P

Het Triple P-programma werd ontwikkeld in Australië maar wordt thans in veel verschillende landen gebruikt. O.a. in Duitsland, Zwitserland, Schotland, de Verenigde Staten en Canada. De gestructureerde en doelgerichte aanpak begint ook in Nederland vruchten af te werpen. De methodiek werd in Nederland ingevoerd door het Trimbosch Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Er was een nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen en met Triple P international in Australië. Thans zijn er verschillende gemeenten in Nederland die hulp bieden volgens de methode Triple P. Het feit dat de hulp op eenzelfde pedagogische visie is gebaseerd en eenzelfde theoretische basis kent maakt dat de methode overal op dezelfde wijze gehanteerd wordt.

Uit de eerste resultaten die bestonden uit een onderzoek naar de effecten en een evaluatie van het proces is gebleken dat de methode houvast biedt aan professionals en leidt tot een betere samenwerking onderling. Vooral in de niveaus 3, 4 en 5 vertoonden kinderen duidelijk verbeteringen in hun gedrag. Ook het gedrag van de ouders t.o.v. de kinderen is verbeterd. De tevredenheid van ouders is toegenomen.
© 2012 - 2024 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
OpvoedingsstijlenAls opvoeder voed je je kind op op de manier waarop je denkt dat het goed is. Maar je hebt verschillende stijlen van opv…
Positief Opvoeden met Triple P is nuttig voor ouders en kindPositief Opvoeden met Triple P is nuttig voor ouders en kindDe opvoedmethode Triple P werd zon 30 jaar geleden ontwikkeld in Australië door hoogleraar psycholoog Matthew Sanders.…
Opvoeden met Triple P, enkele basisprincipesOpvoeden met Triple P, enkele basisprincipesOpvoeden. Iedere ouder doet het met ziel en zaligheid, en probeert zijn kinderen naar beste kunnen op te voeden. Met het…

Opvoeden kunt u alleen met verstand en liefdeOpvoeden kunt u alleen met verstand en liefdeOpvoeden is een onderwerp dat iedereen naar eigen goeddunken zelf moet invullen. Er zijn hele boeken over geschreven, ma…
Vaders zijn belangrijk in de opvoeding!Vaders zijn belangrijk in de opvoeding!Als vaders eens wisten hoe belangrijk ze zijn in de opvoeding van hun kinderen, wat gaat er dan gebeuren? Is het vaders…
Bronnen en referenties
 • http://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/de-triple-p-methode/
Celientje1 (252 artikelen)
Laatste update: 16-07-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Pedagogiek
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.