Islam is de op één na grootste wereldgodsdienst

Islam is de op één na grootste wereldgodsdienst Islam is een der grootste wereldgodsdiensten. Dit is met name het geval in Zuidoost-Azië waar ruim 60% van de bevolking moslim is. Ook in het midden oosten is deze religie de belangrijkste geloofsvorm. In totaal zijn er op de wereld 1,57 miljard mensen die moslim zijn en dat wil zeggen één op de vier mensen. Toch is er veel onbekendheid met deze godsdienstige stroming die is ontstaan in Saoedi-Arabië. De Moslims kennen de Koran als belangrijkste heilige boek.

Ontstaan van de Islam

De islam is ontstaan in 622 na Christus in Saoedi-Arabië. Al rond het einde van de zevende eeuw werd de Islam naar Europa gebracht waarbij de islamieten er niet op uit waren om mensen te bekeren tot het geloof maar om handel te drijven met het westen. Thans is de islam de op één na grootste godsdienst ter wereld en heeft meer dan 1,5 miljard gelovigen. Een aanhanger van de Islam wordt moslim genoemd. Maar we spreken ook wel van islamieten of mohammedanen. Moslims gaan ervan uit dat het geloof al bij de schepping van de aarde is ontstaan. De engel Djibriel heeft aan Mohammed openbaringen van God gegeven. Het heilige boek is de Koran. Dit heilige boek telt 114 hoofdstukken. De bedoeling is dat men het tot zich neemt via het oor en niet via het oog. De gesproken tekst is belangrijk. Het Arabische woord islam betekent letterlijk de overgave aan God . Het Arabische alfabet telt 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven. Mohammed is slechts de profeet. Maar ook aan Mozes en Isa werden de openbaringen verstrekt. In die zin is het ontstaan van het geloof wel te vergelijken met het christelijke geloof. De Koran noemt wel 25 profeten. Het geloof is monotheïstisch. Er is slechts één God. Islamieten zijn van mening dat de Koran alleen in het Arabisch het werkelijke verhaal kan vertellen. Vertalingen zijn van mindere betekenis. Naast de Koran is ook de Hadith belangrijk in het leven de de moslims. Uit beiden werd de Sharia vastgesteld. Dit zijn de wetten. God is de schepper van het heelal.

Bijna de grootste Wereldgodsdienst

De islam is geen kerk en kent geen kerkelijke hiërarchie. Het is wel een wereldgodsdienst. Men gelooft niet in het bestaan van de erfzonde maar wel in een laatste oordeel. Hemel en hel bestaan ook in de islam. In Azië heeft de islam in de laatste decennia uitbreiding ondergaan. Zo zien we dat bijvoorbeeld in Indonesië op veel plaatsen de leer van de Islam thans strenger wordt nageleefd dan in de vorige eeuw.

De vijf zuilen van de islam

De islam is gebaseerd op vijf principes waar men naar moet leven. Dit zijn:
  • Getuigenis ofwel shahada
  • Vijf maal per dag verplichte gebeden
  • Vasten in de ramadan
  • Aalmoezen geven
  • Eenmaal naar Mekka gaan op bedevaart.

Getuigenis ofwel shahada

Men getuigt dat er geen andere god is die het recht heeft om aanbeden te worden. Alleen Allah en Mohamed is de profeet.

Vijf maal per dag verplichte gebeden

Dit noemt men de salah. Alhoewel het bidden in de moskee de voorkeur verdient kan men overal ritueel bidden en men doet dit vijf maal per dag te beginnen bij zonsopgang.

Vasten in de Ramadan

Tijdens de ramadan is het verboden om te eten en te drinken, te roken of de liefde te bedrijven in de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang. Hierbij worden wel uitzonderingen gemaakt voor zieken, zwangere vrouwen, soldaten en jonge kinderen.

Aalmoezen geven

Uitgaande van de gedachte dat we alle goederen in bruikleen hebben gekregen vinden moslims het belangrijk om een deel van hun aards bezit aan aalmoezen te geven. Men gaat uit van 2,5% van het inkomen.

Naar Mekka op bedevaart gaan

Indien mogelijk is de moslim verplicht om één keer in zijn of haar leven naar Mekka te gaan. De gang naar Mekka was in de beginjaren niet zo moeilijk omdat men toch al in de woestijn trok. En de oorsprong van het geloof lag in Saoedi-Arabië. Lange tijd werd de tocht naar Mekka voor de mensen een zware pelgrimstocht maar tegenwoordig mag men de moderne transportmiddelen gebruiken. Een pelgrimage noemt men de hadj. Men draagt speciale kleding.

De moskee speelt een grote rol in het geloof

Een moskee of masjid wordt eigenlijk overal ter wereld volgens hetzelfde principe gebouwd. Er is een voorhof met een fontein of waterbekken zodat vermoeide reizigers zich eerst kunnen verfrissen alvorens de moskee te betreden. Daarna komt men pas in de gebedshal. Hier staan geen banken of stoelen. De bezoekers nemen plaats op de grond. Tijdens het bidden is het gezicht naar Mekka gericht. Hier is bij de bouw van de moskee rekening gehouden. Men trekt de schoenen uit. In de moskee is een trap en een nis waar de imam de gebeden verzorgt. Naast de moskee staat een minaret. Van hieruit worden de mensen opgeroepen tot gebed. Het is opvallend om te zien hoe overal in de wereld de moskee toch dezelfde bouw heeft. Zo zien we de ronde bogen in de moskee terug in Cordoba, maar ook in Brunei of in Istanbul.

