Stichting Reclame Code

Stichting Reclame Code Reclame dient aan vastgelegde regels te voldoen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake van misleiding wordt geacht, kan men dit laten beoordelen door de commissie van de Stichting Reclame Code: de Reclame Code Commissie. In samenspraak met reclameadviesbureaus, media en adverteerders zijn de regels opgesteld.

Onafhankelijk

De stichting is onafhankelijk en overlegt nimmer met mensen buiten de commissie of het College. De voorzitters van de Reclame Code Commissie en College van Beroep zijn werkzaam in de rechterlijke macht.
Eén van de benoemde commissieleden wordt door consumentenorganisaties aangedragen.

Verantwoorde reclame

Stichting Reclame Code stimuleert adverteerders verantwoorde reclame te maken. Weldoordachte reclames zorgen er immers voor dat de consument vertrouwen in reclame heeft en zal blijven hebben.

Klacht indienen

Per post of middels de website kan er een klacht worden ingediend. Grensoverschrijdende reclame kan tevens gemeld worden. De Stichting is lid van de European Advertising Standards Alliance. Bij klachten omtrent reclames die over de grens zijn geproduceerd kan er voor worden gekozen om de klacht naar voornoemde bondgenootschap door te verwijzen. Hierbij zullen de regels van het betreffende EASA-lid van kracht zijn. De klager en beklaagde zullen middels het secretariaat van de Stichting Reclame Commissie op de hoogte worden gehouden. Saillant detail is dat er tevens reclame kan worden beoordeeld zonder dat er een externe klacht is ingediend.

Kosten

Consumenten kunnen geheel kosteloos een klacht indienen, mits de klacht in behandeling wordt genomen. Als de klacht wordt afgewezen, bedragen de kosten €15,-. Bij het aantekenen van een eventueel beroep zijn de kosten €30,-. Ondernemers betalen een vergoeding. Deze vergoeding kan tussen de €250,- en €1000,- bedragen.

Schriftelijke procedure

Wanneer de Reclame Code Commissie een klacht ontvangt, stuurt zij allereerst een kopie van de klacht naar de beklaagde adverteerder. Let wel; de klager dient zich bekend te maken, anonieme klachten worden nimmer in behandeling genomen. De beklaagde heeft recht op veertien dagen om zich tegen de klacht te weren. Intussen wordt er een datum bepaald, dit ten behoeve van een mogelijke vergadering waar de klacht kan worden behandeld. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk een kopie van het eventuele verweerschrift van de beklaagde. Het schriftelijke gedeelte van de procedure is hiermee beëindigd, tenzij de voorzitter van de commissie redenen ziet om de partijen uit te nodigen tot een nadere schriftelijke reactie. 

Oordeel

De voorzitter beslist hierna of hij/zij zelf over het dossier een oordeel zal vellen of dat dit door de gehele commissie dient te geschieden. De vergaderingen zijn openbaar, mits er geen zwaarwegende bezwaren worden gemaakt door één van de partijen. Tijdens de vergadering is er de mogelijkheid voor de klager en/of verweerder het ingenomen standpunt mondeling toe te lichten. Het beraad dat de commissie houdt is daarentegen niet openbaar toegankelijk.

Uitspraak

Na hoor en wederhoor velt de commissie haar oordeel inzake de voorgelegde reclame; is deze in strijd met de reclamecode of kan de reclame als deugdelijk worden bestempeld? De uitspraak geschiedt op schrift, deze wordt aan beide partijen toegezonden. De uitspraak dient binnen 3 tot 7 weken te worden gedaan nadat de klacht in behandeling is genomen.

In beroep

Wanneer een adverteerder en/of klager het oordeel als zijnde incorrect en/of abject acht, is er de mogelijkheid hier tegen in te gaan middels het College van Beroep. De uitspraak van het College is bindend.

Spoed

Artikel 8 lid 1 (Reglement) bepaalt dat wanneer een zaak met spoed behoeft te worden behandeld, dit binnen 14 dagen door de Commissie dient te worden afgewikkeld.

Uitspraken zoeken

Sinds 2007 staan reeds gedane uitspraken op de site van de Reclame Code Commissie gepubliceerd. Publicatie geschiedt zodra de beroepstermijn van 14 dagen is verstreken en er geen beroep is aangetekend. Er kan worden gezocht op o.a. datum, trefwoord, soort uitspraak enzovoort.

Inspectie

De afdeling Compliance is een onafhankelijke afdeling binnen de Stichting Reclame Code. Wanneer er en overtreding is geconstateerd controleert voornoemde afdeling of de beklaagde gehoor geeft aan de uitspraak die de commissie en/of college gedaan heeft. Een overzicht van adverteerders die niet dan wel negatief reageren na een uitspraak is te traceren middels het 'Rode Oor', the Non-Compliance, site Stichting Reclame Code.

Advies

Een beklaagde kan een vrijblijvend advies inwinnen, tegen betaling, bij afdeling Copy Advies inzake de veroordeelde reclame-uiting met de bedoeling deze zodanig aan te passen dat de regels niet meer overschreden worden. Ondernemers hebben tevens de mogelijkheid preventief advies in te winnen.
© 2012 - 2024 Miriiam, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat doen met klachten over spam per SMSWat doen met klachten over spam per SMSHet kan voorkomen dat je ongevraagde en/of ongewenste sms’jes krijgt, zoals reclame of het verzoek om geld aan goede doe…
Afmelden voor ongewenste reclame doe je zoAfmelden voor ongewenste reclame doe je zoJe bent net aangeschoven aan tafel, gaat de telefoon. Of je een abonnement wilt op een krant of een loterij? Mensen erge…
Reclame: reclamestrategie & reclameplan makenReclame is een belangrijk marketingcommunicatie-instrument uit de marketingmix. Er wordt onderscheid gemaakt in actierec…
Welke boodschappen kan een reclame uitdragen?Elke boodschap vereist een andere reclame. Aangezien er veel verschillende doeleinden zijn van reclames, zijn er namen g…

Regisseren van je eigen uitvaart; noodzaak of taboe?Regisseren van je eigen uitvaart; noodzaak of taboe?Een draaiboek voor de laatste dag op aarde, daar wil je niet bij stil staan als je volop in het leven staat. Natuurlijk…
Bronnen en referenties
  • https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaID=0
  • Stichting Reclame Code logo - Google afbeeldingen
Miriiam (7 artikelen)
Laatste update: 16-03-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.