mijn kijk op

De ontbrekende jaren van Jezus

De ontbrekende jaren van Jezus In de bijbel ontbreken een aantal jaren van Jezus. Hij is geboren, heeft een opvoeding gehad maar is daarna vertrokken en kwam pas terug toen hij volwassen was. Er missen 18 jaar van de meest bekende man die het christendom kent. Er is geen informatie over zijn leven in de bijbel tussen zijn 12e en 30e levensjaar. Drie jaar voor zijn kruisiging wordt zijn leven weer beschreven. Dat roept de vraag op: waar was Jezus in de missende jaren? Let op! Dit artikel is geschreven vanuit de persoonlijke visie van de auteur en bevat mogelijk informatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is en/of aansluit bij de algemene zienswijze.

Jezus Christus / Bron: Nesusvet, Wikimedia Commons (Publiek domein)Jezus Christus / Bron: Nesusvet, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Inhoud


Jezus in Nazareth

Er zijn verschillende theoriën over wat Jezus gedaan zou hebben tussen zijn 12e en 30e. De Rooms-Katholieke kerk hangt de theorie aan dat Jezus als timmerman werkte in Nazareth, bij zijn vader Josef, die ook timmerman zou zijn geweest. Probleem met deze theorie is dat Jezus op zijn 30e geestelijke wijsheden verkondigd die niet worden verklaard door het beroep van timmerman, weliswaar een nobel beroep, uit te hebben geoefend. Op grond waarvan wist Jezus ineens zoveel dat hij een mensenmassa op de been kreeg in elke stad waar hij kwam? Had hij dat geleerd tijdens het maken van meubels?

Cornwall / Bron: Fæ, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Cornwall / Bron: , Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Jezus in Cornwall

In Cornwall wordt tot op de dag van vandaag volgehouden dat Jezus in zijn jonge jaren er op bezoek is geweest met Josef. Josef zou van de Romeinen het recht hebben gekregen om in tin te handelen. In Cornwall en andere delen van Zuid Engeland zijn veel tinmijnen. Omdat het enige bewijs mondelinge overleveringen zijn is het niet zeker dat Jezus er is geweest, maar het zou kunnen. Er missen echter 18 jaar in de bijbel. Een reisje naar Engeland duurde zelfs 2000 jaar geleden geen 18 jaar. Naast de mogelijkheid dat Jezus Zuid-Engeland heeft aangedaan moet hij toch meer bezigheden hebben gehad.

Jezus, de Esseen

Een gangbare theorie om de missende jaren van Jezus te verklaren is dat hij net als Johannes de doper lid was van de Essenen. De Essenen waren een groep Joods-Christelijke mensen die een gnostieke visie op het christendom erop na hielden. Gnostiek houdt in weten, wijsheid. Leden van de Essenen wisten vanuit eerstehands kennis en binding met het goddelijke levensveld wat de waarheid was omtrent de goddelijke mysteriën. Zulke eerstehands kennis maakt kerken en priesters overbodig, wat de reden is voor de Rooms Katnolieke kerk om de Essenen als fanatieke sekteleden die zich hielden aan extreme voorschriften zoals vegetarisme af te schilderen. Probleem hierbij is dat de kans zeer groot is dat Jezus Christus op zijn minst een paar jaar en misschien wel langer lid is geweest van de Essenen. Daar zijn meerdere bewijzen voor.

Dode zeerol / Bron: Government Press Office, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Dode zeerol / Bron: Government Press Office, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
De Essenen hebben zich afgezonderd in het destijds onrustige Israël nabij Kumran, de Dode Zee. De Dode Zeerollen die er gevonden zijn, blijken gnostische of Esseense geschriften. De Essenen waren geïnteresserd in de ontwikkeling van de geest om uiteindelijk een staat van verlichting, vergoddelijking te bereiken. Daarom kunnen de teksten van de Essenen verkeerd uitgelegd worden door mensen die ze aards interpreteren. Een voorbeeld uit de bijbel is dat Jezus zei dat hij gekomen was met het zwaard. Dat is geen oproep tot oorlog, zoals vaak is uitgelegd maar een oproep aan een ieder om het negatieve in de mens, zijn ego, zijn eigen aardse aard, te bestrijden, wat gebeurt door negatie- een niet strijd. Op deze manier wordt er ruimte gemaakt voor aspecten van de hemelse mens, de mens met goddelijke eigenschappen. Tot de gevonden teksten van de Essenen behoort het evangelie van Thomas. Dit boek, wat net als het evangelie van Marcus, Lukas, Johannes en Mattheus het leven van Jezus beschrijft mag niet als waarheidsgetrouwe tekst worden gezien volgens de schriftgeleerden van de Rooms-Katholieke kerk. Dat komt omdat het een geschrift is uit het gnostische christendom, een stroming die in de eerste eeuwen van de jaartelling alom werd aangehangen maar die door de kerk verboden is gemaakt zodat ze ´ondergronds´, in de anonimiteit, verder moesten gaan.

