Turkse Manieren - De bruiloft

Turkse Manieren - De bruiloft Een huwelijk aangaan is in de turkse cultuur een belangrijk moment. Voordat de echte trouwpartij kan beginnen zijn er nog een aantal dagen vooraf, waarin voorbereidingen worden gedaan. Elk gebied in Turkije kent zijn eigen traditie, maar meestal is de volgorde van de handelingen gelijk.Gemiddeld duurt een turkse bruiloft drie dagen. In dit artikel lees je stapsgewijs hoe en met welke zaken je te maken krijgt als je met een Turkse partner trouwt.

Uithuwelijken en huwelijksaanzoek

Tegenwoordig kiezen de meisjes en jongens zelf met wie ze willen trouwen. Vooraf hebben ze elkaar gezien en gesproken. Soms (het komt nog voor!) hebben ze elkaar nog nooit gezien en kennen elkaar dus niet.Gelukkig mogen de meisjes nu steeds vaker zelf beslissen. In Nederland kennen ze elkaar vrijwel altijd vóór er een huwelijksaanzoek plaatsvind. Vaak zijn het dan nog de ouders die uiteindelijk moeten instemmen.

Uithuwelijken of gedwongen huwelijk.
Vroeger kwam het heel vaak voor dat de aanstaande partner gekozen werd door de ouders. Dit (gedwongen) uithuwelijken komt gelukkig steeds minder voor, maar in Oost-Turkije (met name op het platteland) wil het nog wel eens voorkomen. De vrouw wordt dan tegen de wil uitgehuwelijkt aan iemand uit de familie of aan iemand waarvan de ouders (meestal de vader) denken dat het een geschikte kandidaat is. De redenen kunnen zijn: een beter bestaan (rijkdom) of wanneer de ouders denken dat het meisje iets zal overkomen omdat ze er volwassen (rijp) uitziet. Soms wordt de huwelijk gedwongen, dat heeft dan vaak te maken met de schending van de eer. Heel soms komt het nog voor dat iemand trouwt met een broer of zus v.d. partner, als de partner is overleden. Dit laatste is een hele oude traditie dat van oorsprong veel voorkwam in het midden en oosten van Turkije.

Huwelijksaanzoek

In Turkije is het zo dat het huwelijksaanzoek door de ouders of familie van de man wordt gedaan. Over het algemeen past het niet als de man alleen het huis van zijn aanstaande vrouw bezoekt. Wanneer ze voor de eerste keer bij elkaar komen praten de ouders met elkaar. Het is gebruikelijk een bosje bloemen en/of bonbons mee te nemen. Het meisje moet (dat hoort zo) de koffie uitdelen, zodat haar aanstaande schoonouders haar behendigheid en haar schoonheid kunnen zien. Er wordt gezellig gekletst,gegeten en gedronken. Wanneer beide kanten het eens zijn, kan gelijk begonnen worden met afspraken over hoe en wat. Soms willen de ouders van het meisje nog even nadenken en uitzoeken of dit werkelijk de juiste toekomstige partner zal zijn. De achtergrond van de man, maar ook van de ouders worden vaak eerst uitgezocht. Het moet tussen de man en vrouw klikken, maar ook tussen beide ouders. Soms volgen er meerdere bezoeken bij het meisje thuis, waarna pas een echte beslissing wordt genomen. De voorkeur is vaak iemand uit dezelfde regio (in Turkije) en iemand van hetzelfde geloof. Dezelfde regio en hetzelfde geloof betekent namelijk dezelfde tradities.Tegenwoordig wordt het meisje ook gevraagd of zij er mee instemt. Zo niet, gaat het niet door.

De bruidsschat

De bruidsschat is een huwelijksgift en speelt (nog) een belangrijker rol bij een turks (Islamitisch) huwelijk. Het gaat hier met name om geld, goud of vastgoed. De hoogte van de bruidsschat wordt bepaald door onderhandelingen tussen de familie van de bruid en de familie van de bruidegom. De bruidsschat is een huwelijksgift van de bruidegom aan de bruid (niet aan haar familie).Vroeger werd een zeer hoog bedrag gevraagd, wat zelfs onmogelijk was voor de bruidegom (vooral in gebieden waar armoede heerst). Tegenwoordig doet men er wat makkelijker over, maar het blijft een traditie. Er moeten hierover duidelijk afspraken gemaakt voor de bruiloft begint.

