Windmolenpark boven Ameland

Windmolenpark boven Ameland Het kabinet van de ministers Melanie Schultz van Haegen en Henk Kamp heeft plannen om op vijf plekken vlak voor de kust van Nederland een windmolenpark aan te laten leggen. Het zijn zogenaamde nearshore parken en één van de vijf is gesitueerd binnen de 12 mijlszone boven Ameland. Er is nogal wat weerstand. De politiek, toerismebranche en eilanders laten van zich horen. De uiteindelijke beslissing pakt voor Ameland goed uit.

Energieakkoord

De ontwikkeling van windmolenparken is een uitvloeisel van het Energieakkoord. Dat akkoord zegt dat Nederland in 2020 voor 14 procent van duurzame geproduceerde energie moet gebruiken. Er komen windturbineparken op het land, in zee en vlakbij de kust. Naar die windmolenparken binnen de 12-mijlszone wordt nog een studie verricht. Van de baan zijn die parken nog niet. Het kabinet bouwt de parken niet zelf. Het wijst gebieden aan en geeft vergunningen uit. Het bouwen en beheren van de parken wordt overgelaten aan de het particulier initiatief. Het is rijksbeleid om windmolens op zee 23 kilometer of verder uit de kust te plaatsen, buiten de 12 mijlszone. Dit is vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Toch blijkt plaatsing binnen de 12 mijlszone ook bespreekbaar te zijn. Het haalbaarheidsonderzoek naar vijf gebieden voor nearshore parken moet uitwijzen of de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee gewijzigd gaat worden.

Vijf gebieden voor nearshorepark

Ameland is een van de vijf gebieden waar een nearshorepark zou kunnen worden aangelegd. De andere vier zijn:
 1. voor de kust van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal;
 2. voor de kust van Zuid-Holland en een deel van de kust van Noord-Holland onder het Noordzeekanaal;
 3. voor de Maasvlakte;
 4. voor Zeeland.

Duurzame Waddeneilanden en windturbines

De eilanden onderschrijven de ambitie en doelstelling ten aanzien van duurzame energieopwekking. De eilanden hebben daar met elkaar ook een afspraak over, die perfect past bij het Energieakkoord dat landelijk werd vastgesteld. Het zoekgebied waar het ministerie zich op richt loopt parallel aan de kustlijn van Ameland. Een grootschalig nearshore windturbinepark is absoluut niet te verantwoorden als je het afzet tegen het maatschappelijk belang van het waddengebied. Het is één van de toptoeristische bestemmingen van Nederland. De industriële uitstraling van windmolenparken treft de eilanden in de kern. De vijf eilanden wijzen ook op:
Bron: Kim Hansen, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Kim Hansen, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • scheepvaartveiligheid;
 • vogeltrekroutes;
 • status van het Waddenzee Werelderfgoed;
 • afspraken met Duitsland en Denemarken over beschermingszones;
 • andere Europese ruimtelijke claims.

Vrije horizon en toerisme

Als het park er daadwerkelijk komt dan trekt dat een harde wissel op wat Ameland de toeristen biedt. Het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor de eilanders en die badgasten komen voor de vrije horizon, de diepe duisternis in de nacht, de natuurbeleving en de rust. Een groot windmolenpark voor de kust, dat zichtbaar zal zijn vanaf het Noordzeestrand, past daar niet bij. Het zal een zeer negatief effect hebben op het toerisme, vrezen de eilander ondernemers, de gemeente en de VVV.

VVV Ameland schreef samen met de Dorpsbelangen van de vier dorpen, MKB Ameland en de Vereniging van Particuliere verhuurders Ameland een brief aan minister Kamp van Economische Zaken. "Het kan toch niet zo zijn dat u onder het mom van duurzame energie de toekomstwaarde voor een lokale samenleving ondermijnt?" Dat schrijven de verontruste eilanders. De briefschrijvers schrijven ook de bouw van off-shore windmolenparken te ondersteunen, maar niet als het dicht bij de kust van het Waddeneiland is.

