Hoe ziet Nederland er vanaf 2030 uit?

Hoe ziet Nederland er vanaf 2030 uit? Onze verzorgingsstaat verandert in een maatschappij waarin mensen meer zeggenschap hebben. In Nederland krijgen we steeds meer te maken met verschillende culturen die allemaal hun eigen inbreng op de samenleving hebben. Door onze werkweek van 24 uur per week heeft iedereen werk. Senioren worden steeds ouder en blijven langer werken, door hun aantal hebben ze een grote invloed op het landelijk beleid. Robotisering in alle delen van de samenleving, waarbij ons energieverbruik steeds duurzamer wordt.

Hoe ziet Nederland er vanaf 2030 uit?

Volgens berekeningen van het CBS groeit de wereldbevolking tot 2050 van 6,3 naar 9,3 miljard. Onze samenleving wordt steeds meer multicultureel. De senioren worden een belangrijke bevolkingsgroep (CBS) en Nederland krijgt steeds meer te maken met klimaatvluchtelingen (Zevenbergen en Veltenaar). De Nederlandse waarden en normen worden deels overgenomen, wel worden de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen groter. Het percentage mensen dat in de grote steden alleen woont groeit, dit heeft te maken met de toestroom van studenten en werkende jongeren. Ook zorgt de vergrijzing ervoor dat senioren door scheiding of overlijden van hun partner alleen komen te staan (PBL). Veel senioren zullen in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië gaan wonen en door hun aantrekkelijke woon-werkklimaat zijn de Sandinavische landen in opkomst (bron Nihb) Omdat er in 2041 naar schatting van het CBS 4,7 miljoen senioren zullen zijn hebben zij een grote invloed op het landelijk beleid.

Nederland wordt een beleggings- en investeringsmaatschappij waar buitenlandse bedrijven zich graag vestigen. Er wordt onderzoek gedaan in de bio- en nanotechnologie (bron nwo-i.nl/) en als vanouds spelen de bloemen en bollen voor de tuinbouw een belangrijke rol. (Vitale teelt 2030)

Overheid

Onze verzorgingsstaat verandert in een maatschappij waarin de burgers meer eigen verantwoordelijkheid hebben en naar vermogen meehelpen. De afstand tussen burger en politiek wordt kleiner, mensen gaan zich meer met de politiek bemoeien. Mensen beseffen steeds meer dat ze zelf actief moeten bijdragen tot economisch herstel, waarbij welzijn belangrijker wordt dan welvaart (Zevenbergen en Veltenaar).

Waar gaan we wonen?

Er komt een trend naar deeltijdwonen, veel burgers hebben een appartement in een grote stad èn een huisje op het platteland (Jan Latten). In de stad gaan mensen wonen in woonwijken in de buurt van grote stations (auteur Jan Smit). Door de robotisering van de maatschappij wordt het makkelijker om ook op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen (Zevenbergen en Veltenaar).

Technologie en natuur

Door alle technologie besteden mensen meer tijd thuis en door de warmere zomers zullen we meer tijd buiten in de natuur doorbrengen. De steden worden groener met planten op muren en daken die ervoor zorgen dat gebouwen koeler aanvoelen. (Menno Schilthuizen).

Robotisering

De invloed van de computer op ons dagelijks leven is niet meer weg te denken.
 • het huishoudelijk werk is flink afgenomen
 • veel zaken in huis worden automatisch geregeld

We hebben een drukke baan en kinderen, hierdoor is er meer behoefte aan quality time. Technologie zorgt ervoor dat we zelf weinig huishoudelijk werk hoeven te doen. Een zelfdenkend centraal stofzuigersysteem in huis en stemherkenning voor het regelen van temperatuur of licht zijn normale zaken, evenals een koelkast die precies bijhoudt wanneer de voorraad weer moet worden aangevuld (Anne Jan Elsinga).

Werk

Door de goede gezondheidszorg en aanpassingen aan ons DNA worden mensen ook steeds ouder en kunnen ze langer blijven werken De arbeidsweek delen we anders in, met een werkweek van 24 uur kan iedereen werken. De verwachting is dat iedereen tot zijn 80ste kan blijven werken aangezien robots een groot deel van het werk overnemen. Tevens wordt er nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. We zullen dan ook moeten blijven leren om bij te blijven (Zevenbergen en Veltenaar),

Religie

Als reactie op de technologische en wetenschappelijke vooruitgang gaat religie een grotere plek innemen, vooral bij jongeren. De EO-jongerendag doet het goed en de RK-jongeren weekends scoren goed, ook bij niet-kerkelijke jongeren. Het wij-gevoel is daarbij belangrijk. Veel jongeren verdiepen zich in het boeddhisme (Aik Kramer van GenerationWhy).

Gezondheidszorg

 • Medische handelingen worden steeds meer thuis of in zorghotels uitgevoerd
 • Robots gaan een deel van het werk in de zorg overnemen
 • Opereren op afstand wordt heel gewoon

Door de ontwikkelingen in de stamceltransplantatie blijven mensen gezond, helaas blijven psychische stoornissen en de ziekte van Alzheimer grote problemen opleveren. Bij klachten kunnen patiënten thuis worden behandeld of in zorghotels in eigen land of in het buitenland. Het accent is van snelle diagnose en goedkope behandeling verschoven naar duurzame preventie (Zevenbergen en Veltenaar).

