Pesten en uitlachen, hoe kan het worden voorkomen?

Pesten en uitlachen, hoe kan het worden voorkomen? Kinderen kunnen ontzettend genieten door met elkaar te spelen. Zeker bij zeer kleine kinderen gaat men normaal met elkaar om zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Gaat men echter naar school en gaat het kind puberen dan kan het voorkomen dat men wordt afgezonderd van de groep. Treiteringen, pesten en uitlachen kunnen dan aan de orde van de dag zijn. Het kan daarbij dermate ernstige vormen aannemen dat de jongeren geen andere uitweg ziet. Wat kan er worden gedaan om op school een collectief positieve sfeer te verkrijgen?

Pesten en uitlachen


Altijd geplaagd zijn

Sommige kinderen worden vanaf dat ze jong zijn altijd geplaagd. Men is zoals gezegd levenslang het pispaaltje van iedereen geworden en dat blijft zolang er niet tegen wordt opgetreden. De jongere kan zich niet of nauwelijks verweren tegen de invloeden van de groep, waardoor het zelfrespect ook gaat dalen. Men ziet steeds vaker er tegenop om weer naar school te moeten, waarbij men die groep weer tegenkomt. Het geplaag kan daarbij verergeren, waardoor de emotionele schade te groot kan zijn. Ieder mens heeft een psychische grens tot waar men treiteringen kan verduren, echter daarna kan men zich vreemd gaan gedragen met potentieel zelfmoord tot gevolg.

Het wordt gedaan wegens groepsgedrag

Pesten wordt gezien als macht, waarbij de ene jongere ten aanzien van de groep een ander kleineert. Het is een vorm van aanzien, waarbij de pester wordt aangemoedigd door omstanders om toch diegene te treiteren. Daarnaast is het een vorm van hoever men kan gaan en om te zien tot welke daden de pester werkelijk wil gaan. Let wel dat bij het treiteren de grens door de pester steeds verder wordt verlegd, omdat hij de groep wil imponeren. Omdat de ene het doet wordt een ander binnen de groep snel aangespoord om er aan mee te doen. Het houdt in dat de groep een bepaalde persoon of kind buitensluit of diegene gaat discrimineren. De groep heeft het dus op die ene persoon gemunt en wordt dan ook stel en sprong lastig gevallen. Doordat de groep groot is kan het voorkomen dat het kind niet wordt gepest mits men thuis is.

Waarom wel mee pesten?

Men pest mee omdat de groep het als het ware oplegt. Men is bang dat de anderen denken: ”waarom doet hij niet mee”? Die gedachte kan er aanleiding voor zijn dat ook die persoon gepest gaat worden. Negatieve gevoelens en het niet durven optreden tegen de groep zorgt ervoor dat men juist gaat meedoen. Bij de pesters horen betekent dus dat men niet wordt gepest.

Wat is de gemakkelijke weg?

Het kind dat structureel dagelijks treiteringen, pesten, slaan enzovoorts te verwerken krijgt, heeft het emotioneel gezien zeer zwaar. Het is daarbij de vraag hoe men thuis ook op het kind reageert. Ouders die wegens werken nooit thuis zijn zien het probleem niet en ouders met zelf losse handjes kunnen het probleem verslechteren. Zeker het puberende kind voelt zich buitengesloten en door niemand begrepen. Door de intense druk zal het onvermijdelijk leiden tot de gedachte dat het beter is dat men er niet meer is. Wat kan er worden gedaan om deze situatie te vermijden?

Collectieve activering voor juist gedrag

Om de negatieve tendens te doorbreken waarbij kinderen en jongeren voeden van negativiteit, dient er een bewustwordingsproces in gang worden gezet. Dat houdt in dat men na een constatering niet op de vingers wordt getikt, maar langdurig moet worden verwijderd. Er moet een sfeer worden gerealiseerd, waarbij het pesten niet meer voorkomt. Bewustwording onder de kinderen dat het verkeerd is en dat men er iets van moet zeggen is van belang. Er dient op een bewuste manier in de klas met positiviteit worden omgegaan en een anti pestbeleid worden opgezet. Het collectief kan namelijk eenvoudig een pester aanpakken door aan te geven dat het niet goed is. Door de macht verkregen via het geplaag te verwijderen is er minder tot geen aanleiding om het te doen. Door het groepsgedrag aan te wenden voor positiviteit en een pestprotocol op school kan veel ellende worden voorkomen. Een positieve groep daar wil ieder kind bij horen, omdat men niet wordt uitgesloten.

Ook bij volwassen komt pesten en uitlachen voor

Hoe kinderlijk jongeren zijn valt te begrijpen, echter pesten komt ook voor bij volwassenen. Je zou verwachten dat volwassenen beter moeten weten en een voorbeeldfunctie hebben. Echter bij sommige bedrijven heerst er simpelweg een bepaalde cultuur, waarbij men het frequent heeft gemunt op de zwakkere. Omdat men reeds groot en sterk is kan het daarbij ook compleet uit de hand lopen. Daarbij kunnen plagerijen uitmonden in mensonterende omstandigheden. Het is dan ook aan het management gelegen om hiertegen op een adequate manier op te treden, voordat het erger wordt. Let wel dat de bestuurders voor ieder personeelslid verantwoordelijk zijn, ook voor diegene die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pesten, wat doet dit met een kindPesten, sommige kinderen doen dit om erbij te horen, maar zij denken er niet aan wat dit kan doen met het kind dat gepes…
Tien tips voor leerkrachten en school tegen pestenKinderen kunnen leren dat conflicten bij het leven horen maar ze kunnen ook leren dat het niet logisch is om na een onop…
Pesten op schoolPesten op schoolPesten komt vooral voor bij kinderen tussen de 9 en 16 jaar. Pesten is een vorm van agressie, waarbij je herhaaldelijk o…
Wat is pesten/treiteren en wat zijn de gevolgen en motieven?Wat is pesten oftewel treiteren nu eigenlijk, en wat zijn de gevolgen en motieven hiervan? Bij pesten wordt met name aan…

mijn kijk opHet nut van presteren op de middelbare schoolJe hoort het wel vaker: 'Ik heb geen zin om mijn huiswerk te maken'. 'Nah die 3 haal ik toch wel weer op'. 'Muah huiswer…
Bronnen en referenties
  • http://www.jmouders.nl/Themas/School/Gedrag-op-school/Pesten.htm
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-een-school-tegen-pesten-en-cyberpesten.html
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 08-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.