Jezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mens

Jezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mens Jezus Christus was misschien wel het meest vredelievendste mens dat ooit hier op aarde heeft rondgelopen. Hij wist, en weet nog steeds, mensen te boeien en de weg te wijzen naar vrede. Ook wanneer dat innerlijke vrede betreft. Of hij nu wordt beschouwd als Jezus de Messias of Jezus de profeet, meer dan de helft van de wereldbevolking heeft weleens iets over hem vernomen. En dat alleen al verdient puur respect.

Jezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mens.

Als er één persoon is die een heel belangrijke plaats heeft ingenomen in de wereldgeschiedenis, dan is dat wel Jezus van Nazareth of ook wel genoemd Jezus Christus. Jezus, zijn naam staat voor alles wat goed is. Er zijn nu, ruim twintig eeuwen na zijn dood, miljoenen christelijke aanhangers over de hele wereld die elke dag proberen te leven zoals Jezus Christus dat heeft voorgedaan. Zijn absolute weg naar het koninkrijk van God.

De geboorte van Jezus.

Op tien december 2008 werd opmerkelijk wetenschappelijk nieuws de wereld ingestuurd. De Australische sterrenkundige David Reneke had met een krachtig computerprogramma de sterrenhemel gesimuleerd zoals die ruim 2000 jaar geleden eruit moet hebben gezien boven Jeruzalem. Daarop bleek dat er een conjunctie was ontstaan tussen de twee planeten Jupiter en Venus. Deze twee planeten stonden op dat moment zo dicht bij elkaar dat ze voor een felle lichtstraal zorgden tijdens een korte periode. Deze lichtstraal moet vrij plotseling ontstaan zijn.

Venus en Jupiter kwamen heel dicht bij elkaar in het jaar 2 voor Christus. Ze moeten een fel en plotseling licht hebben veroorzaakt. Dit schijnsel kan mogelijk heel goed de verklaring zijn van de legendarische ‘kerstster’. Deze gegevens ondersteunen dus het kerstverhaal! Reneke berekende zelfs een exacte datum voor dit lichtverschijnsel: 17 juni in het jaar 2 vóór Christus. Als deze gegevens kloppen en als de drie wijzen uit het Oosten dit licht volgden tot in Bethlehem, is het dus heel goed mogelijk dat onze huidige jaartelling niet helemaal klopt.

Het opmerkelijke leven van Jezus Christus.

Over Jezus Christus is opmerkelijk veel geschreven. Wat ook heel opvallend is, is dat er vooral in de laatste eeuw veel oude apocriefe geschriften over hem zijn verschenen. En of men nu een gelovige is of niet, één ding is zeker:

Jezus Christus heeft echt bestaan!

Hij moet wel een heel bijzondere man zijn geweest. Hordes met toehoorders stroomden altijd toe wanneer zij vernamen dat hij in het openbaar kwam spreken. Apocriefe geschriften (dat zijn oude teksten die onder andere over de persoon Jezus gaan, maar die niet door de Rooms katholieke kerk zijn gepubliceerd in de Bijbel) vertellen over het leven van Jezus onder andere dat hij op zijn achttiende levensjaar door zijn ouders is uitgehuwelijkt.

In het Evangelie van de Heilige Twaalf staat het volgende vermeld:
Op zijn achttiende jaar werd Jezus van Nazareth uitgehuwelijkt aan Mirjam. Zij was een maagd uit de stam van Juda. Jezus leefde zeven jaren met Mirjam. Daarna kwam zij te overlijden.

Laten we ook eens kijken naar een aantal teksten in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Rond zijn dertigste levensjaar begon hij te verkondigen. Zo lezen we in Mattheüs 5 over zijn Bergrede. Het is opvallend hoe helder Jezus zijn toehoorders door middel van vergelijkingen weet te onderwijzen in de Goddelijke leer. Zijn uiteenzettingen zijn begrijpbaar voor een groot publiek. Jezus probeert eigenlijk duidelijk om van de plaatselijke bevolking, waar Jezus op dat moment spreekt, betere mensen te maken. Dat doet hij door hun een nieuw soort van waarden en normen aan te leren, die de goedkeuring kan dragen van God de Almachtige Vader.