We zorgen weer voor elkaar

In het weekend wordt de tijd genomen voor het gezin, de (groot) ouders kunnen daar ook deel van uitmaken. Naast de meer traditionele gezinsvorm bestaan er andere leefgemeenschappen. Daarbij kunnen we denken aan senioren die op eigen verzoek bij elkaar gaan wonen en als groep gezamenlijk zorg inkopen met de verschillende zorgaanbieders in het gezondheidscentrum om de hoek. Ook zijn er samenlevingsvormen van meergeneratiewonen, waar ouderen en jongeren samenleven en gezamenlijk het onderhoud dragen voor huizen en tuinen of multiculturele woongemeenschappen waar oudere migranten zich thuis voelen (Yvonne Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg Aedes).

Einde aan het voedsel- en watertekort

Omdat de wereldbevolking in een rap tempo groeit worden voedsel en water schaars. De oplossing wordt gevonden door nieuwe plantensoorten te kweken in laboratoria en door genetische manipulatie van gewassen. Hierdoor ontstaan er gewassen met een hogere opbrengst of gewassen die bestand zijn tegen ziekten en droogte. Deze stadslandbouw vindt plaats in verticale boerderijen van wel twintig etages hoog (Zevenbergen en Veltenaar), daarnaast zien we een flinke afname van de consumptie van vlees. De bewuste consument heeft zijn buik vol van de bio-industrie uit het verleden, oorzaak van een gigantische CO2-uitstoot en dierenleed, bovendien was er veel landbouwgrond voor nodig. Vlees wordt vanaf 2030 steeds vaker vervangen door kweekvlees waar geen levend wezen aan te pas is gekomen (GAIA, Paul Shapiro) en plantaardige vleesvervangers, dit zorgt voor een gunstig effect op de CO2-uitstoot, voor minder voedselafval en minder watervervuiling.

Waterverbruik

Het waterverbruik wordt efficiënter, waarbij afvalwater gerecycled wordt, het ontzilten van zeewater is een mogelijkheid. Water blijkt een groter probleem dan voedsel, doordat onze zeeën en oceanen ernstig zijn vervuild moet het water ervan worden gezuiverd alvorens het op de akkers kan worden gebruikt. Dat geldt ook voor drinkwater wat niet alleen kostbaar is, maar door de bodemvervuiling ook heel lastig. Water is hierdoor een luxe artikel geworden waar we zuinig mee moeten omgaan, aldus Zevenbergen en Veltenaar.

Duurzame energie

De energievoorziening van 14% duurzame energie in 2020 moet in 2050 volledig duurzaam zijn. Daarvoor gebruikt de overheid:
 • windenergie
 • bio-energie
 • zonne-energie
 • groene stroom
 • aardwarmte

Een kleinere rol speelt de energie uit water, zoals de waterkracht die wordt geleverd door waterkrachtcentrales en de elektrische energie die ontstaat door het mengen van zout en zoet water. Tevens wordt er gebruik gemaakt van omgevingswarmte om de steden mee te verwarmen.

Alle huizen worden standaard voorzien van zonnepanelen, waardoor we minder afhankelijk zijn van grondstoffen. Hierdoor bestaan er tussen de landen onderling minder conflicten. Ook kunnen inwoners mede-eigenaar worden van lokale energieprojecten (bron Rijksoverheid).
© 2014 - 2024 Molleke, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is duurzame energie?Duurzame energie is energie die is opgewekt op een milieu vriendelijk manier. Dit is steeds belangrijker aan het worden…
Duurzame energie voor schoon milieu en werkgelegenheidDuurzame energie voor schoon milieu en werkgelegenheidWind, water, afval en zonnestraling vormen een aanhoudende bron van schone energie. Voordat die energie werkelijk langdu…
Duurzame energie ver weg of dichtbij?mijn kijk opDuurzame energie ver weg of dichtbij?Duurzame energie: we hebben er allemaal wel eens van gehoord of wat van gezien, op de radio, in een tv reclame of in de…
Wonen in SpanjeVeel Nederlanders emigreren naar Spanje omdat het een geweldig land is. Maar waar krijg je allemaal mee te maken als je…

Kleurrijk Nederlandmijn kijk opKleurrijk NederlandEr wordt nogal gemopperd in Nederland, want het is te vol, we verstaan niet alles meer en de Hollandse pot is niet meer…
De kloof tussen rijk en arm in NederlandDe kloof tussen rijk en arm in NederlandNederland is een welvaartsstaat. Dat betekent dat er relatief weinig armoede heerst. Maar de kloof tussen rijk en arm wo…
Bronnen en referenties
 • https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/cijfers-vergrijzing
 • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/51/prognose-19-miljoen-inwoners-in-2039
 • https://www.pbl.nl/nieuws/2019/sterke-groei-in-steden-en-randgemeenten-verwacht
 • https://vitaleteelt.nl/richting-2030/
 • Once upon a future: Zevenbergen en Veltenaar
 • https://www.nihb.nl/emigratie/
 • https://www.nwo.nl/over-nwo/organisatie/nwo-onderdelen/enw/Disciplines/Natu/Organisatie/Onderzoeksgebieden/Nanofysica_x002f_-technologie
 • http://www.wikistedia.nl/deeltijdwonen-als-oplossing-voor-krimp/
 • https://www.hpdetijd.nl/2019-06-12/dicht-bij-een-station-wonen-betalen-pannenkoek/
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/25/de-stad-is-een-speeltuin-voor-de-evolutie-van-soorten-a1604277
 • https://www.ajelsinga.nl/wil-huis-toekomst-zien/
 • https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/51351-huidige-jongeren-kritischer-op-abortus-dan-vorige-generatie.html
 • https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wonen-en-zorg/overzicht-woonvormen.html
 • https://www.gaia.be/nl/campagne/kweekvlees
 • https://www.animalrights.nl/gaat-kweekvlees-de-vee-industrie-be%C3%ABindigen
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst
Molleke (292 artikelen)
Laatste update: 13-05-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 16
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.