mijn kijk op

Nicolas Notovich, het onbekende leven van Jezus Christus

Nicolas Notovich, het onbekende leven van Jezus Christus Nicolas Notovich was een Russisch journalist die een reis door India, Perzië, Afghanistan en Tibet maakte. Hij werd vertrouweling van Boeddhistische monniken die hem vertelden over Issa. In de Islam wordt Jezus Issa genoemd. Volgens de Boeddhisten zou Jezus tijdelijk in een klooster zijn opgenomen om wijsheid te vergaren. Notovich zijn boek wordt als controversieel beschouwd. Let op! Dit artikel is geschreven vanuit de persoonlijke visie van de auteur en bevat mogelijk informatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is en/of aansluit bij de algemene zienswijze.

Inhoud:


In de bijbel wordt niets gezegd over het leven van Jezus tussen zijn 12e en zijn 30e. Kan het zijn dat hij op reis was naar India, Pakistan, Tibet en Perzië? Er zijn oude boeddhistische teksten gevonden die een tocht door deze landen beschrijft en ze zouden een antwoord op de vraag hoe de ontbrekende jaren van Jezus ingevuld waren.

Klooster in Himis

Na een festival bezocht te hebben in Tibet raakte Notovich aan de praat met een monnik die hem vertelde over de Boeddhist Issa. Hij zou zowel boeddhisme gepredikt hebben in India, Perzië als in Israël. Issa werd vermoord door heidenen wier afstammelingen zijn predikingen zouden vertolken op hun eigen wijze om macht uit te oefenen over mensen. Hij had een gesprek met deze boeddhist dat werd afgebroken omdat hij geroepen werd door zijn mede monniken. De monnik excuseerde zich en vertrok. Notovich maakte zich op om te vertrekken uit het stadje, Himis genaamd, om per paard over de bergen te trekken. De volgende dag zat hij op zijn paard en beklom de bergen rondom Himis. Zijn paard struikelde en Notovich viel. Hij was genoodzaakt terug te gaan naar Himis en werd verpleegd door de monniken. Gedurende deze tijd kreeg hij geschriften te lezen over het handelen van Issa. Deze geschriften heeft hij in het Engels vertaald en in 1890 gepubliceerd in zijn boek The Unknown Life of Jesus Christ.

Titelblad boek NotovichTitelblad boek Notovich

Overeenkomsten en verschillen

Notovich heeft 14 teksten vertaald uit het Pali, een taal in Tibet. De teksten zaten niet in één boek maar waren verspreid over verschillende boeken waarin gebeurtenissen van buiten India vertelt werden. Notovich zegt dat hij alle fragmenten die hij voorgeschoteld kreeg door Tibetaanse monniken op chronologische volgorde heeft gelegd en zo in 14 hoofdstukken heeft verdeeld. Inhoudelijk gezien zijn er veel overeenkomsten met de bijbel maar er zijn ook opvallende verschillen.

Mozes de faraozoon

In het begin van de boeddhistische teksten is Mozes beschreven als een zoon van een farao, en niet als een Hebreeuwer zoals in de bijbel staat. De zonen van farao´s worden zelf ook farao. Mozes was onder de indruk van de Israëlieten in Egypte. Ze moesten slavenarbeid doen, mochten niet onder een dak slapen maar verloochenden nooit hun God. Mozes, de faraozoon maakte zijn vader kwaad door zich te bekeren tot het zelfde geloof als de Israëlieten. Zijn vader werd zo boos dat hij een order uitgaf dat de Israëlieten meer gemarteld moesten worden dan ervoor. Vervolgens begonnen de zeven plagen in Egypte. De Egyptische bevolking werd gedecimeerd (maar een groot deel van de Israëlieten bleef gespaard, waarschijnlijk omdat ze niet in huizen mochten slapen want vele huizen zijn ingestort.) Mozes zei tegen zijn vader dat de God van de Israëlieten tussenbeide kwam. De farao zei dat Mozes samen met de Israëlieten het land moest verlaten om in een andere stad over hen te regeren. Het gedeelte tussen haakjes in deze alinea stond niet in de tekst maar is een interpretatie van de schrijver van dit artikel.

