Ameland in 2015 - jaaroverzicht - Jaar van de Zonnepark

Ameland in 2015 - jaaroverzicht - Jaar van de Zonnepark Ameland kent in 2015 hoogtepunten, dieptepunten, leuke gebeurtenissen, mooie situaties, grappige taferelen, ontroerende ontmoetingen, glorieuze kampioenen, sportieve prestaties en interessante ontwikkelingen. Schoolkinderen van Ballum leggen de 'eerste stenen' voor de sterkere dijk: de werkzaamheden gaan enkele jaren duren. Het jaar 2015 kan het jaar van de zonnepark genoemd worden. Er wordt gestart met de bouw van het grootste zonnepark in Nederland, een belangrijke stap in de duurzame ambitie van het eiland. Maar er was meer, veel meer dat speelde op Ameland in 2015, het eiland dat een "omweg waard" is.

Ameland in 2015 - jaaroverzicht - Jaar van de Zonnepark

In 2015 wordt gestart met het project zonnepark. Meer dan twintigduizend zonnepanelen komen op een stukje van het vliegveld van Ballum te staan en leveren duurzame energie. Het jaar 2015 is het Jaar van de Zonnepark.


Januari 2015

Suppletie

Rijkswaterstaat start met een vooroeversuppletie tussen paal 12 en 17, op Ameland-Midden. Baggerschepen storten op 500 tot 1.000 meter uit de kust twee miljoen kubieke meter zand op de zeebodem om het eiland te beschermen tegen de zee. De suppletie neemt vier maanden in beslag en later in het jaar wordt nog eens zand gesuppleerd aan de westkant van het eiland, tussen paal 1 en 3.

Charlie Hebdo

Het is de maand van de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. De burgemeester van Ameland, Albert de Hoop en meer Amelanders lopen mee in een demonstratie in Leeuwarden voor vrijheid van meningsuiting en tegen geweld en terreur.

Bijna duindoorbraak

Halverwege de maand is er een zware storm, waardoor er op de dijken dijkbewaking moet worden ingesteld. De waterstand is op een gegeven moment 3,25 m boven NAP, hoger dan de verwachting, maar de dijken houden zich goed. Aan de noordwestkant van het eiland is de situatie iets kritieker: er slaat veel duin af met als resultaat een bijna duindoorbraak.

Februari 2015

Yurt op het terras

Op het terras van ’t Strandhuys op het strand bij Buren is een yurt geplaatst, een Mongoolse ronde tent als extra attractie voor in de winter. In mei verhuist de yurt naar het kampeerterrein van Klein Vaarwater in Buren, zodat er het gehele jaar door gebruik van gemaakt kan worden.

Zorgcoöperatie Ameland

Zorggroep Ameland presenteert de ideeën over levensloop bestendige zorg op Ameland, nu Pasana failliet is en zorgcentrum De Stelp is meegezogen in het faillissement. Het initiatief van Zorggroep Ameland is van eilanders zelf en de initiatiefnemers geven informatie en polsen draagvlak via informatieavonden. De samenwerking van alle zorgverleners op Ameland wordt het 'Amelander Model' genoemd en Zorggroep Ameland gaat zich Zorgcoöperatie Ameland noemen.

Lappa waait weg

Lappa is een getekend hondje, dat in kinderboekjes avonturen beleeft. 'Lappa waait weg' is een avontuur dat zich afspeelt op de Waddenzee en de Waddeneilanden en Ameland staat er bij, net als Vlieland en Terschelling. Lappa is niet alleen een hoofdfiguur in een boekje, maar ook als knuffel verschenen.

Yurt / Bron: Persbureau AmelandYurt / Bron: Persbureau Ameland
Dijkwerkzaamheden / Bron: Wetterskip FryslânDijkwerkzaamheden / Bron: Wetterskip Fryslân
Burgemeester De Hoop en Prins Carlos / Bron: Gemeente AmelandBurgemeester De Hoop en Prins Carlos / Bron: Gemeente Ameland

Maart 2015

Zeldzaam soort mos

Natuurkenner Theo Kiewiet treft een zeldzame soort mos aan op Ameland: flesjesroestmos: frullania tamarisci. Hij ziet het op een zomereik in het bos bij Ballum. De levermos wordt gerekend tot de met uitsterven bedreigde soorten en staat op de ‘Rode lijst’.

