Burenoverlast - Wat te doen

Burenoverlast - Wat te doen Iedereen die buren naast zich heeft wonen hoort wel eens geluiden die de buren maken. Natuurlijk is dit geen probleem als dit normale woongeluiden zijn of als de buren een keer een feestje hebben. Wanneer deze geluiden echter structureel herhalen en uw eigen woongenot hierdoor herhaaldelijk verstoord wordt is dit een grote bron van ergernis. Burenoverlast kan voor heel vervelende situaties zorgen en het is niet makkelijk om hiermee om te gaan.

Wat is burenoverlast?

Burenoverlast is het herhalend gedrag door één of meer bewoners waardoor één of meer van de omwonenden in het woongenot worden belemmerd. Ook kan deze overlast veroorzaakt worden door huisdieren die de bewoners hebben welke herhalend storend gedrag vertonen waardoor het woongenot van omwonenden verstoord wordt. Er kan ook sprake zijn van een bewoner die schade aan zichzelf toebrengt en hierbij overlast geeft aan de omwonenden. Te denken valt hierbij aan drugsgebruik of een dementerende buurman.

Soorten overlast

Er zijn verschillende soorten overlast welke door buren veroorzaakt kunnen worden. Een aantal voorbeelden volgen hieronder:
 • Geluidsoverlast
 • Stankoverlast
 • Vervuiling
 • Ongedierte
 • Vernieling
 • Pesten
 • Bedreigingen (eventueel door bezoekers van buren)
 • Intimidatie (eventueel door bezoekers van buren)
 • Huisdieren
 • Drugsoverlast
 • Discriminatie
 • Zorgmijders zoals een dementerende die het gas open laat staan en een gevaar is voor zichzelf

Wat te doen bij burenoverlast

Praat erover met de buren

De eerste stap is om zelf met de buren te praten over de overlast die u ondervindt. Misschien weten de buren niet dat u hinder van ze heeft en zijn ze bereid om een oplossing te zoeken. Ga nooit praten wanneer u nog boos bent maar wacht ermee tot u weer rustig bent geworden. Dit helpt bij een positief gesprek met een goede afloop.

Wanneer het gesprek tot niets uitloopt kunt u de volgende maatregelen treffen:

Dagboek bijhouden

Het is verstandig om een dagboek bij te houden van de overlast. Hierin noteert u welke klachten u ondervind, de datum, tijdstip en hoe lang de overlast duurt. Op deze manier kan een eventuele hulpverlener de klachten analyseren en staat u sterker in uw schoenen. Mocht het tot een rechtszaak komen kan het dagboek bijdragen aan het bewijsmateriaal.

Woningbouwcorporatie of Vereniging van Huiseigenaren

Meld overlast altijd bij de woningbouwvereniging of de Vereniging van Huiseigenaren waarvan u lid bent. Deze zijn verplicht om de huurder of koper op het gedrag aan te spreken en houden een dossier bij van de klachten. Hoe vaker u en eventueel andere buren die ook hinder ondervinden een klacht indienen hoe eerder de problemen kunnen worden aangepakt.

Buurtbemiddeling inschakelen

Een buurtbemiddelaar kan u helpen om te praten over de overlast met de buren. Buurtbemiddeling wordt gedaan door vrijwilligers die hier speciaal voor getraind zijn om conflicten op te lossen tussen buren. Samen met twee onpartijdige buurtbemiddelaars wordt er naar een oplossing gezocht door middel van een of meerdere gesprekken met de buren. Op deze manier kan verdere escalatie voorkomen worden.

Wijkagent inschakelen

Een wijkagent of buurtagent is een gewone agent die weet wat er in de buurt speelt. Deze agent kunt u benaderen als u hem ziet lopen op straat of u kunt telefonisch contact opnemen. Voor het telefoonnummer van uw wijkagent kunt u terecht op de website van de politie: Politie

De agent kan u verder helpen bij de overlast door advies te geven, samen te gaan praten met de buren, een kijkje te nemen bij de buren of een extra oogje in het zeil te houden. De agent kan ook een melding maken in het systeem waardoor ook andere agenten weten wat er in de wijk speelt en er gepaste maatregelen getroffen kunnen worden.