Waddeneilanden faliekant tegen

Niet alleen Ameland, maar alle Waddeneilanden zijn tegen nearshore parken. Het park boven Ameland, op zes kilometer afstand van het strand, zal niet alleen vanaf het Amelander strand te zien zijn, maar ook vanaf oost-Terschelling en vanaf Schiermonnikoog.

Burgemeester Albert de Hoop van Ameland schreef namens de Waddeneilanden een brief vol bezwaren aan minister Kamp. De gezamenlijke Waddeneilanden zijn faliekant tegen het windturbinepark boven Ameland. Hun bezorgdheid over de ontwikkelingen hebben ze gedeeld met de minister. Een grootschalig windturbinepark op zes kilometer boven Ameland raakt de eilanden in hun bestaan. In het onderzoek dat de minister liet doen zijn de kosten en baten voor Nederland bekeken en is er niet ingezoomd op de regio.

Uitblinken in rust en ruimte

De gemeenteraden van de vijf eilanden spraken zich begin 2014 unaniem uit in een motie tegen nearshore windmolenparken.
De Waddeneilanden wijzen op het behoud van de waarden waarin zij uitblinken, waarden die door windmolens voor het strand worden ondergraven:
 • ruimte;
 • rust;
 • natuur;
 • toerisme.

Molenloze kim

De Waddeneilanden willen de energietransitie samen de minister van Economische Zaken uitwerken op een wijze die recht doet aan het gebied en aansluit op de ambitie van de eilanden. In het voorjaar van 2014 wil minister Kamp nog nader studeren op de materie van de nearshore parken en hij komt er in mei of juni 2014 op terug. Een windmolenpark vlak voor de kust is goedkoper aan te leggen dan midden op zee. Ongeveer 150 windmolens van elk 140 meter hoog staan getekend in het nearshorepark boven Ameland. Het park strekt zich uit over de gehele lengte van het eiland. Overdag laat het zich zien als een bos van masten en ’s nachts is het een disco van lichtjes. De Waddeneilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zullen geen molenloze kim meer hebben (Klik op de foto's om een goed beeld van het uitzicht te krijgen).

Gemeenteraad Ameland

De Amelander gemeenteraad spreekt zich unaniem tegen de bouw van het windmolenpark uit. Tijdens de raadsvergadering van 25 november 2013 neemt het daartoe een motie aan. Het rijk is dan nog met een haalbaarheidsstudie bezig. Ameland geeft een krachtig signaal aan de Tweede Kamer, de regering, de andere Waddeneilanden en de provincie om de plannen vooral niet verder uit te werken.

Imca Marina in actie

Tot 19 november 2013 was alleen op het gemeentehuis bekend dat er een plan was, dat als praatstuk op het gemeentehuis was gelanceerd, om te kijken of er draagvlak was. Dat draagvlak was er niet. De gemeenteraad spreekt zich unaniem uit tegen de plannen en in een televisieprogramma van Omrop Fryslân doen 'halve Amelander' Imca Marina en Amelander wethouder Nico Oud eind november 2013 uitspraken die niets te wensen overlaten. Wat Imca Marina betreft heeft er iemand zijn verstand verloren. Zij zit bij Omrop Fryslân aan tafel als het onderwerp ter sprake komt. Wethouder Nico Oud zit ook aan tafel. Hij zegt in de studio: “Nou, dank je wel. Wij passen! Met je boerenverstand kun je zeggen dat dit niet kan!”
Imca Marina zegt: “We zitten opeens in de top vijf van de gevarenzone. Het is voor het prachtige waddengebied een ondenkbaar iets. Heeft er iemand zijn verstand verloren? We moeten zuinig zijn op onze ongerepte kim. Dit is een onzinnig plan. Dit moet men bijsturen”

Bezwaren van strandexploitanten

De Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzeestrand (NVSN) maakt ook bezwaar tegen de industriële activiteit in het toeristische gebied. Haar leden zijn niet tegen duurzame energie zijn, maar dit kan niet. Rapporten uit Groot-Brittannië en Denemarken winden er geen doekjes om. Het toerisme loopt met wel dertig procent terug in gebieden waar windmolenparken goed zichtbaar zijn vanaf de kust. Ondernemers vrezen voor hun voortbestaan.

