Stichting Leergeld

Stichting Leergeld In Nederland leeft 15% van de schoolgaande jeugd onder de armoedegrens. Dat zijn 400.000 - 600.000 kinderen, of anders gezegd: 4 tot 6 kinderen per klas. Het gaat hier om kinderen van wie de ouders moeten leven van een minimuminkomen of uitkering. Door het geldgebrek van hun ouders kunnen deze kinderen niet of nauwelijks meedoen met veel schoolse en buitenschoolse activiteiten zoals hun leeftijdgenoten. Zij dreigen uitgesloten te worden van het sociale en maatschappelijke leven.

Meedoen is belangrijk

Meedoen met het sociale leven is belangrijk. Het vergroot de horizon van kinderen. Door samen te sporten, te spelen en muziek te maken leren kinderen sociale contacten te leggen en te onderhouden. Bovendien leren zij hun eigen capaciteiten kennen en uitbreiden. Ze leren teamgeest, zich handhaven in een groep, winnen en verliezen. Door mee te doen met maatschappelijke activiteiten doen zij onmisbare ervaringen op. Als kinderen dit soort dingen niet leren, komen zij tekort. Sociale uitsluiting door armoede op jonge leeftijd is niet alleen slecht voor het individu, maar ook voor de samenleving, omdat het gevolgen voor de toekomst heeft. Kinderen die niet kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijke verkeer kunnen geïsoleerd en gefrustreerd raken. De kans bestaat dat zij later als volwassenen geen respect kunnen opbrengen voor de maatschappij waar zij als kind van waren uitgesloten.

Alle kinderen mogen meedoen

Stichting Leergeld geeft financiële hulp aan kinderen van 4 tot 18 jaar in arme gezinnen. Het motto is Alle kinderen mogen meedoen. De stelregel van Leergeld is dat kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële problemen van hun ouders. De stichting betaalt voor hen bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging, de ouderbijdrage voor de school of de kosten van het schoolkamp. De stichting geeft geen geld aan de ouders maar betaalt de rekening rechtstreeks aan de instelling. Ook kan de stichting financiële hulp bieden door een renteloos voorschot te geven. Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers zijn vaak mensen die zelf ook van een minimum inkomen hebben moeten leven. Daardoor kunnen zij zich goed verplaatsten in de situatie van het gezin en zijn zij een vertrouwde gesprekspartner.

De geschiedenis

De eerste Stichting Leergeld werd opgericht in 1996. Dit was een initiatief van een aantal particulieren in Tilburg. Zij gaven financiële hulp aan gezinnen met leerplichtige kinderen die in armoede leefden. Zij betaalden bijvoorbeeld de schoolboeken of zorgden dat deze kinderen lid konden worden van een sportvereniging. Dit initiatief was zo’n succes dat het al snel navolging kreeg in andere steden. Inmiddels is Leergeld uitgegroeid tot een landelijke stichting met een groot aantal vestigingen. De naam van Stichting Leergeld is bewust gekozen. Ten eerste omdat kinderen veel leren door deelname aan sociale activiteiten, en ten tweede omdat de maatschappij ‘leergeld' zal moeten betalen als sociale uitsluiting van kinderen niet wordt tegengegaan.

Terugkoppeling naar de overheid

De stichting heeft drie doelen.
 • Financiële hulp aan kinderen in arme gezinnen
 • Voorlichting over de bestaande sociale voorzieningen
 • Signalering van tekorten in wettelijke regelingen

Stichting Leergeld stuurt regelmatig een rapportage van de gegeven hulp naar de overheid. Zo blijft de overheid op de hoogte van de situatie van gezinnen die een minimuminkomen hebben. Naar aanleiding van deze rapporten kan de overheid er voor kiezen om een regeling toe te voegen of aan te passen.

Hoe werkt het?

Een gezin dat op of onder de armoedegrens leeft kan contact opnemen met Stichting Leergeld. Een van de vrijwilligers maakt dan een afspraak voor een huisbezoek. Bij het huisbezoek moet de aanvrager een recent inkomensbewijs kunnen tonen. Vervolgens wordt de situatie besproken en wordt nagegaan of het gezin gebruik maakt van andere voorzieningen zoals de huur- en zorgtoeslag, de bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag. Eventueel helpt de vrijwilliger bij het invullen van formulieren. Verder vertelt de vrijwilliger welke gegevens Stichting Leergeld nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen. Na afloop van het huisbezoek brengt de vrijwilliger verslag en advies uit aan de coördinator van de stichting. Deze bespreekt de aanvraag met één of meerdere leden van het bestuur. Dan wordt er gekeken of de aanvraag voldoet aan de criteria en wordt er een beslissing genomen. Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Bezwaar maken tegen een beslissing is niet mogelijk. Als de aanvraag is goedgekeurd, betaalt Stichting Leergeld de rekening rechtstreeks aan school, vereniging of instelling.

Waarvoor?

Een gezin kan een aanvraag indienen voor onder andere:
 • zwemles
 • ouderbijdrage
 • schoolreis
 • 2e hands fiets
 • 2e hands computer
 • sport: contributie + benodigdheden
 • hobby

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
 • Het totale inkomen van het gezin ligt op of onder het sociale minimum
 • De aanvrager kan een bewijs van het inkomen overleggen
 • De aanvraag is voor een kind tussen 4 en 18 jaar
 • De aanvraag houdt rechtstreeks verband met het voorkomen van sociale uitsluiting

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Leergeld
Helaas is Stichting Leergeld nog niet in elke Nederlandse gemeente vertegenwoordigd.
© 2009 - 2023 Counselor, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Stichting Leergeld: financiële hulp bij kosten school, sportStichting Leergeld: financiële hulp bij kosten school, sportSteeds meer ouders hebben hulp nodig op financieel vlak voor kosten van school en sport. Er zijn (2022) 111 lokale Leerg…
Aanvulling op uitkering (toeslag bij uitkering)Arbeidsongeschikte of werkloze werknemers kunnen met hun uitkering van de Ziektewet, de WW of de WIA onder het sociaal m…
Omgaan met geld moet worden aangeleerdOmgaan met geld moet worden aangeleerdVan de Nederlanders heeft anno 2016 zestig procent weinig tot geen geld achter de hand voor onvoorziene omstandigheden.…
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…
Vingerafdrukken verplicht op paspoort, maar niet op ID-kaartVingerafdrukken verplicht op paspoort, maar niet op ID-kaartHet afnemen van een vingerafdruk van een persoon. Daar had je nog niet zo heel lang geleden liever niet mee te maken. Ee…
Bronnen en referenties
Counselor (25 artikelen)
Laatste update: 18-11-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.