Verloving

Nadat het huwelijk door beide ouders zijn ingewilligd kan de verloving beginnen. Er volgen dagen met inkopen. Het meisje gaat samen met haar aanstaande partner, in aanwezigheid van familie, de stad in om kleding uit te zoeken voor de verlovingsdag. Bij de juwelier worden gouden ringen uitgezocht.

De ringen en het lintje

Op de verlovingsdag is de vrouw en man mooi gekleed. De ringen worden aan een lint vastgemaakt en dan mogen ze elkaars ringen over de vinger schuiven. Voordat het lintje geknipt kan worden is het gebruikelijk dat de imam (of een andere vertegenwoordiger) een paar goede woorden doet. De schaar wordt op een versierd dienblad gebracht en vervolgens wordt het lint geknipt. Meestal wordt dit gedaan door een imam of iemand anders die religieus is. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat een broer of ander familielid van het meisje het lint doorknipt. Wanneer het lintje verbroken is, betekent het dat de aanstaande partners verloofd zijn. De gasten krijgen een mooi versierd zakje met snoep als aandenken.

Verlovingsfeest wel of niet?

Op het platteland en in armoedige gezinnen wordt het niet echt uitgebreid gevierd. Toch wordt wel vaak lokum (turks fruit) met een koekje en limonade aangeboden. Soms wordt het gevierd met de trom en trompet. Er wordt dan gedanst en niet te vergeten de belangrijke turkse volksdans: halay. Wanneer het mooi weer is, wordt dit vaak buiten gedaan.

In de steden wordt de verloving over het algemeen wel uitbundig gevierd. Soms wordt er een zaal gehuurd, maar het kan ook gewoon bij het meisje thuis. Tijdens het verlovingsfeest worden er geschenken gegeven aan de toekomstige bruid en bruidegom.

De tijd tussen verloving en de bruiloft duurt over het algemeen enkele maanden tot een jaar.

Heel soms, i.v.m. de kosten, vindt de verloving en de bruiloft tegelijkertijd plaats. Het is dan één groot feest.

Ruim van te voren wordt afgesproken hoe de bruiloft plaats zal vinden. thuis, in een zaaal of in de moskee?

Daarna worden de trouwkaartjes gedrukt en uitgedeeld.

Trouwen voor de Wet en voor de Imam

In Turkije is het verplicht te trouwen voor de Wet én voor de Imam. Voor een rechtsgeldig huwelijk moet dit gebeuren in aanwezigheid van twee getuigen.

Trouwen voor de Wet.

Voor het huwelijk moeten de bruid en bruidegom minimaal 18 jaar oud zijn. De aanstaande bruid en bruidegom komen op het gemeentehuis en tekenen, na het "Ja-woord", in het trouwboek. Ook de getuigen tekenen mee. Net zoals in Nederland. In Turkije zijn vaak zeer veel gasten,vooral vrouwen, aanwezig zijn bij de burgerlijke huwelijkssluiting. Na afloop wordt het bruidspaar gefeliciteerd, zoals gebruikelijk. Het burgerlijke huwelijkssluiting vindt plaats vóór de bruiloft. In Turkije is het gebruikelijk om het op de dag van de bruiloft te doen. In Nederland wordt dit vaak weken of soms maanden van te voren gedaan. Met name als de partner vanuit het buitenland moet komen. Het trouwboekje is namelijk het bewijs en zo kunnen ze makkelijker een verblijf aanvragen.

Trouwen voor de Imam.

In Turkije hebben de moslims een verplichting om voor de Imam te trouwen. Het geldt als een verbintenis tussen de man en de vrouw.Deze religieuze huwelijkssluiting is niet hetzelfde als een kerkelijk huwelijk in Nederland. Het verschil is namelijk dat de Imam vaak gewoon naar het huis van de bruid of bruidegom gaat. Het duurt overigens veel korter, namelijk ongeveer 10-15 minuten. Naast de uitwisseling van aanbod en aanvaarding en het vaststellen van de bruidsgave, wordt soms uit de Koran gereciteerd of wordt een kort gebed opgezegd. Zowel bruid als bruidegom worden drie keer gevraagd met het huwelijk in te stemmen. Vaak wordt er een huwelijksdocument opgesteld, met daarin o.a. de bruidsgave. Hierin staat de wens van de bruid (meestal geld, goud of een vastgoed), voor als de bruidegom later het huwelijk verbreekt.

