Conflictsociologie

Conflictsociologie Binnen de sociologie zijn er drie (hoofd)stromen te onderscheiden. De conflictsociologie is daar een van. Conflictsociologen hebben een andere kijk op de maatschappij en samenleving dan bijvoorbeeld het structureel functionalisme en het symbolisch interactionisme.

Opvattingen van conflictsociologen

Conflictsociologen hebben een fundamenteel andere kijk op de samenleving. Zij vinden de maatschappelijke structuur bepalend voor de menselijke cultuur en het menselijke handelen. Hoe mensen denken, voelen en zich gedragen, is in verband te brengen met de manier waarop de samenleving georganiseerd is. Denk aan de uitspraak: wiens brood men eet, diens taal men spreekt. Deze visie wordt materialistisch genoemd. De visie van de functionalisten is daarentegen idealistisch.

  • Materialisme: De visie dat ideeën en opvattingen slechts het product zijn van de materiële omstandigheden waaronder mensen leven.
  • Idealisme: De visie dat maatschappelijke verschijnselen en sociale verandering primair worden bepaald door ideeën en opvattingen van mensen

Het verband tussen de Conflictsociologie en Karl Marx

Conflictsociologen kijken, in navolging van Marx, vooral naar de economische verhoudingen binnen de samenleving. Hoe wordt de arbeid verricht? Hoe is de werkverdeling? Wie heeft het bezit (kapitaal) en de middelen? Hoe zijn de arbeidsverhoudingen? En hoe beïnvloedt dit de opvattingen van mensen en de cultuur? Conflictsociologen wijzen op de tegenstellingen die er bestaan binnen sociale structuren. Mensen nemen ongelijke posities in. De ene positie wordt beloond met maatschappelijk aanzien, geld en macht. De andere positie levert veel minder op aan maatschappelijke waardering. Wanneer de verschillen erg groot zijn, leidt dit tot gevoelens van onrechtvaardigheid en boosheid. Conflicttheoretici (onder wie we ook de sociaal-pedagoog Paulo Freire kunnen rekenen) zijn sterk beïnvloed door het werk van Marx en Hegel.

In deze tijd bestaan er vele opvattingen over wat Marxisme inhoudt en wat Marx werkelijk bedoeld zal hebben. Veel (neo)marxisten gaan uit van meer dan twee klassen; de middenstand blijkt bijvoorbeeld niet verdwenen. Men onderscheidt naast de tegenstellingen kapitalist-bezitloze ook andere economische tegenstellingen tussen mensen, zoals de relatie consument-producent en de relatie werkgever-werknemer. Ook heeft de opkomst van de verzorgingsstaat de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid afgezwakt.

Hoewel men het begrip 'klassenstrijd' gerelativeerd heeft, benadrukken Marxisten en conflictsociologen wel de waarde van het conflict. De maatschappelijke structuur kan beperkend werken voor groeperingen van mensen. Zolang de maatschappij niet ingrijpend verandert, zal maatschappelijke ongelijkheid steeds voortduren. Nieuwe ongelijkheid kan ontstaan, bijvoorbeeld ongelijkheid in inkomens of vermogens tussen autochtone Nederlanders en etnische groepen.
Niet iedere conflictsocioloog is een Marxist te noemen. Zo wijzen conflictsociologen er bijvoorbeeld op dat er meerdere elites (statusgroeperingen) zijn, die bepalend zijn voor het functioneren van de samenleving. Er zijn niet alleen economische elites, maar ook elites die op grond van levensstijl of politieke gronden gevormd worden en die de topposities gaan innemen binnen de samenleving. Marxisten en andere conflictsociologen zijn het erover eens dat de structuur van de samenleving bepalend is voor de cultuur. Ook vinden ze de sociale ongelijkheid binnen onze samenleving niet rechtvaardig en richten ze zich op structurele veranderingen van de samenleving. Ingrijpen kan leiden tot rechtvaardigheid en een eerlijkere verdeling tussen mensen. Men geloof in een maakbare samenleving.

Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) ziet de samenleving gekenmerkt door conflicten tussen de klasse van 'bezitters' en die van 'niet-bezitters'. In theorie staat dus, naast het historisch materialisme, de klassenstrijd centraal. Het economisch stelselis gebaseerd op het bezit van de productiemiddelen.

Marx verwacht een sterke polarisering: de rijken zouden steeds rijker worden en de armen steeds armer. Ook verwachtte hij dat de zelfstandige middenstand en de kleine ondernemers, door de toenemende concurrentie, tot de niet-bezittende klasse zouden gaan behoren (proletarisering).

Doordat de tegenstellingen tussen de klassen te groot zouden worden, zag hij een maatschappelijke revolutie als een onvermijdelijke ontwikkeling. Er zou een socialistisch productiesysteem ontstaan, waarbij de productiemiddelen collectief eigendom zijn.
© 2013 - 2024 Randy1991, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Karl Marx en Max Weber, religie en het kapitalismeKarl Marx en Max Weber, religie en het kapitalismeMax Weber (Erfurt, 21 april 1864 München, 14 juni 1920) was een Duitse socioloog. Hij geldt als een van de grondlegger…
Hoe was het leven van Karl Marx?Hoe was het leven van Karl Marx?Karl Marx, een Duitse filosoof. De bedenker van het communisme. Hij was het niet eens met de ongelijkheid van de twee kl…
Sociologie de leer van de hedendaagse samenlevingSociologie is de leer van de hedendaagse menselijke samenleving, hoe mensen leven en functioneren binnen de samenleving…
Hoe is geld ontstaan volgens Karl Marx?Hoe is geld ontstaan volgens Karl Marx?Hoe is geld ontstaan volgens Karl Marx? Je staat er niet bij stil maar ook geld heeft een eigen ontstaansgeschiedenis. I…

Het structureel functionalismeHet structureel functionalismeEr zijn in de sociologie drie hoofdstromingen te onderscheiden. Het structureel functionalisme is daar één van. Het stru…
Koningslied voor Inhuldiging Koning Willem-AlexanderKoningslied voor Inhuldiging Koning Willem-AlexanderVoor de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 bedacht het Nationaal Comité Inhuldiging dat er een Kon…
Randy1991 (128 artikelen)
Gepubliceerd: 04-06-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.