Op weg naar Pasen: worden als een kind

Op weg naar Pasen: worden als een kind Terwijl zij samen in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. Pasen is een belangrijk heilsfeit voor christenen. De tijd voor Pasen wordt lijdenstijd genoemd. Jezus sprak over Zijn lijden en opstanding maar weinig mensen begrepen niet wat Hij bedoelde. Na Zijn opstanding kwamen er pas mensen tot geloof in het verlossingswerk van Jezus. Het geeft goed aan hoe moeilijk is om te geloven. Daarom zegt Jezus dat we moeten geloven als een kind.

Evangelie van Mattheus 18: 1-6

1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? 2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 3 en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. 6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.

Tijd van Pasen is worden als een kind

In de eerste zes verzen van Mattheus 18 roept Jezus op tot bekering, worden als een kind. Hoe kan dat als je al een volwassen mens bent? De leerlingen hadden een andere toekomstverwachting. Zij dachten dat iemand van hen een soort minister president zou worden van Jezus’ koninkrijk. Jezus heeft echter een andere boodschap. Jezelf minder achten dan een kind. Dan zul je een plek in het koninkrijk der hemelen krijgen.

Verandering na Pasen

Tot bekering komen, worden als een kind en een plek in de hemel ontvangen is volgens Jezus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het eigene van een kind is het onbezorgd en afhankelijk zijn. Jezus wil zelfs ook aan de discipelen duidelijk maken dat ze moeten worden als een kind. Het is als een bewijs van goed gedrag om het koninkrijk van God in te gaan. Kinderen zijn goedgelovig en machteloos. Al wie van deze goedgelovigheid en machteloosheid misbruik maakt zal geen toegang krijgen tot het koninkrijk van God. Pasen is een heilsfeit wat mensen bewust wil maken voor een ander en nieuw leven.

Mattheus 18: 7- 10

7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.
8 Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. 9 En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.
10 Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.


Schandaal en struikelblok

In de Griekse grondtekst vinden we het woord ‘skandalon’. In het Nederlands bekend als ‘schandaal’. Dit Griekse woord heeft oorspronkelijk betrekking op een los stuk hout dat een val voor dieren openhoudt. Ook werd er een struikelblok of rotsblok mee bedoeld dat de oorzaak van struikelen kan zijn. Vrij vertaald kan dus gesteld worden dat de wereld moe wordt van al die mensen die elkaar steeds laten ‘struikelen’. Jezus zegt dat deze valstrikken niet te voorkomen zijn omdat mensen een keus gemaakt hebben om ook de zonde te willen dienen. Zo is de mens van nature geneigd om God en zijn naaste te haten en te doden. Zo erg is het er in de wereld aan toe.

Lijden en Pasen

Jezus spreekt heel duidelijk over zijn naderende lijden en sterven. Ook voor hem zullen valstrikken gemaakt worden. De mensen zullen Hem ter dood brengen maar Hij spreekt ook over hoop. Jezus zal op de derde dag weer opstaan. Ook dat begrijpen de leerlingen nu nog niet. Het lijden trekt door heel de schepping en daardoor krijgt ook heel de schepping deel aan verlossing. De lijdenstijd is een periode van bezinning over het verijdelen van schandalen en struikelblokken. Volgens John Wesley kan het niet anders dat schandalen en valstrikken er zijn; ‘het bevestigd nogmaals de menselijke natuur en zwakheid’.
© 2010 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Stille tijd op weg naar Pasen en bezinningStille tijd op weg naar Pasen en bezinningVolgens verschillende mensen is Jezus Christus niet de zoon van God. Jezus zou ook niet zijn opgestaan uit de dood. Petr…
Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijdmijn kijk opPasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijdDe lijdenstijd tijdens Pasen is een keerpunt in de geschiedenis. Vol verwondering lezen we in de Bijbel de lijdensgeschi…
Op weg naar Pasen: bezinning en belijdenisOp weg naar Pasen: bezinning en belijdenisIn de traditie van het christelijk geloof zijn de 40 dagen voor Pasen een tijd van bezinning, verootmoediging en bovenal…
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…
Godsdiensten in India tijdens de preklassieke periodeGodsdiensten in India tijdens de preklassieke periodeDe preklassieke periode in India kenmerkte zich door de opkomst van de Arische cultuur. De heilige taal het Sanskriet sp…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Bijbel
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 28-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.