Vijf redenen om wel ex-defensie mensen aan te nemen

Reorganiseren bij of van overheidsinstellingen betekent in de meeste gevallen dat er in het personeelsbestand wordt gesneden en dat was (zelfs is) ook bij het Ministerie van Defensie het geval. Sinds het ineenstorten van het Oostblok was een omvangrijk leger kennelijk niet meer nodig en er werd nagedacht over een nieuwe bestemming van hetgeen er aan strijdkrachten over zou blijven. Het leger moest krimpen tot tussen vijfenvijftig- en zestigduizend mensen. Het gevolg: een (soms gedwongen) uitstroom van duizenden militairen en ook burgers. Ondanks enkele initiatieven lijken deze mensen maar slecht aan een nieuwe werkkring te kunnen komen. Als je van een organisatie als defensie afkomstig bent tel je niet mee. Waarom eigenlijk niet? Hierna volgt een beschrijving van vijf kerncompetenties die kunnen worden gezien als goede redenen om ze wel aan te nemen.

Vakmanschap

Er wordt nog altijd sterk getwijfeld aan het vakmanschap van menig ex-militair en dus aan de inzetbaarheid van die ex-militair in een burgerbedrijf. De opmerking die hier meteen bij past is dat niet elke ex-militair over dezelfde kan mag worden geschoren. Defensie herbergt een veelvoud aan verschillende vakdisciplines. Elk militair onderdeel is zodanig ingericht dat het zichzelf voor een bepaalde tijd zelf kan bedruipen met alle primaire behoeften zoals kleding, voeding en persoonlijke verzorging. Daarvoor is personeel aanwezig zoals koks, chauffeurs, materieel-logistieke medewerkers, eigen P&O medewerkers en administratieve medewerkers. Een staf met een commandant en plaatsvervanger dragen zorg voor het management en voeren het bevel bij inzet. Al deze medewerkers hebben opleidingen voltooid die als equivalenten van civiele opleidingen mogen worden gezien, maar die vaak in eigen beheer worden gegeven en gevolgd op defensie eigen instituten. Met name het laatste aspect wordt als negatief ervaren en nodigt niet altijd uit om de cv's dan verder te lezen.

Dat is evenwel jammer en defensie medewerkers zijn stuk voor stuk vakmensen. De opleidingen die zij hebben genoten doorstaan de vergelijking met civiele opleidingen met zekerheid. Belangrijk is echter om te bedenken dat defensie medewerkers heel vaak onder moeilijke omstandigheden moeten kunnen werken. De administratie bijhouden in een kleine tent bij weinig licht, materieel-logistieke bestellingen doen in een klein voertuig, koken voor meer dan honderd personen met een veldkeuken, onderhoud plegen aan voertuigen in de open lucht met een minimum aan gereedschap en ga zo maar door.

Creativiteit

(Ex-)defensie mensen wordt nogal eens verweten gebrek aan creativiteit te hebben omdat zij lange tijd in een ogenschijnlijk starre organisatie hebben gewerkt. Er is echter geen enkel andere organisatie die zoveel tijd en aandacht besteedt aan het ontwikkelen van leiderschap en daarvoor zelfs een speciale organisatie heeft ingericht. In principe hoeven militairen niet specifiek op leiderschap te worden gewezen omdat aan de rang kan worden afgelezen waar die militair in de organisatie thuishoort. De simpelste opvatting is: hoe meer strepen of sterren, hoe meer die te vertellen heeft. Dat is echter wel een pertinent foute opvatting. Er moet veel meer van de persoon in dat uniform uitgaan en er wordt niet altijd leiding gegeven onder de meest ideale omstandigheden. Daarvoor is creativiteit nodig en een mentaliteit van dat er altijd een oplossing moet zijn.

Ook ander personeel moet onder bepaalde omstandigheden op creativiteit kunnen terugvallen. Denk eens aan een onderhoudsmonteur die op oefening of tijdens een uitzending zonder het vereiste gereedschap toch een voertuig moet zien te repareren. Binnen een militair onderdeel zijn vele afhankelijkheidsrelaties aanwezig die creativiteit prikkelen.

Doorzettingsvermogen

Van elke militair mag gerust worden gezegd dat die kan doorzetten. Dat wordt er tijdens de basisopleiding al in gestopt en dat wordt alleen maar beter zodra de militair op een functie wordt geplaatst. Degenen die zich daar niet aan kunnen conformeren vallen tijdens de basisopleiding al door de mand en vertrekken in de meeste gevallen uit eigen beweging. Doordat militairen geen enkele garantie hebben dat zij altijd onder ideale omstandigheden kunnen werken, is doorzettingsvermogen feitelijk wel een vereiste. Dat betekent dat elke klus wordt geklaard en zo mogelijk zelfs binnen de gestelde tijd en analoog aan het gestelde doel. Opgeven betekent collega's in de steek laten en dat is onvergeeflijk.

Heel jammer dat doorzettingsvermogen soms wordt verward met fanatisme en bazigheid. Het heeft er helemaal niks mee te maken. Het gaat erom dat er een klus moet worden geklaard en die wordt geklaard hoe dan ook.

