De bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en Ezechiël

De bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en Ezechiël De bijbel is geen makkelijk boek om zo maar te lezen. Interessant en de moeite waard is het zeker wel. Hieronder tref je een korte beschrijving van de kern van een aantal boeken en hun hoofdpersonen uit de bijbel, in dit artikel Kronieken, Jesaja, Jeremia en Ezechiël. In mijn special tref je informatie over andere bijbelboeken. Veel leesplezier gewenst!

Kronieken

De Kronieken vertellen in grote lijnen hetzelfde verhaal als Koningen. Het verschil is dat Kronieken van latere datum is en meer nadruk legt op de rol van David – die veel gunstiger uit de verf komt dan in Koningen – en Salomo.

Jesaja

Bij het lezen van Koningen zijn we de profeet Jesaja al tegengekomen. Op naam van deze Jesaja, die in de tweede helft van de achtste eeuw v.Chr. geleefd zou hebben, is een boek met profetieën overgeleverd. Profetieën zijn uitspraken die namens de HEER worden gedaan door een persoon die daartoe door Hem is uitverkoren. Deze goddelijke openbaringen zijn soms voorspellingen en nemen soms de vorm aan van visioenen. Jesaja voorspelt de ondergang van het koninkrijk Juda als straf voor ontrouw aan de HEER, maar ook de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap en het herstel het koninkrijk van David. De profetieën van Jesaja hebben gedeeltelijk een messiaans karakter: zij voorzeggen de komst van een nakomeling van David, de Messias (‘Gezalfde’ = Koning) die vrijheid en vrede zal brengen. We lezen uit Jesaja een kleine selectie. Het gaat daarbij niet zozeer om de politieke gebeurtenissen waarop de visioenen van Jesaja betrekking hebben als wel om het ‘proeven’ van de buitengewoon beeldende taal van het joodse profetendom.

Jeremia

De profeet Jeremia leefde in het koninkrijk Juda rond 600 voor Chr. In die tijd gaat het Assyrische Rijk ten onder. Juda wordt een vazalstaat van het Nieuw-Babylonische Rijk van Koning Nebuchadrezzar (Nebukadnezar). De strekking van een groot deel van de profetieën die worden toegeschreven aan Jeremia is dat de Judeërs trouw moeten zijn aan Nebukadnezar. Jeremia is een echte ‘onheilsprofeet’. Hij voorzegt gruwelijk onheil wanneer men niet naar hem luistert. Deze boodschap wordt met name uitgedragen wanneer de laatste koning van Juda, Sedekia, in opstand komt tegen de Babyloniërs, en Nebukadnezar daarom Jeruzalem belegert (vergelijk de gebeurtenissen in 2 Koningen 24:18-25:18). In een belegerde stad aandringen op capitulatie is natuurlijk vragen om moeilijkheden, en die kreeg Jeremia dan ook volop. We lezen een aantal verhalen over zijn optreden. Kenmerkend voor Jeremia is dat hij zijn onheilsboodschap niet alleen door middel van woorden brengt maar ook door middel van symbolische handelingen.

Ezechiël

Ezechiël, een tijdgenoot van Jeremia, werd in 597 v.Chr. samen met Koning Jojakin en een groot aantal vooraanstaande Judeërs gedeporteerd naar Babylonië (zie 2 Koningen 24:10-16). Daar komt hij als profeet tot bloei. Zijn vroegere profetieën hadden betrekking op de ondergang van het koninkrijk Juda maar in Babylon ontpopt hij zich als de profeet van de nationale wederopstanding, die namens de HEER het einde van de Ballingschap voorspelt. We lezen slechts één van zijn profetieën, maar dat is dan ook gelijk een van de beroemdste visioenen uit de Bijbel: Ezechiël 37:1-37:14, het apocalyptische visioen van het dal vol met dorre beenderen.
© 2008 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bijbel (Tenach) - natuurbeelden in de TenachBijbel (Tenach) - natuurbeelden in de TenachIn de Tenach komen veel natuurbeelden voor. De mensen leefden erg dicht bij de natuur en waren er nauw mee verbonden. Di…
10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste Tempel10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste TempelOp Asarah B'Tevet, de 10e dag van de Joodse maand Tevet, in het jaar 3336 vanaf de Schepping (425 voor het begin van de…
Het verbond van God met mensen: verbreking en herstelHet verbond van God met mensen: verbreking en herstelEen verbond heeft het karakter van een verdrag. God sluit een verbond met mensen. Hij doet dat door het geven van de Tie…
Verschillen tussen de boeken Koningen en KroniekenVerschillen tussen de boeken Koningen en KroniekenEr zijn veel verschillen tussen de boeken Koningen en Kronieken. Het boek Kronieken dingen weg, voegt toe, verandert fei…

De bijbel: Ezra, Nehemia, Ester en JobDe bijbel: Ezra, Nehemia, Ester en JobDe bijbel is geen makkelijk boek om zo maar te lezen. Interessant en de moeite waard is het zeker wel. Hieronder tref je…
De bijbel: Richteren, Ruth, Samuël en KoningenDe bijbel: Richteren, Ruth, Samuël en KoningenDe bijbel is geen makkelijk boek om zo maar te lezen. Interessant en de moeite waard is het zeker wel. Hieronder tref je…

Reageer op het artikel "De bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en Ezechiël"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Dessal
Laatste update: 29-05-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Schrijf mee!