Is de Koran een 'license to kill'?

Ten onrechte wordt tegenwoordig gesteld dat de Koran aanzet tot geweld, dat het boek algemene oproepen bevat om je medemens te 'beoorlogen'! Oproept om lukraak om je heen te slaan en te schieten! Maar, is dat wel zo? Als Moslim zou je je kunnen afvragen of je enig belang bij hebt, om je op deze manier zo vijandig op te stellen. Hoe zit het dan met de zogenaamde haatdragende verzen uit de Koran? Zet het volgende citaat dan niet aan tot geweld? "Houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers". Het antwoord is: Nee. Sterker nog: Het is in tegenstelling tot de rest van de Koran niet eens tot de mens gericht! Hoe dat zit, leest u hieronder.

Koran 8:12

"Toen jouw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met jullie, sterkt dus hen die geloven. Ik zal de harten van de ongelovigen schrik aanjagen. Houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers"

Als we het vers in zijn geheel lezen, valt duidelijk op te maken dat het niet de Moslims zijn die op de nekken in moeten houwen maar dat God een oproep doet aan de engelen om de gelovigen te sterken en met hen mee te vechten! Scheelt toch een hoop ellende wanneer we de teksten in een iets breder verband lezen.

Badr

Bovenstaand vers is afkomstig uit soera 8, deze soera handelt in zijn geheel over de slag om Badr, een plaats op ongeveer 150 kilometer afstand van Medina. Met 300 man, is het Moslimleger in een aanmerkelijke minderheid ten opzichte van hun vijand met ruim 1000 soldaten. Desondanks werd de grote militaire macht verslagen! Dit vers verteld dus dat het moslimleger is bijgestaan door de engelen. Meer doet dit vers niet.

Vredesverdrag

Tussen de Moslims in Medina en de heidenen in Mekka was er een vredesverdrag gesloten, aangezien de Mekkaanse heidenen dit verdrag schonden, werd soera 9 geopenbaard, met als inhoud de verklaring van ontheffing tegenover de heidenen met wie de Moslims een verdrag hadden gesloten. Voor de heidenen is het nu erop of eronder, omdat ze zich niet aan de afspraken hielden, worden ze geacht te bekeren tot de Islam of een gewapende strijd aan te gaan. Geldt uiteraard niet voor iedereen, zie vers 9:4 tweede deel:

"Als gij daarom berouw toont zal het beter voor u zijn, maar indien gij u afwendt, weet dan, dat gij aan God niet kunt ontsnappen. En geeft tijding van een pijnlijke straf aan de ongelovigen. Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen"

Dus wie zich wel aan de afspraak heeft gehouden hoeft geen gevecht of bekering te vrezen.

Het vers van het zwaard

Terug naar de afgodendienaren die het verdrag hebben geschonden.

Koran 9:5
"Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen en belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, de gebed verrichten en de aalmoes geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig"

Allereerst wordt rust in de heilige periode van vier maanden in acht genomen, waardoor de heidenen nog eens extra tijd hebben om zich te bedenken, wanneer deze periode voorbij is, kan er in alle hevigheid gevochten worden. Omdat het nu eenmaal een gewapend conflict is, kan de vijand er alleen vanaf komen als hij zich tot de Islam bekeerd, zie het tweede deel van het vers.

Asiel en goede behandeling

Maar het is niet altijd wapengekletter bij die Moslims, ook als iemand nog tijdens de oorlog en zonder zich tot de Islam te bekeren, zich overgeeft, moet er aan de overloper asiel worden verleent . Zie vers 9: 6

"En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij het woord van Allah moge horen; voer hem dan naar de plaats, waar hij veilig is"

Zonder mitsen en maren blijkt duidelijk uit dit vers dat de Koran het verbiedt om diegenen te doden of iets aan te doen die zich hebben overgegeven.

Het volgende vers uit hetzelfde hoofdstuk benadrukkt dat alleen de schenders van het verdrag tot op zekere hoogte bestreden moeten worden.

Koran 9:7

"Hoe kan er een verbond bestaan voor de afgodendienaren met God en Zijn boodschapper, met uitzondering van hen, met wie gij in de heilige Moskee een verbond hebt gesloten? Zolang zij daarom getrouw jegens u zijn, weest getrouw jegens hen. Voorzeker, God heeft de godvruchtigen lief"

Dat de Moslims volgens het vers van het zwaard geen oorlog moeten beginnen maar alleen zichzelf moeten verdedigen blijkt uit dit vers. Nog steeds in hoofdstuk 9.