Strandrace en MTB

Alieke Hoogenboom en Bram Imming winnen de Strandrace van MTB Ameland, die voor de tweede keer georganiseerd wordt. MTB Ameland kent een wedstrijd en tourtocht, met een parcours dat loopt tussen het Oerd en de Vuurtoren. Aan de tourtocht van het mountainbike evenement doen 1200 fietsers mee, aan de Strandrace doen 500 wedstrijdrijders mee.

Eerste kievitsei

Donderdag 12 maart wordt het eerste kievitsei van Friesland gevonden op Ameland. De Bond van de Friese Vogelwachten maakt dat bekend via Twitter. Het is bijzonder, omdat de kieviten op Ameland meestal iets later zijn dan op het vasteland.
Dirk Molenaar (25) uit Buren vindt het nestje in een weiland vlakbij Buren.

Vuurtorentrail Ameland

De tweede Ultra Vuurtorentrail, met een route van 60 kilometer, is een succes. De hardlopers lopen vele uren over onverhard gebied, maar vinden het prachtig.
"Een schitterende tocht". "Complimenten". "Mooie trailrun, hoor!" De lovende woorden galmen bij de finish na over het Zwaneplein.

April 2015

Maria Louise Jaar

In april start het Maria Louise Jaar, een feestelijk jaar vinden met vele activiteiten die met Maria Louise, stammoeder van het huidige koningshuis Oranje-Nassau, te maken hebben. In de 18e eeuw verbleef ze regelmatig op Ameland. Haar schoonmoeder had de Nassaukooi bij de Kooiplaats laten aanleggen en haar man werd eigenaar van het eiland. In Friesland werd ze liefkozend Marijke Meu, tante Marijke, genoemd.

Reetelling

Elk jaar houdt de Wild Beheer Eenheid (WBE) een reewildtelling, waarbij jagers en vrijwilligers een weekend lang in het veld zitten om reeën te tellen. In 2015 worden er 145 unieke exemplaren op Ameland geturfd: bokken, geiten en kalven.

Burgemeester van Fanø

Burgemeester Erik Nørreby en bestuurders van het Deense waddeneiland Fanø bezoeken op en rond Koningsdag Ameland. Gemeente Ameland organiseert voor de Denen een speciale Amelander muziekavond: de twee gemeenten hebben een vriendschapsband.

Lintje voor Bakker

Douwe Bakker sr. krijgt vlak voor Koningsdag een lintje opgespeld en wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Bakker is telg uit een kruideniersgeslacht en verder heeft hij zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de Amelander gemeenschap in verschillende functies.

Texel wint Waddentoernooi

Texel is de winnaar van Waddentoernooi editie 2015, dat wordt gehouden op Schiermonnikoog. De sporters van het gasteiland worden tweede. Het sportieve treffen tussen de Waddeneilanden beleeft zijn 34e keer editie.

Ameland aan Tafel / Bron: Ameland Pers UitgeverijAmeland aan Tafel / Bron: Ameland Pers Uitgeverij
Canon van de Waddeneilanden / Bron: Cover boekCanon van de Waddeneilanden / Bron: Cover boek
Lappa waait weg / Bron: Lappa BooksLappa waait weg / Bron: Lappa Books

Mei 2015

Vaargeul perikelen

Rijk en regio gaan onderzoeken hoe de vaargeul van en naar Ameland kan worden verbeterd. De veerdienst tussen Holwerd en Ameland heeft last van de ondiepe geul, waardoor veerboten vooral bij lage waterstanden later aankomen. Extreme weersomstandigheden, extreme waterstanden en dichtslibben van de geul zijn debet aan de problemen.

Actie voor Nepal

Ameland geeft 3500 euro aan het project Nepal van Amelander Theo Kiewiet in het door aardbevingen getroffen gebied. Hij wil er aardbevingsbestendige scholen mee bouwen. Op het eiland wordt gecollecteerd en de gemeente geeft voor elke inwoner een euro.

Onderwijs

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, de Raad voor het Primair Onderwijs, neemt tijdens een werkbezoek een kijkje op de scholen van Ameland en praat met bestuursleden en personeel.

