mijn kijk op

Vergrijzing en bevolkingskrimp juist gunstig voor iedereen

Vergrijzing en bevolkingskrimp juist gunstig voor iedereen De wereldeconomie zal de komende twintig jaar, vanwege toenemende vergrijzing, beduidend minder snel groeien menen de deskundigen. Ten onrechte wordt daarbij gesuggereerd dat deze afnemende groei nadelig voor de mensheid is. Een regelrechte drogreden. Want krimp of vertraging van de bevolkingsgroei, en dientengevolge de economie, kent op langere termijn meer voordelen dan nadelen. Denk alleen maar aan de positieve milieu-effecten, zoals een lagere CO-2 uitstoot. Ook als het gaat om criminaliteit, ziekte, oorlog etc vallen er minder slachtoffers bij een kleinere wereldbevolking.

Het effect van vergrijzing

Het is een eigenaardige redenering dat uitsluitend groei positief is voor de mensheid, en stagnatie of krimp nadelig zou zijn. Op korte termijn kunnen er inderdaad voordelen aan de voortdurende groei zijn, maar de prijs die daarvoor op lange termijn betaald wordt is extreem hoog. De wereldbevolking is daarvan een voorbeeld omdat de vergrijzing van begin 21e eeuw, op de lange termijn alleen maar gunstig uitpakt. Onze kleinkinderen zullen de vruchten plukken voor de huidige stagnatie van de bevolkingsgroei.

Zwaar vergrijsd

 • In Nederland zal in het jaar 2020 van alle inwoners, 20% ouder dan 65 jaar zijn.
 • Dit percentage geldt in 2019 reeds in de landen Japan, Duitsland en Italië.
 • In 2030 zal de groep zwaar vergrijsde landen, (waarvan dus 1 op de 5 personen ouder dan 65 jaar is), uitgegroeid zijn tot 34 landen.

Het financiële gevolg van vergrijzing

Er wordt minder geld verdiend als een kleiner percentage mensen aan het arbeidsproces deel neemt. En een oudere bevolking zou ook minder sparen dan een jongere natie. Daardoor zijn er in principe minder middelen voor investeringen. Oudere mensen geven minder geld uit omdat hun inkomen (pensioen) lager is dan toen ze nog een salaris verdienden of op andere manier een hoger inkomen hadden. Dus als er minder mensen werken wordt er minder besteed en/of gespaard en krimpt de economie, luidt de theorie.

Probleem van voorbijgaande aard

Op korte termijn klopt bovengenoemde redenering, maar niets is zo fnuikend voor onze planeet als een ongebreidelde groei van de mensheid, omdat iedereen weet dat zodra er teveel dieren opgepropt in een kooi wonen ze elkaar gaan verslinden. Je kunt het ook vergelijken met een luchtband, waar op gegeven moment voldoende lucht in is gepompt en de luchtdruk optimaal is. Dan evengoed toch doorgaan met de spanning opvoeren betekent dat hij klapt en lek raakt. In 1987 waren er vijf miljard mensen op de Aarde. In 2011 waren dat er zeven miljard en in 2061 leven er 10 miljard op de aardbol. Geen prettig vooruitzicht dat er dan t.o.v. 1987 in principe twee maal zoveel criminaliteit, oorlogsmisdaden, uitbuiting etc. plaats vindt. Hoewel 1 plus 1 ook wel eens in een onheilspellende 3 kan resulteren.

Andere nadelen van voortdurende bevolkingsgroei bijvoorbeeld:
 • Steeds meer verkeer via de lucht en over de weg met evenzovele files, CO2-uitstoot, asfalt, geluidsoverlast, verkeersongelukken.
 • Problemen met huisvesting van de bevolkingsaanwas, met hogere huren en andere stijgende woonkosten.

Natuurlijk leidt een krimpende bevolking in sommige bedrijfstakken op korte termijn tot dalende winsten en zal als gevolg van minder vraag naar woonruimte het prijsniveau van onroerend goed dalen. Maar als de aandelen en woningen e.d. vandaag de dag in waarde dalen, zullen onze kinderen en kleinkinderen daarvan profiteren omdat die t.z.t. tegen gunstiger prijzen kunnen investeren en kopen.

Voordelen van vergrijzing

Behalve de bovengeschetste voordelen voor onze kleinkinderen, zijn er ook nog een reeks voordelen voor de jonge volwassenen, als die leven in een bevolking met relatief veel 65-plussers. Vanwege een gemiddeld lagere testosteronspiegel, in combinatie met veel levenswijsheid zal de agressie op velerlei gebied namelijk afnemen, wat tot uiting komt in:
 • fatsoenlijker en veiliger verkeersgedrag.
 • veiliger gevoel in het openbaar voor met name vrouwen.
 • meer aandacht en begrip voor de medemens.
 • dalende criminaliteit
 • minder motivatie voor (internationale) gewapende conflicten.

De wereld bevolking

De grenzen van de groei:
 • In het jaar 1804 waren er 1 miljard mensen op onze planeet,
 • in 1927 was dat verdubbeld tot 2 miljard,
 • en in 1999 leefden er 6 miljard mensen op de Aarde.

Laat die vergrijzing dus maar komen voordat zich nog meer rampen gaan voordoen. Want doorgroeien tot 20 of 30 miljard is onheilspellend, niet alleen i.v.m. het broeikaseffect, maar ook omdat opstoppingen en agressie zich niet alleen tot het verkeer zullen beperken.
© 2014 - 2024 Robbie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het broeikaseffectDe temperatuur is in de laatste jaren fors gestegen en de voorspellingen voor de toekomst zien er niet al te best voor o…
Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?Geluidsoverlast kan betrekking hebben op harde geluiden, maar ook op lage steeds terugkerende geluiden. Geluidsoverlast…
Het RCP 8.5-klimaatmodel: een hoog-uitstoot-scenarioHet RCP 8.5-klimaatmodel: een hoog-uitstoot-scenarioHet klimaat staat onder immense druk door de vervuiling van de mens. Hoge waarden van uitlaatgassen, luchtvervuiling, bo…
Klimaatneutraal; wat betekent dit eigenlijk?Klimaatneutraal; wat betekent dit eigenlijk?We zijn ons met zijn allen steeds meer bewust gaan worden van het milieu en de invloeden daarvan op onze woonomgeving. H…

Hoe om te gaan met “persoonlijke problemen”?Hoe om te gaan met “persoonlijke problemen”?Je hoort het wel eens “die heeft problemen van persoonlijke aard”… maar wat bedoelen we daar feitelijk mee? Problemen va…
Overzicht studentenverenigingen in UtrechtOverzicht studentenverenigingen in UtrechtElk jaar barst eind augustus of begin september de introductie voor nieuwe studenten van de Universiteit Utrecht weer lo…
Bronnen en referenties
 • Wikipedia, Financieel Dagblad 7 aug 2014
 • ANP, 25-4-2015
Robbie (588 artikelen)
Laatste update: 02-12-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.