Sollicitatieplicht bijstandsuitkering

Sollicitatieplicht bijstandsuitkering De bijstand is een sociaal vangnet. Mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de bijstand. Om een bijstandsuitkering te ontvangen gelden er een aantal voorwaarden, zoals de inkomenstoets, de vermogenstoets, de partnertoets en de sollicitatieplicht. Dit artikel beschrijft de sollicitatieplicht van de bijstandsuitkering. Wat houdt de sollicitatieplicht in? Wie kan ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen?

Plichten bijstandsuitkering

 • Een bijstandsgerechtigde heeft een aantal verplichtingen om de bijstandsuitkering te ontvangen. Het gaat om de volgende verplichtingen:
 • U moet als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf
 • Inspanningsverplichting: u moet uw best doen om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. Dit geldt ook voor de partner.
 • Sollicitatieplicht
 • De plicht om mee te werken aan ondersteuning die de gemeente biedt, zoals een sollicitatiecursus
 • De plicht om mee te werken aan huisbezoeken en psychologische en medische onderzoeken indien nodig
 • Informatieplicht: u moet de gemeente voorzien van de juiste informatie. Als u onjuiste informatie verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de bijstandsuitkering.

Sollicitatieplicht bijstand

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om te solliciteren naar alle soorten normaal werk. Alle soorten werken worden als passend gezien. Dit houdt in dat u ook moet solliciteren naar banen die niet direct aansluiten bij uw opleidingsniveau of ervaring.

Ontheffing sollicitatieplicht bijstand

 • U kunt ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij de gemeente. De ontheffing is niet structureel, maar tijdelijk. Er moet dan sprake zijn van een van de volgende situaties:
 • U kunt tijdelijk niet werken omdat u moet zorgen voor een ernstig ziek familielid of omdat u zelf ziek bent. Als u voor een ernstig ziek familielid moet zorgen, zal de Gemeentelijke Sociale Dienst wel toetsen of u geen beroep kunt doen op een hulpvoorziening zodat u beschikbaar bent voor werk.
 • U bent alleenstaande ouder met een kind dat jonger is dan 5 jaar. U kunt dan een vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht voor de duur van maximaal 6 jaar. Wel bent u verplicht om gedurende deze tijd een opleiding te volgen.
 • Als u ouder bent dan 57,5 jaar, kan de gemeente besluiten u te ontheffen van de sollicitatieplicht. Wel bent u verplicht om vrijwilligerswerk te aanvaarden.
 • Naar het oordeel van uw gemeente is er een andere dringende reden om u te ontheffen van de sollicitatieplicht

Solliciteren vanuit een bijstandsuitkering

Vaak is het moeilijk om vanuit een (bijstands)uitkering te solliciteren naar betaald werk. Uw werkervaring is bijvoorbeeld verouderd, waardoor uw kansen op de arbeidsmarkt dalen. Als u hulp nodig heeft, kan de gemeente voor begeleiding zorgen en een re-integratiebedrijf inschakelen.
© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bijstand: sollicitatieplicht, huisbezoek en vakantieBijstand: sollicitatieplicht, huisbezoek en vakantieMensen die een bijstandsuitkering ontvangen moeten zich houden aan een aantal verplichtingen. Zo geldt er een sollicitat…
Een WW-uitkeringAls je je baan helemaal of voor een gedeelte verliest dan kan je een Werkloosheidswetuitkering, ook wel een WW-uitkering…
Bijstandsuitkering en de Nederlandse taal beheersenBijstandsuitkering en de Nederlandse taal beheersenEen bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die geen inkomen hebben. De uitkering wordt verstrekt door de gemeente en…
Bijstandsuitkering aanvragen: voorwaarden en plichtenBijstandsuitkering aanvragen: voorwaarden en plichtenAls je geen inkomen hebt om van te leven kunnen de schulden zich opstapelen. Hierdoor kan je in grote financiële problem…

Kunststof: recyclen van plasticKunststof: recyclen van plasticVeel van het plastic dat wij gebruiken wordt gerecycled. Vanuit gemeenten wordt de inzameling van gebruikt plastic steed…
Emigreren: checklist sociale verzekeringen en KinderbijslagEmigreren: checklist sociale verzekeringen en KinderbijslagAls je gaat emigreren heeft dit consequenties voor je recht op sociale verzekeringen en kinderbijslag in Nederland. Het…
Bronnen en referenties
 • GSD
 • Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Sollicitatieplicht bijstandsuitkering"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

M. Kromkamp, 04-06-2019 00:15 #6
Geachte dame, heer.

Mijn zus wordt op 21-01-2020 66 jaar oud en heeft een bijstandsuitkering sinds het overlijden van haar echtgenoot in 2013, daarnaast doet ze sinds die tijd vrijwilligers werk bij een verpleeghuis, maar nu heeft een brief van de gemeente kregen om voor een gesprek te komen om te gaan solliciteren, is deze procedure juist

m.vr.groet

Meindert Kromkamp

Mw Homminga, 02-07-2016 21:17 #5
Hoe lang mag je ontheffing sollicitatieplicht hebben bij ziekte?

Jean Dols, 30-03-2016 09:05 #4
Hallo, na 3 jaar WW zit ik nu in een IOAW-bijstandsuitkering. Ik ben 59 jaar en sociale dienst (Sittard-Geleen) verplicht me om dagelijks te solliciteren. Is er officieel een aantal keren benoemd dat je aan sollicitatieplicht moet voldoen? Ook lees ik in de participatiewet eigenlijk niets over een sollicitatieplicht. Of bedoelen ze met onderstaande zinsnede eigenlijk solliciteren:

Artikel 9. Verplichtingen

1 De belanghebbende van 18 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is, vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 44, tweede lid, verplicht:

a. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden, waaronder begrepen registratie als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Met vriendelijke groet.
Jean Dols

Ben Rimmer, 22-11-2015 00:24 #3
Solliciteren vanuit een bijstandsuitkering
Vaak is het erg moeilijk om vanuit een (bijstands)uitkering te solliciteren naar betaald werk. Uw werkervaring is bijvoorbeeld verouderd, waardoor uw kansen op de arbeidsmarkt nul zijn. Als u hulp nodig heeft, kan de gemeente voor begeleiding zorgen en een re-integratiebedrijf inschakelen. In andere gevallen wordt u bij huisbezoek geholpen meestal met de broek uit, als je geluk hebt.

Marc Klijn, 02-01-2015 19:56 #2
Ik vind het vreemd dat men meteen 6 jaar vrijstelling van sollicitatieplicht krijgt als men een kind heeft dat jonger is dan vijf jaar. Dit zou kunnen leiden tot de absurde situatie dat iemand met een kind van 4 jaar en 11 maanden tot het 11e levensjaar van het kind vrijstelling heeft, en iemand die een kind van vijf jaar en 1 maand meteen de volledige sollicitatieverplichting heeft. Het zou zo moeten zijn dat iedereen moet solliciteren zodra het kind ouder is dan vijf jaar.

Kitty, 19-12-2012 12:33 #1
Mijn dochter van 28 heeft een bijstandsuitkering aangevraagd. Deze is nu in behandeling. Ze heeft 3 schoonmaakadressen per week wat inhoud ongeveer 6 uur p/w. Dit wordt natuurlijk in mindering gebracht. Er wordt gegrepen bij UWV dat werk belangrijk is en altijd voor gaat. Aan de andere kant moet ze 36 uur per week bezig zijn met solliciteren. Verplicht 5 per dag! Is dat normaal?

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 14-08-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 6
Schrijf mee!