En dan is er nog Jezus de wonderdoener. Jezus die de zieken geneest, Jezus die de doden tot leven wekt, Jezus die demonen uit drijft, Jezus die Goddelijke vergeving kan schenken en Jezus die zelf opstaat uit de dood, etc. Jezus moet een ongelooflijke aantrekkingskracht hebben gehad op de mensen om hem heen. Twee van zijn apostelen waren tenslotte in eerste instantie hard werkende vissers die familie, huis en haard achterlieten om Jezus te kunnen volgen. Ze behoorden samen met anderen tot de intieme kring rondom Jezus Christus. Deze intieme kring mensen werden zijn leerlingen genoemd.

Hoe zag Jezus er uit qua uiterlijk?

Ook bij deze vraag kunnen wij vandaag ten dag terug kijken in de tijd door middel van apocriefe teksten en pure veronderstellingen. Jezus was een man van Joodse afkomst. Dus om te beginnen zouden zijn haren hoogstwaarschijnlijk zwart zijn geweest. In het Nieuwe Testament staat nergens beschreven hoe hij er uit zag. In het evangelie van Lucas 2 staat alleen dat Jezus opgroeide tot een sterke jongeman en begiftigd was met wijsheid. Op Syrische fresco’s uit de tweede eeuw staan Joodse mannen uit de tijd van Jezus afgebeeld met korte baarden en stug haar. Opvallend is ook dat in een van de brieven van Paulus verteld wordt dat het voor mannen een schande is om lang haar te hebben. Paulus zou dat nooit geschreven hebben wanneer juist Jezus Christus lang haar zou hebben gehad.

Als de lijkwade van Turijn werkelijk het dode lichaam van Jezus Christus ooit zou hebben bedekt dan zouden wij nu tot de opmerkelijke conclusie kunnen komen dat Jezus, zeker voor een man uit het begin van onze jaartelling, vrij lang was. Namelijk zo rond de 1.87 meter! De lijkwade wordt bewaard in de kathedraal van Johannes de Doper in Turijn.

In de Spaanse stad Oviede wordt ook een speciale relikwie van Jezus Christus bewaard. Namelijk de zweetdoek van Oviede. Het verhaal gaat dat dit doek is gebruikt om het hoofd van Jezus te bedekken nadat hij was gestorven aan het kruis. Op dit doek is geen afdruk van een gezicht te zien maar wel bloedvlekken en lichaamssappen. Bovendien is vastgesteld dat deze doek inderdaad uit de eerste eeuw van onze jaartelling komt en onderzoekers hebben daadwerkelijk kunnen vaststellen dat de stof van dit doek in de omgeving van Jeruzalem vervaardigd moet zijn.

Over de vermoedelijke kledij van Jezus (uitgesproken als ‘Yeshua’ in zijn moedertaal, het Aramees) valt alleen te zeggen dat Jezus zich als een eenvoudig en bescheiden man kleedde. Over het algemeen droegen mannen gewoon eenvoudige sandalen.

Over Jezus als mens en over Jezus als God is al ontzettend veel geschreven. De vele bronnen over zijn leven lijken zich bijna dagelijks uit te breiden. Jezus is een enorme inspiratiebron voor schrijvers, kunstenaars, gelovigen en vele andere mensen. Zijn aanwezigheid hier op aarde maakt al ruim 20 eeuwen een grote impact op onze mensheid.
Laten we maar oprecht hopen dat wij allemaal dankzij hem een grote eenheid zullen vormen met wederzijds respect voor iedereen ongeacht leeftijd, kleur, achtergrond, wel of geen religie en mening.

Lees verder

© 2009 - 2020 Dorybos, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Het leven van Maria MagdalenaMaria Magdalena nam een bijzondere plaats in in het leven van Jezus Christus. Als zijn meest geliefde leerling, staat Ma…
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…

De Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit de oudheidDe Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit de oudheidIn 1947 werd in Qumran een ontdekking gedaan die vooral de religieuze wereld op zijn grondvesten deed schudden. In elf v…
Wat is de bijbel, waarom uniek, canonieke & apocriefe boekenWat is de bijbel, waarom uniek, canonieke & apocriefe boekenHet woord 'Bijbel' stamt van het Griekse woord biblia en dat is het meervoud van biblion oftewel boekrol. De bijbel best…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Jezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mens"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Danny, 31-12-2015 13:12 #11
"1 ding is zeker, Jezus heeft bestaan!"