Thutmose de eerste, is deze man met de staf Moses? / Bron: K. R. Lepsius, Wikimedia Commons (Publiek domein)Thutmose de eerste, is deze man met de staf Moses? / Bron: K. R. Lepsius, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Mozes = Thutmose

Precies in dezelfde tijd dat Mozes leefde was er farao Thuthmose aan de macht. Sommigen opperen dat Mozes Thuthmose was. Notovich doet dat niet. Hij ziet alleen het verschil tussen de boeddhistische tekst en de bijbeltekst. Hij verklaart het verschil door te beredeneren dat de boeddhisten veel langer het schrift kenden en ze historische gebeurtenissen noteerden. Het is in India en omringende landen een traditie om alles wat een reiziger heeft gezien en gehoord te vertellen. Men was zeer geïnteresseerd in de gebeurtenissen buiten India. Net als Mozes zou Jezus afstammeling zijn in de lijn van koning David, (die daarmee farao Amenenhotep I) was. Er dient gezegd te worden dat Notovich niets zegt over een eventueel faraoschap van Mozes of koning David. Het is alleen zo dat de boeddhistische tekst zelf dit impliceert. Zou het kunnen zijn dat de bijbel, die erg vaak is vertaald en overgeschreven, dusdanig in de vertaling per ongeluk is veranderd of opzettelijk verminkt, dat de Hebreeuwen en de Egyptenaren hetzelfde volk waren en dit als een verhuld feit in de wereldgeschiedenis moet worden beschouwd?

Jezus bij de brahmanen

In de teksten wordt het leven van Jezus beschreven dat hij geleid zou hebben na het vertrek uit het Midden Oosten. Allereerst gaat hij op zijn 14e in India in de leer bij de Sindh. Vervolgens gaat hij naar de Brahmanen. India was en is een samenleving verdeeld in meerdere lagen, kasten. Jezus leerde aan iedereen, los van maatschappelijke positie, de leer uit het Heilige Boek, zo staat in de Boeddhistische teksten die Notovich vertaalde te lezen. Hij vertelt de Brahmanen die maatschappelijk gezien in de hoogste kaste leven dat men hun eigen teksten niet snapt. Hun ideeën van de drieëenheid, de God, het kastensysteem wat door hun heilige teksten wordt vergoeilijkt, kloppen volgens Jezus niet. Volgens Jezus heeft niemand het recht anderen rechten te ontzien. We zijn allemaal gelijk in Gods ogen. De Brahmanen zijn in eerste instantie onder de indruk van Jezus´ inzichten. Hij verblijft in totaal 6 jaar onder de Brahmanen. Uiteindelijk hoort hij van iemand dat strijders van de priesterkaste het op hem gemunt hebben en Jezus vlucht naar Tibet. Dit verhaal heeft een overeenkomst met zijn latere ervaringen in Israël, zij het dat hij hier aan de handen van machthebbers ontsnapt.

Jezus op een antieke muurschildering / Bron: Nesusvet, Wikimedia Commons (Publiek domein)Jezus op een antieke muurschildering / Bron: Nesusvet, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Jezus in Perzië

Na zijn bezoek aan verschillende kloosters in Tibet ging Jezus naar Perzië. In de tijd dat hij er was, hing men er het Zoroasterisme aan. Dat is een leer die verhaalt over de strijd tussen licht en donker, goed en kwaad. Jezus merkt op dat het een zonde op zich is om de wereld te verdelen. Hij komt met allerlei argumenten waarin hij de mensen erop wijst dat hun geloof verworden is dat een afgodendom. Hetzelfde heeft hij later in Israël gedaan. Ook in Perzië zijn de machthebbers bang dat zijn inzichten ertoe leidt dat het volk niet meer luistert naar de priesters. Jezus zegt onder andere dat hij geen nieuwe God predikt maar dat God altijd al heeft bestaan en dat priesters zijn leringen hebben gebruikt om macht uit te oefenen over mensen. Hij zegt dat God de ster heeft geschapen die we zon noemen maar dat dat geen reden is om de ster als een valse God te aanbidden, hoewel deze warmte, voedsel en leven geeft. In Perzië waren de Magi aan de macht. Ze hebben Jezus buiten de muren van de stad gebracht, en in het boek staat beschreven dat ze hoopten dat hij door wilde dieren zou worden aangevallen. Hij was niet welkom meer en is toen vertrokken, zonder ongelukken.