"Wilt gij een volk niet bestrijden dat zijn eden heeft gebroken en plannen smeedde om de boodschapper te verdrijven en dat het eerste was om tegen u te beginnen? Vreest gij hen? Neen, God is het meest waardig, dat gij Hem zoudt vrezen als gij gelovigen zijt"

Soera 9 in het kort

Dit hoofdstuk uit de Koran geeft instructies hoe te handelen tijdens de oorlog.Heidenen hadden met de Moslims afgesproken elkaar niet meer aan te vallen. Na een korte tijd werd dit verdrag geschonden door de heidenen, waarna ze de oorlog werd verklaard, met uitzondering van degenen die in niets gefaald hebben, die hoeven niet bevochten te worden of zich te bekeren. In principe gaat de strijd net zolang door tot de vijand zich tot de Islam bekeerd, maar ook als de vijand zich overgeeft dient hij zonder voorwaarden in bescherming te worden genomen. Zie 9:6

Tot slot

Het blijkt maar weer, hoe het vers van het zwaard (Hij heet echt zo) ook eng en bloederig klinkt, of beter gezegd, hoe het vers van het zwaard ook eng en bloederig wordt neergezet, het in werkelijkheid helemaal niet zo eng en bloederig is. Als het maar een beetje aandachtig gelezen wordt, hoeft niet eens in een historische context te worden geplaatst, dat wordt ook weleens geroepen, dat is onzin, want de Koran gaat er vanuit dat het voor alle tijden is, dus waarom zou je in een historische context moeten denken? Er wordt in de Koran nergens geroepen dat de Moslim als taak heeft andersgelovigen te beoorlogen tot ze zich bekeren. Hoofdstuk 9 waar we het hier boven over hadden is één van de laatste soera's die geopenbaard werden, met de stelling van de 'Islamcritici' in het achterhoofd dat dit het meest gewelddadig hoofdstuk is, en dat de laatste soera's de eerdere (vreedzame) soera's abrogeren, (wat ook niet zo is, maar dat ter zijde), zien we dat ook het vers van zwaard niks anders doet dan de Moslims oproepen zichzelf te verdedigen. Soms wordt er tegengeworpen dat geweld met geweld beantwoorden altijd fout is, tegen die mensen zeg ik: Dan had Amerika ook niets moeten doen na de aanvallen van 11 September 2001. Oorlog is verschrikkelijk, maar bestaat nu eenmaal sinds mensenheugenis, dus mochten we in een oorlog verzeilt raken, laten we het beste er van maken en zo rechtvaardig mogelijk handelen.
© 2011 - 2020 1873, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De heilige KoranDe Koran is het heilige boek van moslims. Voor hen is het het directe woord van God zoals die het aan de profeet Mohamme…
Hans Jansen: Zelf koranlezen (over de islam en de koran)recensieHans Jansen: Zelf koranlezen (over de islam en de koran)Hans Jansen: Zelf koranlezen. Na 9/11 en de moord op Theo van Gogh is de interesse voor de islam toegenomen. Wie echter…
Fitna film van Wilders: De vermelde Koranverzen uitgelichtFitna film van Wilders: De vermelde Koranverzen uitgelichtFitna. Iedereen heeft ondertussen wel al de film gezien of er tenminste van gehoord.In de film wordt de nadruk gelegd op…
Verbranding van de Koran lijkt op Joodse boekenverbrandingVerbranding van de Koran lijkt op Joodse boekenverbrandingPredikant Terry Jones uit de Amerikaanse staat Florida wilde op 11 september 2010 massaal korans verbranden. Het was de…

Torastudie 162: Masjiach – Metzora – Leviticus 13:2-3Torastudie 162: Masjiach – Metzora – Leviticus 13:2-3De Talmoed beschrijft de Masjiach als een metzora (melaatse), verwijzend naar de tijd van de Masjiach dat een tijd zal z…
Taqiyya, wat is dat?Taqiyya is een steeds bekender wordend begrip in Nederland. Maar hoe zit dat nu met taqiyya? Is dat een vrijbrief om ero…
Bronnen en referenties
  • Koran
  • Korancommentaar Ibn Kathir

