Meer burenruzie door versoepelen bouwvergunning?

Het ministerie van VROM wil in 2010 de mogelijkheden voor huiseigenaren verruimen om zonder bouwvergunning in de achtertuin te kunnen bouwen. Dit scheelt veel administratieve rompslomp, maar zal hoogstwaarschijnlijk ook leiden tot meer burenruzies. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Wat zegt de wet

Vanaf 2010 wil men huiseigenaren de mogelijkheid geven om zonder bouwvergunning 100 vierkante meter vrij te mogen bebouwen in de achtertuin. (Nu is dat nog 35 vierkante meter). U kunt dan denken aan de plaatsing van een schuur, garage, tuinhuis of de aanbouw van een serre. De reden hiervoor is dat gemeenten hierdoor ruim 60.000 vergunningen minder hoeven af te geven. Hierdoor zullen de voorafgaande controles van de gemeenten ook wegvallen, waardoor de kans op onenigheid tussen buren een stuk groter lijkt te worden.

Nu kan er nog bezwaar worden gemaakt bij de gemeente tegen een vergunningsaanvraag. In 2010 resteert in de meeste gevallen alleen nog een gang naar de rechter. De rechter dient bij het vellen van zijn oordeel (het vonnis) boek 5 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen. Hierin zijn de regels van het burenrecht opgenomen. Sommige regels zijn heel concreet. Zo staat in de wet de hoofdregel dat bomen minimaal twee meter van de grenslijn met de tuin de van de buren moeten staan. Als er een scheidingsmuur of schutting langs de tuin loopt, dan geldt dat de boom wel binnen die twee meter mag staan, maar alleen als de boom niet boven de muur of schutting uitsteekt.

Andere regels zijn weer veel algemener. Zo staat in artikel 37 dat de eigenaar van een erf geen rechtmatige hinder aan andere eigenaars van erven mag toebrengen, zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook en gassen. Hinder kan ook worden toegebracht door het ontnemen van licht of lucht, zoals het geval kan zijn bij de aanbouw van een tuinhuis of serre. Per geval zal moeten worden beoordeeld wanneer hinder onrechtmatig is en wanneer niet.

Hoe kun je burenruzie voorkomen

Schriftelijk vastleggen

Burenrecht is regelend recht. Het is dus mogelijk om met de buren af te wijken van de wet. Zorg dat alles schriftelijk wordt vastgelegd en dat het document door alle betrokken buren ‘voor akkoord’ wordt ondertekend. Gemaakte afspraken kun je het beste door een advocaat of notaris op papier laten zetten, zodat het stuk juridisch in ieder geval in de haak is. Bovendien is het zo dat afspraken die zijn vastgelegd in een notariële akte en die akte wordt door de notaris ingeschreven in de openbare registers, ook eventuele nieuwe buren daaraan gebonden zijn, ondanks dat zij de overeenkomst niet hebben getekend.

Brief schrijven

Stoort u zich aan beplantingen, zoals takken van bomen, die over uw tuin hangen, dan heeft u het recht de buren te verzoeken die te verwijderen. Dit dient schriftelijk te gebeuren waarin de buren tevens een termijn krijgen om de overhangende takken van hun boom te verwijderen. De te stellen termijn moet wel redelijk zijn, zo’n vier à zes weken. Indien de buren niet tijdig reageren op uw brief of weigeren te voldoen aan uw verzoek, mag u zelf de overhangende takken wegsnoeien. Dat geld ook voor eventueel doorgeschoten wortels.

Check kadaster

Is het onduidelijk waar de erfgrens loopt? Raadpleeg het kadaster op www.kadaster.nl. U kunt daar een offerte opvragen voor een zogenaamde grensreconstructie. Normaal is de kadastrale grens gelijk aan de erfgrens. Echter is het ook mogelijk door verjaring eigenaar te worden van grond die voorheen aan de buren toebehoorde. Dit is alleen bij te goeder trouw, dus als u niet wist dat het betreffende stuk grond aan de buren toebehoorde. Er geldt dan een verjaringstermijn van 10 jaar.
Te kwader trouw geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Als u er niet uitkomt met de buren dan kunt u de rechter vragen om de erfgrens vast te stellen. Bij het bepalen van die grens is de rechter volledig vrij en kan hij bovendien een schadevergoeding aan één van de partijen toekennen.
© 2009 - 2024 Smeets, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geschillen met de buren voorkomenMet uw buren kunt u beter geen ruzie hebben. Door verschillende oorzaken kunnen er echter eenvoudig geschillen ontstaan.
Erfafscheiding: regelingen voor bomen, heggen en hagenErfafscheiding: regelingen voor bomen, heggen en hagenBurenruzies kunnen op allerlei manieren ontstaan. Een veelvoorkomende reden is gedoe over de erfafscheiding. Om met een…
Burenruzie, je zal het maar hebbenBurenruzie, je zal het maar hebbenHet komt nogal eens voor… de burenruzie. Veelal gebaseerd op kleine dingen die een rol spelen in het ontnemen van het wo…
Geluidshinder of geluidsoverlastGeluidshinder of geluidsoverlastGeluidshinder of geluidsoverlast is het als hinderlijk ervaren van geluid: ook wel lawaai genoemd. De meeste mensen hebb…

Heeft de stropdas nog toekomst in de herenmode ?Heeft de stropdas nog toekomst in de herenmode ?In 1998 deed Prins Claus zijn stropdas demonstratief af tijdens een lezing, en wierp hem nijdig voor de voeten van z’n v…
Hoe weet je of iemand met je flirtHoe weet je of iemand met je flirtWanneer iemand met je flirt is dat soms heel duidelijk merkbaar, maar soms ook niet. Als iemand een bekende van je is he…
Smeets (27 artikelen)
Gepubliceerd: 25-09-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Communicatie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.