Milieuklachtenlijn of Meldpunt overlast

De meeste provincies hebben een centrale meldpunt waar u telefonisch contact mee op kunt nemen om de overlast te melden. Weet u het telefoonnummer van dit meldpunt niet dan kan uw woningbouwvereniging of Vereniging van Huiseigenaren u hier verder mee helpen. Het meldpunt maakt een dossier aan van de klachten en onderhoud contact met de woningbouwvereniging of Vereniging van Huiseigenaren. Ook onderhoud het meldpunt contact met u en kan u adviezen geven. Het is een goed idee om de overlast ook bij het meldpunt te melden.

Politie

Wanneer het herhaaldelijk proberen te praten met de buren niks oplevert en de situatie niet beter wordt of zelfs verslechterd is het verstandig om naast de woningbouwvereniging of Vereniging van Huiseigenaren de politie in te schakelen. De overlast moet dan wel aan de gang zijn op het moment dat u belt en zodanig van aard zijn dat het door de politie te inspecteren valt. De politie komt dan langs om de overlast te inspecteren en een proces-verbaal op te maken. Als de overlast nog aan de gang is kan de politie de bewoners hierop aanspreken en passende maatregelen nemen zoals het inschakelen van andere hulpverleners of bij herhaaldelijk geluidsoverlast het in beslag nemen van de geluidsapparatuur.

Voor een goede verstandhouding met de buren is het echter niet raadzaam om direct zonder eerst van u te laten horen de politie in te schakelen. Beter is het om eerst zelf te praten met de buren en als niks helpt de politie in te schakelen.
Wanneer er echter een bedreigende situatie zou kunnen ontstaan voor u of andere mensen is het wel verstandig om direct de politie te bellen.

Advocaat

Als allerlaatste redmiddel kunt u een advocaat inschakelen. Samen met een advocaat kunt u bespreken of het zin heeft om een gerechtelijke procedure te starten. Een rechter kan de overlast van de buren verbieden, een boete opleggen of zelfs het huurcontract ontbinden. Dit kan echter niet zomaar gebeuren en hier gaat dan ook vaak een lange tijdsperiode overheen.
Het dagboek wat u hebt bijgehouden van de klachten kan als getuigenis dienen en de zaak tot een sterker geheel maken. Het is bij een gerechtelijke procedure nodig dat er bewijzen zijn. Dit kan door het dagboek dat u hebt bijgehouden, fotoís, geluids,- of video-opnamen, getuigenverklaringen, processen-verbaal etcetera. Als andere buren ook overlast hebben kunt u vragen of zij willen helpen door ook een verklaring af te leggen.

Voorkomen van overlast

Burenoverlast is een erg vervelende zaak en kan veel tijd kosten voordat het is opgelost. Beter is het om burenoverlast te voorkomen als u ergens nieuw bent komen wonen of wanneer u nieuwe buren heeft gekregen.

Hieronder volgen een aantal tips die kunnen helpen bij het voorkomen van overlast:
 • Maak kennis met de buren voor een goede verstandhouding
 • Maak gebruik van geluiddempende isolatie zoals vloerbedekking
 • Plaats geen geluidsinstallatie vlak tegen een muur of op de grond maar zorg dat er een ruimte tussen zit.
 • Sla niet met deuren, een stukje rubber in de deurpost kan dit helpen voorkomen.
 • Loop niet stampend door het huis of op hakken op een harde vloer.
 • Leer kinderen rekening te houden met de buren en spreek ouders van kinderen aan op het gedrag dat hun kinderen maken als u daar last van heeft.
 • Geef even aan de buren door dat u een feestje heeft en tot hoe laat het ongeveer gaat duren, nodig de buren eventueel ook uit om even mee te drinken.
 • Maak in de avond en nacht en ook ís ochtends vroeg minder geluid dan overdag.
 • Maak afspraken met de buren over tijden waarop u lawaai kunt maken zoals het verbouwen aan het huis of het bespelen van een muziekinstrument.
 • Zet de muziek niet te hard of zet een koptelefoon op wanneer u wel harde muziek wilt horen.

