Armoede in de verzorgingsstaat

Voedselbanken in Rotterdam, huisuitzettingen door huurschuld en alleenstaande moeders die het schoolgeld van hun kind niet meer kunnen betalen. De een zegt dat het incidenten zijn. De ander beweert dat de verzorgingsstaat geen einde heeft gemaakt aan de armoede in Nederland. Lost de verzorgingsstaat de armoede op?

Basis

Nederland is een gestratificeerde samenleving. Dat wil zeggen dat beroepsgroepen van elkaar verschillen wat betreft inkomen, status en macht. Het tegengestelde is een egalitaire samenleving. Je kunt 6 beroepsgroepen onderscheiden van groep 1 hoog-hoog tot groep 6 laag-laag. In groep 1 horen dan bijvoorbeeld hoogleraren en chirurgen en in groep 6 werkelozen en ongeschoolde arbeiders. Je sociale status wordt onder anderen bepaald door je beroep, opleiding, inkomen en karakter.
Nederland is een meritocratie. Individuele verdiensten bepalen de plaats op de maatschappelijke ladder. Je positie wordt niet meer beslist door je afkomst (ascribed status), maar door wat je hebt bereikt (achieved status).

Uitwerking

Relatief is onze inkomensverdeling helemaal niet slecht. Er zijn drie niveaus wat betreft de inkomensverdeling:
  • Primaire inkomenverdeling: verdeling voordat de belasting eraf is (bruto). Op dit niveau is er een grote ongelijkheid (denivellering).
  • Secundaire inkomensverdeling: verdeling nadat de belasting eraf is. Op dit niveau is de ongelijkheid iets minder, omdat je met een hogere loon meer belasting moet betalen (nivellering).
  • Tertiare inkomensverdeling: verdeling nadat de uitkeringen erbij zijn opgeteld. Op dit niveau is de minst mogelijke ongelijkheid, want alleen de lage sociale groepen krijgen een uitkering (nivellering).

Toepassing

De mogelijkheid om te stijgen en te dalen op de maatschappelijke ladder noemen we sociale mobiliteit. Die kun je op twee manieren bekijken:
  • Inter-generatiemobiliteit: in vergelijking met vorige generaties.
  • Intra-generatiemobiliteit: in vergelijking met je eigen verleden.
In Nederland ben je arm als je inkomen onder het bijstandsniveau ligt. In ons land voldoen 10% van de huishouden daaraan. Je kunt ze verdelen in drie groepen:
  • Incidenteel arm: de afgelopen tien jaar maar één keer en niet langer dan een jaar.
  • Herhaaldelijk arm: de afgelopen tien jaar minstens twee keer, maar nooit langer dan twee jaar achter elkaar.
  • Duurzaam arm: drie jaar of langer aaneengesoten.
Werkelozen uit de onderklasse kunnen sterk of zwak zijn. Sterke werkelozen kunnen het, ondanks dat ze werkeloos zijn, goed redden. Zwakke werkelozen vervallen in armoede of psychische problemen. Bij hen kan een moderne of stille armoede heersen.
© 2008 - 2024 Judogirl, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het ontstaan van de verzorgingsstaatEen uitkering krijgen, in het ziekenhuis worden behandeld, het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat is het echt…
Visies op de Nederlandse verzorgingsstaatVisies op de Nederlandse verzorgingsstaatIn de discussie over de verzorgingsstaat kun je drie visies onderscheiden: links, midden en rechts. Alle visies hebben v…
Ongelijkheid tussen allochtonen en autochtonenOngelijkheid tussen allochtonen en autochtonenDe ongelijkheid tussen autochtonen en allochtonen is een bekend en actueel probleem in Nederland. Waardoor zijn er probl…
ConflictsociologieConflictsociologieBinnen de sociologie zijn er drie (hoofd)stromen te onderscheiden. De conflictsociologie is daar een van. Conflictsociol…

Enschede, Roombeek na de vuurwerkrampIn mei 2000 werd Nederland, maar vooral Enschede, opgeschrikt door de ontploffingen in de vuurwerkopslagplaats van S.E.…
Fitna film van Wilders: De vermelde Koranverzen uitgelichtFitna film van Wilders: De vermelde Koranverzen uitgelichtFitna. Iedereen heeft ondertussen wel al de film gezien of er tenminste van gehoord.In de film wordt de nadruk gelegd op…
Judogirl (64 artikelen)
Gepubliceerd: 02-04-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.