Dat is helemaal niet zeker, integendeel zelfs.
De kans dat hij bestaan heeft is zeer klein.
Elk mens die over Jezus geschreven heeft, heeft niet ook echt in de tijd dat Jezus leefde geleefd.
Er bestaat dus niet 1 echte ooggetuige.
Wat nog erger is, is dat de mensen die wel leefden toen Jezus geleefd zou hebben, niets maar dan ook niets over hem geschreven hebben. De Romeinen niet en mensen zoals Philo judaeus, de grootste historicus is die tijd, die echt niets schreef over Jezus Christus. Jezus, volgens iedereen de grootste man die ooit geleefd heefd, wonderen verrichtte, opstond uit de dood. Hele land op zn kop zette en gekruisigd tijdens Romeins bewind.
Raar dat zo iemand als philo niets schreef?
Natuurlijk niet, omdat Jezus gewoon niet bestaan heeft!

Dorybos (infoteur), 09-03-2009 11:52 #10
Hoi Etsel,

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 9,2-10.

Zes dagen later nam Jesus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee, en bracht ze heel afzonderlijk op een hoge berg. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd.
Zijn klederen werden blinkend en wit, zoals geen bleker op aarde ze wit kan maken.
Elias en Moses verschenen hun, en spraken met Jesus.
Toen nam Petrus het woord, en zei tot Jesus: Rabbi, het is ons goed, hier te zijn; laat ons drie tenten opslaan, één voor U, één voor Moses, en één voor Elias.
Hij wist niet goed wat hij zeide; want ze waren met schrik bevangen.
Nu kwam er een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk klonk een stem: Deze is mijn geliefde Zoon, luistert naar Hem!
Op hetzelfde ogenblik keken ze rond, maar zagen niemand meer bij zich dan Jesus alleen.
En terwijl ze afdaalden van de berg, verbood Hij hun, aan iemand te vertellen wat ze hadden gezien, voordat de Mensenzoon van de doden was opgestaan.
Ze hielden zich aan dat woord. Toch vroegen ze onder elkander, wat het beduidde: op te staan van de doden.

Fijne week gewensd,
Dory

:-)Wat zou het toch mooi zijn wanneer iedere synagoge, kerk en moskee voortaan gerespecteerd zal worden als een Tempel van God, die toegankelijk is voor iedereen? Dan zal de wereldvrede een stukje dichterbij zijn.

Etsel (infoteur), 08-03-2009 22:02 #9
Beste Dory,

Dat is misschien wel het grootste verschil tussen het Nieuwe Testament en de Tora. De Tora (eerste vijf boeken van Mozes) is door God aan Mozes gedicteerd en de inhoud staat voor eeuwig vast. God blijft ook altijd 'Ik ben die Ik ben'. Daar kan de mens dus niets aan veranderen. Joden hebben dus nooit problemen over de vraag of God wel of niet gestorven is aan het kruis, of hij is gestorven en uit de dood is opgestaan, of hij was getrouwd en of kinderen had, etc.

Elke keer als Joden andere goden aanbeden werden ze gestraft. Als Joden een mensengod (Jezus) zouden aanbidden dan zouden zij hier om gestraft worden. Je kent toch het verhaal van het Gouden Kalf? God wil niet dat we hem via een beeld of een mens (Jezus) tot Hem bidden. Het is zaak rechtstreeks tot God te bidden.

Zoals je weet is God perfect. Hem ontbreekt niets. Hij heeft dus ook geen enkele behoefte om (gedeeltelijk) mens te worden. Zou God dat hebben gewild dan had dat ongetwijfeld in de Tora gestaan. Maar daar vinden we niets van terug. "God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?" (Numeri 23:19)

MVG, Etsel

Dorybos (infoteur), 07-03-2009 22:11 #8
Shalom Etsel,

Als je mijn artikelen had gelezen over de Nag Hammadi geschriften had u kunnen weten dat ik denk dat Jezus weldegelijk een vrouw en kinderen had.

De bijbel is in de loop der tijd dikwijls 'verbeterd' door de kerkvaders. Ik denk dat ze daarmee een soort van zoektocht naar zijn nageslacht wilden voorkomen omdat diegenen dan misschien zouden worden vereerd boven de gevestigde orde in Vaticaanstad.