Canon van de Waddeneilanden

Anne Doedens en Jan Houter hebben 'Geschiedenis van de Wadden - de Canon van de Waddeneilanden' geschreven.
Ze zetten vijftig historische hoogtepunten van de Nederlandse Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog op een rij en maakten er een lijvig boekwerk van.

Juni 2015

Sterren voor vakantiebestemming

De Waddeneilanden krijgen twee sterren van Michelin, als een van de leukste vakantiebestemmingen van Nederland. De eilanden staan daarmee in de Top 10 van het land, wat Michelin betreft. De twee sterren betekenen dat de plek “een omweg waard” is.

Rondje Ameland

Rondje Ameland werd voor de negentiende keer gelopen. De bijna 50 kilometer lange wandeling van west naar oost via de wadkant en van oost naar west terug over het Noordzeestrand oogst alom lof vanwege de prima organisatie en mooie route. Elk jaar is dezelfde route die telkens anders wordt beleefd vanwege de wisselende (weers)omstandigheden.

Ameland naar Den Haag

Een bus vol Amelanders gaat naar Den Haag voor een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over het onderwerp 'vaargeul' Kamerleden Aukje de Vries (VVD), Lutz Jacobi (PvdA), Wassila Hachchi (D’66), Johan Houwers van lijst Houwers en Martijn van Helvert (CDA) verdiepen zich in de materie. De Vries en Jacobi dienen daarna een motie in dat er voor 1 september een voorstel van de regering moet liggen, een motie die in juli door de Tweede Kamer wordt aangenomen.

Dijkwerkzaamheden

Kinderen van basisschool 't Ienster in Ballum verrichten de starthandeling van de dijkwerkzaamheden en plaatsen de eerste (nep)breukstenen op een zandbed in de Ballumerbocht. Wetterskip Fryslân verhoogt en versterkt de Amelander waddendijk. De werkzaamheden zijn in 2018 klaar.

Juli 2015

Madnes

MadNes is het surf-, muziek- en cultuurfestival op het strand bij Nes. Het festival is bijzonder populair en binnen de kortste keren uitverkocht. Duizenden jongeren leren er surfen en gaan ’s avonds uit hun dak in de tent vol muziek op het strand.

Kwark van Ameland

Ameland heeft een nieuw Amelands product, namelijk de door Zuivelboerderij Ameland op ambachtelijke en traditionele wijze gemaakte kwark en yoghurt van volle 100% natuurlijke melk afkomstig van blaarkopkoeien. De zuivelproducten vallen onder het keurmerk Amelands Produkt.

Vuurtorenrun

De tiende Vuurtorenrun brengt vijftig mannen, vrouwen en kinderen op de been, die een gooi doen naar het record vuurtorentraplopen.
Jörg Poock is de snelste met 53,59 seconden. De snelste vrouw is Rebecca, die in 1 minuut 29,2 boven is. Het record blijft op naam van Klaas Modderman staan, die in 2013 49,18 seconden nodig had.

Augustus 2015

Ameland aan Tafel

Ria Evers-Dokter schrijft het boek Ameland aan Tafel, een interactief boek over de culinaire cultuur van Ameland. De schrijfster is geboren op Ameland en van kinds af geïnteresseerd in koken. Ze leerde veel van haar tante en oma en verwerkt die kennis met anekdotes in haar boek.

Blote Voetenpad

Natuurcentrum opent het eerste Blote Voetenpad op de Waddeneilanden. Het is een afwisselend pad dat leuk is om te lopen. Het Natuurcentrum opent tevens een nieuwe landschapszaal, waarin alle landschappen die op Ameland voorkomen worden getoond.

Vangnetstichting draagt leiding ouderenzorg Pasana over

Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland draagt per 1 september 2015 de leiding over de bedrijfsvoering van Pasana Ouderenzorg over aan KwadrantGroep en ZuidOostZorg. De toekomstbestendige zorg is nu geregeld.

Milou de Jong / Bron: Persbureau AmelandMilou de Jong / Bron: Persbureau Ameland
Ameland in Den Haag / Bron: Persbreau AmelandAmeland in Den Haag / Bron: Persbreau Ameland
Blote voetenpad / Bron: Persbureau AmelandBlote voetenpad / Bron: Persbureau Ameland

September 2015

Tri-Ambla

Jorik Egdom en Sandra Wassink-Hitzert zijn de snelste heer en dame van de Tri-Ambla triatlon, net als in 2014. Er doen zo’n duizend sporters uit Nederland, België en Duitsland mee aan de triatlon van Ameland.

