Wat is het sociaal minimum?

Wat is het sociaal minimum? Het sociaal minimum is het bedrag waarvan de overheid vindt dat u het ten minste nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Het sociaal minimum is gekoppeld aan het minimumloon. Omdat een alleenstaande minder nodig heeft dan bijvoorbeeld een echtpaar, verschilt de hoogte van het sociaal minimum per gezinssituatie. Als u een uitkering krijgt die lager is dan het sociaal minimum, vult de Toeslagenwet aan. Hoe hoog is het sociaal mminimum 2011?

Hoogte sociaal minimum 2011

Het sociaal minimum wordt uitgedrukt in een percentage van het minimumloon. De hoogte is vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

GezinssituatieSociaal minimum
alleenstaande70% van het minimumloon
alleenstaande met kind(eren)90% van het minimumloon
samenwonend100% van het minimumloon

Uitkering lager dan sociaal minimum

Als uw uitkering lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u een aanvulling krijgen via de Toeslagenwet (TW). De TW is een aanvullende regeling die geldt voor de werknemersverzekeringen en voor de Wajong.

Welke uitkeringen geven recht op toeslag?

De volgende uitkeringen geven mogelijk recht op een toeslag:
 • Wajong
 • WW
 • WIA
 • WAO
 • Ziektwet (ZW)

Als er recht op toeslag bestaat, wordt de uitkering aangevuld tot aan het sociaal minimu. Voor een uitkeringsgerechtigde die een gezamenlijke huishouding voert met een partner, geldt dat hij alleen in aanmerking komt voor een toeslag als het gemeenschappelijk inkomen van hemzelf en zijn partner onder het sociaal minimum zit.

Voorwaarden toeslag uitkering

 • Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een toeslag, kijkt het UWV naar het gezamenlijke inkomen van de aanvrager en zijn eventuele huisgenoot. Dat gezamenlijke inkomen moet lager zijn dan het sociaal minimum.
 • Voor de toeslag wordt het vermogen (spaargeld en eigen huis) van de aanvrager en zijn partner buiten beschouwing gelaten.
 • Thuiswonende jongeren tot 21 jaar hebben geen recht op toeslag
 • Werknemers met een partner die geboren is na 31 december 1972 hebben geen recht op een toeslag, tenzij ze samen een kind hebben dat nog geen 12 jaar oud is
 • Voor het berekenen van de toeslag geldt alimentatie die een ouder ontvangt van zijn ex-partner, niet mee
 • Uitkering en toeslag bedragen samen nooit meer dan het oude inkomen

Gezamenlijke huishouding

Voor het berekenen van het sociaal minimum kijkt de sociale dienst niet alleen naar het inkomen van de uitkeringsgerechtigde, maar ook naar dat van de partner waarmee hij een gezamenlijke huishouding voert. Onder "gezamenlijke huishouding" wordt verstaan het samenwonen met een echtgenoot/echtgenote, een vriend(in) of een broer of zus. Een gezamenlijke huishouding wil zeggen dat twee meerderjarige personen in hetzelfde huis hun hoofdverblijf hebben en voor elkaar zorgen. Er geldt één uitzondering: het samenwonen van ouder en kind wordt niet gezien als een gezamenlijke huishouding. Er gaan echter stemmen op in de politiek om dit gezichtspunt te veranderen.

Toeslagenwet: toeslag aanvragen

De Toeslagenwet is geen werknemersverzekering, maar een sociale voorziening die uitgevoerd wordt door het UWV. De toeslag moet dan ook worden aangevraagd bij het UWV.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanvulling op uitkering (toeslag bij uitkering)Arbeidsongeschikte of werkloze werknemers kunnen met hun uitkering van de Ziektewet, de WW of de WIA onder het sociaal m…
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…
Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2019Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2019Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u in 2019 van het UWV een toeslag krijgen op uw uitkering en i…
Uitkering: WW, AOW, ANW, WIA, WAO, Wajong 2019 en 2020Uitkering: WW, AOW, ANW, WIA, WAO, Wajong 2019 en 2020Twee keer per jaar op 1 januari en op 1 juli wordt het minimumloon verhoogd, dat betekent ook een stijging van uitkering…

Regeloverschrijdend gedragRegeloverschrijdend gedragGedrag komt in vele vormen voor. Zo is er algemeen en veel voorkomend gedrag, tegenover meer specifiek en ongebruikelijk…
Het leed dat scheefwonen heetHet leed dat scheefwonen heetScheefwonen heeft niks met een scheve woning te maken, maar met het feit dat men in een woning woont die niet is afgeste…
Bronnen en referenties
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid - L. Janssen
 • Rijksoverheid
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Laatste update: 09-08-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.