Het kernkwadrant; kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen

Het kernkwadrant; kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen Door middel van het opstellen van een kernkwadrant kan een persoonlijkheid worden samengevat; waar liggen de sterktes en zwaktes van een persoon en waar kan hij/zij zich op ontwikkelen. De kernkwaliteiten van een persoon spelen hier een belangrijke rol in, deze bepalen hoe een persoon is. Aan de hand van deze kernkwaliteiten zijn er bepaalde valkuilen en uitdagingen te bepalen die per persoon verschillen.

Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten van een persoon zijn de kwaliteiten, of eigenschappen, die tot desbetreffende persoon behoren. Het zijn de kenmerken die de persoon onderscheiden van andere personen en zijn dan ook deel van de persoonlijkheid van een persoon. Wanneer men aan een bepaald persoon denkt, zijn de positieve eigenschappen of karaktertrekken die bij het denken aan deze persoon als eerste te binnen schieten en welke hij/zij zelf als vanzelfsprekend beschouwd, de daadwerkelijke kernkwaliteiten. Zo kan dat bijvoorbeeld “denker” zijn, of “perfectionist”. Dit zijn dan de overheersende kernkwaliteiten bij de desbetreffende persoon. Uit het uitbuiten van deze kernkwaliteiten behaald een persoon zijn/haar bezieling vandaan. Als de desbetreffende kernkwaliteit weggehaald zou worden uit een persoon zou deze persoon niet meer te herkennen zijn. Het zelf uitschakelen van een kernkwaliteit is dan ook onmogelijk, verborgen houden kan weer wel.

Kernkwaliteiten worden vaak verward met vaardigheden, maar er is wel degelijk een verschil. Kernkwaliteiten zitten binnen in een persoon en zijn te ontwikkelen. Vaardigheden daarentegen zijn van buitenaf aangeleerd. Vaardigheden zijn dus wel aan te leren.

Iedere persoon bezit kernkwaliteiten. Het doorontwikkelen van kernkwaliteiten en het creëren van een zelfbewustzijn over eigen kernkwaliteiten kan een positieve invloed hebben op zowel een baan, privé-leven als het innerlijke van een persoon.

Valkuil

Hoewel de kernkwaliteit zelf een positieve eigenschap is, die in principe de sterkte van een bepaalde persoon weergeeft, kan deze ook vervormen in een negatieve eigenschap. Deze negatieve schaduwkant van de kernkwaliteit heet de valkuil. Een persoon kan in zijn valkuil terecht komen als de kernkwaliteit te ver doorschiet. Als bijvoorbeeld “snelheid” overdreven wordt, kan het de valkuil “overhaast” of “afraffelen” worden. Zo wordt iemands sterke punt juist zijn zwakke punt. De valkuil kan te herkennen zijn aan de negatieve bewoordingen waarmee anderen een bepaalde persoon beschrijven. Kernkwaliteiten zijn onlosmakelijk verbonden met de valkuilen. Het bewust worden van kernkwaliteiten kan dus ook hulp bieden bij het voorkomen van gedrag vanuit de valkuil.

Uitdaging

Het tegenovergestelde, in positieve zin, van de valkuil is de uitdaging. De uitdaging, zoals de naam al zegt geeft een verbeterpunt aan voor desbetreffende persoon. De kernkwaliteit en uitdaging hangen ook samen. Om te voorkomen dat een kernkwaliteit doorslaat in de valkuil, is het nodig om de uitdaging meer te ontwikkelen. De balans tussen kernkwaliteit en uitdaging zorgt er namelijk voor dat de valkuil vermeden kan worden. Het gaat hierbij dus niet om het laten vallen van de kernkwaliteit om de uitdaging verder te ontwikkelen, maar juist om de combinatie van beiden. In het voorbeeld van “snelheid” als kernkwaliteit zou bijvoorbeeld “secuur” of “zorgvuldigheid” de uitdaging kunnen zijn. De kunst is dan om snelheid en secuur te combineren, dus acties of handelingen goed en gedetailleerd uit te denken, in combinatie met snelheid. De valkuil en de uitdagingen kunnen oorzaken voor conflicten zijn die iemand met zijn omgeving heeft.

