InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Ien Dales Award - de integriteitsaward

Ien Dales Award - de integriteitsaward

Ien Dales Award - de integriteitsaward Om de twee/drie jaar wordt de Ien Dales Integriteitsaward uitgereikt, de award, die vernoemd is naar voormalig minister Dales. Tijdens haar leven had zij integriteit hoog in het vaandel staan. De Ien Dales Award is voor personen in de publieke sector die zich verdienstelijk hebben gemaakt door goed bestuur te paren aan integriteit. De Universiteit van Amsterdam heeft een Ien Dales leerstoel en de universiteit heeft een belangrijke rol in de toekenning van de Ien Dales Award verkiezing, die door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel wordt georganiseerd.

Ien Dales Award verkiezing

Het CAOP, het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, organiseert de Ien Dales Award verkiezing. De Ien Dales Leerstoel van de Universiteit van Amsterdam en het CAOP uit Den Haag kennen samen de integritreitsaward toe. Het CAOP roept organisaties en instellingen in de publieke sector op om personen voor te dragen. De mensen die worden voorgedragen zijn een voorbeeld voor anderen, voorbeeldpersonen, die opvallen doordat ze zich op de een of andere manier inzetten voor integer handelen op bestuurlijk niveau. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury die beoordeelt op:
 • vakmanschap;
 • trots;
 • bevlogenheid;
 • rolmodel zijn voor anderen.

Voordragen voor de Ien Dales Integriteitsaward

Elke twee/drie jaar is er een winnaar. In het voorafgaande jaar van de verkiezing kunnen organisaties en instellingen mensen voordragen voor de Integriteitsaward. De juryprocedure voorziet in een gesprek met de organisatie die voordraagt en met de voorgedragen persoon. In december van het verkiezingsjaar wordt de prijs dan uitgereikt. Dat gebeurt tijdens het jaarcongres van de leerstoelen van het CAOP.

Criteria

De voorgedragen personen moeten voldoen aan een aantal criteria. Ze bestrijden onrechtmatigheden en opereren zorgvuldig en zijn daarin een voorbeeld voor anderen. Ze moeten zich op meerdere vlakken onderscheiden door:
 • publicaties;
 • kwalificaties;
 • verdiensten op het gebied van integriteit en goed bestuur.

Award

De Stichting Ien Dales Leerstoel van het CAOP is de beheerder van het erfgoed van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken. De Ien Dales Leerstoel steunt onderwijs en onderzoek en richt zich op de overheid als organisatie met vele medewerkers in een diversiteit aan gezagsverhoudingen. Het onderwerp integriteit maakt daar deel van uit. De Stichting kent de Ien Dales Integriteitsaward toe op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De winnaar krijgt een bronzen beeltenis van Ien Dales, gemaakt door M. van den Bergh, en een kleine geldbedrag.

Voordracht aan CAOP

Goed onderbouwde voordrachten kunnen gestuurd worden naar:
 • CAOP
 • Stichting Ien Dales Leerstoel;
 • Postbus 556;
 • 2501 CN Den Haag;
 • onder vermelding vertrouwelijk;
 • E-mail l.spaans@caop.nl;
 • Telefoon 070-3765711.

Staatssecretaris en minister Ien Dales

Ien Dales (1931 - 1994) was tussen 1981 en 1994 Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Sociale Zaken en minister van Binnenlandse Zaken.

Door zichzelf te blijven steeg haar populariteit. Ze werkte volgens het principe: Een beetje integer bestaat niet. Dales was een vrouw zonder opsmuk. Haar kapsel was er vaak een van windkracht 8, en haar robe was een gewone bloemetjesjurk. Haar vader overleed toen ze nog op de lagere school zat en het leerde Ien haar eigen weg te gaan. In wat ze deed, wat ze zei en hoe ze eruit zag was ze onverstoorbaar. Ze kon in de Tweede Kamer hartgrondig 'verdikkeme' en 'verdorie' roepen en het leverde haar een bepaalde mate van populariteit op. Eens zette ze eigenhandig een journalist die haar al te opdringerig benaderde opzij. Ze zei gewoon 'ga eens opzij, man' en schoof hem vervolgens eigenhandig aan de kant. Bovenal was ze geliefd om haar duidelijkheid: ze zei wat ze bedoelde en zei het in klare taal.

Integer

Een medewerker die integer handelt in zijn werk, oefent zijn baan adequaat en zorgvuldig uit, met verantwoordelijkheid voor het werk en volgens de regels die gelden binnen het vak. Dat geldt voor elke medewerker, ongeacht op welk niveau in de organisatie hij zit. Als er geen regels zijn of als de regels niet helder zijn, dan wordt de integriteit ontleend aan een houding die een moreel verantwoorde wijze van handelen laat zien, zoals die algemeen aanvaard is volgens sociale en ethische normen. Integriteit wordt ook gemeten naar:
 • verantwoordelijkheid voor eigen handelen nemen;
 • aanspreekbaar op gedrag zijn;
 • anderen op gedrag aanspreken.

Waarden

Integriteit kan verschillende worden uitgelegd. Soms wordt er alleen mee bedoeld dat de medewerker geen fraude pleegt en niet corrupt is. Meestentijds wordt er een bredere uitleg aan het begrip gegeven. Dan gaat het ook over waarden als:
 • collegialiteit;
 • betrouwbaarheid;
 • klantgerichtheid;
 • objectiviteit;
 • fatsoenlijkheid;
 • effectiviteit;
 • efficiëntie.

