Fitna film van Wilders: De vermelde Koranverzen uitgelicht

Fitna film van Wilders: De vermelde Koranverzen uitgelicht Fitna. Iedereen heeft ondertussen wel al de film gezien of er tenminste van gehoord.In de film wordt de nadruk gelegd op enkele Koranverzen, waarbij deze vergeleken worden met enkele terroristische aanslagen. In dit artikel kijk ik eens zelf in de Koran om de verzen op te zoeken, en bekijk ook eens hun context. Krijgen de verzen echt een andere betekenis als ze uit hun context worden gehaald?

Soera 8 vers 60

Uit de film: "Maak voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk…. Om daarmee te terroriseren….. te terroriseren Allah’s vijand en uw vijand." De vertaling "terroriseren" wordt echter maar weinig gebruikt in de Nederlandse Koranvertalingen. In de meeste Nederlandse vertalingen vind je de vertaling "angst aanjagen". Geert wilders koos voor de exrteme vertaling. Misschien maakt hij hierbij dezelfde fout als de terroristen zelf?

Het vers wordt voorafgegaan door de vermelding "wanneer jullie hen treffen in oorlog" (vers 57), dus het slaat enkel op een oorlogssituatie. Dat kan ook worden afgeleid uit de vers die erop volgt (vers 61): "En als zij geneigd zijn tot vrede, wees dan ook daartoe geneigd en stel jouw vertrouwen op Allah. Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend." Dus vanzodra er om vrede gevraagd wordt, is het volgens deze vers voor de moslim niet toegestaan om daarna nog te vechten.

Soera 4 vers 56

Uit de film: "Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden. En telkens als hun huid gaar gebakken is, vervangen wij die door een andere huid. Opdat zij de bestraffing proeven, Allah is machtig en wijs." Dit slaat op een bestraffing die ongelovigen zullen krijgen in het hiernamaals. Het heeft voor de gewone moslim een louter informatieve functie, en zegt niets over hoe zij moeten handelen tegenover hun ongelovige medemensen.
Het zet dus niet aan tot geweld of terrorisme. En als ongelovige hoef je je om deze vers toch geen zorgen te maken, als je er toch niet in gelooft?

Daarna worden in de film enkele zeer te betreuren uitspraken getoond van extremisten, die over de Joden praten. Maar er wordt juist geleerd in de Koran dat je met Joden vriendelijk moet omgaan in vredestijd. Joden staan qua geloof vrij dicht bij moslims. Moslims zijn onder bepaalde omstandigheden zelfs toegelaten om met Joden te trouwen. Moesten Joden echt omwille van hun geloof als vijand beschouwd worden, dan zou een huwelijk met een Jood toch zeker onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden binnen de Islam?

Soera 47 vers 4

Uit de film: "Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn […] houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht […] bindt hen dan in boeien […]." Wilders laat hier delen weg uit het vers, die wel belangrijk zijn voor de juiste betekenis. Hij maakt ook gebruik van een extreme vertaling, die in de meeste Nederlandse Koranvertalingen gewoon niet voorkomt. Het volledige vers zoals het in mijn Koran staat, luidt als volgt:
"Wanneer jullie degenen die ongelovig zijn (op het slagveld) ontmoeten: doodt hen. Wanneer jullie hen verslagen hebben: bindt (de gevangenen) dan stevig vast, of laat (hen) vrij of vrij (na) een losgeld, tot de oorlog voorbij is. Zo is het. En als Allah het wil, dan vernietigt Hij hen zeker. Maar Hij wil een groep van Jullie beproeven met een andere groep. En degenen die gedood worden op de Weg van Allah: Hij doet hun werk nooit verloren gaan."

Uit deze vers blijkt dat het toegestaan is om de tegenstander te doden op het slagveld, maar eens de overwinning behaald is, mag er niet meer gedood worden. De overlevenden mogen als krijgsgevangenen worden meegenomen, of vrijgelaten worden, of er mag losgeld voor gevraagd worden. Maar vanzodra de oorlog voorbij is, moeten zij vrijgelaten worden zonder losgeld, en zij mogen zeker niet gedood worden. Het doden slaat dus enkel op wat toegestaan is op het slagveld.
Wij verkeren ons hier in het Westen niet in een oorlog met slagvelden, dus het is voor geen enkele moslim toegestaan om een niet-moslim hier te doden, behalve misschien uit gerechtvaardigde zelfverdediging.

Terroristische aanslagen en moorden mogen dus niet vanuit de Islam gerechtvaardigd worden. Jammer genoeg gebeurt dit telkens toch weer, wat een verkeerd beeld geeft. Gematigde moslims zijn hier de dupe van. En de slachtoffers van de moorden hebben het leven moeten laten omwille van een extreme en totaal verkeerde interpretatie van wat de Islam voorschrijft.

Soera 4 vers 89

Uit de film: "Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn, dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken op Allah’s weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen dan waar jullie hen vinden. Neemt van hen niemand als medestander of als helper." Nogmaals werd het vers hier uit zijn context gehaald, die het weer ontkracht.