De Turkse bruiloft; 3 dagen feest!

Een Turkse bruiloft duurt over het algemeen drie dagen. In sommige streken in Turkije iets langer, maar de volgorde is het zelfde. De bruiloft kan plaatsvinden in een grote zaal, thuis of in de moskee. Een Turkse bruid kleedt zich in een westerse, witte trouwjurk, voorzien van sluier en (en vaak) sleep.

Twee hulp-personen (in het turks: Sağdıç)

Vóór de bruiloft moeten zowel voor de bruid als de bruidegom een persoon zijn die hen begeleidt. Meestal kiezen ze voor een pas getrouwd stel en vaak zijn het familieleden of goede kennissen. De man loopt met de bruidegom mee en de vrouw met de bruid. Overal waar ze naar toe gaan, gaan ze dan samen. Samen naar de kapper, samen shoppen, samen naar de fotograaf etc. Het doel is eigenlijk hulp aanbieden aan de toekomstige partners. Ze leggen bijvoorbeeld uit wat ze moeten doen en wanneer. Ze geven als het ware steun en dienen ter bescherming. Zij dienen ook als een soort getuigen. Ze hebben een speciale gereserveerde stoel naast de bruid en bruidegom op de bruiloft. Zij zijn de hele bruiloft en alle dagen vooraf aanwezig tot aan de huwelijksnacht. Daarna blijven het meestal hele goede vrienden van de bruid en bruidegom.DAG 1:

Bezichtigen van de bruidskist


De bruidskist is gebruikelijk bij een bruiloft. Dit zit boordevol met borduursels, tafellakens, gehaakte kleedjes, versierde handdoeken etc. Vaak heeft de bruid dit zelf met de hand gemaakt. De bruidskist wordt uitgestald bij de bruid thuis. De bruilofsgasten kunnen een kijkje komen nemen. Een deel v.d. bruidskist wordt gegeven aan de ouders en familieleden van de bruidegom, als geschenk.


DAG 2:

Henna-Feest


Het Henna-feest (in het turks: Kina Gecesi) is altijd één dag voor de bruiloft. Henna hoort bij de Turkse bruiloft. Henna is het symbool voor geluk en bescherming. Het is ook een oude traditie om aan te tonen dat het meisje "vrouw" wordt. Het Henna-Feest begint vroeg in de avond en eindigt tegen de nacht.

Henna (Lawsonia Inermis) is een kleine boom die in vele warme landen groeit. De bladeren van de struik worden gedroogd en vermalen tot het voor ons bekende groene poeder. Henna kleurt oranje-rood als het op de huid word aangebracht. Het bindt zich met de keratine in de huid. Henna wordt in Oosterse landen vaak gebruikt voor het kleuren van het haar en voor het Henna-Feest. Tegenwoordig bestaat er zwarte henna en wordt henna ook vaker gebruikt in de Westerse wereld. Denk maar eens aan de tattoeages en body-paint.

Bij de bruid thuis

Het Henna-Feest wordt veelal bij de bruid thuis gevierd onder de vrouwen (soort vrijgezellenavond). De aanstaande bruid is mooi opgemaakt, het haar is in model gebracht en draagt een mooie avondjurk. Kortom ze ziet er vaak schitterend uit, omdat het vandaag haar laatste dag is voor de bruiloft.

Op het Henna-Feest wordt er echt feest gevierd onder de vrouwen. Veel muziek, dansjes, lekkernijen, etc. Dit is de laatste avond van de bruid, waarop ze in haar ouderlijk huis zal verblijven. Het is dan vaak ook een emotionele tijd voor de moeder, maar ook voor de bruid. Vanaf morgen moet de bruid zich meer thuisvoelen bij haar man en zijn familie!

Halverwege het Henna-Feest komen de moeder, zussen, tantes, nichten en vriendinnen van de bruidegom aan de deur van de bruid. Ze komen het Henna aanbrengen. Het is dan avond en het licht gaat uit. De meisjes (meestal vriendinnen van de bruid) gaan in een kring staan met in hun handen een brandend kaarsje. De kaarsjes zijn vaak in balletjes henna gedrukt (zoals klei).
Ze zingen liedjes en lopen om de bruid heen.

