De seksuele revolutie en vrijheid

Revoluties, maar wat voor revoluties zijn het geweest. We zouden ons kunnen afvragen of deze veranderingen die deze revoluties voortbrachten ten goede of ten kwade waren. Een van die revoluties, de seksuele revolutie, heeft een geweldige uitwerking gehad op onze opvattingen. En die veranderde opvattingen hebben weer zowel de samenleving als het leven van een enkeling beïnvloed. Vele voelen zich bevrijd of vrij maar zijn we dat eigenlijk wel? Misschien beseffen sommigen niet wat het werkelijk is.

Seksualiteit en seksualiteit

Het begrip seksualiteit wekt nogal wat verwarring op. Dat komt gedeeltelijk, omdat het woord seksualiteit in verschillende
betekenissen wordt gebruikt. Als we het hebben over de mannelijke of vrouwelijke sekse, dan duiden we daarmee groepen mensen aan. Tevens wordt met seksualiteit een biologisch proces bedoeld dat op zichzelf tweeledig is. Tweeledig omdat het enerzijds dient voor de voortplanting en anderzijds tot het verschaffen van intens genot. En deze twee dingen zijn helaas niet altijd verenigbaar.

Intens genot

Voor sommigen betekent de seksuele revolutie een veranderde en nog steeds veranderende status van de vrouw in de huidige wereld. Voor anderen heeft de seksuele revolutie betrekking op de verdraagzame houding tegenover seksuele omgang waarbij het uitsluitend ging om puur genot. Verder heeft de seksuele revolutie de houding veranderd tegenover openlijke erotiek in vooral films en tijdschriften. Nog weer anderen denken aan het openlijker schrijven en praten over seksualiteit waardoor schijnheiligheid, schaamtegevoel en schuldgevoel die de levens van vroegere generaties hebben bedorven, minder kans kregen.

Goed of kwaad

Er zit nog veel meer vast aan de seksuele revolutie en het is dan ook zinloos te praten over of het een verandering was ten goede of ten kwade, zonder duidelijk aan te geven waarover men het precies heeft. Er is vaak beweerd dat de enige werkelijke revolutionaire verandering heeft plaatsgevonden in de status en de rol van de vrouw in de samenleving. Dat betreft zowel de rol en de status van de vrouw in het gezin als in relatie tot mannen, zowel binnen als buiten het huwelijk. Maar voor een verandering in de situatie van de vrouw in de samenleving was en is er een aanvullende verandering nodig in de opvatting en het gedrag van de man.

Behoeften en eigen wensen

Er zijn in het verleden seksuele revoluties geweest die plotselinge veranderingen veroorzaakten met betrekking tot seksualiteit. Er kwam bijvoorbeeld een overgang van beheersing, terughoudendheid en preutsheid naar vrijheid en openhartigheid. Toen in Engeland Koning Charles na twintig jaar puriteinse regering op de troon kwam. Maar deze veranderingen hadden geen wezenlijke uitwerking op het leven van de vrouw of over de bestaande gang van zaken in de samenleving. De man bleef onbetwist een overheersende rol spelen. Het feit dat tegenwoordig in onze samenleving de vrouw meer op voet van gelijkheid staat met de man dan ooit, wijst dan ook op een duidelijke verandering. Het is haar niet alleen toegestaan, maar ze wordt zelfs aangemoedigd te erkennen dat ze heel eigen behoeften en wensen heeft.

Samenleving en gelijkheid

Mogelijk vinden sommige mannen en ook sommige vrouwen dat de seksuele gelijkheid een rampzalige uitwerking heeft op de samenleving, op het gezin en op de bevoorrechte positie van de man. De meerderheid echter, vooral onder de jongeren, heeft ontdekt dat gelijkheid het leven zowel makkelijker en interessanter maak dan de mannelijke overheersing dan vroeger. Seksuele gelijkheid geeft de vrouw meer verantwoordelijkheid en initiatief, als persoonlijkheid en als partner.