Jezus terug in Israël

Uiteindelijk komt Jezus aan in Israël. Ook dit hoofdstuk uit zijn leven wordt beschreven in de boeddhistische teksten. Hij wordt zeer populair onder de bevolking. De priesters zijn ook onder de indruk van zijn kennis. Alleen Pilatus is dat niet. Pilatus is degene die volgens de bijbel verantwoordelijk is voor de berechting van Jezus. In de boeddhistische tekst staan allerlei mooie dingen die niet in de bijbel staan. Een daarvan is dat een tempel niet door mensen van steen is opgericht maar in je hart zit. Het hart is de ware tempel Gods. Jezus zegt dat de harten puur en onbevlekt moeten worden gemaakt, zodat ze tot het verkrijgen van de goddelijke wijsheid gerijpt zijn. Wanneer je handelt uit toewijding en liefde, niet uit eigen gewin en egoïsme, dan zul je het hart puur maken waardoor je deel krijgt aan de goddelijke wijsheid. Hij vertelde de Israëlieten dat hij de wetten van Mozes, welke lange tijd genegeerd waren, weer in ere wilde herstellen in de harten van mensen. Wraak leren de wetten niet, alleen vergiffenis. De geheimen van de natuur zijn in goddelijke handen want heel de wereld is manifest geworden in de boezem van de goddelijke gedachte. Als je bidt tot God, wees dan als kleine kinderen die verleden noch toekomst overdenken want de God is de heer van de tijd.

Jezus over vrouwen

Wanneer in een grote groep mensen een vrouw naar voren schuift en wordt weggeduwd door een man dan zegt Jezus: Respecteer vrouwen want in hen zien we de moeder van het universum en alle waarheid over de goddelijke creatie komt door haar. En: wees onderdanig aan de vrouw Haar liefde adelt de man en verzacht zijn verharde hart, maakt het wilde beest tam en verandert het in een lam. Deze mooie teksten zijn niet terug te vinden in de bijbel. Vervolgens wordt de populariteit van Jezus Pilatus te gortig en hij kruisigt hem, een vaak toegepaste straf in die dagen. Dat verhaal is hetzelfde in de bijbel en de boeddhistische tekst die door Notovich is vertaald.
© 2012 - 2024 Tom008, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De ontbrekende jaren van Jezusmijn kijk opDe ontbrekende jaren van JezusIn de bijbel ontbreken een aantal jaren van Jezus. Hij is geboren, heeft een opvoeding gehad maar is daarna vertrokken e…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
De ontwikkeling van Hatha YogaHatha Yoga is één van de vele vormen van de duizenden jaren oude Yoga traditie. Hatha Yoga is op het lichamelijke gerich…

Het jodendom (religie)Het jodendom (religie)Het jodendom is een religie die de Tenach en Talmoed als belangrijkste bron heeft (het Oude Testament uit de Bijbel, zoa…
Online ontdopen met behulp van de website ontdopen.nlnieuws uitgelichtOnline ontdopen met behulp van de website ontdopen.nlIn december 2012 besluiten een record aantal mensen zich te laten ontdopen. Het ontdopen komt mede door de jaarlijkse ke…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Roberto orgera, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Boedhistische teksten over Issa of Jezus: http://www.youtube.com/watch?v=8SugTSaVk7Q
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Antonius
  • Compleet boek Notavich: http://www.sacred-texts.com/chr/uljc/index.htm
  • David, Mozes, waren farao´s: http://www.youtube.com/watch?v=Vyn73ARRKls
  • BBC documentaire, lost years of Jesus: http://www.youtube.com/watch?v=yiy5uY3Iw2s
  • Foto´s: wikimedia commons
  • Afbeelding bron 1: K. R. Lepsius, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Afbeelding bron 2: Nesusvet, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Tom008 (1.183 artikelen)
Gepubliceerd: 30-12-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.