De bruid heeft een rode sluier over haar hoofd heen. Daarna brengt een familielid van de bruidegom het Henna aan op de handen (en vaak ook voeten) van de bruid. Het Henna moet even inwerken en zodoende worden de handen en voeten bedekt met. (vaak in het rood). De rode sluier gaat eraf en er wordt verder gefeest.

De vriendinnen en familieleden van de bruid blijven meestal de hele avond bij haar gezelschap te houden.

Bij de bruidegom thuis.

Mannen verzamelen zich bij de bruidegom thuis of soms ook bij de bruid, maar dan wel in een aparte ruimte. De bruidegom krijgt een groene sluier over zijn hoofd. Bij de bruidegom wordt ook Henna aangebracht op de hand. Ook de bruidegom viert onder zijn vrienden, neven en andere familieleden een beetje feest. Er wordt gedanst en gegeten onder het genot van muziek. Dit is vaak bij de bruidegom thuis. Er is een Imam aanwezig die d.m.v. Koranrecitatie het bruidspaar geluk, vruchtbaarheid en gezondheid wenst.

In Nederland wordt vaak een zaaltje gehuurd om het Henna-Feest te vieren, veelal alleen voor de vrouwen. Soms zijn de mannen erbij, maar ze zitten meestal apart. Wanneer het henna aan wordt gebracht zijn de bruid en bruidegom wel vaak naast elkaar. Nadat het henna is aangebracht, gaan ze samen dansen.


DAG 3:

De Bruiloft


Dit is een drukke vermoeiende dag voor zowel de bruid als bruidegom. De bruiloft begint vaak s'avonds en eindigt tegen de nacht. Al vroeg in de middag moet de bruid naar de kapper, waar ze mooi wordt versierd. Make-up, de bruidsjurk, kroontje, sluier etc. Soms wil de bruid met haar hoofd bedekt verschijnen. Ook dan zorgt de kapper voor een mooie verwikkeling van de doek om het hoofd. Meestal gaat het bruidspaar nog even naar een fotograaf om mooie trouwfoto's te laten maken.

Het lint om het middel (Belangrijk!)

Als teken van haar maagdelijkheid zal de vader of broer van de bruid haar een rood lint om het middel knopen. Dit gaat volgens een ritueel. Met deze plicht laten ze zien dat het meisje "maagd" het huwelijk ingaat. In Turkije en zeer belangrijke kwestie!

Versierde auto

Ondertussen wordt een auto versierd, waarin de bruid en bruidegom naar de zaal worden gereden. In Turkije wordt er ook nog na de bruiloft een toer gemaakt met de versierde auto. Vaak zie je de voorletters van de bruid en bruidegom op de achterruit van de auto.

Turkse bruiloften kennen vaak zeer veel gasten. Zowel familie, vrienden en kennissen van de bruid en bruidegom zijn uitgenodigd.

Bruiloft in een zaal.

Er wordt een (grote) zaal gehuurd, omdat er veel mensen zijn uitgenodigd, die vaak met hun hele gezin komen. Het is vaak een overvolle zaal vol met volwassenen, jongeren en kleine kinderen. Meestal veel drukker dan verwacht. Een tip is dus om op tijd aanwezig te zijn!

Voor de bruid en bruidegom is een aparte tafel versierd. Voor de naaste familieleden is meestal een tafel gereserveerd dichtbij de versierde tafel.

De ouders van zowel de bruid als bruidegom verwelkomen de gasten en staan bij de ingang te wachten. De bruid en bruidegom komen later. Er is een muziekband die de hele avond zal zorgen voor de muziek. In het midden wordt een ruimte opengelaten waar de mensen kunnen dansen. Soms is er ter traditie ook een trom en trompet aanwezig. Dat maakt de bruiloft wat origineler.

Een uur later, na aanvang, komen de bruid en bruidegom in de versierde auto aan bij de zaal. Bij de ingang staan jonge meisjes en vrouwen die met hun armen omhoog een boog vormen. De bruid en bruidegom moeten onder deze boog door de zaal binnenkomen. Het licht is vaak gedimt en er speelt een romantisch lied waarop de bruid en bruidegom hun eerste dans doen. Al gauw wordt de ruimte helemaal gevuld met de gasten die zin hebben om te dansen.

