Besluit Uniforme Saneringen (BUS) bij bodemsanering

Besluit Uniforme Saneringen (BUS) bij bodemsanering Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) zorgt er voor dat het uitvoeren van standaard bodemsaneringen op een eenvoudige en snelle wijze geregeld kan worden. In plaats van het indienen van een saneringsplan en een uitgebreide beoordeling door het bevoegd gezag, is het mailen van een standaardformulier samen met de relevante informatie genoeg. Het bevoegd gezag beoordeelt deze melding binnen 5 weken. Dit is aanzienlijk sneller dan de beoordeling van een saneringsplan waarvoor een termijn van 13 weken staat die nog eens met 13 weken verlengd kan worden. Op deze wijze worden de administratieve lasten voor de bodemsaneerder beperkt en kan sneller met de bodemsanering worden begonnen.

Waarom BUS?

Wanneer een geval van ernstige bodemverontreiniging verplaatst of verminderd wordt, dan moet hiervoor eerst toestemming bij het bevoegd gezag gevraagd worden. Het bevoegd gezag is hiervoor een van de ‘bevoegd gezag gemeenten’ of de provincie. Hiervoor werd vóór de komst van het BUS in alle gevallen een saneringsplan opgesteld waarin de werkzaamheden, de te treffen maatregelen en de uit te voeren controles worden beschreven. Vervolgens krijgt het bevoegd gezag 13 weken de tijd om hierover een besluit te nemen en de termijn voor deze procedure kan éénmalig met nog eens 13 weken verlengd worden. Voor eenvoudige, veel voorkomende bodemsaneringen bleek dit te uitgebreid: de werkwijze die wordt beschreven in het saneringsplan is altijd hetzelfde. Door dit te standaardiseren is minder papierwerk nodig om een eenvoudige bodemsanering uit te voeren en de beoordeling en besluitvorming ook nog eens sneller plaatsvinden waardoor het probleem sneller aangepakt kan worden. Het bevoegd gezag reageert binnen 5 weken op een BUS-melding, in een enkel geval zelfs binnen 5 werkdagen. In veel gevallen wordt de hele procedure zelfs in een kortere termijn doorlopen.

Waarvoor kan BUS gebruikt worden?

Het BUS onderscheidt vier categorieën die vallen onder de reikwijdte van dit besluit:

Immobiel

Een immobiele verontreiniging is een verontreiniging van de grond die zich nog niet (significant) naar het grondwater heeft verspreid.

Mobiel

Een mobiele verontreiniging is een verontreiniging die zich in het grondwater bevindt. Het BUS kan alleen gebruikt worden als het gaat om de volgende stoffen:
 • metalen
 • overige anorganische stoffen
 • aromatische stoffen
 • pak’s
 • minerale olie

Verontreinigingen met vluchtige chloorkoolwaterstoffen kunnen bijvoorbeeld niet op basis van het BUS geregeld worden.

Tijdelijk uitplaatsen

Dit is van toepassing op immobiele verontreinigingen die voor de uitvoering van een civieltechnisch werk tijdelijk worden ontgraven en na afloop van de werkzaamheden wordt de grond zoveel mogelijk in hetzelfde ontgravingsprofiel, onder dezelfde omstandigheden en zonder te zijn bewerkt teruggeplaatst.

Projectgebied De Kempen

Het gebied De Kempen kampt met bodemverontreinigingen die zijn ontstaan door het op grote schaal toepassen van verontreinigde zinkassen afkomstig van de zinkindustrie. Wanneer het deze specifieke verontreinigingssituatie betreft op een woning met tuin of industrielocatie dan kan gehandeld worden volgens BUS.

Overige voorwaarden

 • Een BUS-melding kan alleen ingezet worden als er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging van een landbodem.
 • De verontreiniging die gesaneerd wordt is ontstaan vóór 1 januari 1987.
 • Er moet voldoende bodemonderzoek uitgevoerd zijn waardoor de verontreinigingssituatie duidelijk is.

Hoe werkt het?

Voor de diverse situaties zijn op de site van de Rijksoverheid formulieren te downloaden. De formulieren kunnen digitaal ingevuld worden of worden geprint en dan ingevuld worden. De formulieren kunnen aan het bevoegd gezag gemaild worden. De benodigde informatie moeten tezamen met het formulier worden verzonden. De volgende informatie moet aangeleverd worden:
 • kadastrale kaart en gegevens
 • grondbalans met afgevoerde en aangevoerde hoeveelheden grond bij een immobiele verontreiniging
 • wijze, debieten en duur van de grondwateronttrekking (indien van toepassing)
 • aangeven dat de saneerder in het bezit is van de benodigde vergunningen
 • gegevens over de infrastructurele voorzieningen (gebouwen, wegen, kabels en leidingen)
 • overzicht van de totale kosten van de bodemsanering

Het bevoegd gezag verstuurt na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging en publiceert de melding in een huis-aan-huisblad. Binnen 5 weken laat het bevoegd gezag weten of ingestemd wordt met de melding. Wanneer binnen 5 weken niet gereageerd is dan betekent dat automatisch dat de melding geaccepteerd is en dat met de bodemsanering begonnen kan worden. Binnen 6 maanden na verzenden van de melding moet een begin worden gemaakt met de bodemsanering. Voor de categorie tijdelijk uitplaatsen moet het bevoegd gezag binnen 5 werkdagen reageren. Nadat de bodemsanering is afgerond moet het bevoegd gezag hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit gebeurt door wederom een formulier in te vullen en op te sturen. Hierop reageert het bevoegd gezag binnen 8 weken.

Omgevingswet

Wanneer de Omgevingswet van kracht wordt dan zal het Besluit Uniforme Saneringen ophouden te bestaan. De systematiek van algemene regels voor bodemsaneringen is echter goed bevallen en zal in de nieuwe regelgeving worden overgenomen.
© 2016 - 2024 Serve, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wet Ruimtelijke Ordening & OndernemingWet Ruimtelijke Ordening & OndernemingMet de Wet op de Ruimtelijke Ordening kun je te maken krijgen wanneer je als ondernemer een onderneming wilt starten. De…
Wet- en regelgeving bodemsanering en bodemverontreinigingWet- en regelgeving bodemsanering en bodemverontreinigingAl sinds de jaren 80 zijn we bezig met het saneren van verontreinigde bodems. Inmiddels denken we dat we alle verontrein…
Samsung Galaxy Fame sneller makenJe kent het vast wel: je mobiel is heel snel als je hem nog maar net hebt gekocht, maar na een tijdje wordt het toestel…
Het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP)Het Landelijk Telefoonnummer Politie (LTP)Het LTP (landelijk telefoonnummer politie) is sinds het jaar 2000 in gebruik genomen. ‘Géén spoed, wél politie’ is het u…

Basisexamen inburgering in het buitenland: een overzichtBasisexamen inburgering in het buitenland: een overzichtAls iemand voor langer dan 90 dagen in Nederland wil wonen en werken, moet hij of zij in veel gevallen het basisexamen i…
Wat is de Algemene Kinderbijslagwet?Wat is de Algemene Kinderbijslagwet?Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft in 2016 recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot ee…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: AlexBanner, Pixabay
 • Website Rijkswaterstaat: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemsanering/wet-regelgeving/besluit-uniforme/
Serve (17 artikelen)
Laatste update: 13-02-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.