ACLVB, de liberale vakbond van België

De ACLVB, Algemene Centrale der Liberale Vabonden van België, is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België. Ze komt op voor de belangen van meer dan 265.000 werknemers en sociaal verzekerden. De liberale vakbond steunt op 4 fundamenten: vrijheid, solidariteit, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid.

Diensten/dienstverlening

ACLVB is opgedeeld in 17 zones. In elk van die zones staan secretarissen en medewerkers klaar om leden op lokaal vlak steun te bieden. De loketmedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt, ook bij persoonlijke problemen of administratieve formaliteiten, uitbetalingen, enz. Wanneer de problemen te technisch zijn, wordt doorverwezen naar een specialist op het domein.

De ABR-verantwoordelijke (Advisering - Begeleiding - Rechtsbijstand) adviseert en begeleidt de vakbondsleden en loketmedewerkers inzake sociale wetgeving. Daarnaast behandelt hij geschillendossiers en zorgt voor de zonale coördinatie van juridische dossiers met de nationale juridische dienst. Bij deze persoon kan u verder terecht voor problemen met uw werkgever of omtrent invaliditeit, pensioen, kinderbijslag, belastingen, vakantiegeld, tijdskrediet, leefloon, enz.

De verantwoordelijke werkloosheid is een plaatselijke specialist op het domein van werkloosheid en kan u helpen bij moeilijkheden met uw werkloosheidsdossier, problemen met de RVA, vragen over uitkeringen, brugpensioen, enz.

Voor de coördinatie van de collectieve problemen op bedrijfsvlak kan u terecht bij de bestendige secretarissen. Zij staan in voor onderhandelingen met directies, ondersteunen de werking van de verschillende ACLVB-bedrijfskernen en zijn bevoegd voor dringende interventies. Samen met de afgevaardigden van de Liberale Vakbond zetten zij zich in voor uw belangen en algemene overeenkomsten op bedrijfsvlak. Daarbij worden zij bijgestaan door de verantwoordelijke syndicale ondersteuning (VSO).

De lokale specialisten en aanspreekpunten worden op hun beurt geholpen door de centrale diensten van de ACLVB: de rechtskundige dienst, de dienst zone-ondersteuning, de dienst bedrijfsondersteuning, de dienst nationaal sectoraal verantwoordelijken, de studiedienst, de vormingsdienst, de dienst syndicale premies, de dienst bouw en het infocentrum. Zij communiceren belangrijke ontwikkelingen naar de lokale medewerkers.

Sectoren

In tegenstelling met het ACV en het ABVV maakt de liberale vakbond geen onderscheid tussen de sectoren of tussen arbeiders en bedienden. Toch wordt elke sector door een specialist opgevolgd. ACLVB is onderverdeeld in 12 sectoren: de dienstverlenende sector, financiële diensten, energie, hout-bouw-industrie, metaal, non-profit, scheikunde, textiel, transport, voeding-distributie, kaderwerking en de openbare sector.

Werknemers

In ondernemingen verdedigen militanten en afgevaardigden de belangen van hun collega's. Om de vier jaar worden met de sociale verkiezingen in bedrijven met minstens 100 werknemers mensen verkozen om de werknemers te vertegenwoordigen in de Ondernemingsraad en/of het Comité Preventie en Bescherming op het werk. Samen met de Syndicale Delegatie vormen ze de ACLVB-bedrijfskern. Afgevaardigden en militanten staan voortdurend in contact met de Bestendig Secretarissen, die op hun beurt worden bijgestaan door de verantwoordelijke syndicale ondersteuning.

Werklozen

Tewerkstelling en behoud van uw job is één van de voornaamste bekommernissen van de ACLVB. Indien u werkloos bent, kan u terecht bij de loketmedewerkers, die u wegwijs maken in de moeilijke materie van de werkloosheidsreglementering, helpen u met administratieve formaliteiten en volgen samen met de verantwoordelijke werkloosheid uw dossier van dichtbij op. Daarnaast zorgt de liberale vakbond voor de uitbetaling van werkloosheids-, wacht- of opvanguitkeringen en allerhande premies. Bij een conflict met de RVA, krijgt u steun van de verantwoordelijke werkloosheid en juridische medewerkers. Voor advies en ondersteuning in je zoektocht naar werk kan je terecht bij een bijblijfconsulent. Concreet helpt deze consulent bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrieven en word je voorbereid op sollicitatiegesprekken en -testen.

Loopbaanbegeleiding

Werken is niet voor iedereen een probleemloos gegeven. Sommigen slagen er niet in hun privé- en werkleven te combineren, kunnen de stress niet aan, weten niet welke job bij hen past, ... Mensen met dit soort vragen kunnen terecht bij een loopbaanbegeleider van Perspectief. Met deze begeleider wordt gezocht naar antwoorden op de vragen 'wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik'. Dit wordt gedaan op basis van individuele gesprekken, testen, vragenlijsten en oefeningen, in een proces van minstens zes uren over een periode van enkele weken of maanden. Loopbaanbegeleiding richt zich naar mensen die minstens één jaar hebben gewerkt en is gratis.

ACLVB internationaal

Op internationaal niveau is ACLVB verbonden met het Internationaal Vakverbond (IVV), en het Europees Vakverbond (EVV). Het IVV vertegenwoordigt zo'n 168 miljoen werknemers verenigd in 304 syndicale organisaties verspreid over 154 landen. Het IVV werkt nauw samen met de Internationale Arbeidsorganisatie en heeft een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad bij de Verenigde Naties en gespecialiseerde organisaties als UNESCO, FAO... Het Europees Vakverbond (EVV) werd opgericht in 1973 om een tegengewicht te vormen van vakbondszijde tegen de economische krachten van de Europese integratie. Op dit ogenblik zijn 76 nationale vakbonden uit 35 landen en 11 Europese vakcentrales lid van het EVV.

Daarnaast neemt ACLVB deel aan de werkzaamheden van het Trade Union Advisory Committee, een tussenschakel tussen de vakbonden en het OESO, en maakt de liberale vakbond deel uit van de Belgische delegatie op de conferenties van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
© 2010 - 2024 Jonasd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Welke Belgische vakbond kiezen? ACV, ABVV of ACLVB?Welke vakbond kiezen is een vraag die veel werknemers zich vandaag de dag stellen. In België bestaan er drie verschillen…
Voordelen lidmaatschap vakbondVoordelen lidmaatschap vakbondEen vakbond of vakvereniging is een organisatie die opkomt voor de belangen van de aangesloten werknemers. Zij onderhand…
Vakbondslid en rechtsbijstandverzekeringVele mensen in Nederland zijn lid van een vakbond welke hen in bepaalde gevallen juridische bijstand verleent. Is het na…
De collectieve arbeidsovereenkomstWordt een cao aan werkgeverszijde aangegaan door een individuele werkgever (en dus niet door een werkgeversvereniging),…

Mantelzorg: hoe houd je dat vol?Mantelzorgers nemen het verbluffende cijfer van 80% van de totale zorg in Nederland voor hun rekening. De bijdrage die m…
Ongelijkheid tussen allochtonen en autochtonenOngelijkheid tussen allochtonen en autochtonenDe ongelijkheid tussen autochtonen en allochtonen is een bekend en actueel probleem in Nederland. Waardoor zijn er probl…
Bronnen en referenties
  • Aclvb.be
Jonasd (69 artikelen)
Laatste update: 10-12-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.