Ik geloof ook zeker dat God de Schepper is van Hemel en Aarde. God is nooit een mens geweest. Maar een deel van God wilde toch ook eens voelen hoe het is om mens te zijn, en ook hoe het is om van mens tot mens te communiceren. Dus stuurde God een klein beetje van zijn energie, in de vorm van Jezus die daarmee deel mens en deel God was geworden, naar de Aarde met de blijde boodschap. Heel zorgvuldig koos God daarbij de volmaakte vredelievende vrouw in de persoon Maria.

Beste Etsel, de Tora en de Bijbel zijn fantastisch. Ik voel voor beiden een diep respect. Jezus was de Zoon van God en ook een deel mens. Als Messias kwam hij ons allemaal de blijde boodschap verkondigen. Hij schonk zijn liefde en vrede aan de gehele mensheid.

:-) Wie oren heeft, die hore…

Alvast een fijne zondag,
Dory

Etsel (infoteur), 06-03-2009 15:42 #7
Shalom Dory,

De Joden kunnen natuurlijk nooit van Jezus afstammen, daar Jezus geen kinderen had.

Jezus kwam helemaal geen vernieuwing brengen. In Mattheüs 5:18 staat: "Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied."

Als Jezus dus de wet accepteert kan hij onmogelijk de zoon van God zijn. In de Tora geeft God duidelijk aan dat Hij geen mens is. God bestaat onafhankelijk van de Schepping.

MVG, Etsel

Dorybos (infoteur), 06-03-2009 14:17 #6
:-) Hoi Etsel,

Ja, Jezus had inderdaad weleens onenigheid met de Farizeeën. Maar dat is 2000 jaar geleden gebeurd! Wie zegt dat de Joodse bevolking van nu allemaal afstammen van de Farizeeën? Dat is namelijk niet waar, ze stammen ook van Jezus en de zijnen af! In alle bevolkingsgroepen op deze aarde bevinden zich in en in slechte mensen. Dat is altijd al zo geweest. Een grote groep van dat soort mensen (nou ja… ze verdienen niet de kwalificatie 'mens') is verantwoordelijk voor de vervolging op de Joodse gemeenschap.

Jezus kan absoluut niet verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van miljoenen Joden. Daarmee doet u hem enorm veel verdriet aan, dat weet ik zeker. Jezus houdt van ons allemaal, ook van de Joden.
En natuurlijk leefde hij de Tora niet helemaal na. Want hij kwam vernieuwing brengen. En dat is een feit dat weldegelijk stond aangekondigd in de heilige Boekrollen van die tijd. Dus zijn komst als zijnde de Messias heeft inderdaad de Wet vervuld… heeft de Tora gelijk gegeven.

Jezus is de zoon van God, God die de wereld, ons en het universum heeft geschapen.
Ik ben een echte 'Bos' omdat al mijn voorvader dat ook waren.
En dat maakt Jezus tot een Godspersoon, omdat zijn vader tenslotte God is.

Ik weet precies waar ik in geloof. Dat is mij niet met de paplepel ingegeven, maar dat heb ik allemaal zelf zo mogen ontdekken.

Fijne dag,
Dory

Etsel (infoteur), 06-03-2009 11:15 #5
Beste Dory,

Als u het NT leest dan kunt u opmerken dat Jezus verschillende malen onenigheid had met de Joden c.q. de Farizeeën. Op grond van die teksten zijn Joden vervolgd. Jezus is er dus indirect verantwoordelijk voor dat Joden zijn vervolgd. Wanneer u Jezus gelijkstelt aan God dan had Jezus kunnen weten dat dit tot vervolgingen zou gaan leiden. God weet immers alles.

Tevens wijs ik erop dat een mens nimmer met God gelijk gesteld kan worden. Heeft Jezus het universum geschapen, heeft Jezus kwaad en goed geschapen, etc? Zelfs de Tora (Wet) werd niet geheel door Jezus nageleefd. Dat is toch wel erg vreemd voor een persoon die zichzelf gelijkstelt aan God. Tevens kloppen dan ook niet zijn uitspraken dat hij de Wet heeft vervuld en dat hij mensen hun zonden kan doen vergeven door in hem te geloven.

Uiteraard accepteer ik u geloof, maar het is toch wel zaak om heel goed na te denken waar u precies in gelooft.

MVG, Etsel

Dorybos (infoteur), 04-03-2009 22:16 #4
Shalom Etsel,

We mogen Jezus daarvan helemaal niet de schuld geven, maar wel al die ongelooflijke waanzinnige moordenaars die dit op hun geweten hebben. Jezus staat daar los van. Hij was een vreedzaam mens die een enorme wijsheid bezat.