Koffie, thee, frisdrank, nootjes, hapjes en soms een volledige maaltijd worden aangeboden tijdens de bruiloft. Een cameraman en fotograaf zorgen ervoor dat alles vastgelegd wordt.

De bruidstaart

De bruidstaart (vaak 5-6 lagen) wordt binnengereden op een daverend muziekritme. De bruid en bruidegom worden geroepen om de taart aan te snijden. Ze mogen elkaar een hapje geven van de taart. Vóórdat de mes over de taart gaat wordt het vaak tegengehouden door de bediener v.d. zaal. "het mes snijdt niet!" wordt dan geroepen. Dat betekent dat er geld nodig is om hem scherp te krijgen. Heel raar, maar dat is een traditie in Turkije. Papiergeld wordt dan op de taart geplakt net zolang tot de kok er tevreden mee is. Hiermee moet uitgekeken worden, want soms loopt het bedrag wel erg op. Dan moet er op een gegeven moment ingegrepen worden. Het geld gaat namelijk naar de zaalverhuurder. In Nederland wordt het niet gedaan, maar in zalen in Turkije komt het bijna altijd voor.

Huwelijksgiften

Tegen het einde van de bruiloft wordt de bruid en bruidegom weer naar voren geroepen op het podium. Nu kunnen de geschenken worden gegeven. Vaak is dat in de vorm van geld of goud. Eerst zijn de naaste familie van de bruid en bruidegom aan de beurt en later pas de andere gasten. De bruid krijgt heel veel gouden sierraden als geschenk.De kettingen en armbanden worden omgedaan en de kleine muntvormige goud wordt, net zoals het geld, aan de bruidsjurk gespeld. Bij de bruidegom precies hetzelfde. Alle geschenken worden door iemand in de microfoon gesproken zodat iedereen hoort wie wat heeft gegeven. Ook is het belangrijk voor later (alles wordt vastgelegd op film of papier) want in de toekomst moet het aanstaande paar niet een minderwaardig geschenk teruggeven als iemand van de aanwezige gasten gaat trouwen.

Na afloop van de bruiloft neemt de bruid afscheid van haar ouders, familie en vrienden. Het bruidspaar stapt in de versierde auto op weg naar het huis van de bruidegom. Voordat ze naar huis gaan rijden er vaak vele auto's toeterend achter de versierde auto aan. In Nederland kan dat vaak niet, omdat het vaak laat in de avond is en het storend is voor omwonenden. In Turkije is het heel gebruikelijk.

Bruiloft op het platteland

Op het platteland wordt de bruiloft iets anders gevierd. De volgorde blijft hetzelfde, maar omdat het thuis of buiten (in de zomer) wordt gevierd is er vaak geen bruidstaart aanwezig. Er is wel muziek waarop gedanst kan worden, maar de trom en trompet zijn hierbij de belangrijkste instrumenten. Vaak hebben de mensen niet het geld ervoor om een zaaltje te huren en het uitbundig te vieren. Dan wordt het gewoon in en rondom het huis gevierd. Natuurlijk zijn er huwelijksgiften als geld en goud, die horen er nou eenmaal bij.

Bruiloft in de moskee

De bruiloft in de moskee is heel anders dan een normale bruiloft. Mannen en vrouwen zitten gescheiden. Er is geen muziek en er wordt niet gedanst. Er wordt gereciteerd uit de koran en er worden religieuze liederen gezongen. Streng Islamitisch opgevoede mensen maken hier vaker gebruik van. Tegenwoordig willen ook meisjes met een hoofddoek gewoon in een zaal trouwen; een gewone bruiloft met muziek en dans.

De huwelijksnacht

Dit is de eerste nacht die de bruid en bruidegom samen doorbrengen. Na de bruiloft komen ze voor het eerst samen in hetzelfde bed. Dit is een zeer spannende ervaring voor beiden. De eerste keer sex hebben met je getrouwde partner. De volgende dag wordt in sommige regio's van Turkije het laken laten zien aan een vrouwelijk familielid van de man. Het bloed op de laken is een bewijs voor de maagdelijkheid van de vrouw. Hiermee is bewezen dat ze maagd was, vóór ze het huwelijk aanging.

Hand kussen.

