Wat is de Algemene Kinderbijslagwet?

Wat is de Algemene Kinderbijslagwet? Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft in 2016 recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot een leeftijd van zestien jaar. Onder voorwaarden krijgen ouders van kinderen van zestien en zeventien jaar ook kinderbijslag. Dit is vastgelegd in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) van 1962. Elk kwartaal krijgen de ouders een bijdrage voor het onderhoud van hun kind of kinderen via de kinderbijslag.

Inhoudsopgave


Algemene Kinderbijslagwet

Vanaf begin 1940 is er al een vorm van kinderbijslag. Ouders van grote gezinnen kregen een tegemoetkoming in de onderhoudskosten voor hun kinderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit nog eens versterkt. De Duitsers hadden een soort van kinderbijslag die vooral financieel een stuk hoger lag dan in Nederland en deze moest dan ook voor grote gezinnen worden doorgevoerd. Volgens de regeling van 1940 kregen ouders vanaf hun derde kind kinderbijslag. Pas na de Tweede Wereldoorlog kregen ouders ook voor hun eerste en tweede kind recht op kinderbijslag. De Kinderbijslagwet die we in 2016 hebben is op 26 april 1962 ingegaan. Wel is deze kinderbijslagwet iets veranderd sinds 2013.

De wet

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot een leeftijd van zestien jaar. Voor zestien- en zeventienjarige kinderen krijgen de ouders kinderbijslag als de kinderen naar school gaan, werkeloos of arbeidsongeschikt zijn en een laag inkomen ontvangen. Door de kwalificatieplicht krijgen kinderen van zestien en zeventien jaar die naar een hbo of universiteit gaan geen kinderbijslag meer.

Recht op kinderbijslag

Om kinderbijslag te krijgen moet u verzekerd zijn voor de kinderbijslag en kinderen hebben in de leeftijd van nul t/m zeventien jaar. In de volgende situaties heeft u recht op kinderbijslag;
 • Eigen kinderen
 • Geadopteerde kinderen
 • Pleegkinderen
 • Stiefkinderen
 • Andere kinderen die u opvoedt of verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn

Verzekerd voor de kinderbijslag

Nederland heeft vier volksverzekeringen:
 • Kinderbijslag
 • AOW
 • ANW (algemene nabestaandenwet)
 • WLZ

De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont verzekerd is voor de volksverzekeringen. Op het inkomen in Nederland worden de premie volksverzekeringen ook ingehouden. Dit geldt zowel voor het inkomen uit werk als de uitkeringen. Het moet hier dan wel gaan om inkomsten uit Nederland. Dus geen uitkeringen of inkomsten uit het buitenland, hierbij wordt geen premie voor de Nederlandse volksverzekeringen betaald.

Hoeveel kinderbijslag wordt er uitgekeerd

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij kinderen vanaf zes jaar en vanaf twaalf jaar zal het bedrag veranderen. Hieronder een tabel met de bedragen voor 2020.
 • 0 t/m 5 jaar: 221,49
 • 6 t/m 11 jaar: 268,95
 • 12 t/m 17: 316,41

Als uw kind door bijvoorbeeld een handicap of ziekte niet thuis woont, kunt u in sommige situaties in aanmerking komen voor tweemaal de kinderbijslag.

Wanneer ontvangt u kinderbijslag voor een uitwonend kind

Voor de SVB is een kind uitwonend als het minder dan vier nachten per week thuis verblijft. Ook als het kind langer dan zes maanden niet thuis woont door bijvoorbeeld ziekenhuisopname of opname in een tehuis, wordt dit gezien als uitwonend. U krijgt de kinderbijslag voor een uitwonend kind als u in 2020 minstens 433,- per kwartaal betaalt voor de onderhoud van het kind.

Kinderen jonger dan zestien jaar mogen onbeperkt bijverdienen. In een aantal situaties kunt u als ouders tweemaal de kinderbijslag voor uw kind ontvangen. Ook hieraan zijn weer voorwaarden verbonden;
 • Kind moet minimaal drie jaar zijn en maximaal zeventien zijn
 • Kind moet een CIZ-advies hebben
 • Kind moet door ziekte of handicap niet meer thuis kunnen wonen
 • Kind kan door de studie niet meer thuis wonen
 • De ouders mogen niet meer dan 45 dagen per kwartaal bij hun kind verblijven
 • Kinderen mogen wel onbeperkt thuis op bezoek komen
 • De ouders betalen in 2020 per kwartaal meer dan 1.149,- voor het onderhoud van het kind

De afkorting CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ bepaalt of een kind intensieve zorg nodig heeft en daardoor recht heeft op tweemaal de kinderbijslag.

Kinderbijslag aanvragen

De kinderbijslag kan online via de site van de SVB aangevraagd worden met uw DigiD-code. Als het kind net geboren is, krijgt u binnen twee tot vier weken na de aangifte van de geboorte van de SVB bericht. Op dat moment kan de kinderbijslag aangevraagd worden. Bij de geboorte van een tweede of volgend kind hoeft u zelf niks meer aan te vragen. De SVB past deze gegevens automatisch aan. Ontvangt u nog geen kinderbijslag en één van de onderstaande situaties is voor u van toepassing? Dan kunt u door bij de SVB in te loggen met uw DigiD, alsnog de kinderbijslag aanvragen.
 • Een kind is bij u thuis komen wonen
 • Een kind woont bij u thuis, maar de oorspronkelijke aanvrager van de kinderbijslag niet meer
 • U heeft een kind geadopteerd
 • Een kind van uw partner is bij u komen wonen

Als u al wel kinderbijslag ontvangt en één van bovenstaande situaties is van toepassing dan kunt u met uw DigiD een wijziging in uw gezin aangeven. Heeft u geen DigiD dan kunt u contact opnemen met de SVB en wordt een aanvraagformulier toegestuurd.