Discipline

Doorgaans zijn militairen zeer gedisciplineerd alhoewel er uitzonderingen zijn maar ook die bevestigen de regel. Gedisciplineerd werken is niet star, het is werken volgens een strak (en gepland) schema, protocol of strakke procedure. Over schema, protocol of procedure is gedegen nagedacht en alles wordt pas ingevoerd nadat de werking of het effect ervan in de praktijk is getest. Zelden wordt er van een schema, protocol of procedure afgeweken omdat dat tot onveilige situatie kan leiden. Het is niet voor niets dat enkele ziekenhuizen een soort van militaire aanpak hebben verwerkt in hun eigen protocollen en procedures. Op die manier zijn en worden nare en onveilige situaties voor arts en patiënt sterk gereduceerd en is de mogelijkheid tot opsporen van fouten sterk verbeterd. Militairen zijn gewend aan schema's en procedures maar kunnen daar, dankzij hun creativiteit, indien noodzakelijk aanpassingen op vinden.

Discipline is geen houding van bevel-is-bevel. Dat was misschien ooit, maar discipline nu is werken volgens normen en waarden en die normen en waarden respecteren. Discipline is ook werken volgens procedure en voorschrift in de wetenschap dat het de beste manier is die tot de minste fouten leidt.

Geen acht-tot-vijf mentaliteit

Militairen zijn geen typische acht-tot-vijf mensen ondanks dat velen onder hen een bureaufunctie hebben. Militairen "zien" ook vaak werk en zorgen ervoor dat het wordt gedaan en mocht dat meer tijd vergen tot na vijf uur dan is dat geen probleem. Wat zij meedragen is de onzekerheid met betrekking tot werktijden en dat leidt tot een instelling dat een werkdag er altijd anders uit kan zien qua tijd en qua invulling. Door hun opleiding en ervaring maakt dat verder niet uit. Voor een civiele werkgever alleen maar voordelen dus.

Conclusie

Ex-militairen, maar ook ex-burger medewerkers van defensie, hebben het moeilijk bij het vinden van een nieuwe werkkring. Veel civiele bedrijven hebben kennelijk een nogal vertekend beeld van defensie en defensiemedewerkers en dat leidt tot verminderde interesse om een ex-defensie medewerker aan te nemen, laat staan hun cv's te lezen. Jammer, want de hierboven beschreven redenen behoren tot de vijf kerncompetenties waaraan vrijwel elke militair moet voldoen wil deze aan de eisen van defensie voldoen. Bij die competenties kunnen nog leidinggeven en organisatiebewustzijn worden genoemd als kerncompetentie. Leidinggeven is anderen motiveren tot gerichte samenwerking om doelen te bereiken. Organisatiebewustzijn betekent dat je altijd bewust bent voor wie of wat je werkt en je dat dus nooit in diskrediet brengt.

Op LinkedIn stond te lezen dat het bedrijfsleven meer naar de militaire organisaties zou moeten kijken vanwege de bedrijfsvoering en de wijze van aanpak. Met name de discipline en het vakmanschap waarmee dat bij defensie gebeurt zou voor het bedrijfsleven een verrijking kunnen zijn. Als je de commentaren van een aantal managers en ander topfunctionarissen op LinkedIn mag geloven dan hebben zij reeds enkele ideeën, via defensie verkregen, in hun dagelijkse praktijk toegepast en met veel succes. Wanneer een ex-defensie medewerker bij je aanklopt, lees eerst het cv en nodig uit voor een gesprek. Je krijgt dan al het goede van defensie op een presenteerblaadje en waarom zou je het bos ingaan als het hout al voor de deur ligt?
© 2014 - 2024 Fishie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is defensie?De Nederlandse defensie zet zich in voor de vrede en veiligheid. Hiermee levert Nederland een bijdrage aan de stabilitei…
Werken in de maritieme sectorWerken in de maritieme sectorEr is veel werk te vinden in de maritieme sector van Nederland. Het is een van de sectoren die maar beperkt is getroffen…
De opleiding Personeel en ArbeidPersoneel en Arbeid is een HBO opleiding die erg breed is. Je houdt je bezig met zowel organisaties als mensen. Na het a…
Pentagon (kantoorgebouw)Pentagon (kantoorgebouw)Het Pentagon is van de Amerikaanse regering en staat in de hoofdstad Washington. In dit kantorengebouw worden beslissing…

Sollicitatiebrief: in 7 stappen vlot en treffend schrijvenSollicitatiebrief: in 7 stappen vlot en treffend schrijvenEen sollicitatiebrief schrijven, daar ziet menig werkzoekende tegenop. Toch hoeft dat niet. In deze zeven stappen schrij…
Werken als opticienWerken als opticienEr is in Nederland een groeiend tekort aan opticiens. De grootste optiekwinkelketens, zoals Pearle, Hans Anders en Specs…
Fishie (15 artikelen)
Laatste update: 14-12-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.