De Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit de oudheid

De Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit de oudheid In 1947 werd in Qumran een ontdekking gedaan die vooral de religieuze wereld op zijn grondvesten deed schudden. In elf verschillende grotten werden boekrolkruiken ontdekt die er ongeveer rond 68 na Christus verstopt zijn. De geschriften waren niet alleen handgeschreven op papyri of leer, maar zelfs ook op platen van koper.

De Dode Zeerollen, apocriefe geschriften uit het verre verleden.

De Dode Zeerollen bestaan uit meer dan 800 handgeschreven teksten. Ze kregen de naam Dode Zeerollen mee omdat ze allemaal gevonden zijn in de omgeving van de Dode Zee. De meest bekende papyrusrollen zijn gevonden in de grotten van Qumran. Ze bevatten Hebreeuwse, Aramese en Griekse manuscripten die in totaal elf verschillende grotten gevonden zijn. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Christus in allerijl verborgen in de grotten om ze uit handen te houden van het Romeinse legioen die ze anders vernietigd zouden hebben. De Dode Zeerollen spreken een zeer groot publiek vooral aan omdat ze de aller-oudste Bijbelhandschriften bevatten.

De papyri van Samaria.

De aanduiding Samaria wordt gebruikt voor het gebied tussen Judea en Galilea. In de tijd van Jezus Christus was dat dan ook het gebied waar de Samaritanen leefden.
Er zijn in dit gebied resten gevonden van papyrusrollen uit de vierde eeuw voor Christus. Ze werden in grotten ontdekt die zo’n 15 km ten noorden van Jericho liggen. Ze bevatten een grote hoeveelheid papyrushandschriften die in het Aramees geschreven bleken te zijn. Ook op andere plaatsen in de nabijheid van de Dode Zee zijn geschriften gevonden. Maar de meest omvangrijke en de meest belangrijke Bijbel gerelateerde vondsten zijn toch die van Qumran.

De vondsten van Qumran.

Het is begin 1947. Een jongeman van een groep bedoeïen van de stam Ta’amireh is op zoek naar een verdwaald schaap van zijn kudde. Daarbij doorzoekt hij ook een aantal grotten in de heuvels. Omdat hij denkt dat zijn schaap in een hoger gelegen grot is gekropen, werpt hij daar een steen in om het dier eruit te jagen. Maar tot zijn grote verbazing hoort hij daardoor aardewerk breken. Eenmaal in de grotten geklommen zag hij oude potten (zogenaamde boekrolkruiken) met daarin handgeschreven boekrollen gewikkeld in linnen. Daarna bracht hij de vondst naar een antiquair in Bethlehem.

Later kwam er via de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem een groot onderzoek op gang. Toen werden er in totaal elf grotten vondsten gedaan van zeer oude handgeschreven geschriften. Helaas werden er in grot vier alleen nog maar snippers of fragmenten van de boekrollen gevonden.

In de christelijke wereld is de ontdekking van de Dode Zeerollen met open armen ontvangen omdat het een direct inzicht geeft over de tijd tijdens het leven van Jezus en ook meer informatie geeft over het ontstaan van het vroegste christendom.

Het bijzondere aan grot elf.

In februari 1956 werd deze grot ook ontdekt door bedoeïen. Het opmerkelijke aan deze grot was de vondst van een Tempelrol. Deze rol bleef in het bezit van een antiquair in Bethlehem totdat het ruwweg werd geconfisqueerd door het Israëlische leger in 1967.
De Tempelrol is de grootste gevonden boekrol, het is maar liefst 8 meter lang. De Tempelrol beschrijft een directe openbaring van God aan Mozes. Het is een soort van Goddelijke redevoering dat we in Deuteronomium terug kunnen vinden als een mededeling van Mozes aan het volk.Verder staan er onder andere de bouw in van het Tempelheiligdom en het altaar, de Tempelpleinen en de daar gesitueerde bijgebouwen.
Er komt een cyclus aan bod van de jaarlijkse feesten en de daarbij behorende offers.
En dan is er een thema dat betrekking heeft op bepaalde reinheidswetten. Het ritueel rond de reinheid van de Tempel en de heilige stad worden ook beschreven.
De inhoud van deze Tempelrol wordt ook wel gezien als het zesde boek van de Thora, terwijl anderen weer van mening zijn dat het een aanvulling betreft van het Bijbelse Deuteronomium.

