mijn kijk op

Genezing is een wonder vanuit een Bijbelse opdracht

Genezing is een wonder vanuit een Bijbelse opdracht 'En Hij zeide tot hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Markus 16: 15- 16 Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn doordat men tekenen en wonderen doet. Hierin moet echter wel onderscheidt worden gemaakt en nemen wij de opdrachten nog serieus.

Wonderen en tekenen

Goethe
Goethe noemde het wonder ´het kind van het geloof´. Hij schildert het wonder af als een kind dat eens vrolijk door de wereld dartelde. Er waren tijden dat wonderen gewoon waren. Het wonder is nooit vanzelfsprekend geweest maar het wonder hoorde bij het leven. In de bijbel zijn er perioden dat er geen wonderen gebeurden en dan ineens weer wel. De profeten getuigen van die vele wonderen. In het Nieuwe Testament lezen we over de wonderen van Jezus.

Kerkgeschiedenis
Na de tijd van de apostelen tot aan de tijd van de Reformatie horen we niet meer zoveel over wonderen. Tijdens de Reformatie en daarna zijn er nog wel enkele ´mirakelen´ maar de echte grote wonderen van genezing worden zichtbaar minder. Vanaf dat moment wordt er gezegd dat alles eigenlijk een wonder is. Dat is natuurlijk ook zo maar de wetenschap heeft intussen vele verklaringen voor de schepping. Ook dit wonder lijkt dus achterhaald.

Deisme
Met Deisme wordt bedoeld dat God alles geschapen heeft maar Zich verder niet meer met de schepping bemoeit.
De wetenschap heeft allerlei wetmatigheden in de natuur ontdekt die wij natuurwetten noemen. De schepping draait als een rad op eigen kracht. Als het rad dreigd vast te lopen dan grijpt God in. Dit is niet de God van de bijbel. Op die manier wordt God losgemaakt van de wereld. God werkt door middel van de natuurwetten. Hij is daarom niet minder groot dan wanneer Hij ze zou opheffen. Zo blijft er reden tot verwondering.

Immanentisme
Als we zeggen dat er geen God is dan blijven we opgesloten in het natuurproces. Dit noemen we immanentisme. Hiermee wordt bedoeld dat er een schepping is zonder Schepper. We moeten dan doen met de natuurwetten. Vervolgens is dat het enigste waar we op kunnen terugvallen. Het immanenteisme neemt de hoop voor de toekomst weg.

Kerk in de 21e eeuw

Verootmoediging
De christelijke kerk is de gemeenschap der gelovigen die een boodschap van hoop voor de wereld heeft. Hierin speelt genezing een belangrijke rol. Genezing is immers een wonder uit Gods hand die ter beschikkings staat van de christelijke gemeente. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Jakobus 5: 15- 16
Is de mogelijkheid en opdracht om zieken te genezen niet beperkt tot de tijd van de apostelen? Deze vragen zijn een opdracht voor de christelijke gemeente, die nog steeds geldt. Echter er zijn tal van eenzijdigheden en uitwassen, zowel bij charismatische en evangelische als bij reformatorische christenen. De werfkracht van verschilende kerken tot de wereldzending is tegenwoordig minimaal.

Ziekte in Derde wereld landen

De evangelicalen zijn op het moment wel de stroming die de snelste groei doormaken. Vooral in de derde wereld spelen, (genezing)wonderen en tekenen een grote rol. Er komen elke dag mensen in derde wereld landen tot het christelijk geloof. Daarvan zegt een groot deel de wonderen en tekenen van Markus 16 te ervaren. Deze feiten moeten de kerk tot bezinning brengen. Is de kerk in het westen niet te veel beïnvloed door de wetenschap? De christelijke kerk moet zich gaan verootmoedigen over het feit dat er zo veel van de Bijbelse toerusting achterwege wordt gelaten.