In de praktijk

In de praktijk betekent het dat de medewerker:
 • belangenverstrengeling voorkomt;
 • de eigen positie verduidelijkt;
 • zorgvuldig omgaat met persoonlijke of gevoelige informatie;
 • toezeggingen, afspraken en verplichtingen nakomt;
 • informeert anderen vanuit deskundigheid over eventuele risico’s die zij lopen;
 • aangeeft wanneer er iets gevraagd wordt waarbij integriteit in het geding is;
 • bij een conflict het geheel probeert te overzien en daar naar handelt;
 • een gemaakte fout meldt en actie onderneemt om schade te beperken;
 • loyaal is aan de organisatie;
 • integer blijft handelen, ook als dit voor de medewerker minder gunstig uitpakt;

Winnaars

De Ien Dales Integriteitsaward werd in 2004 voor de eerste keer uitgereikt.

jaar winnaar functie reden
2019Nathalie SmeetsNationale Politievoor haar voortrekkersrol in het behouden en bevorderen van de integriteit van de politieorganisatie
2016Rick Duivemanvoorzitter van de provinciale Werkgroep Integriteit Limburg (de prijs is voor de hele werkgroep)voor de inspanningen op integriteitsbeleid én een waardering voor iedereen die zich voor een integere overheid inzet
2013Ernst Kasteleinfunctionaris Integriteitszorg bij de Koninklijke Marechausseevoor het ontwikkelen van een toolbox Integriteit die preventief het integriteitsbewustzijn binnen de organisatie vergroot
2011Piet KeesmanBureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstellandvoor de bijzondere bijdrage aan het integriteitsbeleid van de Politie Amsterdam-Amstelland
2008Frans van OostromBureau Integriteit van het UWVvoor de inzet en ambassadeursrol op het terrein van integriteit
2006Dick Kalksecretaris/ adviseur van de ambtelijke en politieke leiding van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertrouwenspersoon integriteitvoor het zorgen van een zorgvuldig openbaar bestuur en aandacht voor integriteit van de overheid
2004Jaime M. Salehoud-gouverneur van de Nederlandse Antillenvoor toonbeeld zijn van een rechtschapen mens, die zichtbaar onkreukbaar is in een bestuurlijk en sociaal-economisch complexe samenleving

Burgemeester Dales Prijs

Er bestaat ook een Burgemeester Dales Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een Nijmegenaar of Nijmegenaren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet tegen discriminatie of racisme.

Lees verder

© 2013 - 2019 Piejet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bionaaldjes - innovatief vaccinatiesysteemBionaaldjes - innovatief vaccinatiesysteemGijsbert van de Wijdeven heeft met zijn bionaaldjes of bioneedles een Innovatieprijs gewonnen. De bionaalden zijn een ni…
Afgetreden bewindslieden kabinetten Kok (1994-2002)Afgetreden bewindslieden kabinetten Kok (1994-2002)Wim Kok (1938-2018) is van augustus 1994 tot juli 2002 minister-president van Nederland. In zijn twee kabinetten hebben…
Sinterklaasgala voor Volwassenen: Een ander 5 december feestHet Sinterklaasfeest. Wie kent dit niet? Maar je hebt Sinterklaasfeesten en Sinterklaasfeesten. Wie echt eens een totaal…
Integriteit herkennenIntegriteit herkennenWat is integriteit? Hoe zit een integer persoon in elkaar? Welke persoonlijke eigenschappen bezit een integer persoon? W…
De best betaalde banen bij de overheidDe best betaalde banen bij de overheidHet ene beroep levert meer salaris op dan het andere. Maar wat zijn eigenlijk de beste betaalde banen bij de overheid? H…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Bogaerts, Rob / Anefo, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • www.caop.nl
 • Wikipedia
 • www.parlement.com
 • www.daleslezing.nl
 • www.vosabb.nl
 • www.ruggenberg.nl
 • www.carrieretijger.nl
 • www.goedgezien.nl
 • http://www.deleerstoelen.nl/detailweergave/entiteit/ien-dales-leerstoel-activiteiten/details/ien-dales-award-2013-naar-ernst-kastelein-van-de-koninklijke-marechaussee/ geraadpleegd op 27 oktober 2014
 • http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2016/November_2016/Ien_Dales_Integriteitsaward_2016_naar_provinciale_Werkgroep_Integriteit_Limburg geraadpleegd op 14 april 2017
 • http://www.nieuwsuitnijmegen.nl/Nieuws/2308/Burgemeester-Dales-prijs-uitgereikt-aan-Piet-Muller-en-Said-Bouharrou.html geraadpleegd op 14 april 2017
 • http://www.daleslezing.nl/burgemeester-dales-prijs geraadpleegd op 14 april 2017
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Ien_Dales geraadpleegd op 14 april 2017
 • http://www.coc.nl/algemeen/burgemeester-dales-lezing-en-prijs-2018 geraadpleegd op 17 april 2018
 • https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2019/4/Juryrapport-Ien-Dales-Integriteitsaward-2019.pdf geraadpleegd op 28 april 2019

Reageer op het artikel "Ien Dales Award - de integriteitsaward"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Piejet
Laatste update: 28-04-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Special: Awards
Bronnen en referenties: 16
Schrijf mee!