Ik geloof dat Jezus de Messias is én bovendien ook de zoon van God, onze Almachtige Vader. Dat maakt Hem dus automatisch ook een Goddelijkheid. Ik denk ook dat Jezus een Joodse man was, een rabbi. Hij is niet vermoord door de Joodse bevolking, maar door de Romeinen in die tijd.

Nogmaals Etsel, ik begrijp totaal niet waarom de Joden in onze wereldgeschiedenis zijn achtervolgd, vermoord en bespot. Maar dat het is gebeurd, dat is één ding wat zeker is! En net als u walg ik daarvan!

Ik bid iedere dag voor vrede, vrede in Israël en voor ons allemaal.

groetjes,
Dory

Etsel (infoteur), 04-03-2009 18:23 #3
Shalom Dory,

Mijn opmerking betrof niet Jezus als messias, maar als God (zie ook je titel). Aangezien niet iedere lezer op internet bekend is met Jezus vond ik een aanvulling belangrijk, temeer daar je de titel helemaal niet in de tekst toelicht.

Naar aanleiding van je opmerking dat het christendom puur en vreedzaam is en je bovendien vindt dat het Jodendom gerespecteerd moet worden, vul ik bij deze aan dat zulks in 2000 jaar geschiedenis van het christendom allerminst het geval was. Je hoopt dat dankzij Jezus een grotere eenheid zal zijn tussen de mensen. Maar in werkelijkheid zijn vele miljoenen Joden in naam van Jezus vermoord, met als dieptepunt de recente holocaust. Ook dat dien je de lezers voor te houden.

MVG, Etsel:-)

Dorybos (infoteur), 03-03-2009 11:39 #2
:-)

Beste Etsel,

Ook ik kan verwijzen naar teksten in de Bijbel en apocriefe geschriften waaruit ik de conclusie kan trekken dat Jezus weldegelijk de Messias is. Maar ik vind een discussie daarover zinloos. En ik zal u ook vertellen waarom ik dat vind:

Het Joodse geloof is een prachtige godsdient. Het Jodendom is een zeer diepgewortelde manier van een zuiver en menswaardig leven. Het verdient dan ook wereldwijd het grootste respect.
Het Jodendom is ouder dan het christendom, maar ook het christendom is puur en een zeer vreedzame manier van leven. Ook wij christenen vinden het fijn om begrip en respect daarvoor te ontvangen door welk ander geloof dan ook.
En dan kan ik ook weer doorgaan met het moslimgeloof. Dit geloof dat weer iets jonger is dan het christendom, bestaat uit saamhorigheid, vrede en respect. Hoe prachtig is ook het moslimgeloof!

Wat zijn wij mensen hier op aarde toch allemaal gezegende mensen! Gelovig of niet!

Vrede zij met u allen,

Dory Bos

Etsel (infoteur), 02-03-2009 09:18 #1
Hallo Dorybos,

In de Joodse Bijbel wordt een duidelijk en scherp onderscheid gemaakt tussen God aan de ene kant, en mensen aan de andere kant. In Ezechiël 28:2 wordt een reprimande gegeven tegen mensen die beweren God of Goddelijk te zijn: "Mensenkind, zegt tot den vorst van Tyrus: zo zegt de Here Heer: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning, bewoon ik midden in zee, -terwijl gij een mens zijt en geen god- en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god."

In Hosea 11:9 vertelt God dat hij geen mens is: "Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed."

In Numeri 23:19 staat dat als God een mens zou zijn Hij zou liegen en berouw zou hebben en geen beloften zou houden: "God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?"

Conclusie Jezus is geen God.

MVG, Etsel Reactie infoteur, 03-03-2009
Hoi Etsel,

Allereerst wil ik u bedanken voor uw reaktie. Elke dag leer ik weer iets nieuws, en zo ook vandaag.

Ik neem aan dat u citeerd uit de Thora. Ik heb inmiddels ook meer artikelen van u gelezen en ik vind ze allemaal heel interessant. Dus u heeft aan mij voortaan een vaste lezeres.

Ik geloof zelf dat Jezus weldegelijk de Messias is. Maar dat is mijn persoonlijke overtuiging.

Fijne dag toegewenst,
Dory

Infoteur: Dorybos
Gepubliceerd: 02-03-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Apocriefe geschriften
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 11
Schrijf mee!