Het voorkomen van burenoverlast door een goede communicatie en door wederzijds rekening te houden met elkaar is beter dan het genezen ervan. Dit kan voor beide partijen het woonplezier verhogen.
© 2009 - 2024 M_vermaat, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?Geluidsoverlast kan betrekking hebben op harde geluiden, maar ook op lage steeds terugkerende geluiden. Geluidsoverlast…
Geschillen met de buren voorkomenMet uw buren kunt u beter geen ruzie hebben. Door verschillende oorzaken kunnen er echter eenvoudig geschillen ontstaan.
Geluidshinder of geluidsoverlastGeluidshinder of geluidsoverlastGeluidshinder of geluidsoverlast is het als hinderlijk ervaren van geluid: ook wel lawaai genoemd. De meeste mensen hebb…
Geluidsoverlast door buren, wat mag en wat kanEen van de grootste bronnen van geluidsoverlast, na het wegverkeer, zijn buren. Het is natuurlijk heel vervelend als uw…

Pesten onder volwassenenPesten onder volwassenenBij pesten denken we meestal aan kinderen op het schoolplein die een slachtoffer uitschelden voor alles wat lelijk is. M…
Bronnen en referenties
Reacties

J. Polder, 10-02-2013
Als er continu tweedehands autohandel en garagewerkzaamheden plaatsvinden vanuit een normale woning waarbij er telkens overlast is van bezoekende klanten die parkeren en handel staan te drijven in openbaar gebied is dat legaal?

vr. gr. J.Polder. Reactie infoteur, 11-02-2013
Beste J. Polder,

Het hebben van een eigen bedrijf aan huis kan legaal zijn indien hiervoor een vergunning is gegeven. Zoals u de situatie omschrijft lijkt het er echter sterk op dat de eigenaar van de woning illegale praktijken uitvoert om wat bij te klussen. U kunt hiervoor de politie inschakelen, zeker wanneer er overlast ontstaat.

Succes!

Stephan, 06-08-2010
Sinds één jaar nu, wonen wij in onze huurwoning (rijtjeshuis). In het begin (ongeveer de eerste 6 a 7 maanden) hadden wij een heel goed contact met onze buurman. In december 2009 is onze zoon geboren. Toen deze ongeveer 2 maanden oud was, is het getreiter begonnen. Onze buurman bonkt op de muur die aangrenzend aan de babykamer is, slaat ongelooflijk hard met deuren, praat zo hard dat het is alsof hij met iemand aan de andere kant van het dorp communiceert (zonder telefoon o.i.d.). Wij zijn er meermalen aan de deur geweest met de vraag of hij deze dingen niet wilde doen. Hij ontkent in alle toonaarden dat hij de veroorzaker is. Tevens is, toen wij nog goed contact hadden, mij de vraag gesteld of ik aan vuurwapens kon komen. Toen ik hem vroeg waarom, gaf hij aan dat dit was omdat er steeds meer gespuis door de straat kwam zetten, en hij zichzelf wilde kunnen verdedigen (al dan niet preventief). Ik heb hier een ontkenning op gegeven en heb melding bij de woningbouw gemaakt. Deze laatste heeft vervolgens de klachten bij de regiopolitie gedeponeerd. Ettelijke klachtmeldingen later is de wijkagent bij de buurman gaan praten. Op dat moment is het inderdaad even (een maandje of zo) rustig geweest, maar nu begint hij wederom met zijn getreiter. Mijn zoon is nu 8 maanden, en heeft nog geen dag rust gekend. Gelukkig is hij zo'n vrolijk kereltje, want doorslapen doet hij niet (al zou hij dat maar wat graag willen). Ook heb ik mijn buurman herhaaldelijk gevraagd of er een probleem was waar we het over moesten hebben. Hierop kreeg ik steevast te horen: "nee hoor, er is niets aan de hand". Wij zijn al geruime tijd bezig met dossiervorming en melden dit van tijd tot tijd aan de politie, die dit vervolgens ook weer aan de woningbouw doorgeeft. Maar wij zijn zoooo MOE en weten niet meer wat verder te doen! Wie heeft raad? Reactie infoteur, 06-08-2010
Hallo Stephan,