Meestal een week na de huwelijksnacht, gaat het nieuwe echtpaar het huis van de ouders van de echtgenote bezoeken. De ouders van de echtgenoot hebben ze meestal al eerder gezien. Ze moeten als onderdanigen de hand kussen van de ouders. Dat is nou eenmaal een traditie in Turkije. Door de hand te kussen vertoon je respect. Elke keer wanneer ze elkaars schoonouders ontmoeten, wordt aan het begin hand gekust. Sommige moderne ouders hebben dat liever niet elke keer, maar er zijn families waarin dat heel normaal is.

De achternaam

Na het huwelijk draag je, zoals gewoonlijk ook in Nederland, de achternaam van je man. In Nederland staat voor het streepje de achternaam van je man en daarachter je meisjesnaam. In Turkije wordt de meisjesnaam echter weggelaten. Overal draag je de achternaam van je man.

Bloedonderzoek (nieuwe plicht in Turkije).

In Turkije is het (bijna overal) een plicht om een bloedonderzoek te laten doen voor het echte huwelijk. Dit ter preventie van ernstige erfelijke bloedziekten, waaronder o.a. Thalassemie en Sikkelcelanemie. Er wordt daarna een verklaring getekend, waarop staat dat je elkaar accepteert.

Het Turkse Consulaat

Wanneer je in Nederland woont en wilt trouwen met een Turkse partner, dan moet je zowel voor de Nederlandse Wet als voor de Turkse Wet trouwen. Het Nederlandse gebeuren vindt zoals gebruikelijk plaats in het gemeentehuis. Als de partner in Turkije woont kun je voor het trouwen voor de Turkse Wet kiezen: óf in Turkije óf op het Turkse Consulaat in Nederland. Als de partner ook in Nederland woont dan kan het makkelijker op het Turkse Consulaat in Nederland. Het is verstandig om vooraf te weten welke documenten er overlegd moeten worden. Kijk hiervoor op de site van de Rijksoverheid.
© 2007 - 2024 Elmas, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Marokkaanse huwelijkstraditiesHet uithuwelijken is volgens de Marokkaanse wet al jaren verboden. Maar tot de bruiloft woont het paar niet in hetzelfde…
Trouwen volgens de islam in EgypteTrouwen volgens de islam in EgypteIn het westen kom je een toekomstige partner tegen op je werk, tijdens het uitgaan of op school. Je denkt zelf na of je…
Bruiloftsjaren, hoe heten ze?Bruiloftsjaren, hoe heten ze?Een huwelijk sluit je voor je leven, als alles natuurlijk tenminste goed gaat. De meeste mensen kennen de zilveren bruil…

Typisch NederlandsTypisch NederlandsWie als buitenlander aan Nederland denkt krijgt visioenen van windmolens, klompen en tulpen. Daarbij is de Nederlandse t…
De culturele revolutie van de jaren 60 en 70De culturele revolutie van de jaren 60 en 70De jaren 60 en 70 waren roerige jaren, daar zijn de schrijvers Righart en Hobsbawm het over eens. Maar ze zijn het niet…
Reacties

A., 30-11-2015
Hallo,

Ik heb een relatie met m'n vriend die van Turkse afkomst is, maar ik heb een vraagje.
Wij willen graag al trouwen voor de Imam. hoe gaat dit in z'n werking want wij willen nog niet meteen trouwen voor de Nederlandse wet. Ik heb informatie opgezocht op internet maat ik kom er nog niet helemaal uit. Zijn ouders hebben het ook goedgekeurd dat wij gaan trouwen. Zelf ben ik van andere afkomst.

Groetjes, A Reactie infoteur, 29-03-2016
Veel te laat met antwoorden, mijn excuus. Het is zo dat je een afspraak maakt met de Imam, die dan bij je thuis komt. Bij de aankomende bruid of bruidegom, dat maakt niet uit. Het kan soms ook in de moskee. De plek maakt eigenlijk niet veel uit, als het maar op de juiste manier gebeurt. Er zijn 2 moslim getuigen nodig. Trouwen voor de Imam is maar heel kort, ongeveer een kwartier. Officieel moet je je bekeren tot de islam, wanneer je trouwt voor de imam. Ik weet niet hoe streng ze daar in op het moment zijn.

Honal, 04-03-2015
Het is niet waar dat de traditie (met een broer of zus trouwen als de partner os overleden) bij de Turkse koerden hoort. Ik ken ook een paar Turkse families waar dit voorkomt. Reactie infoteur, 07-03-2015
Dat staat er ook niet? Het komt steeds minder vaak voor. Er staat nergens dat het alleen bij Turkse Koerden hoort. Waar zie jij dat staan?

