Jezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mens

Jezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mens Jezus Christus was misschien wel het meest vredelievendste mens dat ooit hier op aarde heeft rondgelopen. Hij wist, en weet nog steeds, mensen te boeien en de weg te wijzen naar vrede. Ook wanneer dat innerlijke vrede betreft. Of hij nu wordt beschouwd als Jezus de Messias of Jezus de profeet, meer dan de helft van de wereldbevolking heeft weleens iets over hem vernomen. En dat alleen al verdient puur respect.

Jezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mens.

Als er één persoon is die een heel belangrijke plaats heeft ingenomen in de wereldgeschiedenis, dan is dat wel Jezus van Nazareth of ook wel genoemd Jezus Christus. Jezus, zijn naam staat voor alles wat goed is. Er zijn nu, ruim twintig eeuwen na zijn dood, miljoenen christelijke aanhangers over de hele wereld die elke dag proberen te leven zoals Jezus Christus dat heeft voorgedaan. Zijn absolute weg naar het koninkrijk van God.

De geboorte van Jezus.

Op tien december 2008 werd opmerkelijk wetenschappelijk nieuws de wereld ingestuurd. De Australische sterrenkundige David Reneke had met een krachtig computerprogramma de sterrenhemel gesimuleerd zoals die ruim 2000 jaar geleden eruit moet hebben gezien boven Jeruzalem. Daarop bleek dat er een conjunctie was ontstaan tussen de twee planeten Jupiter en Venus. Deze twee planeten stonden op dat moment zo dicht bij elkaar dat ze voor een felle lichtstraal zorgden tijdens een korte periode. Deze lichtstraal moet vrij plotseling ontstaan zijn.

Venus en Jupiter kwamen heel dicht bij elkaar in het jaar 2 voor Christus. Ze moeten een fel en plotseling licht hebben veroorzaakt. Dit schijnsel kan mogelijk heel goed de verklaring zijn van de legendarische ‘kerstster’. Deze gegevens ondersteunen dus het kerstverhaal! Reneke berekende zelfs een exacte datum voor dit lichtverschijnsel: 17 juni in het jaar 2 vóór Christus. Als deze gegevens kloppen en als de drie wijzen uit het Oosten dit licht volgden tot in Bethlehem, is het dus heel goed mogelijk dat onze huidige jaartelling niet helemaal klopt.

Het opmerkelijke leven van Jezus Christus.

Over Jezus Christus is opmerkelijk veel geschreven. Wat ook heel opvallend is, is dat er vooral in de laatste eeuw veel oude apocriefe geschriften over hem zijn verschenen. En of men nu een gelovige is of niet, één ding is zeker:

Jezus Christus heeft echt bestaan!

Hij moet wel een heel bijzondere man zijn geweest. Hordes met toehoorders stroomden altijd toe wanneer zij vernamen dat hij in het openbaar kwam spreken. Apocriefe geschriften (dat zijn oude teksten die onder andere over de persoon Jezus gaan, maar die niet door de Rooms katholieke kerk zijn gepubliceerd in de Bijbel) vertellen over het leven van Jezus onder andere dat hij op zijn achttiende levensjaar door zijn ouders is uitgehuwelijkt.

In het Evangelie van de Heilige Twaalf staat het volgende vermeld:
Op zijn achttiende jaar werd Jezus van Nazareth uitgehuwelijkt aan Mirjam. Zij was een maagd uit de stam van Juda. Jezus leefde zeven jaren met Mirjam. Daarna kwam zij te overlijden.

Laten we ook eens kijken naar een aantal teksten in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Rond zijn dertigste levensjaar begon hij te verkondigen. Zo lezen we in Mattheüs 5 over zijn Bergrede. Het is opvallend hoe helder Jezus zijn toehoorders door middel van vergelijkingen weet te onderwijzen in de Goddelijke leer. Zijn uiteenzettingen zijn begrijpbaar voor een groot publiek. Jezus probeert eigenlijk duidelijk om van de plaatselijke bevolking, waar Jezus op dat moment spreekt, betere mensen te maken. Dat doet hij door hun een nieuw soort van waarden en normen aan te leren, die de goedkeuring kan dragen van God de Almachtige Vader.

En dan is er nog Jezus de wonderdoener. Jezus die de zieken geneest, Jezus die de doden tot leven wekt, Jezus die demonen uit drijft, Jezus die Goddelijke vergeving kan schenken en Jezus die zelf opstaat uit de dood, etc. Jezus moet een ongelooflijke aantrekkingskracht hebben gehad op de mensen om hem heen. Twee van zijn apostelen waren tenslotte in eerste instantie hard werkende vissers die familie, huis en haard achterlieten om Jezus te kunnen volgen. Ze behoorden samen met anderen tot de intieme kring rondom Jezus Christus. Deze intieme kring mensen werden zijn leerlingen genoemd.

Hoe zag Jezus er uit qua uiterlijk?