Eerste paaltje zonnepark

De eerste paal voor het zonnepark van Ameland, dat het grootste moet worden van Nederland, is in de grond geslagen. Het zonnepark op het vliegveld komt tot stand door een samenwerking tussen gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie en Eneco. In het voorjaar van 2016 zal het voor het eerst zonnestroom leveren.

Milou de Jong golftalent 2015

Golfschool Ameland houdt jaarlijks een golftalentenjacht voor jeugd en supertalent van dit jaar is Milou de Jong. Zij wint de kampioensbeker. Milou golft regelmatig met haar vader.

Minister Schultz pakt vaargeul nog niet aan

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaat de problematiek rond de vaargeul niet snel aanpakken. De geul slibt dicht en dat zorgt voor vertragingen van de veerboot. De oplossing moet komen uit een ‘open plan proces’, waarin diverse geledingen meepraten. De resultaten worden begin 2016 kenbaar gemaakt.

Oktober 2015

Tussen Slik en Zand en verjaardag Waddenvereniging

De vijfde editie van het wandelevenement Tussen Slik en Zand is samen met de 50ste verjaardag van de Waddenvereniging. De jarige Waddenvereniging is op het eiland om samen met de organisatie van het wandelevenement de deelnemers te laten 'Proeven van het Werelderfgoed'.

Herbouw Clemenskerk begonnen

De herbouw van de Clemenskerk, kosten drie miljoen euro, is gestart. De parochie hoopt in juli 2016 te kunnen kerken in hun eigen vernieuwde kerk. De Clemenskerk brandde op 5 februari 2013 bijna geheel af: alleen de muren bleven staan.

Panagathos

Op 28 oktober vijftig jaar geleden strandde de Panagathos op het Bornrif, zes kilometer uit de kust van Ameland. De Griekse vrachtvaarder was oorspronkelijk een Libertyschip, dat in de Tweede Wereldoorlog heeft meegeholpen Europa te bevrijden. In 1965 kwam het schip niet meer los en de restanten liggen nog steeds in het Borndiep.

November 2015

Kunstmaand Ameland

De negentiende Kunstmaand Ameland opent met de ondertitel ‘Zee van Licht’. Over het hele eiland is gedurende de hele maand november kunst te zien: op rotondes, in de duinen, in kerken en hotels, in gemeentehuis en kampeerboerderij, in restaurants en in de lobby van een vakantiepark.

Crowdfunding Van A naar B

Op Ameland start een crowdfundingproject, dat Van A naar B heet. Van A(meland) naar B(onaire). Het project wordt opgezet om twee inwoners van Hollum te helpen terug te verhuizen naar Bonaire. Er wordt een Dinnershow georganiseerd, kraampjes bemenst op een Rommelmarkt en een Sfeermarkt, straatmuziek gemaakt en prentbriefkaarten verkocht: allemaal voor Van A naar B.

Zerkgroep Ameland

Op Ameland wordt een werkgroep opgericht die gaat kijken welke oude zerken op de kerkhoven moeten blijven staan. Het is de Zerkgroep. De gemeente had kenbaar gemaakt zerken te willen opruimen en daar kwamen vele Amelanders tegen in het geweer. Grafstenen van eilanders (Olfert Pieter Lap bijvoorbeeld) die van grote betekenis voor het eiland zijn geweest moeten blijven staan, menen zij.

Ameland daalt langer en dieper

De resultaten van het onderzoek naar bodemdaling bij Ameland vallen tegen, want de bodemdaling gaat langer én verder door dan verwacht. De bodem blijft ook dalen als men meteen zou stoppen met winnen.

