InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal > Wat is het sociaal minimum?

Wat is het sociaal minimum?

Wat is het sociaal minimum? Het sociaal minimum is het bedrag waarvan de overheid vindt dat u het ten minste nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Het sociaal minimum is gekoppeld aan het minimumloon. Omdat een alleenstaande minder nodig heeft dan bijvoorbeeld een echtpaar, verschilt de hoogte van het sociaal minimum per gezinssituatie. Als u een uitkering krijgt die lager is dan het sociaal minimum, vult de Toeslagenwet aan. Hoe hoog is het sociaal mminimum 2011?

Hoogte sociaal minimum 2011

Het sociaal minimum wordt uitgedrukt in een percentage van het minimumloon. De hoogte is vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

GezinssituatieSociaal minimum
alleenstaande70% van het minimumloon
alleenstaande met kind(eren)90% van het minimumloon
samenwonend100% van het minimumloon

Uitkering lager dan sociaal minimum

Als uw uitkering lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u een aanvulling krijgen via de Toeslagenwet (TW). De TW is een aanvullende regeling die geldt voor de werknemersverzekeringen en voor de Wajong.

Welke uitkeringen geven recht op toeslag?

De volgende uitkeringen geven mogelijk recht op een toeslag:
 • Wajong
 • WW
 • WIA
 • WAO
 • Ziektwet (ZW)

Als er recht op toeslag bestaat, wordt de uitkering aangevuld tot aan het sociaal minimu. Voor een uitkeringsgerechtigde die een gezamenlijke huishouding voert met een partner, geldt dat hij alleen in aanmerking komt voor een toeslag als het gemeenschappelijk inkomen van hemzelf en zijn partner onder het sociaal minimum zit.

Voorwaarden toeslag uitkering

 • Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een toeslag, kijkt het UWV naar het gezamenlijke inkomen van de aanvrager en zijn eventuele huisgenoot. Dat gezamenlijke inkomen moet lager zijn dan het sociaal minimum.
 • Voor de toeslag wordt het vermogen (spaargeld en eigen huis) van de aanvrager en zijn partner buiten beschouwing gelaten.
 • Thuiswonende jongeren tot 21 jaar hebben geen recht op toeslag
 • Werknemers met een partner die geboren is na 31 december 1972 hebben geen recht op een toeslag, tenzij ze samen een kind hebben dat nog geen 12 jaar oud is
 • Voor het berekenen van de toeslag geldt alimentatie die een ouder ontvangt van zijn ex-partner, niet mee
 • Uitkering en toeslag bedragen samen nooit meer dan het oude inkomen

Gezamenlijke huishouding

Voor het berekenen van het sociaal minimum kijkt de sociale dienst niet alleen naar het inkomen van de uitkeringsgerechtigde, maar ook naar dat van de partner waarmee hij een gezamenlijke huishouding voert. Onder "gezamenlijke huishouding" wordt verstaan het samenwonen met een echtgenoot/echtgenote, een vriend(in) of een broer of zus. Een gezamenlijke huishouding wil zeggen dat twee meerderjarige personen in hetzelfde huis hun hoofdverblijf hebben en voor elkaar zorgen. Er geldt één uitzondering: het samenwonen van ouder en kind wordt niet gezien als een gezamenlijke huishouding. Er gaan echter stemmen op in de politiek om dit gezichtspunt te veranderen.

Toeslagenwet: toeslag aanvragen

De Toeslagenwet is geen werknemersverzekering, maar een sociale voorziening die uitgevoerd wordt door het UWV. De toeslag moet dan ook worden aangevraagd bij het UWV.
© 2011 - 2019 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aanvulling op uitkering (toeslag bij uitkering)Arbeidsongeschikte of werkloze werknemers kunnen met hun uitkering van de Ziektewet, de WW of de WIA onder het sociaal m…
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…
Uitkering: WW, AOW, ANW, WIA, WAO, Wajong 2017, 2018 en 2019Uitkering: WW, AOW, ANW, WIA, WAO, Wajong 2017, 2018 en 2019Twee keer per jaar op 1 januari en op 1 juli wordt het minimumloon verhoogd, dat betekent ook een stijging van uitkering…
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
Wanneer is iemand in Nederland echt arm?Armoede is heel relatief: mensen die wij in Nederland arm noemen zijn superrijk als je ze vergelijkt met mensen in derde…
Bronnen en referenties
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid - L. Janssen
 • Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Wat is het sociaal minimum?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Suzanna Heine, 23-02-2016 11:20 #4
Ik heb een WW uitkering van 840 euro netto per 4 weken en zit dus onder het minimum en heb in het verleden 32 uur gewerkt. Kan ik aanspraak maken op een aanvulling?

Yvon, 14-11-2013 19:54 #3
Wat is het minimum waar een 20 jarig meisje die chronisch ziek is al van haar 14 af, en een zelfstandige huurwoning heeft?
Mijn dochter krijgt 580. Pm om alles van te doen.dit is onmogelijk.ook al heeft ze 100,- huursubsidie.
Mederemalen hebben we op bijstand gevraagd, maar steeds krijgen we van het UWV te horen dat dit het juiste bedrag is wat ze krijgt uitgekeerd. Kunt u mij vertellen of dit bedrag juist is.ze heeft Wajong en wia. Mvg Y krens

Mc Stevens, 09-04-2013 21:44 #2
Wil graag weten wat het minimum inkomen is zodat ik misschien vrijstelling kan vragen b.v. voor gemeente belastingen. dank u

Janine Schrijvers, 17-06-2011 23:03 #1
Begrijp ik het goed dat kinderallimentatie niet van de toeslag bij een Wia-uitkering wordt afgetrokken?

Infoteur: Rebeccahoogers
Laatste update: 09-08-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 4
Schrijf mee!