Misschien zijn er nog meer buren die last hebben van deze vervelende buurman. Als deze mensen ook een klacht indienen bij de woningbouw kan dit wel eens helpen. De woningbouw kan een huurder uit huis zetten als de klachten ernstig genoeg zijn en je staat sterker als er meerdere mensen zijn die klagen. Helaas zijn burenruzies een lastig probleem en niet zomaar opgelost.
Zelf heb ik ook te maken gehad met een vervelende onderbuurvrouw. Deze is uiteindelijk uit huis gezet doordat ze haar gas, water en electra (en waarschijnlijk de huur) niet meer betaalde. De klachten die ik aan de woningbouw doorgaf waren de druppel waardoor de woningbouw heeft besloten haar eruit te zetten.
Ik vrees dat alleen klachten van uw kant tegen de buurman niet voldoende zijn om uw buurman eruit te zetten voor de woningbouw.

Hopelijk ziet de buurman snel in dat hij er niks mee bereikt. Misschien dat het gedrag van de buurman langere tijd negeren kan helpen. Het bijhouden van een dossier is in iedergeval altijd verstandig. Misschien kan dit dossier op papier nog aangevuld worden met foto's/ filmmateriaal/geluidsopnamen indien mogelijk.

Sterkte ermee.

Sander, 14-02-2010
Beste mens en samenleving,

Ik ben al meerdere malen bedreigt met de dood door mijn buurman (waarvan ik nu in het proces ben om aangifte te doen).

Hij heeft mij ook op video gediscrimineerd en dat hij mijn probeerde in te trappen tijdens dat hij mij met de dood aan het bedreigen was (ook op video). Hij heeft met ander bewoners ook altijd mot.
Nu het probleem niet meer bespreekbaar is (omdat hij een maand voor het gewelds delict letterlijk heeft uitgesproken dat hij niet meer wil praten) en het is uitgeschoten naar geweld van zijn kant is onze vraag:
Hoe snel kunnen wij deze man uit laten zetten en wat zijn precies de wegen die wij moeten gaan belopen? Benaming van procedures enz enz.

Ik verblijf op het moment in het huis van mijn vriendinnetje. Reactie infoteur, 15-02-2010
Hallo Sander,

Het is erg vervelend dat je bedreigd wordt door de buurman. Verstandig dat je even niet meer thuis woont maar ergens anders verblijft. Maar dit is natuurlijk geen normale situatie en er moet iets aan gebeuren.

De eerste stap is contact opnemen met de politie en aangifte doen van bedreiging. Bedreiging is strafbaar en de politie kan hierbij helpen. Ook kan de politie doorverwijzen en helpen bij andere (gerechtelijke) procedures mocht dit nodig zijn. Zorg dat er bewijzen zijn zoals inderdaad een video en mensen die willen getuigen.

Een tweede stap is contact opnemen met de woningbouwvereniging of vereniging van huiseigenaren.
De woningbouwvereniging kan het huurcontract ontbinden van de buurman. Iedere huurder heeft recht op ongestoord leefgenot en dit wordt in dit geval ernstig verstoord.

Houdt er echter rekening mee dat dit een proces is dat wel even gaat duren. Zorg vooral voor de eigen veiligheid en probeer contact met de buurman zoveel mogelijk te vermijden.

Veel succes en sterkte

M_vermaat (60 artikelen)
Laatste update: 19-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.