Het Laatste Avondmaal

Jezus wist wat hem te doen stond en koos een plaats om afscheid te nemen van zijn leerlingen en dierbare vrienden. Jezus wist wat zijn Vader van hem verlangde om de heilige geschriften in vervulling te laten gaan, maar het maakte hem ook angstig. Tijdens het Laatste Avondmaal sprak Jezus een aantal zeer belangrijke voorzeggingen uit. Volgens de Bijbel verliet Judas zijn vrienden om Jezus te verraden. Maar het apocriefe Judas Evangelie vertelt een heel ander verhaal.

De intocht van Jezus in Jeruzalem.

Bijna 2000 jaar geleden verwachtten de inwoners van Jeruzalem de komst van Jezus in hun stad. Ze hadden al veel over hem horen vertellen. De verhalen over Jezus liepen uiteen van de genezing van ernstig zieke mensen tot zijn wijsheid, zijn levenslessen en Goddelijk inzicht. Ze dachten dat Jezus een machtige profeet was maar zijn dierbare vrienden en leerlingen wisten wel beter. Jezus was en is de Zoon van God.

Uit het Evangelie van Lucas:

Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.” De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’

Uit het Evangelie van Matteüs:

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier." De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’

Betfage en de Olijfberg.

Zowel Betfage als de Olijfberg worden in beide Evangeliën genoemd. Maar wat is daar bijna 2000 jaar later van overgebleven? De betekenis van Betfage is 'huis van de groene olijf'. Waarschijnlijk heeft het dorpje Betfage op de Olijfberg gelegen. Betfage lag ten oosten van Jeruzalem en op deze plek ging Jezus op de ezel zitten om aan zijn intocht in Jeruzalem te beginnen.

Uit Zacharia 9 vers 9:

De profeet Zacharia profeteerde al lang geleden:
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Jeruzalem

Jezus was onderweg naar Jeruzalem om Pesach te vieren. Dit Paasfeest lokte altijd duizenden bezoekers naar de stad om ook in de prachtige Tempel God te vereren. Jezus wilde ook graag met zijn discipelen de Paasmaaltijd vieren in Jeruzalem. Het werd al snel rond verteld dat Jezus Jeruzalem zou gaan bezoeken en de mensen keken naar hem uit.

Uit het Evangelie van Johannes:

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was.

De bovenkamer.

Het moet ongeveer in het jaar 33 na Chr. zijn geweest toen Jezus twee van zijn leerlingen vooruit zond naar de stad Jeruzalem om daar te regelen dat zij allen in een bovenkamer het Paasmaal zouden gaan vieren. Jezus wist toen al dat het zijn allerlaatste Paasmaal zou worden. Over de precieze locatie van de bovenkamer, waar Jezus en zijn discipelen aan tafel gingen voor het Laatste Avondmaal, zijn verschillende theorieën:
  1. Het laatste Avondmaal vond plaats in het Cunaculum op de berg Sion. Later is hier een kerk op gebouwd.
  2. Een zaal boven een herberg in het oude deel van Jeruzalem.
  3. De bovenkamer van een tombe op de Sionsberg dat tegenwoordig deel uit maakt van een moskee.

Uit het Evangelie van Lucas:

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’ Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Het Avondmaal.

Tijdens het Laatste Avondmaal vertelde Jezus aan zijn vrienden dat het zijn laatste Pesachmaal zal zijn en dat hij spoedig naar zijn Vader zal gaan. Hij vroeg daarom aan zijn leerlingen om hem te blijven gedenken. Daarom stelde hij zijn lichaam voor als het brood en zijn bloed als de wijn. In een soort ceremonie begon hij het brood uit te delen en de beker wijn ging van mond tot mond. Het moet voor Jezus en zijn leerlingen erg angstig zijn geweest te weten dat dit gebeuren hun laatste gezamenlijke Pesachmaal was.

De beker.