Reageer op het artikel "Is de Koran een 'license to kill'?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Max, 11-02-2016 19:45 #4
@ J.M. Gilhuis;Alle verzen die over geweld gaan in de koran hebben betrekking op oorlogsvoering, tijdens waarin moslims en niet-moslims in oorlog met elkaar waren… Maar …, ISLAM is ALTIJD in de oorlog, al 1400 jaar! Vrede in de islam bestaat wanneer iedereen van de Dar-al-Harb (wereld der ongelovigen) zijn bekeerd – goedschiks of kwaadschiks – naar de Dar-al-Islam (de wereld van de islam).Deze ideologie is dus in een permanente staat van oorlog met de ongelovigen, totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen…

B. Gast, 17-07-2015 09:23 #3
Mohammed heeft met zijn leger tijdens zijn leven heel Saudi Arabia veroverd. Dat dit gelukt is door zich alleen maar te verdedigen is natuurlijk een belachelijke leugen! Dat deze verzen als verdediging worden gezien is onzin, want de legers van Mohammed waren de aanvallers, niet de verdedigers. Daarna hebben zijn opvolgers het Midden Oosten en Noord Afrika veroverd. Ze hebben door de eeuwen heen geprobeerd India te veroveren en 90 miljoen Hindoes vermoord ook onder Timoer Lenk. Zolang er meer dan 400 verzen in de Koran staan die aanzetten tot moord, geweld, intolerantie en discriminatie van niet-Moslims en zolang het leven en de daden van Mohammed als heilig voorbeeld staan voor elke Moslim, zal de Islamitische vrouwenonderdrukking en terreur voortduren. Maar zo'n agressieve haatdragende ideologie keert zich van nature uiteindelijk altijd tegen zichzelf, zoals je nu in de islamitische landen ziet. Moslims zijn nu het slachtoffer van hun eigen haatdragende ideologie die in principe tegen niet-Moslims gericht is.

Joost Bouwman, 14-03-2015 17:45 #2
@ J.M. Gilhuis

Een echte haatzaaier in hart en nieren wat ik lees. Jij hebt geen enkele kennis van de Koran of loopt bewust hier anderen op te hitsen tegen de Moslims.

Alles wat deze malloot schrijft heeft niks met de islam te maken, de schrijven van dit artikel heeft alles keurig netjes uitgelegd en bij de lezer zal dan ook een lampje moeten branden. Het lampje dat zegt dat je de koran in de juiste context dient te lezen en niet alleen het vers zelf maar het gehele hoofdstuk maar ook de relatie met andere hoofdstukken in de Koran.

Alle verzen die over geweld gaan in de koran hebben betrekking op oorlogsvoering, tijdens waarin moslims en niet-moslims in oorlog met elkaar waren. Er zijn ook vele veldslagen voorkomen doordat de Koran de moslims oproept om vrede voor geweld te stellen, daarom hebben Moslims voorafgaand aan veldslagen altijd aanbod van vrede gedaan. Dat het daarbij vaak zelfmoordmissie was, bleek uit de vele afwijzingen van de niet-moslims door de bemiddelaars te vermoorden.

Ik raad u even aan volgende video even te bekijken om een beetje inzicht te krijgen hoe islam-haters te werk gaan:

J. M. Gilhuis, 08-01-2015 18:33 #1
Vergelijking van resultaten van NAZI-misdaden met haatbaard in soepjurk (ISIS) die zijn ‘VIJANDEN’ doodt. Er zijn op het internet nog een massa andere foto’s te vinden die de gruwelijke praktijken van de ISLAM aantonen. Denk aan wat Boko Haram en Al-Shabaab in een aantal Afrikaanse landen doen. Hamas kent ook geen genade voor wie zich niet voegt in hun ideologie. Al-Qaida, het geesteskind van Osama Bin Laden, staat al langer bekend om aanslagen waarbij honderden slachtoffers zijn gevallen.