Was Jezus een kind van Caesar en Cleopatra?

Een theorie zegt dat Jezus kind was van Cleopatra en Julius Caesar, keizer van het antieke Rome, genaamd Caesarion of kleiner Caesar. Jezus Christus en Julius Caesar hebben dezelfde initialen, J.C. Dat zou een indicatie zijn. Cleopatra had later een liefdesaffaire met Marcus Antonius. Met hem kreeg ze drie kinderen, Cleopatra Selena (Maria Magdalena), Alexander Helios (apostel Thomas) en Ptoelemeus Philadedelphus (Jakob). Deze waren aldus de halfzus en halfbroers van Jezus. Met zijn vieren trokken ze naar India en Tibet. Ze verbleven in enkele kloosters om de leer van Boeddha eigen te worden. De belangrijkste reden zou echter zijn om een veilig onderkomen te hebben in India. In Rome was zijn vader
Jezus draagt zijn kruis / Bron: Matthew Paris, Wikimedia Commons (Publiek domein)Jezus draagt zijn kruis / Bron: Matthew Paris, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Julius Caesar vermoord en de keizer na hem, Octavianus zou kleine Caesar het zelfde lot hebben doen toekomen mocht hij ooit aanspraak maken op de troon.

Een geboren Esseen

Een andere theorie zegt dat Jezus niet op latere leeftijd Esseen werd maar geboren was in de Christelijke gnostieke geloofsgroep de Essenen. Daar zou hij veel kennis hebben opgedaan. Later ging hij naar de mysterieschool in Alexandrië, waar veel beroemde uit de Oudheid hebben gestudeerd. Hj zou toen hij 13 was met Maria, Thomas en Jacob naar India zijn vertrokken om nog meer wijsheid eigen te maken. In principe waren er al in Jezus´ tijd handelsroutes met India en China. Het is dus geen volstrekte onmogelijkheid dat Jezus naar India is afgereisd. Is dit werkelijk gebeurd?

Boeddha / Bron: Roberto Orgera, Wikimedia Commons (Publiek domein)Boeddha / Bron: Roberto Orgera, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Boeddhisme en christendom gaan hand in hand

Sommige mensen zeggen dat het boeddhisme en christendom twee totaal verschillende religies zijn. Dat is echter niet geheel waar. Jezus zegt onder andere: wat gij zaait, zult gij oogsten. In feite is dat de wet van karma. Daarnaast zijn er honderden, misschien wel duizenden zinnen en uitspraken uit de bijbel die zowel voor het boeddhisme als het christendom gelden. Eenvoud in het leven, heb je naasten lief en deel je eten met arme mensen zijn gedeelde denkbeelden door Boeddha en Jezus. Boeddha en Jezus hebben beiden over water gelopen, voedde een grote hoeveelheid mensen met een paar broden en hebben zieke mensen op miraculeuze wijze genezen. Boeddha heeft 500 jaar voor Jezus geleefd. Kan Jezus door het boeddhisme geïnspireerd zijn? De eerste westerling die de boeddhistische geschriften heeft vertaald in het Engels was Nicolas Notovich.
© 2012 - 2024 Tom008, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijdmijn kijk opPasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijdDe lijdenstijd tijdens Pasen is een keerpunt in de geschiedenis. Vol verwondering lezen we in de Bijbel de lijdensgeschi…