Ik vermeld hier vers 90 die erna komt:
"Behalve degenen die zich aansluiten bij een volk, waarmee jullie een wederzijds verdrag hebben, of (zij) die tot jullie komen met een beklemd gemoed omdat zij tegen jullie zouden moeten strijden, of tegen hun (eigen) volk zouden moeten strijden. Indien Allah dat gewild had, had Hij hen over jullie kunnen laten heersen, of jullie laten doden. Daarom, als zij zich van jullie afzijdig houden en niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden, dan heeft Allah voor jullie geen weg tegen hen geopend (om hen te doden)."

Vers 89 slaat dus op een oorlogssituatie, want in vers 90 wordt vermeld dat er mensen van hen niet zouden willen strijden, om 2 verschillende redenen. In een vredessituatie (= wederzijds verdrag) mag niet gedood worden. Als er na de oorlog vrede aangeboden wordt, is het voor de moslim niet meer toegestaan om te doden (behalve uit gerechtvaardigde zelfverdediging). Niet alleen mag er in vrede niet gedood worden, maar in vrede mogen ook vrienden gemaakt worden tussen 2 volkeren. Anders zou de reden "omdat zij tegen jullie zouden moeten strijden" niet aangehaald kunnen worden om niet te strijden in oorlogstijd.

Soera 8 vers 39

Uit de film: "Voer oorlog tegen hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort."
Wilders vertaalt het woord "fitna" als "verzoeking", maar het heeft de betekenis "beproeving".
Met deze vers wordt eigenlijk bedoeld dat er mag oorlog gevoerd worden zolang de moslims onderdrukt en onder en zware beproeving staan. Maar uit eerdergenoemde verzen blijkt ook dat vanzodra er vrede gewenst wordt, de moslims deze vrede moeten aanvaarden en niet meer mogen vechten, behalve uit gerechtvaardigde zelfverdediging.

En verder...

Geert Wilders haalt nog enkele andere beelden aan, namelijk over vrouwenbesnijdenis, eerwraak en kastijding van kinderen. Echter worden hierbij geen Koranverzen aangehaald. Hoe dit komt? Deze zijn er gewoon niet.
Al deze zaken zijn puur traditie en cultuur, maar hebben geen oorsprong in Islam. Integendeel, in de Islam zijn deze zaken zelfs verboden.Verder maakt Wilders ook een grove fout in zijn film: bij het geluidsfragment van Mohamed B. wordt een afbeelding getoond, niet van Mohamed B. maar van de Marokkaans-Nederlandse rapper Salah Edin.

Conclusie

Wat heeft Wilders willen bereiken met deze film? Waarom haalde hij de Koranverzen zo uit de context en plaatste er de beelden bij die hij heeft gebruikt? Waarom gebruikte hij daarnaast ook beelden die eigenlijk niets met het islamitisch geloof te maken hebben en zelfs niet vermeld worden in de Koran? Wat kan deze film als gevolg hebben, zowel bij niet-moslims als moslims? Het is nu aan u om een eigen conclusie te trekken.

Als oproep aan u vraag ik: wees steeds kritisch en objectief en trek alles na vooraleer een beslissing te maken. Doe dit met alle zaken die in de media komen, en doe dit gerust ook met dit artikel. Neem niet steeds alles aan voor waar, maar gebruik je gezond verstand. Maak niet dezelfde fout zoals Geert Wilders en de extreme terroristen gedaan hebben (en nog steeds doen, jammer genoeg). Laat je vooroordelen varen en neem eens een eigen beslissing.
Bekijk ook eens het filmpje "Stop the Clash of Civilizations" op Youtube (Youtube award winner 2007 voor de categorie politiek). Politiekers van over de hele wereld mogen hieraan een voorbeeld nemen.
© 2008 - 2024 Bron_van_kennis, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Anti-islamstickerIn november 2013 lanceerde Geert Wilders een sticker, die hij zelf de Vlag van Waarheid en Bevrijding noemt. In de volks…
Wat zijn progressieve moslims?Wat zijn progressieve moslims?Moslimfundamentalisme is een 'hot topic' in de politiek. Er zijn volgens Geert Wilders te veel conservatieve moslims in…
Als het O.M. vrijspraak vraagtNormaal gesproken klaagt het Openbaar Ministerie of O.M. een verdachte aan en vraagt dan om een straf in haar requisitoi…
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…

Armoede in de verzorgingsstaatVoedselbanken in Rotterdam, huisuitzettingen door huurschuld en alleenstaande moeders die het schoolgeld van hun kind ni…
Ontbossing in het AmazonegebiedHet Amazonegebied strekt zich uit over tientallen landen in Zuid-Amerika. Het is een van de grootste regenwouden op aard…
Bronnen en referenties
  • www.youtube.com Nederlandse vertaling van de Koran, uitgegeven door het Islamitisch Cultureel Centrum Nederland, derde druk 2000, ISBN 90-73355-08-7
Bron_van_kennis (9 artikelen)
Gepubliceerd: 30-03-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.