Safiye, 06-09-2014
Hallo,

ik lees hier allemaal super leuke dingen voor het ''Huwelijk''
ik ga met een Koerdishe Jongen trouwen ik moet wel zeggen
hij is heel Europees dus niet eentje uit de oude cultuur en het strenge
ik vindt het super spannend allemaal ik ga ook 23 september daar wonen
in turkije met hem. iemand Advies.? voor mijn zenuwen want het is normaal
dat heel mijn familie aanwezig moet zijn maar helaas kan alleen mijn moeder komen
is dat een probleem? of HELP iemand tips! ik weet niet wat mijn moeder en ik moeten doen
voor het huwelijk moeten wij ook goud kopen of? iets
wij Gaan zelf in SanliUrfa Trouwen Reactie infoteur, 07-03-2015
Beste Safiye,
Leuk dat je gaat trouwen en erg spannend en dapper dat je ook daar wilt gaan wonen! Of ben je inmiddels al getrouwd? Het is niet zo dat de hele familie aanwezig moet zijn, maar voor jou is het toch leuk als er mensen uit je eigen familiekring meegaan. Als alleen je moeder mee kan moet dat geen probleem zijn. Leuk dat ze meegaat! Goud of geld, beiden zijn gebruikelijk als huwelijkscadeau. Overleg het met je partner, want iedereen heeft daar een andere mening over. Goud moet je eigenlijk zien als spaargeld. Stel dat je financieel niet goed staat, dan kun je het goud verkopen. Ik hou persoonlijk niet zo van goud (meer van zilver). Weet je het zijn afspraken die je met elkaar maakt. Praat er goed over voor je het huwelijk instapt. Wat wordt er verwacht? Wat kiezen we als cadeau. Laten we het geld en goud opspelden op de trouwjurk of pak van de bruidegom, of op een rode lint? Of wat tegenwoordig vaker wordt gedaan, kopen we een leuke mand waar alles in gaat, met of zonder envelop. Alles moet toch bespreekbaar zijn?

Tamara, 24-10-2009
Hallo allemaal,
Allereerst mijn complimenten voor deze site. Ik vond het interessant om te lezen.
Volgende week Zaterdag heb ik een turkse bruiloft van mijn oude buurjongen.
De avond ervoor ben ik uitgenodigd voor de Henna avond. Ik heb hier erg veel zin in maar wil me graag wat beter voorbereiden. Kan iemand mij vertellen wat gepaste kleding is voor mij om aan te trekken op deze beide dagen?
Hoe hoor ik aanwezigen op een gepaste manier te begroeten en feliciteren en wat is een gepast kado om te geven aan het bruidspaar?
Er zullen mij vast nog wel meer vragen te boven rijzen en ik zou het fijn vinden als hier iemand is die mij hier antwoord op kan geven. Ik heb erg veel zin in deze bruiloft maar zou het vervelend vinden om door mijn ontwetendheid helemaal uit de toon te vallen. Mijn jongste zoon van 11 jaar gaat ook mee naar de bruiloft en wilt graag koekjes bakken in de vorm van hartjes om aan het bruidspaar te geven. Ik vind dit een leuk idee maar is het gepast? Het lijkt me heel rot om iemand te 'beledigen' doordat ik me niet heb ingeleefd in hun cultuur en manieren.
Ik hoop snel wat van iemand te horen.
Alvast bedankt
Tamara Reactie infoteur, 08-11-2009
Beste Tamara,
Sorry voor mijn late reactie. De henna avond en bruiloft heb je zeker al achter de rug. Was het leuk en gezellig?

Zowel op het hennafeest als op de bruiloft hoor je je normaal aan te kleden hoe je ook naar een nederlandse bruiloft gaat, gewoon echt feestelijks. Het verschilt gewoon in smaken. Ik houd bijv. niet van jurken, maar je ziet vele meisjes in mooie galajurken. Het ligt dus aan je zelf wat je aan doet en hoe je je opmaakt.

Op het hennafeest is echt een meidenfeest, dus je zal er meer dames treffen, veelal vriendinnen en nichtjes van de bruid en bruidegom.