Teksten met betrekking tot de Eindtijd.

Handschriften uit grot één en vier vertellen het verhaal over de Eindtijd. De tekst uit grot één vertelt een voorspellend verhaal over ‘De rol van de Oorlog’. Het verteld over de eindstrijd tussen de engelscharen gesteunde kinderen van het licht, en de door Belial (de duivel) geleide kinderen van de duisternis.

Een stukje tekst met betrekking tot de Eindtijd:

Geprezen zij uw naam, God van de gunstbewijzen, die het verbond met onze voorvaderen bewaart en bij al onze generaties uw gunstbewijzen wonderlijk getoond heeft aan de rest van uw erfdeel gedurende de heerschappij van Belial.
Ondanks al de geheimen van zijn vijandigheid hebben zij ons niet afgebracht van uw verbond. Gij heeft de geesten van zijn verderf van ons verjaagd en de mannen van zijn heerschappij, die goddeloos zijn, verdreven.

Zaligsprekingen in de rollen van de Dode Zee.

Wetenschappers denken dat de meeste rollen te dateren zijn omstreeks 165 voor Christus tot aan de eerste eeuw. Het betreft veelal Bijbelse manuscripten. Maar heel opvallend is dan ook deze literaire Joodse tekst die gevonden is in grot vier en die parabellen vertoont met de reeks van zaligsprekingen in Matteüs:

Zalig die de waarheid spreken met een rein hart, en op wiens tong geen laster is.
Zalig die vasthouden aan hun inzettingen, en die niet vasthouden aan verkeerde wegen.
Zalig die zich in haar verheugen, en die zich niet storten op de dwaze wegen.
Zalig die haar zoeken met reine handen, en die haar niet trachten te vinden met een bedriegelijk hart.
Zalig de mens die de Wijsheid bereikt, die wandelt in de wet van de Allerhoogste
en zijn hart richt op haar wegen
die zich toelegt op haar tucht
en zich steeds haar terechtwijzingen heeft welgevallen
die haar niet verstoot ten tijde van onderdrukking
en haar niet verlaat ten tijde van benauwdheid
en haar niet vergeet in bange dagen
en haar niet veracht tijdens de verdrukking van zijn ziel.

De koperen rol.

Het meest opzienbarend aan de vondsten van de Dode Zeerollen is de vondst van enkele geschriften die niet geschreven zijn op papyri of leer, maar op drie platen van zuiver koper.
Één daarvan werd gescheiden gevonden op een plaat en de andere twee werden opgerold en totaal geoxideerd aangetroffen. Er staan teksten in vermeld die nog het meeste lijken op een verzameling vindplaatsen van schatten. Daarmee verschilt de inhoud van deze teksten dan ook totaal met alle geschriften van alle andere Dode Zeerollen.
De herkomst van deze documenten en de dateringen zijn nog steeds een twistpunt voor wetenschappers.

Ook heden kunnen we nog steeds vaststellen dat nog steeds niet alle teksten van de Dode Zeerollen vertaald zijn. Het is bijzonder opvallend dat er weinig of geen informatie is vrijgegeven over de persoon Jezus in de oude geschriften. Er gaan daardoor dan ook verhalen ten ronde dat het Vaticaan een gevonden boekrol uit de eerste grot verborgen houdt.
Waar?...dat weet niemand, en of dat wel waar is?...ook niet.
© 2009 - 2024 Dorybos, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Dode Zeerollen in Drents MuseumDode Zeerollen in Drents MuseumDe Dode Zeerollen zijn een van de belangrijkste archeologische vondsten en ze reizen regelmatig de wereld over om te wor…
De Dode Zee, laagste zee ter wereldIedereen heeft al gehoord van de twee bijzonderheden van de Dode Zee. Het is de laagste Zee ter wereld en je blijft er g…
Jezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mensJezus Christus, God en tegelijkertijd vooral mensJezus Christus was misschien wel het meest vredelievendste mens dat ooit hier op aarde heeft rondgelopen. Hij wist, en w…
Bronnen en referenties
Dorybos (53 artikelen)
Gepubliceerd: 03-03-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.