Burgemeester Albert de Hoop, Piet Faber en Prins Carlos / Bron: Gemeente AmelandBurgemeester Albert de Hoop, Piet Faber en Prins Carlos / Bron: Gemeente Ameland
Douwe Bakker sr. / Bron: Gemeente AmelandDouwe Bakker sr. / Bron: Gemeente Ameland
Aaltje de Jong / Bron: Persbureau AmelandAaltje de Jong / Bron: Persbureau Ameland

December 2015

Prins Carlos bezoekt Ameland

Prins Carlos de Bourbon de Parme brengt een bezoek aan Ameland en bekijkt duurzame projecten, zoals het ‘Zonnepark Ameland’ en het project ‘Slimme Stroom Ameland’ waarbij met brandstofcellen elektriciteit decentraal wordt opgewekt. In het gemeentehuis bekijkt hij zichzelf op het grote schilderij van Jan Kruis.

Adventurerun

Omar Bekkali wint de twaalfde Ameland Adventurerun. Zijn tijd voor de halve marathon is 1.10,47. Immy Auck Kersbergen loopt de 21,1 kilometer in 1.22,17.

Haas niet stormbestendig

Het Kunstmaandbeeld van de haas dat in november bij de vuurtoren stond is in december op het duin blijven staan. Honderden mensen zetten hun handtekening om de haas voor het eiland te behouden. Als het gaat stormen waait de haas om en raakt beschadigd en in de nacht van Oud op Nieuw wordt de haas als Nieuwjaarsstunt opgepakt en op het Engelsmanduun geplaatst. Kunstenaar Albert Kramer beschouwt dit allemaal als onderdeel van het kunstproject Lepus 4.2.

Aaltje de Jong honderd

Aaltje de Jong-Nobel uit Hollum is op 30 december 2015 honderd jaar geworden. Haar dochter, kleindochter, achterkleinkinderen en achter achterkleinkinderen komen over om de verjaardag met haar te vieren. Ze is de oudste Amelander en enige honderdjarige op het eiland.

Ameland

Legenda
A. Hollum
B. Ballum
C. Nes
D. Buren
E. Kooiplaats

Lees verder

© 2016 - 2024 Piejet, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het kopen of huren van een yurtHet kopen of huren van een yurtDe yurt is aan een opmars bezig in Nederland. Er zijn steeds meer campings en recreatieparken die de mogelijkheid bieden…
Ameland Adventurerun - halve marathonAmeland Adventurerun - halve marathonDe Ameland Adventurerun is een hardloopevenement op Ameland in de adventtijd. Half december komen duizenden sporters naa…
Waddentoernooi op de Nederlandse WaddeneilandenWaddentoernooi op de Nederlandse WaddeneilandenHet Waddentoernooi is een jaarlijks sportief treffen tussen de vijf Waddeneilanden. Om de beurt is een van de eilanden g…
Wonen onder de hemel: de Yurt (Ger)Wonen onder de hemel: de Yurt (Ger)Wat als je simpeler en vrijer kon leven, zonder gebukt te gaan onder huur of hypotheek? Als je dichter bij de natuur kon…

Een cadeau voor iemand verzinnenEen cadeau voor iemand verzinnenOf er nou iemand jarig is, u tussendoor iets wilt geven of iemand gaat trouwen het verzinnen van een cadeau kan best las…
Terroristische aanslagen in 2016 met link naar ISTerroristische aanslagen in 2016 met link naar ISIslamitische Staat zal in Irak en Syrië terrein verliezen, maar de dreiging van terroristische aanslagen zal in 2016 toe…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Persbureau Ameland
 • http://www.persbureau-ameland.nl geraadpleegd op 3 januari 2016
 • http://www.omropfryslan.nl geraadpleegd op 3 januari 2016
 • http://www.lc.nl geraadpleegd op 3 januari 2016
 • http://www.frieschdagblad.nl geraadpleegd op 3 januari 2015
 • Afbeelding bron 1: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 2: Wetterskip Fryslân
 • Afbeelding bron 3: Gemeente Ameland
 • Afbeelding bron 4: Ameland Pers Uitgeverij
 • Afbeelding bron 5: Cover boek
 • Afbeelding bron 6: Lappa Books
 • Afbeelding bron 7: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 8: Persbreau Ameland
 • Afbeelding bron 9: Persbureau Ameland
 • Afbeelding bron 10: Gemeente Ameland
 • Afbeelding bron 11: Gemeente Ameland
 • Afbeelding bron 12: Persbureau Ameland
Piejet (1.232 artikelen)
Laatste update: 15-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 17
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.