Op de bruiloft staat de naaste familie van de bruid en bruidegom al bij de ingang om je te begroeten. Je geeft een hand en je krijgt vaak een lekkernij aangeboden met wat eu de cologne. De bruid en bruidegom komen wat later aan en zodra ze binnenkomen wordt er geapplaudiseerd en gaan zij als eerste in het midden dansen. Daarna gaat iedereen mee dansen. Ergens in het midden komt een grote bruidstaart die de bruid en bruidegom samen mogen snijden en als eerste een hap van mag nemen. Aan het einde mag iedereen die wat wil geven opstaan en in de rij staan. De naaste familie van bruid en bruidegom beginnen en daarna de rest. De famlie geeft vaak goud of geld. De rest doet of geld in een envelop en er zijn ook mensen die gewoon een grote bos bloemen meeneemt. De keus ligt bij je zelf. Gebruikelijk is een kleinigheid in de vorm van geld. Meestal in een envelop waarin je dan ook nog een kaartje kan plaatsen. Meestal is het daarna ook het einde van de bruiloft.

Groetjes

Ozgur, 20-10-2009
Hallo allemaal, wat een handig artikel, bedankt!
Ik heb nog een vraag over dat rode lint dat doorgeknipt wordt tijdens de verloving. Wat is daar de betekenis van? Ik kan het nergens op internet vinden en de Turken die ik heb gevraagd weten ook niet waar het vandaan komt. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 08-11-2009
De rode lint die is vastgebonden aan de twee ringen bedoel je? Zodra die doorgeknipt is, zijn ze officieel verloofd.

Nina, 02-06-2009
Hoi,

Ik ga ook trouwen met een turkse man. Ik heb net het hele artikel gelezen en ik wil degene die het heeft geschreven even bedanken voor alle informatie! Want ik ben zelf Nederlandse maar ik weet/wist dus niet echt veel van turkse bruiloften. Maar ik ben geen maagd meer, moet ik dat rode lint dan alsnog dragen? Ik zou het niet erg vinden natuurlijk maar is het wel gebruikelijk omdat ik geen maagd meer ben? Reactie infoteur, 16-08-2009
Beste Nina,
Het rode lintje hoort over het algemeen wel erbij. Er zijn natuurlijk altijd wel meisjes die niet meer maagd zijn, maar om de eer van de familie en om roddels van de tegenpartij toch het rode lintje om laten doen. Ik denk dat het in jouw geval niet gedaan wordt, maar ach als ze het toch willen, laat ze het toch doen :)
Heel veel geluk!
Mvg Elmas

Desiree, 13-05-2009
Hallo, ik ga trouwen met een turkse man dit gaat natuurlijk anders dan dat ik ken maar ik heb een vraag over de betekenis van het rode doekje die je over je sluier draagt als je de zaal binnen komt het lintje weet ik wel dat is bij mij niet van toepassing daar kan ik genoeg info over vinden maar mijn schoonmoeder heeft ook een rood soort hoofddoekje voor mij gekocht?ze zeiden alleen maar dat het mooi was nou als nuchtere nederlander vind ik het zonde van mijn totaal plaatje maar wil mijn schoonmoeder ook weer niet kwetsen Reactie infoteur, 29-05-2009
Beste Desiree,

Dat rode doekje heeft dezelfde betekenis als het rode lint. Dus symbool voor maagdelijkheid en ook het symbool dat de bruid nu definitief het huis van de vader verlaat. Eerst loop je samen met je partner de zaal binnen tot aan het midden van de zaal. Dan moet de bruidegom het rode doekje omhoog trekken en een kus geven op je voorhoofd. Vanaf dan is het rode doekje weg en ben je in je normale bruidskleding.

Ik wens jullie heel veel succes samen en hopelijk wordt het een mooie gezellige bruiloft.

Vriendelijke groet.

Yildiz, 23-01-2009
Heel soms komt het nog voor dat iemand trouwt met een broer of zus v.d. partner, als de partner is overleden. Dit laatste is een hele oude traditie dat van oorsprong veel voorkwam in het midden en oosten van Turkije. Dit doen de turkse koerden.;) Reactie infoteur, 29-05-2009
Het zijn niet alleen de koerden hoor, het zijn meer alle inwoners die zich veel hechten aan de oude traditie.

Elmas (33 artikelen)
Laatste update: 16-02-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.