Allergie

Het teveel van de uitdaging van een bepaalde persoon is de allergie. Dit is vaak een punt van irritatie voor desbetreffende persoon. De allergie is tevens het tegenovergestelde van de kernkwaliteit. Als iemand geconfronteerd word met een persoon waarin hij zijn allergie ziet, is de kans groot dat daar conflicten uit voort komen. Zo zal bij het voorbeeld van “snelheid” de allergie “traagheid” zijn. Als een persoon met de kernkwaliteit snelheid dus met iemand moet samenwerken die ontzettend traag is zullen hier bijna vanzelfsprekend conflicten uit ontstaan, of op zijn minst zal deze samenwerking de nodige irritatie oproepen. Dit komt gedeeltelijk voort uit een soort van machteloosheid. Door het tegenkomen van de allergie, zal de kans vergroot worden dat iemand in zijn valkuil beland, mede vanuit de machteloosheid om het gedrag van de ander te veranderen of te compenseren. Samenwerking wordt daardoor dus moeilijker en effectiviteit zal vaak ver te zoeken zijn.

Het kan echter ook anders. Juist samenwerken met iemand die op het eerste gezicht de allergie van iemand anders bezit, kan ook effectief zijn. De kernkwaliteit van de ander kan namelijk een goede aanvulling op de eigen kernkwaliteit zijn. Dit kan echter vaak alleen het geval zijn als beide personen op de hoogte zijn van de eigen valkuil en de eigen kernkwaliteiten en het voordeel van de samenwerking ook kunnen zien.

Samenwerking met personen die dezelfde kernkwaliteiten bezitten zal makkelijker verlopen, omdat er dan wederzijds respect en begrip is.

Kernkwadrant

De vier genoemde begrippen (kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie) vormen samen het kernkwadrant. Het opstellen van een persoonlijk kernkwadrant dient voorzichtig en goed onderbouwd te gebeuren. De kans bestaat namelijk dat er een kernkwadrant ontstaat van hoe je zou willen zijn, van de façade die je mogelijk opzet naar de buitenwereld.

Het maskerkwadrant

Het maskerkwadrant is niet het echte kernkwadrant van een persoon. Het is de façade die sommige mensen aan de buitenwereld proberen te slijten. Het doel van zo’n façade kan bijvoorbeeld zijn om bepaalde doelen binnen een baan of in de relatiesfeer te bereiken, uit angst of omdat het aangeleerd is. In realiteit is het maskerkwadrant echter precies het tegenovergestelde van de daadwerkelijke kernkwadrant. De kernkwaliteit van het maskerkwadrant bijvoorbeeld is niet de echte kernkwaliteit, maar juist een poging om de eigenlijke valkuil te vermijden. Als iemand namelijk te hard probeert zijn valkuil te vermijden beland de persoon vanzelf in zijn allergie. Dit geeft niet het gewenste resultaat, integendeel. Een onecht persoon, of een persoon met een dubbelleven is het resultaat. Het herkennen van een maskerkwadrant is mogelijk door iemand te confronteren met zijn kernkwaliteit. Als deze confrontatie de persoon niks doet, bestaat de mogelijkheid dat het een voor de buitenwereld gecreëerde, onechte kernkwaliteit is. De meeste mensen doet het namelijk wel wat als ze geconfronteerd worden met hun kernkwaliteit. Het resultaat van het opzetten van een maskerkwadrant kan voor een persoon ernstige resultaten hebben. Ziekte of negatieve gevoelens kunnen hier namelijk uit voortkomen en de kans is groot dat het maskerkwadrant sneuveld, waardoor iemand in een persoonlijke crisis kan belanden.
© 2012 - 2024 Polkozic, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
In iemands allergie zittenIn iemands allergie zittenWe horen het steeds vaker “hij of zij zit in mijn allergie” en het enige wat je dan ziet is dat iemand boos of getergd i…
Kernkwadrant - hulp bij zelfinzicht en interactieHet kernkwadrant is een model dat jouw eigenschappen, leerpunten en gevoeligheden in kaart brengt. Het is ontworpen rond…
KernkwaliteitenKernkwaliteiten zijn eigenschappen van iemand die diegene zo uitstraalt en uitdraagt dat het echt bij hem/haar hoort. De…
Je eigen identiteit zoekenHet is niet eenvoudig om je eigen identiteit te omschrijven. Een mens heeft verschillende identiteiten. Er is een persoo…

Somalië van de val van Siad Barre tot UNOSOM IISomalië van de val van Siad Barre tot UNOSOM IIEen slechte veiligheidssituatie is niets nieuws voor Somalië. Een begin van de huidige situatie kan echter gevonden word…
ICT en verschillende theorieën betreffende werkinrichtingICT en verschillende theorieën betreffende werkinrichtingIn het verleden zijn er verschillende opvattingen over de inrichting van werk of fabricage ontwikkeld. De bekendste zijn…
Bronnen en referenties
  • Ofman, D (2007) "Hé, ik daar?!" Servire
Polkozic (439 artikelen)
Gepubliceerd: 21-01-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.