Regels ziekteverzuim voor de werknemer en werkgever

Regels ziekteverzuim voor de werknemer en werkgever Op het moment dat je ziek bent en niet naar je werk kunt gaan om je werkzaamheden uit te voeren, is er sprake van een ziekteverzuim. Op zich is dit geen probleem, iedereen is wel eens ziek en over het algemeen kan de werknemer weer vrij snel aan het werk gaan. Het kan soms ook gebeuren dat bij grotere gezondheidsproblemen de werknemer een lange tijd niet mee kan draaien in het arbeidsproces. Daarom zijn er regels gemaakt die betrekking hebben op het ziekteverzuim van de werknemer en regels voor de werkgever. Zowel de werkgever als de werknemer moeten zich aan deze regels houden.

Inhoud


Regels voor de werknemer en de werkgever

De werkgever is verplicht om te zorgen voor een goed, werkend ziekteverzuimbeleid. Dit beleid zorgt ervoor dat zieke werknemers geregistreerd staan en begeleid worden tijdens hun ziekte. Maar het beleid is er ook om ziekteverzuim van werknemers te voorkomen. Als een werkgever zich laat bijstaan door een arbodienst, dan is het hebben van een ziekteverzuimbeleid verplicht. De werkgever verzorgt dit en de werknemer moet zich dan houden aan de regels, zoals de regels voor het ziek melden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij op tijd zijn werkgever of leidinggevende telefonisch inlicht over zijn arbeidsongeschiktheid. Het is misschien nodig om een aantal taken en werkzaamheden aan collega’s te geven. Zolang de ziekte duurt is de werknemer verplicht om zijn werkgever op de hoogte te houden. Zodra de werknemer beter is laat hij dit weten aan zijn werkgever.

Arbodienst

De werkgever kan dus het verzuimbeleid uit besteden aan de arbodienst. Aan de arbodienst zijn bedrijfsartsen verbonden die werkgevers en werknemers ondersteunen bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Hun taak is het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden onder de werknemers. Ook zorgen zij er voor dat de zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Het kan dus zijn dat een werkgever de zieke werknemer verplicht om een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. De werknemer is dan verplicht om dit te doen.

Verschillende wetten

Er zijn verschillende wetten opgesteld voor mensen die voor een lange tijd uit het arbeidsproces zijn. Zowel als regels en plichten, maar ook om ze te begeleiden. Ook voor werkgevers is er hulp vanuit de overheid om werknemers te laten re-integreren.
Re-integratie is het terugkeren van een werknemer, nadat deze voor een lange tijd uit het arbeidsproces is geweest. Dit is een groot onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wet Verbetering Poortwachter

Deze wet bestaat uit een soort stappenplan voor de eerste twee jaar van de ziekte van de werknemer en heeft als doel het aantal langdurige werknemers terug te dringen door snel en doelmatig te werk gaan. In deze wet zijn een aantal verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd. De werkgever en de zieke werknemer hebben samen verantwoordelijkheid en moeten samen hun best doen om er voor te zorgen dat de ziekte niet lang duurt. Hoe langer de werknemer ziek is, hoe moeilijker het wordt om terug te keren in het arbeidsproces. Het is daarom belangrijk voor beide partijen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Participatiewet

Deze wet is opgesteld voor alle mensen, om er voor te zorgen dat iedereen kan werken, of ze nu te maken hebben met een arbeidsbeperking of niet. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2015 de WWB-wet (Wet werk en bijstand), de WSW-wet (Wet sociale werkvoorziening) en ook voor een groot deel de Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).

Langdurig ziekteverzuim

Als een werknemer een lange tijd ziek is, wordt er gesproken over langdurig ziekteverzuim. In dit geval moet er dan een re-integratietraject gestart worden met als doel, te voorkomen dat de zieke werknemer permanent arbeidsongeschikt wordt. Het kan gebeuren dat de zieke werknemer die terugkomt in het arbeidsproces niet meer hetzelfde werk kan uitvoeren. In zulke gevallen wordt er gekeken of het mogelijk is dat de werknemer aangepast werk krijgt of een andere functie bij dezelfde werkgever. Gaat dat niet, dan wordt er gekeken of hij een functie kan krijgen bij een andere werkgever. De werkgever speelt hierbij een duidelijk rol en is hierbij actief betrokken.