Gebeurtenis, gevolg en verandering

De verandering in de status en de rol van de vrouw was het uiteindelijke gevolg van een aantal gebeurtenissen uit de geschiedenis en in het maatschappelijke leven. Een van de belangrijkst gebeurtenissen was het deelnemen van steeds meer vrouwen aan het arbeidsproces. Tijdens de twee wereldoorlogen namen de vrouwen in fabrieken en op het land van mannen die opgeroepen werden voor militaire dienst. Toen de oorlogen voorbij waren, werd er van de vrouwen verwacht dat ze hun baantjes weer zouden terug geven aan de mannen. Maar in die zelfde tijd ontwikkelde zich de lichte industrie, die een groot aantal handige en goedkope arbeidskrachten vroeg en daardoor bleef het aantal werkende vrouwen toenemen. Een deel van hen moest werken om zichzelf en vaak ook hun gezin te onderhouden.

Strijders en de vrije keuze

Verder waren er ook vrouwen die er voor streden geaccepteerd te worden in de van oudsher mannelijke beroepen. Ze wilden een vak kunnen kiezen waarin ze zich konden ontplooien. Voor jonge vrouwen betekende werken de mogelijkheid om onafhankelijk van hun ouders te wonen en hun eigen leven te leiden, uit vrije keuze. Tegen 1900 zagen we een felle strijd om het vrouwen kiesrecht losbarsten. Nieuw-Zeeland was in 1893 het eerste land, dat vrouwen kiesrecht verleende. Maar in de meeste westerse landen duurde het tot aan de eerste wereldoorlog voordat het daar zover was. Vrouwen streden ook om de politieke macht: het recht om te vertegenwoordigen en om vertegenwoordigd te worden, en alweer 60 jaar bestaan er strijdbare en vrouwen organisaties voor vrouwenemancipatie, maar het duurde tot na de eerste wereldoorlog voor ze succes kregen en ondertussen hebben we inderdaad gelukkig ook meerdere vrouwelijke leiders.

Mogelijkheden en ontwikkelingen

Het leven van de jonge vrouw van vandaag draait niet meer om het uitsluitend krijgen en grootbrengen van kinderen, zoals dat van haar overgrootmoeder of haar oma. En ook vaders worden nu steeds meer aangemoedigd om zich te bemoeien met de opvoeding van het kind, terwijl de staat en de werkgevers mogelijkheden zoeken voor het opvangen van kinderen in gevallen dat het nodig. Als gevolg daarvan heeft de vrouw daardoor meer tijd en meer mogelijkheden gekregen om zich te ontwikkelen, te werken en carrière te maken. Uiteraard speelde de ontwikkeling van allerlei betrouwbare methodes op het gebied van geboorteregeling ook mee en heeft het, mede deze ontwikkelingen, de vrouw bevrijd van het onvermijdelijke, voortdurende kinderen krijgen.

Intelligentie, tradities en bezwaren

Veel intelligente en gevoelige vrouwen begrepen echter dat de seksuele revolutie de seksualiteit alleen maar verlaagd en onbeduidend maakt. Ze voelden dan ook heel goed aan dat veel mannen graag aspecten van de traditionele gezinsbanden overboord wilden gooien, zoals gevoelsmatige verantwoordelijkheid en economische bescherming. Maar ze waren er van overtuigd dan vele mannen, de vrouw, nog niet als gelijk zouden zien.
© 2012 - 2024 Hoodrat1971, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De sexuele evolutieZolang de mens al bestaat wordt er aan sex gedaan. Maar waar de Grieken en de Romeinen vreemdgaan, homoseksualiteit, pro…
De seksuele revolutie: ontstaan en gevolgenDe seksuele revolutie: ontstaan en gevolgenEind jaren zestig van vorige eeuw ontstond de seksuele revolutie als antwoord op het Victoriaans tijdperk. Met de introd…
Seksuele omgang is geen 'moeten'Ooit stond er eens in een tijdschrift het volgende grapje bij een plaatje met een jongetje en meisje. De jongen zegt: 'O…
Industriële revolutieDe industriële revolutie is een belangrijke gebeurtenis geweest in de geschiedenis? Maar hoe kwam deze tot stand en ware…

Liefde, het onontbeerlijke ingrediëntIs liefde de wijsheid van de dwaas en de dwaasheid van de wijze? Hoe liefde zich voltrekt en waarom liefde verdwijnt, of…
Hoe maak je een sociogram?Hoe maak je een sociogram?Een sociogram geeft inzicht in de contacten die je hebt en de mogelijkheden tot sociale contacten. Zo kan je je sociale…
Hoodrat1971 (7 artikelen)
Laatste update: 04-06-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.