Hoeveel mag uw kind bijverdienen

Voor 2020 was de regeling dat als kinderen bijverdiende dit gevolgen kon hebben voor de kinderbijslag. Verdiende een kind meer dan 1296,00 per kwartaal dan ging de kinderbijslag omlaag. Vanaf 2020 mag een kind verdienen wat hij wil zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag. Ook als een kind van zestien of zeventien al studiefinanciering ontvangt zal dit geen invloed hebben op de kinderbijslag.

Wijzigingen doorgeven

Zodra uw situatie wijzigt moet u dit doorgeven aan de SVB. Geef dit binnen vier weken door om het juiste bedrag te ontvangen. Woont u in het buitenland dan moeten wijzigingen binnen zes weken worden doorgegeven. In de volgende situaties moeten wijzigingen doorgegeven worden;

Verhuizing

 • Iemand uit het gezin verhuist (niet alle gezinsleden wonen meer op hetzelfde adres)
 • U of uw kind verhuist naar een ander land
 • U of uw kind verblijft meer dan drie maanden in een ander land (ook vakantie)

Werken in Nederland

 • U of uw partner werkt niet meer in Nederland, terwijl u niet in Nederland woont
 • U of uw partner werkt niet meer in Nederland, terwijl de partner nog buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangt
 • U of uw partner is in Nederland gaan werken, terwijl de partner nog in het buitenland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangt

Werken in het buitenland

 • U of uw partner gaat in het buitenland werken
 • U of uw partner werkt niet meer in het buitenland
 • U of uw partner krijgt een buitenlandse uitkering

Andere samenstelling van uw gezin

 • Uw partner of uw kind is overleden (alleen als de partner of kind in het buitenland woonde)
 • U gaat samenwonen, trouwen of wordt geregistreerd partner
 • Uw kind woont niet meer thuis
 • Uw kind is weer thuis komen wonen
 • U heeft de voogdij gekregen over een kind
 • U heeft geen voogdij meer over een kind

Andere kinderbijslag of gezinsbijslag voor uw kind

 • U krijgt van een andere instantie kinderbijslag of gezinsbijslag voor uw kind
 • Er verandert iets in de andere kinderbijslag of gezinsbijslag
 • U krijgt een pleeggeldvergoeding

Opleiding van uw kind

 • Als uw kind in het buitenland naar school gaat en verandert van school of (tijdelijk) stopt

Uw bijdrage aan het onderhoud van uw kind

 • Als uw kind niet meer thuis woont en u betaalt meer of minder of helemaal niet meer aan het onderhoud van uw kind

Uw verblijf bij uw kind dat niet bij u thuis woont

 • U of de andere ouder/verzorger verblijft in een kwartaal meer dan 45 dagen bij uw kind
 • U of de andere ouder/verzorger verblijft meer dan 45 dagen, beginnend in het ene kwartaal en eindigend in het andere kwartaal, bij uw kind

Plaatsing in gevangenis of huis van bewaring

Als u of uw partner in de gevangenis of huis van bewaring komt, heeft u de opvoeding van uw kind niet meer. Alleen de persoon die de opvoeding heeft, heeft recht op kinderbijslag. Als u maar tijdelijk in de gevangenis belandt, blijft vaak het gezin wel in stand en zal er niks veranderen. De SVB bekijkt per situatie wat van toepassing is.

Alle wijzigingen kunnen per DigiD doorgegeven worden aan de SVB. Wordt uw kind 18 jaar dan hoeft u deze wijziging niet door te geven. In het kwartaal dat uw kind achttien jaar wordt, wordt de kinderbijslag voor de laatste keer uitgekeerd. Wijzigingen kunnen worden gecontroleerd door huisbezoeken en gegevens van de Belastingdienst.

Lees verder

© 2016 - 2024 Sierd-jan, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderbijslag, de meest gestelde vragenDe overheid verstrekt mensen met kinderen een tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden van kinderen. Iedereen die in…
Kinderbijslag en een vakantiebaan: hoeveel bijverdienen?Kinderbijslag en een vakantiebaan: hoeveel bijverdienen?Een vakantiebaan die niet meer dan 1250 euro oplevert heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag, mits een kind niet meer…

Besluit Uniforme Saneringen (BUS) bij bodemsaneringBesluit Uniforme Saneringen (BUS) bij bodemsaneringHet Besluit Uniforme Saneringen (BUS) zorgt er voor dat het uitvoeren van standaard bodemsaneringen op een eenvoudige en…
Zwangerschapsverlof: verschillende soorten verlofZwangerschapsverlof: verschillende soorten verlofRondom de bevalling is het voor beide ouders mogelijk om aanspraak te maken op verschillende soorten verlof. Zo kennen w…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Huetes, Pixabay
 • http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/kinderbijslag_voor_kind/kunt_u_kinderbijslag_krijgen/
 • http://wetten.overheid.nl/BWBR0002368/2016-02-19
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderbijslag_(Nederland)
 • http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/veranderingen_in_gezin/uw_kind_gaat_uit_huis/index.jsp
 • http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/hoeveel_bijverdienen/index.jsp
 • http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/rechten_en_plichten/wijzigingen_doorgeven/
Sierd-jan (112 artikelen)
Laatste update: 05-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.