mijn kijk op

Godsdienst en religie vragen vaak meer dan het oplevert

Godsdienst en religie vragen vaak meer dan het oplevert Als een product of dienst een behoefte vervult en de gevraagde prijs redelijk is, zijn we in principe bereid tot aanschaf over te gaan. Maar dan moeten we wel garantie krijgen, of minimaal de overtuiging hebben dat de gunstige prestaties die ons worden voorgespiegeld ook in de praktijk worden nagekomen. Levert het aanhangen en belijden van sommige religies ons in de 21ste eeuw eigenlijk nog wel voldoende voordeel op? De prijs/kwaliteit-verhouding van menige godsdienst lijkt in het nadeel van de gelovige.

Religies in percentage van de wereldbevolking

 • Christendom 31,5
 • Islam 23,2
 • Niet religieus 16,3
 • Hindoeïsme 15,0
 • Boeddhisme 7,1
 • Andere religies 6,7
 • Jodendom 0,2

(bron de Volkskrant 2014)

Prijs/kwaliteitverhouding

We zijn pas bereid in een product of dienst te investeren indien we de overtuiging hebben dat de gevraagde prijs (in de vorm van support, geld of arbeid) in gunstige verhouding tot het gebodene staat. Indien er dus sprake is van een acceptabele prijskwaliteitverhouding van de aangeboden dienst of product.

Ook voor het belijden en aanhangen van een religie geldt dat onze goede intentie, trouw en financiële ondersteuning, voldoende gecompenseerd moeten worden. Liefst door na onze dood een eeuwig leven in het paradijs te verkrijgen, doch minimaal vrijwaring van branden in de hel. Maar in ieder geval willen we voor het aanhangen van een religie beloond worden door in ons leven niet met al te veel armoede en ellende te worden geconfronteerd.

Wet van Vraag & Aanbod

De hoogte van prijzen worden uiteindelijk bepaald door de "wet" van Vraag & Aanbod, wat betekent dat prijzen stijgen of dalen tot het niveau waarop prijs en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. Dat geldt ook voor het product godsdienst. Het belijden van een religie kan rust en zekerheid verschaffen, als we het geloof hebben dat we daardoor een kleinere kans op onheil hebben, waarop ongelovigen wel risico lopen. Maar hoeveel inspanning en ook geld hebben we daarvoor hedentendage nog over.

Risico afkopen

Als het gaat om het risico op een financiële strop te verkleinen, zijn we dikwijls nog wel bereid om een bedrag neer te tellen voor de verzekeringspremie van een verzekeringspolis, ondanks de vele uitsluitingen op de polis bij schade door overstromingen, andere natuurrampen en gewapende conflicten.

 • Want wat maken die 50 Euro extra uit op die dure vakantie, voor een annuleringsverzekering die we waarschijnlijk nooit zullen aanspreken als dat namelijk een prettig gevoel van zekerheid geeft.
 • En dat relatief geringe premiebedrag geldt ook voor een inboedel- en aansprakelijkheidsdekking die ons eveneens een zorgeloos gevoel geeft, zodat we die paar tientjes daarvoor graag betalen.
 • Voor een WA-verzekering gelden dezelfde overwegingen, want stel je voor dat je kind een steen door een duur etalageruit gooit, waarvoor je als opvoeders aansprakelijk wordt gesteld.

Het aanhangen van een religie

De veel te hoge prijs die we tegenwoordig voor de zekerheid via een Godsdienst moeten betalen, vormt de reden dat de christelijke kerken massaal leeg stromen. Als we namelijk kijken naar de riante opbrengst die we rond 1950 nog kregen voor het trouw belijden van een christelijk geloof, is het logisch dat we geld en inspanning in de 21e eeuw liever aan andere zaken besteden, die ons beduidend meer opleveren.

Prijs christendom in 1950

 • Minimaal eens per week naar de Rooms Katholieke of Protestantse kerk, en plichtsgetrouw uitvoeren en nalaten wat de Bijbel, met name Het Nieuwe Testament voorschrijft.
 • Zoals voortdurend bidden en God danken voor elke maaltijd.
 • Een kerkelijke inzegening van het huwelijk ondergaan liefst met een partner van het gelijke geloof.
 • Pas seksuele gemeenschap na de huwelijksvoltrekking.
 • Een kinderrijk gezin stichten, en opvoeden volgens de regels van het geloof, daarbij geholpen door de christelijke lagere school, de Katholieke dansschool etc.

Tegenprestatie in 1950

De prijs/kwaliteitsverhouding van het geloof was vorige eeuw zelfs ronduit gunstig te noemen, want voor het trouw naleven van de opgelegde geloofsregels en het voldoen van kerkelijke belastingen ontving je zonder verdere extra kosten:
 • De zekerheid dat er in de hemel voortdurend iemand over je waakte, waardoor je een minder angstig leven had.
 • Na de dood een eeuwig leven in Het Paradijs.
 • Het weerzin en hereniging in dat Paradijs met reeds vertrokken familielieden en vrienden.
 • De zekerheid dat je niet eeuwig in de hel hoefde te branden zoals alle ongelovigen vermoedelijk wel moesten ondergaan.

Wie zou voor zo'n mooi positief resultaat niet een paar uurtjes vrije tijd per week willen investeren en wat geld willen schenken, temeer als het ook nog eens de weg van de minste weerstand is. Logisch dat de kerken destijds elke zondag volledig vol waren.

Teruglopend kerkbezoek

Helaas kan menige christelijke religie een dergelijke tegenprestatie in de 21ste eeuw bij lange na niet meer leveren, en is de prijs/kwaliteitsverhouding in vergelijking met vroeger aanzienlijk ongunstiger. Vandaar dat de kerken leeg stromen en we onze schaarse tijd en geld liever besteden aan zaken die ons meer opleveren. Een uitzondering hierop vormt de Pinkstergemeente, een christelijke stroming die wereldwijd inmiddels 500 miljoen volgelingen heeft.
© 2014 - 2024 Robbie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van religieGedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van religieStatistische gegevens over stijgende misdaadcijfers zijn vaak gemeld door de media. Dit was vooral het geval tijdens de…
Verband tussen religie en huiselijk geweld of misbruikVerband tussen religie en huiselijk geweld of misbruikEr is toenemende bezorgdheid over het probleem van huiselijk geweld in de richting van beide echtgenoten, partners en ki…
De betekenis van religie in behandeling van verslavingDe betekenis van religie in behandeling van verslavingDe betekenis van religie in het minderen of voorkomen van drugsmisbruik kan ontleent worden aan de functie die het al op…
Religie en moraliteit bij drugsmisbruikReligie en moraliteit bij drugsmisbruikGodsdienstig onderwijs onder verschillende groepen verzet zich doorgaans tegen het gebruik en misbruik van middelen zoal…

Wat is het ideale vrouwenfiguur?Wat is het ideale vrouwenfiguur?Het ideale vrouwenfiguur is iets waarover meningen kunnen verschillen en in principe persoonlijk zou moeten zijn. Toch z…
Bevolking en bevolkingsgroei NederlandNederland is een land met een landoppervlak van 33.883 km² waar 16.8 miljoen mensen wonen met meer dan 190 verschillende…
Robbie (588 artikelen)
Laatste update: 19-11-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.