Vooronderzoek

De noordelijke provincies hebben in het voorjaar van 2014 nog een vooronderzoek laten doen om het offshore park boven de Waddeneilanden uit te breiden in plaats van de nearshore windmolens. Minister van Defensie Jeanine Hennis wil er niet van weten omdat de belangen van Economie dan botsen met Defensie. Het vooronderzoek becijferde dat het rijk dan 700 miljoen euro goedkoper uit zijn. Bovendien zijn verder op zee, offshore, de windopbrengsten groter. De kosten voor infrastructuur en onderhoud zouden lager uitvallen dan bij parken langs de Noordzee kust. Dat komt door de samenwerking met Duitse energieproducenten en de aanwezigheid van de Eemshaven waar al onderhouden- en productiefaciliteiten zijn. Vliegbasis Leeuwarden staat echter niet te springen om delen van het vlieggebied boven de Waddeneilanden in te leveren. Luchtactiviteit van Defensie en Navo in dat gebeid zijn belangrijk voor het bestaansrecht van Vliegbasis Leeuwarden. De noordelijke provincies willen dat de Tweede Kamer zich over hun vooronderzoek buigt.

Niet boven Ameland

Op 26 september 2014 maken minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) en minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) bekend dat er geen molenpark in de Noordzee boven Ameland komt. Er zijn drie gebieden aangewezen waar Ameland niet bij zit. Er komt vanaf 2015 een windpark bij Borssele en in 2017 volgen er nog twee voor de kust van Noord-Holland en Zuid-Holland. Het kabinet kiest voor een klein aantal grote windparken, in plaats van meerdere kleine. Dat is goedkoper en levert minder 'horizonvervuiling' op, zeggen de ministers nu. Het park bij Borssele komt minimaal 22 kilometer uit de kust te staan. De parken voor de kust van Noord- en Zuid-Holland komen op een afstand van maximaal 18,5 kilometer van het strand. De ministers kiezen voor windmolenparken dichtbij de kust, omdat dit goedkoper is dan ver op zee. In de drie gebieden worden in totaal vijf windmolenparken gebouwd.

Lees verder

© 2014 - 2024 Piejet, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Scheidsrechtersvereniging Groningen en OmstrekenScheidsrechtersvereniging Groningen en OmstrekenScheidsrechters verenigen zich en de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is een vereniging die belangen beh…
Imca Marina - zangeres van het levensliedImca Marina - zangeres van het levensliedImca Marina is een zangeres van het levenslied, met een sterke binding met Ameland. Ze komt er regelmatig, want haar zoo…
Waddentoernooi op de Nederlandse WaddeneilandenWaddentoernooi op de Nederlandse WaddeneilandenHet Waddentoernooi is een jaarlijks sportief treffen tussen de vijf Waddeneilanden. Om de beurt is een van de eilanden g…
Een en al Boerderij - boek van dokter StraatsmarecensieEen en al Boerderij - boek van dokter StraatsmaOense Straatsma, huisarts in ruste op Ameland, schreef 'Een en al boerderij op Ameland.' Het boek is uitgegeven door cul…

Waarom is opstaan zo moeilijk?De wekker gaat.. nog even uitstellen. Na vijf minuten druk je nog eens die vervelende wekker uit. Waarom was je nou ook…
Nadenken doen we niet meer, apps zeggen het voor!Nadenken doen we niet meer, apps zeggen het voor!De wereld en de techniek staan niet stil, waardoor geregeld nieuwe apparaten of speeltjes voor eenieder beschikbaar kome…
Bronnen en referenties
 • www.nos.nl
 • www.persbureau-ameland.nl
 • Leeuwarder Courant
 • Afbeelding bron 1: Kim Hansen, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Piejet (1.232 artikelen)
Laatste update: 16-03-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.