Online ontdopen met behulp van de website ontdopen.nlnieuws uitgelichtOnline ontdopen met behulp van de website ontdopen.nlIn december 2012 besluiten een record aantal mensen zich te laten ontdopen. Het ontdopen komt mede door de jaarlijkse ke…
De geschiedenis van de bijbelDe geschiedenis van de bijbelDe bijbel is een verzameling teksten afkomstig van papyrusrollen uit de oudheid. Er zijn meerdere vertolkingen van de bo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Boedhistische teksten over Issa of Jezus: http://www.youtube.com/watch?v=8SugTSaVk7Q
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Antonius
 • Compleet boek Notavich: http://www.sacred-texts.com/chr/uljc/index.htm
 • David, Mozes, waren farao´s: http://www.youtube.com/watch?v=Vyn73ARRKls
 • BBC documentaire, lost years of Jesus: http://www.youtube.com/watch?v=yiy5uY3Iw2s
 • Foto´s: wikimedia commons
 • Afbeelding bron 1: Nesusvet, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: , Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 3: Government Press Office, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 4: Matthew Paris, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: Roberto Orgera, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Reacties

Godfried, 02-01-2016
Er is hier - naast de genoemde, onbekende levensjaren van Jesus - nóg een leemte.
Als Jezus nl dezelfde is als Caesarion (die ong. 47 voor Chr. is geboren), dan begon Jezus zijn openbare leven dus op een leeftijd van 47 + 30 = 77 jaar. In die tijd was dat stokoud!… Of had hij een wonderlijke, eeuwige jeugd?
WIE heeft een verklaring voor dit 2e tijdgat? Ben benieuwd. Reactie infoteur, 09-02-2016
Pas in de 8e eeuw werd vastgesteld wat het jaar 0 was.

Daarvoor gebruikte men andere kalenders en jaartellingen. Daarbij is zelfs de officieel erkende historische Jezus vier jaar eerder geboren dan de jaartelling, die bij zijn geboorte had moeten beginnen. Dus het feit dat hij 33 jaar is heeft niets te maken met het feit dat er zoiets is als een jaar 0. Als ze het goed hadden gedaan zouden we dus nu minimaal in 2020 leven.

Als Caesarion dezelfde figuur was als Jezus, dan is de jaartelling nog meer verkeerd dan we dachten. Dan zouden we nu in het jaar 2063 leven.

Maar dat maakt allemaal niets uit voor de leeftijd van Caesarion/Jezus zelf. Leeftijden werden ook in die dagen netjes geteld, maar dan middels een andere kalender met een ander nulpunt.

Jelle, 18-01-2013
In de eerste theorie schrijf je: "Op grond waarvan wist Jezus ineens zoveel dat hij een mensenmassa op de been kreeg in elke stad waar hij kwam? Had hij dat geleerd tijdens het maken van meubels?" Het antwoord van de Bijbel op deze vraag is: Hij was meer dan mens alleen.

Je verhaal over de Essenen is slecht onderbouwd. Je zegt: " de kans zeer groot is dat Jezus Christus op zijn minst een paar jaar en misschien wel langer lid is geweest van de Essenen. Daar zijn meerdere bewijzen voor.", vervolgens noem je geen bewijzen maar overeenkomsten. Maar overeenkomsten maken geen bewijs.
Dit zelfde kan gezegd worden voor de Boeddhisme theorie. Er is gewoon geen historische grond voor.

Dan noem je de interessante tekst van het Evangelie van Thomas. Die is echter niet buiten de Bijbel gelaten omdat het een gnostiek boek is, maar omdat er geen reden was om het als authentiek te bestempelen. Het is geschreven lang na de evangeliën niet ondersteund door kerkvaders (die vaak leerlingen van de discipelen waren, of de generatie daarna) en het verteld een radicaal ander verhaal over Jezus en zijn theologie zonder historische ondersteuning dat het meer correct is.

Concluderend: het zijn fantasie rijke theorie die leuk zijn om over na te denken, maar waar niet genoeg aanwijzingen voor zijn om aan te nemen. Het leven van Jezus tussen zijn 12e en 30e levensjaar zijn niet beschreven omdat het niet relevant was voor de lezer van toen der tijd. Reactie infoteur, 18-01-2013
-Jezus was meer dan mens alleen en zo zou iedereen kunnen zijn, als we niet naar de onzinnige op autoriteit beruste verhalen van de kerk zouden luisteren maar van zelf-autoriteit zouden uitgaan,
-Het is 100% zeker dat Jezus Esseen was, ga dat zelf maar uitzoeken.
-De ´kerkvaders´ waren antignostiek en twijfelden zelf niet aan de authenticiteit; dat was een schijnargument om het boek in kwaad daglicht te stellen.

Tom008 (1.183 artikelen)
Gepubliceerd: 24-12-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 12
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.