Regels re-integratiedossier

Alle ziektegevallen moeten binnen een week na de ziektemelding worden doorgegeven aan de arbodienst of bedrijfsarts. Na zes weken ziekteverzuim moet de bedrijfsarts of de arbodienst een onderzoek van de ziekte hebben opgesteld, ook wel probleemanalyse genoemd. Hierin staat onder andere waarom de werknemer geen arbeid kan verrichten, wat de eventuele mogelijkheden zijn om te herstellen van de ziekte en wanneer de werknemer denkt dat hij weer aan het werk kan gaan. Na acht weken, of twee weken na de probleemanalyse stellen de werkgever en de werknemer een plan van aanpak op. Hierin staat genoteerd wat ze beiden gaan doen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit Plan van Aanpak (PvA) is onderdeel van het re-integratiedossier. Deze wordt pas opgesteld bij een langdurig verzuim van de werknemer. Als de werknemer in week 42 nog steeds ziek is, moet hij worden aangemeld bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). De werkgever is namelijk verplicht om de eerste twee jaar minimaal 70 procent van het loon door te betalen aan de werknemer, na deze twee jaar vervalt deze verplichting. Voor een uitkeringsaanvraag moet de werknemer dan contact opnemen met het UWV. Als de werknemer nog steeds ziek is na een jaar, dan komt er een evaluatie tussen werkgever en werknemer, waarin zij beide het afgelopen jaar bespreken en nalopen en samen gaan zij dan bekijken welke resultaten ze willen bereiken in het tweede jaar en hoe ze dat aan gaan pakken. Is de werknemer na twintig maanden nog niet aan het werk, dan komt er een verslag over de re-integratie van de werknemer dat door de werkgever is opgesteld. In dit verslag staan alle afspraken tussen werknemer en werkgever en alle resultaten.

Uitkering aanvragen

Als het niet gelukt is om na twee jaar ziekteverzuim de werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces, dan krijgt de werknemer aan het einde van de twee jaar een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en zorgt ervoor dat de arbeidsongeschikte werkgever een uitkering kan aanvragen. Na twee jaar ziekte krijgt de werkgever geen loon meer van zijn werkgever en wordt het dossier voorgelegd aan het UWV. De werknemer kan dan een uitkering aanvragen. Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer zich voldoende hebben ingespannen. Bij een goed en juist verloop van beide partijen wordt de zieke werknemer arbeidsongeschikt verklaard en ontvangt hij een uitkering.
© 2016 - 2024 Brubo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
Verzekering tegen ziekteverzuimVerzekering tegen ziekteverzuimEr zijn veel werkgevers die zich niet goed bij verzekeren tegen ziekteverzuim van werknemers. In het geval dat een werkn…
Ziekte en re-integratieZiekte en re-integratieHoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwac…
Help! Mijn werknemer is ziek! Wet verbetering PoortwachterHelp! Mijn werknemer is ziek! Wet verbetering PoortwachterElke werknemer is wel eens een paar dagen ziek. Op zich hoeft dat niet tot problemen te leiden. Toch is het belangrijk o…

KLIC Graafmelding doen bij werkzaamheden (particulier)KLIC Graafmelding doen bij werkzaamheden (particulier)Als je met behulp van mechanische middelen zoals een graafmachine graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, dan bestaat het ris…
Tegenprestatie in de bijstandDe gemeente mag om een tegenprestatie vragen als je in de bijstand zit. Een tegenprestatie is een activiteit waarvoor je…
Bronnen en referenties
  • http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter
  • http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/ziekteverzuimbeleid
  • Tijdchrijft Plus Magazine november/december 2015
Brubo (102 artikelen)
Laatste update: 05-10-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.