Voeding

De islam geeft regels inzake het gebruik van voedsel. Zo mag men geen varkensvlees eten. Eten moet halal zijn. Men mag zuivelproducten eten en natuurlijke producten zoals groenten, fruit en noten en vlees. Maar het betekent wel dat dieren op een bepaalde wijze geslacht moeten worden. Ook het drinken van alcohol is verboden.

Rituelen

Op vrijdagmiddag bezoekt men de moskee. Dit is wel te vergelijken met de zondagsviering die de christenen kennen en de sabbath van de joden. De immam is de voorganger.

Stromingen binnen de islam

We kennen binnen de islam drie stromingen te weten:
  • Soennisme
  • Sjiïsme
  • Soefisme

Soennisme en Sjiïsme

90% van alle moslims in de wereld is soennitisch. Het soennisme is ontstaan na de dood van Mohamed toen er strijd ontstond over de opvolging. Alhoewel Mohamed getrouwd was met negen vrouwen was er geen opvolger. Er werd toen een Kalief aangewezen Aboe Bakr. De Sjiïeten waren het hier niet mee eens. Zij kozen een andere opvolger.

Soefisme

Het soefisme is een religieuze beweging die al ontstaan is in de zevende eeuw. Er waren veel aanhangers in India. Men liep vooral in wollen kleding. De roos is een belangrijk symbool in deze beweging. Soefisme wordt ook wel gezien als een mystieke zijtak van de islam.

Zijn mannen en vrouwen gelijk binnen de islam

Strikt formeel zullen de man en vrouw op dezelfde wijze worden beoordeeld op de dag des oordeel. Volgens de islam heeft Eva dan ook niet een zonde begaan door van de verboden vrucht te eten maar zijn Adam en Eva beiden verleid door de satan. Volgens de sharia echter is de man de kostwinner en het hoofd van het gezin. De vrouw heeft de rol als moeder en echtgenote. Dit hoeft niet te leiden tot een ondergeschikte positie maar heeft vaak meer te maken met de cultuur dan met de regels van de godsdienst. In de islam is het de man wel toegestaan om met toestemming van de eerste vrouw maximaal vier vrouwen te trouwen. Hij moet dan echter wel in staat zijn om alle vier de vrouwen op dezelfde wijze te onderhouden. Polygamie komt nog steeds voor in de wereld van de islam. Mohamed was zelf getrouwd met negen vrouwen.

De invloed van het westen op de islam

De invloed van het westen op de islamitische bevolking was groot aan het eind van de negentiende eeuw. Begrippen als scheiding tussen kerk en staat, democratie, godsdienstvrijheid hebben geleid tot wijzigingen in het geloof. Er zijn uit ontevredenheid fundamentalisten ontstaan maar ook ontstond er een meer liberale stroming.

De fundamentalisten

In ieder geloof zijn er fundamentalisten. Zij wensen een terugkeer tot de oorspronkelijke leer van het geloof en willen geen interpretatie van de geschriften. Bij de moslims zijn de fundamentalisten van mening dat men de strijd moet aangaan (jihad) om mensen te bekeren tot het geloof. Soms noemt men deze stroom de zesde zuil van de islam.
© 2013 - 2024 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De islam, een wereldgodsdienstDe islam is een van de grootste godsdiensten ter wereld. Maar wat houdt deze godsdienst eigenlijk precies in?
Verbranding van de Koran lijkt op Joodse boekenverbrandingVerbranding van de Koran lijkt op Joodse boekenverbrandingPredikant Terry Jones uit de Amerikaanse staat Florida wilde op 11 september 2010 massaal korans verbranden. Het was de…
Wat zijn de vijf zuilen van de islamWat zijn de vijf zuilen van de islamDe islam is het op een na grootste geloof na het christendom dat op nummer 1 staat. De koran is het heilig boek van de i…
De vijf pilaren van de islamBinnen de islam worden een aantal fundamenten genoemd waarop deze religie gebouwd is. Met de intentie de moslimgemeensch…

Een der oudste godsdiensten ter wereld is het HindoeïsmeEen der oudste godsdiensten ter wereld is het HindoeïsmeEen der oudste godsdiensten ter wereld is het Hindoeïsme. De godsdienst is ontstaan in India al rond 3000 voor Christus.…
Hoe wordt de nieuwe paus gekozen?nieuws uitgelichtHoe wordt de nieuwe paus gekozen?Nadat Benedictus XVI aankondigde vrijwillig af te treden als paus moest er een nieuwe paus gekozen worden. Het proces va…
Bronnen en referenties
  • Wikipedia
  • Lezing Aida
Celientje1 (252 artikelen)
Laatste update: 09-08-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.