De beker die gebruikt is voor de wijn tijdens het Laatste Avondmaal, is direct na zijn dood aan het kruis ook gebruikt voor het opvangen van zijn bloed. Daarom gaat er ook de legende rond over deze beker dat diegene die van de beker drinkt het eeuwige leven zal krijgen. Vermoedelijk is de beker door de vroege Christenen in bezit geweest totdat het gestolen werd door de kruisridders. De stenen beker wordt ook wel de Heilige Graal genoemd. In de kerk wordt deze beker meestal voorgesteld als een kelk.

Judas.

De duivel nam volgens de Bijbel bezit van Judas Iskariot. Hij was één van Jezus leerlingen. Hij verliet het Laatste Pesachmaal van Jezus vroegtijdig om Jezus te verraden. En Jezus wist al dat dit zou gaan gebeuren. Maar hij liet het ook gebeuren om het Geschrift van de profeten in vervulling te laten gaan. En Judas ontving in ruil voor zijn verraad dertig zilverstukken.

Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij: ‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’

Het Evangelie van Judas.

Tot de apocriefe geschriften behoort ook 'het Evangelie van Judas'. Dat houdt in dat dit boek niet is opgenomen in de Bijbel door de vroegere kerkvaders. Deze tekst wordt ook wel een gnostische tekst genoemd over het leven van Jezus en zijn apostelen. Oorspronkelijk werd deze tekst in het oudGrieks geschreven. Deze codex lijkt veel op de vondsten uit het Egyptische plaatsje Nag Hammadi. De eerste vermelding van het Evangelie van Judas werd al gedaan in het jaar 180 na Chr. door bisschop Irenaeus van Lyon.

In het Evangelie van Judas wordt Judas niet als een verrader omschreven maar als een soort held die een intense vriendschapsband onderhield met Jezus. Hij begreep als enige van alle apostelen dat zijn daad een vervulling zou zijn van de oude Geschriften. Het was alsof het een geheim pact betrof tussen Jezus en Judas.

Wetende dat Judas bewogen was door iets van grote betekenis, zei Jezus tot hem, “verwijder u van de anderen en ik zal u van het mysterie van het koninkrijk vertellen. Het is mogelijk voor u om dit te bereiken, maar u zult er veel verdriet van hebben. Want iemand anders zal uw plaats innemen, zodat de twaalf discipelen mogelijk weer tot vereniging komen met god. Judas zei tegen hem, Wanneer zal u mij deze dingen vertellen, en wanneer is de grote dag dat dit ontwakende licht verschijnt voor de generatie? Maar toen hij dit had gezegd, verliet Jezus hem.
© 2009 - 2024 Dorybos, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De voetwassing en het avondmaalDe voetwassing en het avondmaalIn Johannes wordt het avondmaal niet beschreven. In plaats daarvan beschrijft Johannes de voetwassing. Wat is de achterg…
Vivek Vilasini: Een Indiaas Laatste AvondmaalVivek Vilasini: Een Indiaas Laatste AvondmaalDat Leonardo Da Vinci’s werk nog steeds andere kunstenaars inspireert blijkt uit de fotografische versie van ‘Het Laatst…
Tweede sacrament: de Heilige EucharistieDe Heilige Eucharistie is naast het Heilig Doopsel het belangrijkste sacrament binnen de katholieke kerk. De Eucharistie…
Het Laatste Avondmaal - Leonardo Da VinciHet Laatste Avondmaal - Leonardo Da VinciEén van de grootste schilders uit de geschiedenis is Leonardo Da Vinci. Samen met zijn 'Homo Universalis' is 'Het Laatst…

Het duizendjarig Vredesrijk: Heden of toekomst?Wat is het duizendjarig Vredesrijk? Op die vraag zijn verschillende antwoorden te geven. Wat vast staat is dat het rijk…
Het bijbelgeloof van Nikolaus Ludwig Graaf von ZinzendorfNikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf (1700-1760), vooral bekend als stichter van de Hernhutter Broedergemeenten, wordt n…
Dorybos (53 artikelen)
Gepubliceerd: 14-04-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.