Financial Life Planning ook in Nederland

Financial Life Planning ook in Nederland Geld maakt niet gelukkig maar het is wel handig om er voldoende van te hebben. Dit soort uitspraken spreekt velen erg aan. Er gaat een zeker gevoel voor balans van uit tussen geluk en geldbezit. Maar toch is voor veel mensen zichzelf ontplooien belangrijker dan het verdienen van veel geld. Diepere wensen en behoeften realiseren staan dan voorop. Een uit Amerika overgewaaid idee is de zogenaamde Financial Life Planning. Tegenwoordig zijn ook in Nederland adviseurs te vinden, de zogenaamde Financial Life Planners, die mensen helpen bij het proces om zich op de juiste wijze te ontplooien.

Schakel tussen wens en werkelijkheid

Veel mensen hebben al heel lang idealen die ze nog nooit verwezenlijkt hebben en steeds verder wegzakken. Hulp is dan nodig om obstakels op te ruimen en de idealen weer naar boven te brengen. Daarbij moeten de wensen uiteraard wel realiseerbaar zijn en is enige nuchterheid noodzakelijk. Financial Life Planning kan daarbij een schakel zijn tussen wens en werkelijkheid.

Wensen, idealen en passies op het financiële en immateriële gebied

Financial Life planning is een samenvoeging van Financial Planning en Life Planning. Bij Financial Planning ligt het accent meer op het financiële en het materiële terwijl het bij Life Planning juist gaat om de immateriële en niet financiële aspecten in het leven. Velen kiezen voor een combinatie van die twee waarbij het financiële ten dienste staat van het immateriële. Bij de planning om dit te bereiken wordt door de Financial Life Planner in de eerste plaats gekeken naar de levensdoelstellingen van de cliënt en naar de wensen, idealen en passies. Daarna kan pas een goed advies gegeven worden. Life Planners vragen ook door naar dieperliggende wensen en denken actief mee om die te realiseren. Zij zorgen ervoor dat de klant inzicht krijgt in zijn echte motieven en drijfveren en geven handvatten om die te realiseren.

Financial Planning met alleen financiële benadering

Tegenover Life Planning staat Financial Planning waarbij cliënten expliciete vragen stellen over bijvoorbeeld hoe een nieuwe woning te financieren, ze vragen zich af of hun pensioen voldoende zal zijn, of ze willen hun financiële zaken eens op een rijtje laten zetten en adviezen krijgen om die te verbeteren. Maar tijdens het gesprek met de Financial Planner blijkt vaak dat er onderhuids meer speelt.

Financial Life Planning met tweezijdige benadering

In dat geval zou de overstap van een Financial Planner naar een Life Planner een handje kunnen helpen. Nog beter is echter de combinatie te zoeken in een Financial Life Planner. Deze zal met beide aspecten rekening houden en tijdens het gesprek zowel proberen te verkennen wat geld betekent voor de klant als wat de immateriële levensdoelen zijn. Hij zal zich daarbij als een goede coach inspannen om de klant te begrijpen en in zijn dromen en wensen mee te denken. Door zijn kennis kan hij de klant helpen bij het nemen van beslissingen en zal hij trachten in begrijpelijke taal uitleg te geven.

Soms verassend eindresultaat

Na het inroepen van hulp door een Financial Life Planner kan soms tot een heel ander eindresultaat worden gekomen dan wat de cliënt tevoren had verwacht. Zo zijn er voorbeelden dat een cliënt komt met een idee om van baan te veranderen om iets heel anders te willen beginnen. Nadat de adviseur alles in kaart had gebracht en vervolgens een financieel plan had opgesteld bleek een betere optie om de baan gewoon te houden en een pedicure-opleiding te volgen welk beroep daarna in de avonduren werd uitgeoefend.

Aanpak Financial Life Planning

Een Financial Life Planner kan bij het geven van hulp uitgaan van een plan in vijf fasen als volgt:
  1. Verkenning: In een intake gesprek zullen veel zaken aan de orde komen die voor de volgende stappen noodzakelijk zijn.
  2. Visie: Tijdens deze fase zal worden ingegaan op de wensen en verlangens van de cliënt.
  3. Obstakels: Een uitgebreid onderzoek naar wat allemaal in de weg staat om doelen te verwezenlijken moet vooraf gaan aan het uiteindelijke plan.
  4. Kennis: Vanuit de vergaarde kennis wordt een plan van aanpak opgesteld.
  5. Uitvoering: De laatste fase bestaat uit het uitvoeren van het plan vanuit de actiepunten die opgenomen zijn in het plan.
© 2014 - 2024 Rickandie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Life Coaching wat houdt dit in?Life Coaching is overgewaaid vanuit Amerika. In Engeland en Amerika is het een vrij snel groeiende vorm van Coaching. Li…
Zeven tips om financiële welvaart te creërenZeven tips om financiële welvaart te creërenWaarom leven andere mensen in financiële welvaart en jij niet? Lees hier zeven tips die jou kunnen helpen om financiële…
Welke vaardigheden bezit een goede life coach?Welke vaardigheden bezit een goede life coach?Een persoonlijke levenscoach, of life coach, is tegenwoordig "in". Contacten onderhouden met de coach kan telefonish, pe…

Werken op een zorgboerderijWerken op een zorgboerderijEr ontstaan steeds meer zorgboerderijen. Dit komt mede doordat het voor veel boeren steeds lastiger is geworden om voldo…
De toekomst aan de hand van het heden: nieuwe banenHoe veel sciencefiction van vandaag zal waarheid worden in de toekomst? Rekening houdend met de snelheid van de huidige…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Financiallifeplanning.nl
  • Carewhy.nl
Rickandie (1.164 artikelen)
Laatste update: 18-04-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.