Lichamelijke genezing
De conclusie is dat wie tot Christus komt vergeving van zonde ontvangt, maar niet iedere (grote) gelovige ontvangt genezing. Christus heeft verzoening voor de zonden tot stand gebracht maar we nog niet alle resultaten van Christus' werk. Zelfs de heiligste gelovige sterft uiteindelijk aan een falend lichaam. In de Bijbel kan niet aangetoond worden dat God blijvend een ziekte geeft om gelovigen te beproeven. Ziekte moet en mag volgens de bijbel behandeld worden. De evangelist Lukas was bijvoorbeeld arts. Wel moet de kerk tegenwoordig niet al te positief zijn ten opzichte van diverse hedendaagse genezers. Allerlei ontsporingen hebben de dienst der genezing veel schade toegebracht en het is te hopen dat dit niet opnieuw gebeurt.

Geestelijke genezing

Naast lichamelijk ziek zijn kunnen we ook geestelijk zijn. Zoals we hierboven al hebben kunnen lezen gaat het juist vooral om geestelijke genezing. De apostel Jakobus spoort aan om in gebed te gaan 'Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen' In onze westerse samenleving zijn we vooral druk met van alles. Talloze mensen kampen met burn-out. Nu moet men niet denken dat één keer bidden de oplossing is. Het gaat veel dieper. 'En nu iets voor u, rijken. Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren'Jakobus 5: 1-3. Genezing zit ten diepste in het onthaasten en in het geloof in Jezus Christus. Uiteindelijk staan geestelijke en lichamelijk genezing in de context van de bijbelse boodschap, die in de kerk opnieuw aandacht nodig heeft.
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vijfde sacrament: de ZiekenzalvingDe Ziekenzalving wordt ook wel gezien als het ‘laatste’ sacrament binnen de katholieke kerk. Een zieke gelovige die op s…
Ziekte van Pfeiffer - symptomen, genezing en verspreidingRuim negentig procent van alle mensen raakt ooit in zijn leven geïnfecteerd met de ziekte van pfeiffer, de effecten van…

De Heilige Geest in het Oude en Nieuwe TestamentDe Heilige Geest in het Oude en Nieuwe TestamentDe Heilige Geest is de ´adem´ van God. Zonder het werk van de Heilige Geest is het uitgesloten dat de mens zijn leven op…
Jesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door Jezusmijn kijk opJesaja 53: Profetieën Oude Testament vervuld door JezusIn het Bijbelboek Jesaja komt het thema van de dienaar steeds terug. Het begrip dienaar kan op verschillende identiteite…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: DarkoStojanovic, Pixabay
  • Markus evangelie NBV Bijbelvertaling
  • Brief van Jakobus. NBV Bijbelvertaling
  • Verpleging en religie. drs. S. J. Ridderbos
Reactie

Gert Eerkes, 28-09-2009
Klopt het dat ik uit je verhaal moet opmaken dat lichamelijke en geestelijke genezing door God heel normaal zou "moeten" zijn voor een christen, maar dat het zijn kracht heeft verloren door ongeloof, etc. Reactie infoteur, 29-09-2009
Dag Gert,

Ongeloof kan doorwerken in mens en schepping in het algemeen. Geestelijke en lichamelijke genezing hoeft niet per definitie een herstel van een ziekte te zijn. God geeft ´genezing´ op Zijn manier. Voor een ´gezonde´ werkwijze of ´genezing´ van arbeid geeft God bijv. Zijn voorschriften: Deut. 11
Voor de lichamelijk gezondheid en genezing geeft God overigens ook de spijswetten.
De 'mate' van geloof lijkt zeker een rol te spelen; Jezus geneest twee blinden '; u geschiede naar uw geloof.' Matth. 9:29
Het is de aard van Jezus' werk om te genezen: 'Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en kwaal. Mattt. 9: 35
'Voorwaar Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.'Marc. 11: 22-23
In Jezus Christus ontvangt de mens genezing: hoe? Dat is voor ieder afhankelijk hoe de relatie met God is.

Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 29-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.