Laat u niet misleiden door ‘goedmenschen’ die u wijs willen maken dat dit NIET DE ISLAM IS. Al deze moordenaarsbendes doen exact wat de koran hen voorschrijft. Het zijn dus geen extremisten, maar de ware moslims. De moslims, die zich in het westen gevestigd hebben, en die ogenschijnlijk op min of meer vredige wijze deel uitmaken van onze samenleving, zijn onder te verdelen in twee categorieën:

De afwachtenden en de Syrië-gangers. De meeste afwachtende gaan naar het Vrijdagavondgebed en nemen daar deel aan de rituelen, behorend bij de ISLAM. Zij luisteren daar naar citaten uit de koran en een preek van de imam, die hen voorhoudt dat ze moeten leven naar het voorbeeld van Mohammed, de zogenaamde profeet. Mohammed was een gevaarlijke crimineel, stamhoofd en krijger, pedofiel en verkrachter, moordenaar en dief. Al de daden die staan voor deze eigenschappen staan opgetekend in de islamitische geschriften. Men maakt er geen geheim van. En toch wordt deze Mohammed gezien en uitgedragen als het rolmodel voor de aanhangers van de ISLAM.

Moslims dienen zo te leven en zich te gedragen als de zogenaamde boodschapper van Allah. Allah is de verzonnen god van de moslims. De naam Allah behoorde eerder toe aan een afgod van een stam Arabische bedoeïenen. Moslims moeten de opdrachten uitvoeren die in Soera’s in de koran zijn gegeven, zoals:

2:16: gebod om te vechten; 47:4: gebod koppen af te snijden en losprijzen te vragen 4:91: dood ongelovigen; 4:89: maak geen vrienden met ongelovigen; 8:12: onthoofd ongelovigen en snij hun vingers af; 2:191: bevecht en dood ongelovigen; 9:30: christenen en joden zijn vervloekte mensen; 65:4: mannen mogen met meisjes in de prepuberteit seks hebben; 4:129: mannen mogen vrouwen weg doen als er problemen zijn; 2:228: vrouwen staan onder de man; 2:221: een slaaf is nog beter dan een ongelovige vrouw; 2:223: vrouwen zijn akkers voor mannen: ga gerust je gang en geniet; 4:34: mannen mogen hun vrouwen slaan; 62:6: een dode jood is beter; 3:28: moslims mogen geen ongelovige als vrienden hebben; 58:22:s alleen de partij van Allah heeft gelijk.

ISIS, het uitschot dat het heftigst te keer gaat in Syrië en Irak, heeft het voornemen om een WERELDKALIFAAT te stichten. Duizenden, veelal jonge, moslims trekken naar het Midden-Oosten om zich aan te sluiten bij deze moordenaarsbende. Daar leren ze hoe ze moeten moorden, mishandelen, martelen, afpersen enz. Zij leren er ook hoe ze met wapentuig om moeten gaan. Ze komen als volleerde guerrillastrijders terug en zijn een ernstig gevaar binnen onze samenleving. Onze overheid talmt met het nemen van maatregelen om de bevolking te beschermen tegen deze criminelen.

Dat ISIS onmenselijk is in haar optreden blijkt bijvoorbeeld uit het vermoorden van een slordige 150 vrouwen, die tot slaaf gemaakt waren en geweigerd hadden om met een ISIS-militant te trouwen. ISIS rechtvaardigt dat door te verwijzen naar verzen van de Koran waarin dat wordt toegestaan. Zie: http://pamelageller.com Open deze link of kopieer hem in uw browser en kijk zelf.

De ISLAM moet bestreden worden. Daarbij zullen we mogelijk – onverhoopt – net zo kordaat op moeten treden als zij zich gedragen in het Midden-Oosten. Om te beginnen moeten deze ‘tikkende tijdbommen’ uit onze samenleving verwijderd worden. Als onze overheid niet tot deze noodzakelijke maatregel overgaat zullen we eerst af moeten rekenen met onze eigen overheid.

Als uw leven u lief is, en dat van uw kinderen en kleinkinderen, sluit u dan aan bij groeperingen die de ISLAM willen bestrijden. Er is geen tijd te verliezen. Miljoenen moslims hebben zich al binnen onze samenleving gevestigd. Zij zijn een sluimerend gevaar. Als we wachten tot de bom barst, zijn we te laat. Ontwaak daarom uit de vermeende veilige situatie en zet u in voor het behoud van onze cultuur en onze autochtone samenleving.

Infoteur: 1873
Gepubliceerd: 11-11-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 4
Schrijf mee!