Ook bij deze vraag kunnen wij vandaag ten dag terug kijken in de tijd door middel van apocriefe teksten en pure veronderstellingen. Jezus was een man van Joodse afkomst. Dus om te beginnen zouden zijn haren hoogstwaarschijnlijk zwart zijn geweest. In het Nieuwe Testament staat nergens beschreven hoe hij er uit zag. In het evangelie van Lucas 2 staat alleen dat Jezus opgroeide tot een sterke jongeman en begiftigd was met wijsheid. Op Syrische fresco’s uit de tweede eeuw staan Joodse mannen uit de tijd van Jezus afgebeeld met korte baarden en stug haar. Opvallend is ook dat in een van de brieven van Paulus verteld wordt dat het voor mannen een schande is om lang haar te hebben. Paulus zou dat nooit geschreven hebben wanneer juist Jezus Christus lang haar zou hebben gehad.

Als de lijkwade van Turijn werkelijk het dode lichaam van Jezus Christus ooit zou hebben bedekt dan zouden wij nu tot de opmerkelijke conclusie kunnen komen dat Jezus, zeker voor een man uit het begin van onze jaartelling, vrij lang was. Namelijk zo rond de 1.87 meter! De lijkwade wordt bewaard in de kathedraal van Johannes de Doper in Turijn.

In de Spaanse stad Oviede wordt ook een speciale relikwie van Jezus Christus bewaard. Namelijk de zweetdoek van Oviede. Het verhaal gaat dat dit doek is gebruikt om het hoofd van Jezus te bedekken nadat hij was gestorven aan het kruis. Op dit doek is geen afdruk van een gezicht te zien maar wel bloedvlekken en lichaamssappen. Bovendien is vastgesteld dat deze doek inderdaad uit de eerste eeuw van onze jaartelling komt en onderzoekers hebben daadwerkelijk kunnen vaststellen dat de stof van dit doek in de omgeving van Jeruzalem vervaardigd moet zijn.

Over de vermoedelijke kledij van Jezus (uitgesproken als ‘Yeshua’ in zijn moedertaal, het Aramees) valt alleen te zeggen dat Jezus zich als een eenvoudig en bescheiden man kleedde. Over het algemeen droegen mannen gewoon eenvoudige sandalen.

Over Jezus als mens en over Jezus als God is al ontzettend veel geschreven. De vele bronnen over zijn leven lijken zich bijna dagelijks uit te breiden. Jezus is een enorme inspiratiebron voor schrijvers, kunstenaars, gelovigen en vele andere mensen. Zijn aanwezigheid hier op aarde maakt al ruim 20 eeuwen een grote impact op onze mensheid.
Laten we maar oprecht hopen dat wij allemaal dankzij hem een grote eenheid zullen vormen met wederzijds respect voor iedereen ongeacht leeftijd, kleur, achtergrond, wel of geen religie en mening.
© 2009 - 2024 Dorybos, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Het leven van Maria MagdalenaMaria Magdalena nam een bijzondere plaats in in het leven van Jezus Christus. Als zijn meest geliefde leerling, staat Ma…
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…

De Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit de oudheidDe Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit de oudheidIn 1947 werd in Qumran een ontdekking gedaan die vooral de religieuze wereld op zijn grondvesten deed schudden. In elf v…
Wat is de bijbel, waarom uniek, canonieke & apocriefe boekenWat is de bijbel, waarom uniek, canonieke & apocriefe boekenHet woord 'Bijbel' stamt van het Griekse woord biblia en dat is het meervoud van biblion oftewel boekrol. De bijbel best…
Bronnen en referenties
Reactie

Jehoeda (infoteur), 02-03-2009 #1
Hallo Dorybos,

In de Joodse Bijbel wordt een duidelijk en scherp onderscheid gemaakt tussen God aan de ene kant, en mensen aan de andere kant. In Ezechiël 28:2 wordt een reprimande gegeven tegen mensen die beweren God of Goddelijk te zijn: "Mensenkind, zegt tot den vorst van Tyrus: zo zegt de Here Heer: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning, bewoon ik midden in zee, -terwijl gij een mens zijt en geen god- en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god."

In Hosea 11:9 vertelt God dat hij geen mens is: "Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed."

In Numeri 23:19 staat dat als God een mens zou zijn Hij zou liegen en berouw zou hebben en geen beloften zou houden: "God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?"

Conclusie Jezus is geen God.

MVG, Etsel Reactie infoteur, 03-03-2009
Hoi Etsel,

Allereerst wil ik u bedanken voor uw reaktie. Elke dag leer ik weer iets nieuws, en zo ook vandaag.

Ik neem aan dat u citeerd uit de Thora. Ik heb inmiddels ook meer artikelen van u gelezen en ik vind ze allemaal heel interessant. Dus u heeft aan mij voortaan een vaste lezeres.

Ik geloof zelf dat Jezus weldegelijk de Messias is. Maar dat is mijn persoonlijke overtuiging.

Fijne dag toegewenst,
Dory

Dorybos (53 artikelen)
Gepubliceerd: 02-03-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.